Sunteți pe pagina 1din 134

LIMBA ROMÂNĂ

Clasa I

1. Jocuri de completare
Cine:
Mână caii? Vinde cărţi?
Conduce tractorul? Aduce scrisori?
Conduce nava spaţială? Face fotografii?
Face oale? Prezintă la televizor?
Vindecă bolnavii?
2. Completează proverbul, zicătoarea:
Vorba dulce……………………………………………………… .
Cine se scoală de dimineaţă……………………………………… .
Pomul se cunoaşte după roade şi………………………………… .
Prietenul bun la………………………………………………….. .
Când pisica nu-i acasă…………………………………………... .
Ce poţi face azi………………………………………………….. .
3. Ce s-ar întâmpla dacă……?
Toţi oamenii ar rupe crengile copacilor şi florile?
Lupul nu ar fi mâncat pe cei trei iezişori?
Baba i-ar fi dat ouă moşneagului?
Albă-ca-Zăpada nu ar fi întrecut-o în frumuseţe pe mama vitregă?
Cocoşul nu ar fi găsit punguţa cu doi bani?
Toţi oamenii ar arunca gunoaie pe stradă?
Ursul ar fi prins mult peşte?
Înv. Ursu Valentina, Şc. Generală Nr.2, Motru
4. Încercuiţi cuvintele care se citesc la fel şi înainte şi înapoi:
apa, cal, aba, cuc, nuc, om, nod, dud, cinci, puf, pup, rar.
5. Modifică sensul cuvintelor, schimbând ordinea literelor:
rac cade
mare alb
aer soare
cal sat
Înv. Diaconescu Anca, Şc. Gen. Nr.2, Motru

1
MOZAIC 2008
6. Desparte în cuvinte propoziţia:
Florentinafotografiazănuferiiînfloriţi.
Instit. Voicu Alina, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1, Motru
7. Uneşte imaginea cu cuvântul corespunzător:

rachetă pom coş sandviş fluture

computer telefon ou acvariu


8. Găseşte cuvintele „ certate”:
lung ................................. gol ..................................
senin ................................. oraş .................................
uşor ................................. legume ..................................
prieten ................................. tânăr ..................................
deal ................................
autor necunoscut
9. Completaţi spaţiile punctate cu cuvinte din paranteză:
Iarna…………………… . Întreaga natură………………................ haină albă.
Soarele……………………… … între nori.
(a venit, a îmbrăcat, s-a ascuns)
10. Construiţi propoziţii numai cu cuvinte monosilabice.
Exemple:
Am un nuc mic.
Din pat nu pic.
11. Scrieţi propoziţii formate dintr-un singur cuvânt.
Exemplu: ninge, citeşte, cântă.
2
MOZAIC 2008
12.Transformaţi propoziţiile de mai sus, încât să aibă două cuvinte. Exemplu:
a) Afară ninge.
b) Elevul citeşte.
c) Irina cântă.
Înv. Novac Evuţa Steluţa, Şc. Gen. „Alexandru Ştefulescu”
13. Se dau cuvintele:
casă, joc, foc, car, rasă, zână.
Înlocuiţi prima literă din fiecare cuvânt pentru a forma alte cuvinte.
14. Citiţi cu atenţie cuvintele pereche şi precizaţi ce litere s-au schimbat:
păduri - mături viu - vis
barda - barba şcoală - scoală
barca - banca peste - peşte
munte - multe fată - faţă
15. Caută propoziţia ascunsă:
C M E N
E A C A
S A R A

16. Combină literele pentru a obţine cuvinte:


r, a, e→…………..
r, m, a, a→……….
r, e, e, c→………
c, r, a, e→……….
Înv. Sichitiu Miorica, Şc. Gen. ,,Alexandru Ştefulescu”,Tg-Jiu
17. Transformaţi cuvintele următoare astfel încât să fie alcătuite din două
silabe:
ram loc
rac mac
car cuc
cal sac
lac
18. Alcătuiţi propoziţii cu sensuri diferite ale cuvintelor:
vin toc
port car
3
MOZAIC 2008
19. Cuvintele s-au încurcat. Ajutaţi-le să-şi găsească locul şi scrieţi corect
propoziţiile:
a) alaiul, de, soseşte, flori, cu, primăvara, ei
b) s-a întors, voioasă, cuibul, la cea, rândunica, său.

20. Cuvinte care se micşorează:


cană – cănuţă dulap –
casă – pat –
masă – nas –
stradă – căruţ –
21. Uneşte cuvintele cu sens opus :
aici uşor
greu pleacă
rămâne mult
puţin acolo

22. Găseşte trei cuvinte înrudite cu ,,floare”. Formează apoi enunţuri cu fiecare
cuvânt găsit.
23. Formează propoziţii în care fiecare cuvânt să înceapă cu aceeaşi literă.
Ex. Camelia cară căpşuni coapte cu coşul.
24. Cu ajutorul silabelor de mai jos compune cât mai multe cuvinte:
a, li, vi, na, on, di, sta, zor.

25. Schimbă forma cuvintelor după model:


Model: fata – fetele – fetelor
mama uşa
băiatul cocoşul
copacul dulapul
pădurea
26. Ordonează cuvintele în trei feluri şi scrie cele trei propoziţii rezultate:
bunicilor, scrie, Corina, scrisoare, o ei, le.
Înv. Bigligiu Veronica, Şc. Gen. Nr. 1, Motru
27. Alintă cuvintele:
bancă ghiozdan
scaun masă
penar copil
tablă gumă

4
MOZAIC 2008
28. Aşezaţi o literă în interiorul fiecărui cuvânt dat pentru a obţine cuvinte noi
Subliniaţi grupul de vocale din fiecare cuvânt găsit.
mare case raţă
cadă carne sare
29. Descoperiţi cuvinte care încep şi se termină cu acelaşi sunet, apoi scrieţi-le
şi formaţi cu ele propoziţii. Exemplu: cuc
Ieri am văzut un cuc.
30. Scrieţi trei propoziţii formate dintr-un singur cuvânt. Transformaţi-le astfel
încât să aibă două cuvinte.

31.Ordonează cuvintele în propoziţii:


a) un, mărgele, de, Gina, frumos, are, şirag.
b) Mihaelei, Papuşa, blonda, este.
32.Alcatuiţi două propoziţii în care cuvântul ,,poartă” să aibă înţeles diferit.
33.Delimitează cuvintele în propoziţia:
Mioaramergelamunte.
34. Eu spun una, tu spui multe! 35. Corectaţi propoziţiile:
bluză frumoasă – Mama pune faina in sese saci.
uşă încuiată – Checilia vine imbracata in rocie
copac verde – rosie.
masă rotundă – Gheorge isi spala getele.

