Sunteți pe pagina 1din 12

Plouă

Cu ce?
Plouă
Cum?
Plouă
Peste ce?unde?
În aceste clipe sunt
asemenea…
Textul meu seamănă
cu…
Scriu
Cu ce?
Scriu
Ce?
Scriu
Pe ce?
Textul meu e …
10-15 adverbe de
de loc
10-15 subs.
neînsuflețite
10-15 verbe
însuflețite
10-15 adv. de
mod
Anexa 2.

Grupa: SUBSTANTIVULUI

1. Definiţi substantivul, realizaţi clasificarea acestuia şi


precizaţi funcţiile sintactice pe care le poate îndeplini.(pe
parcursul lecţiei)
2. Subliniaţi substantivele din următorul enunţ şi analizaţi-le:
„Gonit de lume prin anii mei să trec...” (Mihai Emineascu,
Rugăciunea unui dac)

Grupa: PRONUMELUI

1. Definiţi pronumele, realizaţi clasificarea acestuia şi


precizaţi funcţiile sintactice pe care le poate îndeplini.
2. Subliniaţi pronumele din următorul enunţ şi analizaţi-le:
Domnul a spus că florile sunt pentru tine.

Grupa: NUMERALULUI

1. Definiţi numeralul, realizaţi clasificarea acestuia şi


precizaţi funcţiile sintactice pe care le poate îndeplini.
2. Subliniaţi numeralele din următorul enunţ şi analizaţi-le:
„Şi mănâncă ei la un loc tustrei, până ce termină de mâncat
toate cele cinci pâini...” (Ion Creangă, Cinci pâni)

Grupa: ADJECTIVULUI

1. Definiţi adjectivul, realizaţi clasificarea acestuia şi precizaţi


funcţiile sintactice pe care le poate îndeplini.
2. Subliniaţi adjectivele din următorul enunţ şi analizaţi-le:
„În vremile trecute, când munţii din ţinutul Dornei erau mai
păduroşi şi mai puţin locuiţi...”
Grupa: SUBSTANTIVULUI

Alcătuiţi propoziţii în care substantivele: aur, floarea-soarelui


şi Botoşani, să îndeplinească funcţii diferite.
aur................................................................................................
......................................
floarea-
soarelui.........................................................................................
.........................
Botoşani........................................................................................
...................................

Grupa: PRONUMELUI

Alcătuiţi propoziţii în care pronumele: ţie, sale şi sine, să


îndeplinească funcţii diferite.
ţie.................................................................................................
.......................................
sale...............................................................................................
.......................................
sine...............................................................................................
......................................

Grupa: NUMERALULUI

Alcătuiţi propoziţii în care numeralele: amândurora, al doilea


şi treime, să îndeplinească funcţii diferite.
amândurora..................................................................................
......................................
al
doilea............................................................................................
.................................
treime...........................................................................................
.....................................

Grupa: ADJECTIVULUI
Alcătuiţi propoziţii în care adjectivele: înalt (gradul
comparativ de superioritate), frumos( superalativ absolut) şi
deştept( gradul comparativ de egalitate), să îndeplinească
funcţii diferite.
înalt...............................................................................................
.....................................frumos.....................................................
............................................................................deştept.............
.....................................................................................................
.............

1. Recunoaște substantivele și adjectivele din textul următor.


“ Pe cel câmp, lung, înverzit,
Vine visul împlinit!
Pe colnice, pe-a lor coaste
Se coboară-o mândră oaste
Cu trei steaguri de osteni
Şi trei cete de curteni.”

2. Transformă următoarele substantive în adjective:


prieten ....................................
primejdie ................................
portocală ..............................
argint ...................................

3. Transformă următoarele adjective în substantive:


glumeţ......................................
bucuros......................................
iernatic........................................
supărăcios....................................

4. Alcătuiește două propoziții în care cuvântul „roșie” să fie substantiv și


apoi adjectiv.
5. Scrieţi în paranteză partea de vorbire pe care o reprezintă fiecare cuvânt
subliniat:
Noi(………)vom merge la bibliotecă.
Pantofii noi(...............)sunt ai prinţesei.
Tânărul(............)se luptă cu zmeul.
Fiul tânăr(............) al împăratului se însoară.

6. Înlocuieşte substantivele cu pronumele potrivite:


Fluturii ( ) au aripi ca de mătase.
Maria şi Victor ( ) cântă la chitară.
Vioreaua şi brânduşa( ) au răsărit.
Ciocănitoarea ( ) nu oboseşte zburând din copac în copac.
Am spus Mariei ( ) ce am păţit la ţară.
Spun băieţilor ( ) ce nu este bine.

7. Precizaţi pronumele personale din propoziţiile:


El si-a recunoscut greşala.
Vom vizita muzeul împreună cu voi.
El şi ea sunt buni prieteni.

9. DESCRIE
Recunoaşte prin subliniere substantivele, adjectivele, şi pronumele
din textul:
Voievodul Mircea mai avea venituri mari la târguri, de la vămile morilor
sale. Se aflau mori vechi la Târgu Jiu şi la Târgovişte şi la Râmnic pe apa
Oltului. Dumnealui era un om bun.

