Sunteți pe pagina 1din 2

Legătura omului cu elementele copilăriei

Model, clasa a VIII-a


,,Salcâmi, arbori de câmpie,
Cu flori albe năpădite de albine,
Voi îmi amintiți copilăria,
Voi sunteți frați cu mine.
Acolo pe malul râului,
Șesul întins, cireada de vite –
Un copil desculț alerga
Cu picioarele prin mărăcini rănite.
O, drumuri lungi, șerpuite prin iarbă ...
Mai trăiți, salcâmi, ori ați fost tăiați
Cândva-ntr-o iarnă cu zăpezi și viscol,
Frați ai mei, frați?
Poate dintre toți numai eu
Am rămas să port veșnic florile voastre
Scuturându-le, scuturându-le
Albe, sub ceruri albastre.
Căci sufletul copilului de-atunci
Adeseori învie-n mine –
Salcâmi, arbori de câmpie,
Cu flori albe năpădite de albine.’’
(A. E. Baconski, Salcâmi)
În redactarea compunerii:
– vei prezenta lumea descrisă în text;
– vei selecta două secvențe din poezie care exprimă legătura omului cu elementele naturii, explicând
semnificațiile acestora;
– vei interpreta o figură de stil pe care o consideri sugestivă pentru această comuniune cu elementele din
trecut;
– vei corela o idee din textul dat cu o experiență din viața ta sau cu o idee dintr-o altă operă artistică.
Încă din cele mai vechi timpuri, omul a interacționat cu elementele naturii și s-a simțit frate cu acestea.
Poezia SALCÂMI de A.E. Baconski este o creație lirică pe tema amintirilor din copilăria demult trecută.
Textul prezentat are la bază un monolog discret al poetului singuratic cu lumea, care exprimă o atmosferă
duioasă și melancolică. El își compune o ipostază de visător al amintirilor despre trecut, strânse în
memorie, iar revederea cu arborii face posibilă reîntoarcerea anilor care au trecut. Salcâmii constituie
elementul păstrător al tradiției, legăturile pe care le au cu începutul de viață.
O primă secvență care face trimitere la legătura poetului cu elementele trecutului o constituie destăinuirea
sentimentală, care este adresată direct salcâmilor, precum unor ființe: ,,îmi amintiți copilăria’’, simțindu-
i ,,frați’’, cuvânt ce se repetă în versurile poeziei. De asemenea, finalul textului, care se încheie prin
repetiția primelor versuri, omul matur mărturisind reîntoarcerea la copilărie, care evidențiază tumultul de
sentimente care îl copleșesc.
O figură de stil sugestivă pentru comuniunea poetului cu trecutul o reprezintă interogația: ,,Mai trăiți,
salcâmi, ori ați fost tăiați’’, urmată de repetiția ,,frați ai mei, frați’’, arătând neliniștea și grija pentru toate
încercările la care ar fi fost supuși aceștia odată cu scurgerea anilor.
Ideea acestui text mă trimite cu gândul la copilăria pe care am petrecut-o la bunicii mei, când eram fericit
cu vișinii din grădină, cu care mă conectam și mă simțeam liniștit și iubit, însă cu trecerea anilor am
început să mă gândesc la ei într-un mod nostalgic.
Poezia are un mesaj profund, cu o cheie pe care merită să o descifrăm, iar discursul liric este plin de
melancolie, accentuând și îndemnându-ne să revenim la trecut ori de câte ori simțim nevoia.

S-ar putea să vă placă și