Fişe de lucru

Fişa nr. I
1. Despărţiţi în silabe cuvintele:
margine _______________ farfurie _______________
exemplu _______________ kilogram _____________
2. Scrieţi câte un cuvânt în care litera ,,î” să se afle la început, în interiorul şi
la sfârşitul cuvântului.
3. Completaţi cu ,,î” sau ,,â”:
c__ntec , __ncepe, ne__ncetat
4. Scrieţi două cuvinte în care litera ,,x” înlocuieşte pe rând grupurile ,,cs”şi
,,gz”.
5
MOZAIC 2008
5. Alcătuiţi câte o propoziţie cu aceste cuvinte.
6. Scrieţi patru cuvinte care să conţină grupurile de litere ge, Gi, che, Ghe.
7. Completează după model:
maşină cocoş uşă stradă veche
maşini __________ _________ __________ _________
8. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru:
pom =________________ iute =________________
soseşte =________________ hrană =_________________
9. Scrie cuvintele cu înţeles opus pentru:
linişte __________ începe_____________
afară_____________ deasă________________
10. Taie varianta greşită:
înbracă / îmbracă împreună / înpreună
11. Ordonează silabele şi scrie cuvintele obţinute:
tar, că, bu fe, tră, reas ţă, can, va le, te, cân, ce
Fişa nr. II
1. Desparte în silabe cuvintele:
actor............................... cumpără........................
abecedar........................ cinci..............................
2. Eu spun una, tu spui multe:
masă.......................... temă...........................
bancă......................... cerc............................
3. Transcrie cuvintele ordonându-le crescător după numărul de silabe: muncă,
maşină, stop, solicitare, balerină.
4. Scrie cuvintele inversând ordinea literelor:
cal.................... apus.........................
mare...................... toc...................
cos................... săpa................................
5. Scrie corect propoziţiile:
SOARELEARĂSĂRIT...................................................................................................
PĂSĂRILECIRIPESCVESELE.....................................................................................
6. Ordonează cuvintele şi scrie corect propoziţia:
pleacă, Mircea, şcoală, la.
7. Scrie o propoziţie în care toate cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă.

6
MOZAIC 2008

Clasa a II-a

1. Scrieţi semnele de punctuaţie potrivite:


În fiecare vară merg la bunica mea Ce bine mă simt în casa ei
Toată ziua o ajut la treburi prin curte sau prin casă Seara ne liniştim
Bunica îmi spune poveşti Eu o ascult Îi privesc faţa senină ochii
blânzi şi părul alb ca zăpada strâns în coc
Ce bună şi harnică este bunica

2. Scrieţi câte o propoziţie enunţiativă, interogativă şi exclamativă, legate prin


înţeles şi folosind linia de dialog.
3. Alcătuiţi propoziţii in care cuvântul ,,par” să aibă sensuri diferite.
4. Alcătuiţi o propoziţie din trei cuvinte. Cuvintele să aibă un număr crescător
de silabe.
5. La propoziţiile de mai jos adăugaţi cuvinte potrivite, pentru a forma
propoziţii din trei, patru sau cinci cuvinte:
Iarna a sosit. Frunzele au căzut.
Fulgii plutesc. Săniile alunecă.
Zăpada străluceşte. Iepurele fuge.
Cântecele răsună. Copiii se joacă.
Bunicii privesc.
6. Scrieţi un bilet fratelui în care să-l rugaţi să vă facă rost de o carte. Indicaţi
titlul şi autorul acestei cărţi.
Înv. Butulescu Mariana, Şc. Gen. ,, Constantin Săvoiu” Tg-Jiu
7. Corectează greşelile din enunţuri:
Unghiul Vircil cumpără cibrituri.
Gorge a învăţat ginci gicitori.
Marchela este a cincia din clasa noastră.
Afară nince şi e geţuş.
8. Citeşte fragmentul si rezolvă cerinţele:
Într-o zi ploua; stropii pătrunseră prin pătura de zăpadă, în pământ, udară
bulbul, aducându-i veşti despre lumea de lumină de la suprafaţă. Curând după aceea,
soarele se arăta cald şi o rază sfredelind zăpada pătrunse până la bulb.
- Vino înăuntru! zise floarea.
- Nu pot, răspunse raza de soare. Nu am încă destulă tărie să deschid singură
uşa. Abia la vară voi fi în putere.
(„Ghiocelul”-H. C. Andersen)
7
MOZAIC 2008
a. Care este autorul textului? Menţionaţi alte trei poveşti scrise de acelaşi
autor!
b. Titlul textului este….
c. Câte alineate are fragmentul?
d. Despre ce floare este vorba în fragment? Deci, care sunt personajele şi
din ce lume provin?
e. Scrieţi cuvinte cu înţeles asemănător pentru:
stropi -
zăpadă -
curând -
sfredelind -
bulb -
f. Alcătuiţi enunţuri folosind expresiile ,,pătura de zăpadă” şi ,,lumea de
lumină”

9. Completaţi propoziţiile folosind corect ia sau i-a:


__________cerut o carte.
Maria __________stiloul din penar.
Băiatul __________oferit mamei un buchet de flori.
Ursul vrea să __________ miere din stupi.
Învăţătoarea __________ felicitat pe elevi.
10. Puneţi forma corectă ea, ia sau i-a:
__________ s-a dus la bibliotecă să __________ o carte. __________ dat-o şi
lui Eugen, care este un bun coleg de-al ei. Copilul __________ cartea şi începe să
citească. Basmul __________ vrăjit pe toţi copiii.
11. Scrieţi forma corectă iau sau i-au:
Copiii __________ dat mâncare puişorului.
Eu __________ cartea de la bibliotecă.
Nepoţii __________ adus bunicului un cadou.
Trebuie să __________ note bune.
Părinţii __________ făcut fetei o surpriză de ziua ei.
12.. Citiţi textul următor. Observaţi ce ortogramă lipseşte şi scrieţi forma
corectă a acestei ortograme.
Chiriac şi Cecilia __________ dus la grădina zoologică. Acolo __________
întâlnit cu prietena lor, Georgeta. __________ bucurat foarte mult. __________
gândit unde să meargă mai întâi: la cuşca leilor __________ la maimuţe.
13. Alegeţi forma corectă a ortogramei, tăind-o pe cea greşită:
Ion (sa, s-a) dus să prindă pupăza.
Marele povestitor (sa, s-a) născut la Humuleşti.
8
MOZAIC 2008
Opera (sa, s-a) este citită de toţi copiii.
Ion Creangă a scris foarte frumos despre mama (sa, s-a).
14. Puneţi forma corectă la sau l-a:
Marcela s-a dus __________ piaţă. Pe drum __________ întâlnit pe Călin,
frăţiorul ei. Se ducea __________ şcoală. Ea __________ rugat să vină repede acasă.
După-amiază vor merge împreună __________ teatru.
15. Alegeţi forma corectă!
Copiii au zărit o veveriţă. Ea (sa, s-a) aplecat să (ia, i-a) o ghindă, apoi (sa, s-a)
întors (la, l-a) căsuţa (sa, s-a).
(La, L-a) Petroşani (sa, s-a) disputat un meci de fotbal. M-am dus şi eu (la, l-a)
meci împreună cu tatăl meu. Arbitrul (la, l-a) sancţionat pe un jucător cu cartonaş
roşu. (La, L-a) sfârşitul primei reprize (sau, s-au) marcat două goluri. Meciul (sa, s-a)
încheiat cu victoria gazdelor.
16. Găsiţi cuvintele cu înţeles opus celor de mai jos!
Pe verticala AB veţi descoperi denumirea unui semn de punctuaţie.
A
târziu
întuneric
coboară
alb
rău
rece
murdar B
B
17. Completaţi cu una din ortogramele următoare: Mia; mea; mi-a; mie; mi-e:
_________ restituit cartea ______________ .
_________ este prietenă cu sora _________ .
_________ cerut să-i dau mingea _________ .
_________ făcut cunoştinţă cu prietena ei, _________ .
_________ cumpărat şi _________ un ghiozdan.
_________ dor de bunica _________ .
Macarie Georgeta, Şc. Nr.2, Lupeni
18. Corectaţi enunţurile:
Ionel a băut ce-ai aseară.
Acum sa înbrăcat cu gete, ciorapi groşi, geacă, fular şi căciulă cu ureghi.
Ghiţă e curios ceai făcut Ionele deai băut ceai aseară.