10. ANALIZEAZĂ substantivele, adjectivele şi pronumele din propoziţiile:


Elevul silitor are caiete ordonate. El se pregăteşte în fiecare zi cu multă
seriozitate. Dumneai îl apreciază foarte mult.

11. ASOCIAZĂ
Grupează substantivele, adjectivele și pronumele în funcţie de număr:
copil, mari, case, el, frumoase, eu, dumneaei, elevi, verde, şcoli, tu,
caiet,
curat, cărţi, rotunde, blând, copac,voi,prieten.

12. APLICĂ
Găseşte pronumele indicate şi alcătuieşte propoziţii cu acestea:
Pronume personal, persoana I, nr.plural.
Pronume personal, persoana III, nr.singular.
Pronume personal, persoana II,nr. plural..

13. ARGUMENTEAZĂ
Corectează greşelile făcute intenţionat în textul:
De la bucureşti, unde ne-am urcat amindoi, devenind vecini de
compartiment şi până la frumosul staţiune sinaia, unde am coborât, a privit tot
timpul pe fereastră.Trenul s-a apropiat de sinaia si iel se pregătea să coboare.

14. Alege varianta corectă;


În propoziţia Ne vom întâlni (în) parc, cuvântul subliniat este;
a. substantiv, caz N, subiect;
b. substantiv, caz Ac, complement
c. substantiv, caz D, complement

15. Alege varianta corectă;


În propoziţia Am ascultat povestea ta, cuvântul subliniat este;
a. verb, mod indicativ, timp prezent;
b. verb, mod indicativ, timp imperfect;
c. verb, mod indicativ, timp perfect compus;

16. Alege varianta corectă;


În propoziţia El este biolog, cuvântul subliniat este;
a. pronume personal, caz nominativ, subiect;
b. pronume personal, caz dativ, complement;
c. pronume personal, caz Ac. complement.

17. Citește cu atenție următorul text:

Undeva,într-un sat, un boier avea într-un pom două zarzăre. De fapt,


zarzărul făcuse mai multe fructe, dar tot mâncându-le, rămăseseră numai astea
două, undeva pe o cracă, foarte sus. Atunci și-a chemat argatul, care era însuși
Păcală, in carne și oase.
-Măi Păcala, zise boierul din cerdac, ia urcă-te tu în copac și scoboară
cele două zarzăre.
-Îndată, cucoane.
Se urcă, ajunse la zarzăre și văzându-le cât sunt de coapte si mălăiețe,
nu-l răbdă inima și scăpă una pe gât, aproape nemestecată…
-Așa, bine, cucoane!
-Cum bine, Păcală?
-Uite-așa, cucoane! Și hap! O înghiți și pe a doua.
(***Păcală și zarzărele boierului)

Se cere:
I. Scrie in spațiul liber din dreptul fiecărei cifre, litera care corespunde valorii
morfologice a cuvintelor bolduite și subliniate in text cu roșu.

1. ….undeva A-verb la indicativ


2. ….boier B-adjectiv
3. ….două C-interjecție
4. ….o D-adverb de timp
5. ….urcă E-articol nehotarât
6. ….tu F-substantiv comun
7. …mălăiețe G-pronume personal
8. …hap H-numeral cardinal

18. Citeste fiecare dintre afirmații și incercuiește cu litera A dacă o consideri


adevărată și cu F dacă este falsă.

1. A/F În enunțul “Atunci și-a chemat argatul, care era însuși Păcală, in carne
și oase cuvântul subliniat este adverb de loc cu funcția de complement.

2.A/F În propozitia”O înghiți si pe a doua.”cuvintele subliniate sunt in ordine;

pronume personal ,verb predicativ, numeral ordinal

19. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul primăvara să aibă două valori


morfologice diferite, pe care să le precizezi.

20.Cazul substantivului subliniat în enunţul „Andrei, mă auzi?” este:


a) nominativ
b) acuzativ
c) vocativ

21. Menţionează modul şi timpul următoarelor verbe:


oi lucra –
aş fi plecat –
să fi venit –
ai citit –
gândind –
venişi –
22. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:
-un substantiv în cazul D
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

23. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un pronume personal, persoana a III-a, plural, caz N
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

24. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un adjectiv derivat cu sufixul ‘-esc’
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

25. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un adverb provenit din adjectiv
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

26. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un verb la modul conjunctiv
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

27. Menţionează modul şi timpul următoarelor verbe:


oi lucra – ai citit –
aş fi plecat – gândind –
să fi venit – venişi –

28. Alcătuiește propoziții cu articol hotărât și nehotărât


29. . În enunţul Caietul Anei este la fel de curat ca al lui Mihai.substantivul
subliniat este în ce caz?

30. . Alcătuiţi un enunţ în care pronumele personal dânsul să stea


a) în cazul nominativ cu funcţie sint de subiect
b) în cazul acuzativ cu funcţie sint de complement direct

31. În care dintre enunţurile următoare cuvântul toamna este adverb:


a) Dintre toate anotimpurile, toamna îmi place cel mai mult.
b) Toamna încep şcolile.

32. În enunţul El deschide uşor fereastra. cuvântul subliniat este:


a) adjectiv
b) adverb
c) substantiv

S-ar putea să vă placă și