9
MOZAIC 2008
19. Completează propoziţia :
Sunetul ....................... .
a. se observă c. se vede
b. se scrie d. se rosteşte şi se aude
20. Care din cuvintele următoare au două silabe :
a. pod c. măr e. ac
b. apă d. cal f . ţap
21. Alina are şapte cartonaşe pe care sunt scrise cuvintele: a sosi, nou, coboară,
vechi, urcă, a pleca, frumos. Câte perechi de cuvinte cu sens opus putem obţine ?
a. patru perechi c. şapte perechi
b. trei perechi d. o pereche

22. Transformaţi, folosind cuvintele ,,într-o, într-un, dintr-o, dintr-un’’:


în bibliotecă din tufiş
în ghiozdan din oraş
23. Încercuiţi forma corectă din următoarele enunţuri:
Ea s-a/sa plimbat prin pădurea înverzită.
Într-un/Într-o poiană se jucau nouă băieţi.
Cartea s-a/sa a fost luată dintr-o/dintr-un librărie.
24. Completaţi spaţiile libere cu ,,s-au’’ ori ,,sau’’:
Copiii au sosit la mare seara .........dimineaţa?
Ele .........întâlnit cu prietena lor, Elena.
Ionuţ şi Marcela ......... dus în vizită la bunici.
Mama ta merge la serviciu pe jos...........cu autobuzul?

25. Scrie însuşiri pentru următoarele cuvinte:


vânt toamnă
copaci obraji
26. Găseşte cuvinte cu înţeles opus pentru:
încuiate ................................ bucuros................................
urcă ................................ drag ................................
apare ................................ bine ................................
încuiat ……………………. fricos ……………………
a se întuneca ………………. puternic ……………………

10
MOZAIC 2008
27. Scrieţi cuvinte cu înţeles asemănător pentru:
a spus _____________ geam ________________
nea ______________ s-a sfârşit _______________
liniştit ______________ iarmaroc _________________
zăpadă _____________ păpuşoi ________________
28. Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul „ochi” să aibă înţelesuri diferite.
29. Puneţi semnele de punctuaţie corespunzătoare:
Bogdan îl întrebă pe Gigel 
 Ai citit lectura suplimentara 
 N-am găsit cartea recomandată 
 Vino la mine Ţi–o împrumut pentru o săptămână 
30. Ordonează pentru a obţine propoziţii :
a. peste, stăpânire, pus, a, gerul, sat.
b. sub, mai, mici, gros, casele, cojocul, par, zăpadă, de.
31. Formulaţi întrebări pentru următoarele răspunsuri :

RĂSPUNSURI ÎNTREBĂRI
1. Mama a cumpărat un trenuleţ.
2. Maria sare coarda în fiecare pauză.
3. Georgeta pune sare în supa de
zarzavat.
4. Furnica i-a trântit greierului uşa în
nas.
5. Acum avem oră de limba română.

Inst. Agavriloaie Maria, Şc. Gen. ,,Carmen Sylva”, Petroşani


32. Completează enunţurile de mai jos:
a. Propoziţia este o …………………………………………………………… .
b. La sfârşitul propoziţiei în care se comunică o informaţie, o constatare se
scrie………………( )
Scrie un exemplu:……………………………….............................………
c. La sfârşitul propoziţiei prin care se întreabă ceva scriem………………….( )
Scrie un exemplu: .........................................................................………….
d. La sfârşitul propoziţiei care exprimă o mirare, o strigare, o poruncă, o urare scriem
………………………………………………….. ( )
11
MOZAIC 2008
Scrie un exemplu:...........................................................................................
e. semnul de punctuaţie care arată începutul unui dialog este.......................... ( )
Scrie un exemplu : .........................................................................................
f. Înaintea cuvintelor unei enumerări sau a cuvintelor unei persoane scriem
............................................. ( )
Scrie un exemplu: ..........................................................................................
g. Între cuvintele unei enumerări scriem ..................................................... ( )
Scrie un exemplu: ..........................................................................................
33. Completaţi cu semnele de punctuaţie potrivite:
Maria o strigă pe Ioana …
… Ioana … adu-mi şi mie umbrela….
… De ce … A început ploaia …
… Nu … dar am în rucsac … baticul … fâşul … cizmuliţele şi fularul …
Umbrela am uitat-o ….

34. Puneţi predicatele din paranteze la forma potrivită, pentru a face acordul cu
subiectul:
În faptul serii, când piticii (a se întoarce) acasă, o (a găsi) pe Albă-ca-Zăpada
zăcând pe jos, fără pic de suflare. (a fi) moartă ca toţi morţii. O (a ridica), căutând (a
vedea) dacă nu (a găsi) vreun lucru înveninat, îi (a desface) cingătoarea, o (a
pieptăna), o (a spăla) cu apă şi cu vin, dar totul (a fi) zadarnic.

35.Transformă după model:


a se juca – (el) s-a jucat a se naşte –
a se plimba – a se contrazice –
a se alarma –

36. Folosiţi toate literele: a, a, a, b, d, d, e, e, e, i, i, i, l, m, n, n, n, o, r, s, s, u, u,


pentru a alcătui un proverb despre lăudăroşi , compus din şase cuvinte , care încep
toate cu câte o consoană.
37. Alcătuiţi două proverbe despre muncă din cuvintele următoare:
ca, mâna, munceşte, muncitor, omul, pământul, pom, rodeşte, roditor, un, unde. Unul
dintre proverbe este compus din 5 cuvinte, iar cel de-al doilea din 6.

12
MOZAIC 2008
38. Adăugând consoanele lipsă în cuvintele de mai jos veţi găsi un proverb
despre bunătate:
o_u_ , _e_ , _u_ , _u_ă , _e_e , __u_i_o_ , __e__ă_ii , _e , î__e_e_e.
39. Despre ce proverb este vorba în dialogul de mai jos purtat după un anumit
cod?
Ţineţi seama că în fiecare propoziţie se găseşte, în ordine, câte unul din
cuvintele proverbului căutat:
Prietenul nostru a sosit?
La care dintre noi trebuia să vină?
Nevoie are de amândoi.
Se descurcă singur prin Petroşani?
Cunoaşte bine oraşul.

Fişă de exerciţii (semnul întrebării)


1. Scrieţi două propoziţii la sfârşitul cărora să se pună semnul întrebării.
2. Scrieţi după dictare textul:
- Câţi lei costă îngheţata?
- Care? La cornet sau la pahar?
- La cornet.
- Un leu.
Fişă de recuperare
1. Transformaţi propoziţiile de mai jos în propoziţii interogative:
Mergem la cinematograf.
Elena este acasă.
Adina citeşte o poveste.
2. Scrieţi trei propoziţii care să înceapă cu cuvintele: cine, care, când.
Fişă de dezvoltare
1. Care din propoziţiile de mai jos pot fi scrise cu semnul întrebării? Scrieţi-le!
Ce bine este la bunici!
Barza este pasăre călătoare.
Cât de repede aleargă Ionuţ!
2. Imaginaţi-vă că aţi avea ocazia să staţi de vorbă cu primarul oraşului. Scrieţi trei
întrebări pe care aţi dori să i le puneţi.

13
MOZAIC 2008
Fişă de exerciţii (semnul exclamării)
1. Scrieţi în dreptul fiecărei propoziţii ce exprimă fiecare:
Să nu deschideţi uşa!
Să trăieşti, Măria-Ta!
Ce lacom e lupul!
Deschideţi cu fuga, dragii mamei, cu fuga!
2. Dictare:
- Sărut-mâna, bunicuţo!
- Să trăieşti, Irinuca!
- Bunicuţo, eşti obosită, odihneşte-te puţin!
- Să te servesc mai întâi cu o plăcintă.
Bunica scoate plăcinta din cuptor.
- Vai, ce miros plăcut! spune Irina.
Fişă de recuperare
1. Puneţi semnele de punctuaţie potrivite la sfârşitul propoziţiilor:
Ce harnice sunt albinele
Nu vă jucaţi cu chibriturile
De ce pleacă păsările
Apropie-te, e foarte prietenos
2. Formulaţi trei enunţuri care să exprime: o exclamare, o poruncă, un salut.
Fişă de dezvoltare
Alcătuiţi un text cu titlul ,,În parc”, format din cel mult şase enunţuri, la sfârşitul
cărora să folosiţi şi semnul exclamării.

Fişă de lucru
1. Găsiţi cuvinte care să conţină cel puţin patru consoane.
Exemplu: nărăvaş
2. Găsiţi cuvinte care să conţină cel puţin patru vocale.
Exemplu: corabie
3. Există cuvinte formate numai din vocale? Daţi exemple!
4. Alcătuiţi o compunere cu titlul ,,Primăvara” în care să utilizaţi şi cuvinte ce
cuprind grupurile de litere: ,,ce’’, ,,ci’’, ,,ge’’, ,,gi’’, ,,che’’, ,,chi’’, ,,ghe’’, ,,ghi’’.
5. Scrieţi câte trei cuvinte care conţin grupul de litere ,,ce’’:
a. la începutul cuvântului
b. în interiorul cuvântului
c. la sfârşitul cuvântului
6. Completaţi cuvintele cu unul din grupurile de vocale duble: ,,ee’’, ,,ii’’,
,,oo’’, ,,uu’’:
14
MOZAIC 2008
al__ f__ndcă
şt__nţă c__perează
contin__ alc__l
7. Delimitaţi cuvintele din înlănţuire:
a. ATRECUTIARNAGEROASĂ
b. PĂSĂRILECĂLĂTOAREAUSOSIT
c. MUGURIIPORNESCÎNCĂLDURASOARELUI
8. Defineşte cuvintele:
a. apt b. zarvă c. măiestrie
9. Transcrieţi doar cuvintele redate corect:
success acepta acces
acelerat aceleraţie accident
asccensor occident
10. Desparte in silabe cuvintele:
înăuntru înainte succint
înnodam reînnoire acelaşi

Completând rebusul, veţi descoperi pe verticala AB, numele unui scriitor mult
îndrăgit de voi, copiii.
A
1
2
3
4
5
6
7
B
1. ................. cu trei iezi
2. Povestea ....................
3. Inul şi ........................
4. .................... cu trei nurori
5. .................... cu doi bani
6. Fata babei şi fata ..............
7. Ivan ..................................

15
MOZAIC 2008

Clasa a III-a

1. Citeşte textul:
„În răcoarea dimineţii trăsurile mergeau la ţară. Copiii îngrămădiţi câte trei pe
capră, se bucurau. După un sfert de ceas ajungeau la gară. La o fereastră a trenului,
cei de pe peron l-au recunoscut pe Matei. Călătorul sare din tren în braţele celor ce-l
aşteptau. Conu Dinu îl luă în braţe.”
(Duiliu Zamfirescu, ,,Viaţa la ţară”)
a) Răspunde la întrebări:
Când mergeau trăsurile la ţară ?
După cât timp au ajuns la gară ?
Pe cine au recunoscut cei de pe peron ?
Ce-a făcut conu Dinu ?
b) Uneşte cuvintele cu sens opus. c) Încercuieşte varianta corectă
răcoare n-ajungeau • Textul este un dialog
mergeau căldură • Textul este o descriere
se bucurau stăteau • Textul este o povestire
ajungeau se întristau
d) Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul capră să aibă sensuri diferite.
e) Specifică numărul de vocale şi de consoane în cuvintele următoare:
răcoarea = fereastră =
călătorul = sfert =
copiii = peron =
f) Scrie lunile anului care încep cu o consoană:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
g) Daţi exemplu de cuvinte compuse din: (câte trei)
c. v. c. v. ___________________________________________________
c. v. c. c. v. _________________________________________________
v. c. v. c. v. _________________________________________________
Înv. Stângă Elena, Şc. ”Constantin Săvoiu”
2. Descoperă adjectivele care se pot forma de la următoarele substantive:
hărnicie – harnic bucurie - ……………………….
frumuseţe - …………………. tinereţe - ………………….........
silinţă - ……………………... lumină - ………………………..
sănătate - …………………… cafea - ………………………….
bunătate - …………………… vişină - …………………………

16
MOZAIC 2008
3. Descoperă substantivele care se pot forma de la următoarele adjective:
cuminte – cuminţenie argintiu - ………………………..
puternic - ……………………… înmiresmat - …………………….
auriu - ………………………… greu - ……………………………
liniştit - ………………………. întunecoasă - ……………………
bogată - ……………………….. caldă - ………………………….
4. Formulează câte două propoziţii (pentru fiecare cuvânt) în care cuvintele
„curios” şi „uriaşi” să fie substantive şi adjective.
Înv. Turtoi Dorina, Şc. Gen. „Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu
5. Transcrieţi textul şi completaţi semnele de punctuaţie:
Era vacanţa de vară ⃞ Andreea şi Iulian s-au întâlnit în faţa blocului ⃞
⃞ Ce-ar fi să ne plimbăm prin Parcul Scriitorilor ⃞ întreabă Andreea ⃞
⃞ E o idee grozavă ⃞ Andreea ⃞ spune băiatul ⃞
Ajunşi în parc, cei doi au pornit pe alei ⃞
⃞ O veveriţă ⃞ strigă Andreea ⃞ E foarte frumoasă ⃞
Copiii au plecat, dar şi-au propus să se întoarcă şi altădată ⃞
a) Alegeţi ideea principală, care se potriveşte textului dat:
• Copiii s-au plimbat pe alee.
• Veveriţa era frumoasă.
• Când se plimbau prin parc, copiii au văzut o veveriţă.
b) Subliniaţi substantivele din text.
c) Textul conţine ………. substantive proprii.
d) Substantivul blocului este la numărul ……………… .
e) Substantivul alei este la numărul …………………… .
f) Substantivele comune: …………………….., …………………… sunt la
numărul singular.
g) Substantivul comun …………………. este la numărul plural.
6. Treceţi la numărul singular substantivele:
canapele coli
şcoli pietre
7. Treceţi la numărul plural substantivele:
oaie baie
coajă rucsac

17
MOZAIC 2008
8. Subliniaţi substantivele din coloanele următoare:
argint vorbeşte
argintiu vorbă
9. Subliniaţi substantivele comune care denumesc fiinţe şi înlocuiţi-le cu
substantive proprii:
Băiatul şi fetiţa au plecat în parc însoţiţi de un căţeluş.
10.Subliniaţi substantivele proprii şi înlocuiţi-le cu substantive comune:
Mitruţ, George şi Ionuţ lucrează la un portofoliu despre Ştefan cel Mare.
…………………………………………………………………………………………

11. Schimbaţi prima literă din cuvântul dat, pentru a obţine cuvinte noi. Scrieţi în
dreptul lor ce părţi de vorbire sunt.
foc —
12. Alcătuiţi propoziţii cu două dintre cuvintele formate.
13. Ordonaţi următoarele comunicări pentru a obţine un text:
… Dar trece mai departe, nepăsător.
… A intrat în baltă.
… Deodată vede o broscuţă încremenită de spaimă.
… În revărsat de zori, pe baltă, lumina face minuni.
… Cocostârcul s-a sculat cu noaptea în cap.
… Broscuţei nu-i vine să creadă că a scăpat.
… Ea sare veselă în baltă.
14. Transformaţi (la alegere) o propoziţie dezvoltată din text, în propoziţie simplă.
15. Scrieţi corect următoarele substantive, amintindu-vă regulile învăţate:
Prin earbă cresc multe ciuperci dupa ploae.
Epurele s-a speriat de unbra sa, pentru că era o finţă cingaşă.
16. Înlocuiţi cuvintele subiniate cu altele care au acelaşi sens :
M-ai chemat şi am venit numaidecât.
Totodată am adus şi câteva fructe.
Vrei sau nu să opreşti din ele , mi-e totuna.
17. Explicaţi sensul cuvintelor subliniate :
Pentru că azi nu s-a putut, vom alege altă dată.
Zilnic, avem la masă alt fel de mâncare.
Rămâne bine înţeles ce am învăţat astăzi.

18
MOZAIC 2008
18. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi subliniază adjectivele:
„Se-ntorc iar zilele noroase
Cu negurile somnoroase
Şi-amurgurile timpurii.
Vin dimineţile urâte
Şi nopţile posomorâte
Şi lungi, şi negre, şi pustii.”
(Şt. Octavian Iosif - „Primul vers”)
19.Citeşte adjectivele de mai jos. Scrie-le numai pe cele care arată însuşiri
sufleteşti sau trăsături morale: albă, scundă, înmiresmat, inimoasă, subţire,
harnică, blajin, roşu, cinstit, conic, bucuros, melancolic, înnorat, curajos,
înţelept, aprig, înalt, bună, caldă, rece, rea, solid, trist, ursuz, duioasă, viteaz.
20. Completează corect cuvintele pe rândurile orizontale de la 1 la 6 şi vei obţine,
de la A la V, numele părţii de vorbire care arată însuşirea unui obiect:
A
1
2
3
4
5
6
B
a. Substantivul de la care s-a format adjectivul adevărat.
b. Cuvântul cu sens opus adjectivului fricos.
c. Adjectiv care arată însuşirea unui om cu experienţă de viaţă, care ştie să
judece corect faptele sau întâmplările.
d. Adjectiv care arată însuşirea unui munte din piatră, neîmpădurit.
e. Adjectiv cu sens contrar adjectivului tânăr.
f. Adjectiv care arată însuşirea de a avea viaţă.
21. Scrie în dreptul substantivelor de mai jos formele potrivite ale adjectivelor
limpede şi cuminte:
izvor ……………………… băiat ……………………………
apă ……………………….. fată …………………………….
izvoare …………………… băieţi …………………………..
ape ……………………….. fete …………………………….
22. Citeşte textul, apoi subliniază adjectivele:
Ionel, băiatul cu ochi albaştri şi păr inelat este un copil cuminte. El o iubeşte
mult pe blânda şi buna lui bunică. Astăzi i-a cumpărat un buchet de narcise albe şi
parfumate. Bunica este fericită.

19
MOZAIC 2008
23. Clasifică adjectivele subliniate în textul de mai sus după însuşirile pe care le
arată: însuşiri fizice şi însuşiri sufleteşti.

24. Corect sau greşit? Corectează greşelile.


Norii cenuşi aleargă peste sat.
Cenuşii norii aleargă peste sat.
Zglobii copiii sunt iubiţi de părinţi.
Noi rochi i-au scurtat tivul.
25. Scrie enunţuri în care cuvintele: mare, roşie, vie, sa fie, pe rând, substantiv,
apoi adjectiv.
26. Adjectiv sau substantiv?
Învingătorul a fost lăudat de antrenor.
Sportivul învingător ocupă primul loc.
Românul este viteaz.
Soldatul român este decorat.
Elevii harnici sunt lăudaţi.
Harnicii reuşesc în viaţa.
27. Transformă adjectivele în substantive:
emoţionat trufaş
grăbit luminos
tăcut
28. Găsiţi cât mai multe adjective pentru fiecare substantiv:
pădure ţară
fulgi flori
privire
Înv. Drăghici Aurora, Şc. Gen. „Al. Ştefulescu”, Tg Jiu
29. Scrieţi semnele de punctuaţie corespunzătoare la sfarşitul următoarelor
propoziţii:
a. Şcoala şi-a deschis din nou porţile ( )
b. O, natură, cât eşti de frumoasă ( )
c. Toamna şi-a aurit livezile ( )
d. Ce vrea să anunţe clopoţelul de argint ( )
30. Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele port, broască, lac să aibă sensuri
diferite.
20
MOZAIC 2008
31. Alcătuiţi propoziţii unde cuvântul ,, nouă” să fie:
- numeral; - adjectiv; - pronume.
32. Puneţi cuvintele de mai jos în ordine pentru a forma o propoziţie
enunţiativă. Transformaţi-o apoi în propoziţie interogativă.
agale, Barza, pe, apei, malul, păşeşte.
33. Ordonează cuvintele pentru a reface proverbele:
• mult, dulce, vorba, aduce.
• bun, se, Omul, după, cunoaşte, fapte.
• strălucitor, mai, ca, e, Adevarul, soarele
34. Taie cuvântul scris greşit din propoziţie.
• Soarele încălzeşte/încălzesc puternic.
• Păsările voioase/voios ciripesc pe ramurile copacilor.
• Oamenii harnici culeg recolte bogat/bogate.
35. Identifică şi corectează cele patru greşeli din propoziţiile:
a. Frunzele copacilor cade arse de brumă .
b. Vântul aduce stropi rece de ploaie .
c. Vrăbiile zgribulite se adăposteşte sub streaşină .
d. Ploaia şi frigul a alungat copiii în casă .
36. Puneţi substantivele din paranteză la forma corectă:
a. Cartea (Alexandra) este la fel ca a (Maria).
b. Rochia (fetiţa) e frumoasă.
c. Marginea (strada) e umbrită de copaci.
37. Treceţi la singular substantivele:
zmei, carţi, tablouri, şcoli, muzee, brazi, coli
38. Găsiţi cuvintele din care s-au format adjectivele:
- înveselit; - îngrijorat;
- îmbătrânit; - înverzit.

Test

1. Scrie câte cinci cuvinte care au:


a) o singură silabă:________________________________________________
b) două silabe:____________________________________________________
c) mai multe silabe:________________________________________________
21
MOZAIC 2008
2. Formează cuvinte după model:
bun - a îmbuna pachet
boboc pădure
bogat prieten
bujor păianjen
3. Taie cuvintele scrise greşit.
iel – el este – ieste poezie – poiezie
ieşire – eşire ierai – erai poem – poiem
eftin – ieftin eram – ieram viersuri – versuri
epure – iepure poiet – poet fiică – fiică
4. Completează cuvintele cu unul dintre grupurile: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe,
ghi.
____neva; ____ceşte; pere____; aş____e;
____lelalte; ____ată; ure____; ra____tă;
____ngaş; ____lie; arni____; mar____ne;
____meni; ____duşie; piti____; Aş____uţă;
5. Scrie patru nume de persoane care conţin litera : x

6. Grupaţi cuvintele după cum se pronunţă litera : x

exerciţii saxofon
excursie existenţă
examen exigent
pix exact
cs:______________________________________________________________
gz:______________________________________________________________
7. Scrie câte trei cuvinte care să conţină literele î şi â.
8. Scrie două enunţuri frumoase despre toamnă.
9. Scrie o strofă, dintr-o poezie cunoscută, despre toamnă.

Clasa a IV-a

1. Formulează propoziţii în care cuvântul ,,copac” să aibă rol de:


a) subiect…
b) atribut…
c) complement…
d) predicat nominal.

22
MOZAIC 2008
2. Construieşte trei propoziţii în care subiectul să fie exprimat prin:
a) substantiv propriu…
b) substantiv comun – fenomen al naturii…
c) pronume personal, persoana I, numărul singular.
autor necunoscut
Recunoaşteţi personajul?
3. Cine a scris:
“Ia, aşa am fost şi eu, o bucată de humă însufleţită …”
a) Mihai Eminescu;
b) Ion Creangă;
c) George Coşbuc.
4. Cine a scris:
“Fiind băiet păduri cutreieram.”
a) Mihai Eminescu;
b) Vasile Alecsandri;
c) Ion Creangă
5. Ce personaj este personificat în “Dumbrava minunată”, de M. Sadoveanu?
a. Lizuca;
b. Patrocle;
c. servitoarea.
6. Care este personajul al cărui portret este făcut cu ajutorul a trei comparaţii?
a. Cenuşăreasa;
b. Albă-ca-Zăpada;
c. Scufiţa Roşie.
8. Care copil “râdea la soare” să se îndrepte vremea?
a. Niculăieş;
b. Nică;
c. Scufiţa Roşie.
9. Care este cel mai descurcăreţ animal întâlnit în poveşti?
a. lupul;
b. ursul;
c. vulpea.
10.Care este personajul, din literatura populară, reprezentativ al poporului
român?
a) Păcală;
b) Prâslea cel Voinic;
c) Harap Alb.

23
MOZAIC 2008
10. Descoperă sensurile cuvintelor subliniate din enunţurile de mai jos şi
formulează noi enunţuri.
Cu carul
Multe lemne pun în car
Pentru că nu pot să car.
Dacă de-abia carul mere,
Adun de prin pomi şi mere.
De-atâta mers, ameţit par,
Încât, mă sprijin de-un par.
Stau, dar mă lovesc în cot.
Mă uit, dar mai am un cot,
Până să ajung în poartă,
Numai boii mă mai poartă.
11. Subliniază cuvintele care conţin vocale sau consoane duble.
Am o idee Cât mai sus
Să merg pe alee. El accede la putere
Sunt şi eu o fiinţă; Dar n-are succes, se vede,
Deci am şi conştiinţă, Căci succesul e stopat
Să merg la licee De un biet înfumurat.
Să vad şi muzee. Dar dacă pune accent
Fiindcă sunt o fiinţă, Şi n-are vreun accident,
De-aia am idee Va ajunge-n Occident.
Să merg pe alee. Şi dacă accelerează
Şi uneori şi visează,
E sigur că nu ratează.
Inst. Haranguş Violeta, Şc. Gen. Nr. 2 Lupeni, Hunedoara
12. Scrieţi un enunţ respectând schema:
C S P C A .
substantiv substantiv verb substantiv adjectiv
Inst. Voicu Alina, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Motru
13. Se dau versurile:
„Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îi încarcă
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă !”
(M. Eminescu)
Cerinţe:
a. Descrie peisajul din poezie.
b. ,,Ce se vede” în strofa aceasta eminesciană?
24
MOZAIC 2008
c. „Ce auzim” când citim strofa eminesciană ?
d. Enumeră culorile prezentate în versuri.
e. Ce alte culori crezi că ar putea fi folosite pentru a completa peisajul?
f. Transformă verbele în substantive:
a descrie _______________
a munci________________
a prezenta______________
a cutremura_____________
a cânta_________________
g. Scrieţi propoziţii în care cuvântul „codru” să aibă înţelesuri diferite.
h. Scrie titlurile a trei poezii ale lui M. Eminescu.
i. Găseşte cuvintele înrudite pornind de la cuvântul „barcă”.
j. Scrie o strofă dintr-o poezie a lui M. Eminescu.
14. Recunoaşte „personajul”:
Fetiţa dorea să vadă dacă tufele de ţintaură au înflorit şi dacă florile sunt la fel
de frumoase ca anul trecut.
Domnu’ nostru a fost un om deosebit, îi scânteiau privirile şi era mişcat când
ne spunea despre mărirea strămoşilor.
A rămas şchiop.
Îşi avea cuibul într-un lan de ovăz împreună cu puişorii ei.
Pentru copilul atras de poveştile de vânătoare ale lui moş Ilie, „ţara de dincolo
de negură” este un ţinut minunat plin de taine.
A furat pupăza din tei.
A tras semnalul de alarmă în tren.
E un câine „zdrenţuros de flocos”.
A turnat dulceaţă în galoşii musafirului.
A tăvălit cânepa.
15. Recunoaşte autorul:
A prezentat „lumea celor care nu cuvântă”
A scris povestea despre un urs polar.
A scris „Amintiri din copilărie”.
L-a creat pe „domnul Goe”.
A scris „Bunicul” şi „ Bunica”.
Ne-a lăsat „România Pitorească”.
Ni-l prezintă pe Tom văruind gardul.
A creat celebra „pereche” Lizuca şi Patrocle.
Autorul imnului României.
Miţura şi Baruţu sunt personajele lui.

25
MOZAIC 2008

16. Treceţi de la singular la plural:


stilou roşu rândunică zglobie
norul fumuriu motanul cafeniu
limpede văzduh floarea roşie
17. Scrie câte două propoziţii dezvoltate în care atributul să răspundă la
întrebarea:
a) care? c) al, a, ai, ale cui?
b)ce fel de? d) câte?
18. Precizaţi numărul de sunete şi de litere din cuvintele:
rece, ghindă, ceas, etichetă, cireşe, gheaţă, cer, ghiveci, jachetă, ciorap.

19. Găsiţi pluralul următoarelor substantive:


liceu fiică
alee fiinţă
idee succes
20. Corectaţi următoarele expresii:
- a traversat strada pe cealaltă parte
- coboară jos
- sectembrie
- lui Maria i s-au stricat dinţii
- sfulger

21. Desparte în silabe cuvintele:


licee promoroacă
exerciţiu ireparabil
arămii trecătoare
inegal substantiv
22. Alegeţi varianta corectă:
Câinele cel mare/ celui mare protejează curtea.
Băieţii frumos/ frumoşi se joacă.
Copilul cuminţi/ cuminte îi respectă pe ceilalţi.
Puiul cel mic/ mici a rămas în cuibul său.
23. Realizaţi acordul:
Munca(câmp) este totdeauna răsplatită de Dumnezeu.
(Copil) (bucurie) învată bine.

26
MOZAIC 2008
24. Înlocuieşte următoarele expresii cu verbe cu acelaşi sens:
A lua-o la sănătoasa……………………..
A se da de-a rostogolul…………………..
A pune opor………………………………
25. Găsiţi 2 cuvinte cu sens asemănător următoarelor:
patria- geros-
a evolua- silit-
naiv- ursuz-
a luci-

26. Puneţi semnele de punctuaţie şi de ortografie la locul potrivit:


Moş Cocoş Cocoloş vorbi iar Tincuţa unde şade acuma Zâna Zânelor.
Unchiaşul se gândi şi arătându le bordeiul răspunse
Aici şade
Aici se mirară copiii Cum aici
Aici Aici întări moşneagul.
27. Formaţi cuvinte după modelul de mai jos:
- haz hazliu hazlii
- aramă
- argint
- liliac
28. Marcaţi răspunsul corect!
Propoziţia ,,Dan are nouă carţi cu poveşti .“ conţine:
a) substantiv, verb, adjectiv, substantiv, substantiv
b) substantiv, verb, pronume, substantiv, substantiv
c) substantiv, verb, substantiv, substantiv, substantiv
d) substantiv, verb, numeral , substantiv, substantiv
29. Scrieţi o compunere gramaticală despre şcoala voastră. Subliniaţi
substantivele.
30. Alcătuiţi comparaţii:
zăpadă stralucitoare ca ..........................................................................
fată frumoasă ca ....................................................................................
munte măreţ ca .....................................................................................
om bun ca ..............................................................................................
femeie harnică la fel ca .........................................................................
obraji roşii ca ........................................................................................
c) Scrieţi enunţuri cu ajutorul adjectivelor: geroasă, nouă, ieftină, vioaie, pierdut,
înnegrit, cooperant, reeducat, cuviincios, conştiincios.
27
MOZAIC 2008

d) Tăiaţi cuvintele scrise greşit:


Noi neam / ne-am dus la bunica.
Tu mai / m-ai văzut la şcoală.
31. Imaginează-ţi un dialog între:
a) Frunză şi toamnă;
b) Privighetoarea care pleacă şi codrul trist.

32. Construiţi enunţuri în care cuvintele: car, par, vii, toc, dar, să aibă înţelesuri
diferite.
33. Încercuiţi varianta corectă:
bare / bări pieţe / pieţi
boale / boli plaje / plăji
cozi / cozi vulpii / vulpei
cade / căzi mingei / mingii
coperte / coperte floarei / florii
34. Înlocuiţi substantivele proprii cu substantive comune:
a) Voi pleca la Marea Neagră.
b) În Bucegi sunt multe pârtii.
c) Lângă gard stă Azor.
d) Am cumpărat ,, Gândul”.
Inst. Radu Dorina, Şc. Gen. Nr. 1, Rovinari
Test
1. Alcătuiţi o compunere sub formă de scrisoare, în care povestiţi unui prieten
dintr-o altă ţară despre strămoşii neamului nostru (însuşiri sufleteşti şi fizice, portul,
ocupaţiile, dorinţa lor de a fi liberi şi de a-şi apăra ţara de duşmani).
2. Descoperiţi adjectivele care se pot forma de la următoarele substantive:
Substantive Adjective
Frumuseţe Frumos
Copilărie
Tinereţe
Prietenie
Bucurie
Bunătate

28
MOZAIC 2008
3. Descoperiţi substantivele care se pot forma de la următoarele adjective
Adjective Substantive
Cuminte Cuminţenie
Mândru
Bogat
Auriu
Puternic

4. Alegeţi varianta corectă:


a. Am venit la tine fiindcă mai/m-ai chemat.
Lunii mai/m-ai i se mai spune şi florar.
b. Mâine s-au/sau poimâine te voi vizita.
Colegii mei sau/s-au pregătit intens pentru acest concurs.
c. Noi ne-am/neam dus în drumeţie la Hunedoara.
Suntem un neam/ne-am de eroi.
d. ,,Iepuraşul’’ ia/i-a adus Oanei o păpuşică.
Mama mă ia/i-a la plimbare.
5. Alcătuiţi propoziţii simple după următoarele scheme:
a. S. P. b. S. P. c. P. S.
n. v. adj. v. v. s.
6. Alcătuiţi propoziţii dezvoltate după următoarele scheme :
a. S. A. P. b. C. A. P. S. c. S. P. C.
s. adj. v. s. adj v. s. n. v. s.
7. Alcătuiţi propoziţii dezvoltate în care cuvântul ,,şcoală” să fie pe rând:
a. subiect
b. atribut
c. complement
d. nume predicativ (să intre în alcătuirea predicatului)

29
MOZAIC 2008

Lectură
Alfabetul. . . . prin proverbe
Altul să te laude, nu gura ta.
Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură!
Cămaşa copilului arată ce fel de mamă are.
Din coada de câine nu mai faci sită de mătase.
E mai bine în coliba ta, decât în palatul altuia.
Făgăduieşte numai ce poţi da!
Graba strică treaba.
Învaţă la bătrâneţe ca să ştii la tinereţe!
Mintea, de-ar creşte pe toate drumurile, ar paşte-o şi măgarii.
Nu e învăţat cel ce citeşte cărţi, ci cel ce ştie ce citeşte.
Omul înţelept îşi face iarna car şi vara sanie.
Pomul se cunoaşte după roade şi omul după fapte.
Rău faci, rău găseşti .
Strânge bani albi pentru zile negre.
Şi sătul şi cu punga plină nu se poate.
Toţi copacii înfrunzesc, dar mulţi nu rodesc.
Unde şcoala se iveşte, pământul se-mbogăţeşte.
Vrabia mălai visează şi calicul praznic.
Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.

Cântecul Abecedarului
De la ,,a” până la ,,z” Sau ca un şir de mărgele?
Lănţişor de litere. Literele toate fac
Lănţişorul nu-i de aur, Lanţul care-mi este drag
Da-i mai scump ca un tezaur Şi-am ajuns să le-nţeleg
Că deschide drum departe Cu mult drag să le culeg,
Luminând din carte-n carte! Să le leg, să le dezleg,
Literele sunt furnici Să le pun într-o cunună
Sau sclipiri de licurici? Pentru limba mea română!
Sunt ca nişte floricele

Supărările elevului din clasa I


Tare-i greu să fii şcolar, Eu vă dau cuvântul meu,
Să-nveţi din ABECEDAR! Asta-i lucrul cel mai greu!
30
MOZAIC 2008
- Spune repede,Andrei,
Dar nu şcoala mă apasă, Cât fac 9 fără 3?
Cât “profesorii” de-acasă… Fără numărat băbeşte!
Că-mi pândesc orice mişcare: Doamne, cât se mai gândeşte!
Mama, tata, mama-mare, - Vai, copilu-i anormal!!!
Nenea Tache, unchiu Gicu, Îl vom duce la spital!!!
Nea Ion, chiar şi bunicul!
Faţă de ei nu mai poţi De greşeam şi adunarea,
Nici un cuvinţel să scoţi. Se chema pe loc SALVAREA!
Mama-mi spune să mănânc. NU AŞA şi BA AŞA!
Tata-mi zice să mă culc! Cât se poate îndura?!?!
Nenea Tache să citesc, Bietu-mi cap de mic şcolar
Nea Ion să socotesc! Se făcuse …CALENDAR!!
Nu se face-aşa cârligu! Off, off, off şi vai de mine!
Strigă plin de nervi bunicul. Mai întâi s-ascult DE CINE?!
Nu se scrie-aşa ,,Maria”! Ştiu că ce spun toţi e bine...
Te apucă nebunia… Daaarr..uitaţi-vă la mine:
Am crescut dar sunt tot mic.
Bunica zice şi ea către mine: Nu mă credeţi un voinic!
- Dai 5 dictări, că azi ai luat doar Fac şi eu atât cât pot:
BINE! Nu mă credeţi un …ROBOT!!!

Cântecul lui Păcală

Din bătrâni, din bătrâni am auzit Ţara toată, lumea toată au umblat
De-un voinic, de-un voinicel mult iubit Lăcomia şi prostia le-au legat
Care pe toţi păcălea La marginea târgului,
Şi de prostie râdea. În văzul poporului.
Cu dreptatea, cu dreptatea el ţinea Dar Păcală şi Tândală n-au murit
Şi hoţia şi prostia pedepsea Şi la noi, şi la noi au nimerit
Şi era foarte isteţ Să ne spună din poveste
În multe descurcăreţ. Ce a fost şi ce mai este.
Cu Tândală, cu Tândală s-a aflat Măi Păcală, măi Păcală, Păcălici
Fraţi de cruce, fraţi de cruce s-au legat Bine c-ai, bine c-ai venit aici
Şi-au umblat prin lumea largă, Ca să-ţi arătăm ce ştim
Lumea care le-a fost dragă. Să-ţi spunem că te iubim!

31
MOZAIC 2008

Trecerea Carpaţilor

Foaie verde trei migdale, Pe noi graniţa ne trece


În Sfânta Maria Mare, Peste vârfuri de Carpaţi,
Suna clopotul a jale Să dăm mâna cu-ai noştri fraţi.
La biserica cea mare. Ai noştri fraţi ce-s subjugaţi
Nu e zi de sărbătoare, Şi de unguri apăsaţi.
Ci ordin de mobilizare Dar noi la ei ne-am gândit
Prin trâmbiţe şi fanfare. Şi cu arma am pornit.
Să-mi iau raniţa în spinare Chiar cu preţul vieţii noastre,
Cu şaizeci de încărcătoare, Doamne, ai grijă de oaste!
Încărcătoare de război, Dă-i ,Doamne, putere tare,
Nu ştiu de-oi veni înapoi. Ca să iasă învingătoare!
Foaie verde şi-o lalea, Dumnezeu ne-a ajutat
Trec voinicii graniţa Şi de unguri am scăpat.
Ziua, pe la ora zece,

Legenda lupilor

Un ţăran dintr-un sat de la poalele unui munte avea doi copii. Omul nostru nu
prea avea ce să le dea să mănânce, căci abia căştiga ceva de azi pe mâine.
Într-o bună zi se duse în pădure şi întâlni lângă un trunchi de stejar un om
bătrân, bătrân. Acesta îl întrebă cu glas blând ce caută. Ţăranul îi mulţumi şi îi
răspunse:
Umblu după ale gurii pentru mine şi pentru cei doi copii ai mei, căci foametea
ne înconjoară.
I se făcu milă moşneagului, care nu era altul decât Dumnezeu şi vru să-l ajute.
Îi dărui un băţ şi îi spuse că, dacă va da de trei ori cu el în pământ, va căpăta tot ce-şi
doreşte.
Omul nostru luă băţul şi trăi câtăva vreme tare bine acasă cu ai lui.
Traiul bun îl transformă pe ţăranul nostru într-un om plin de sine încât ajunse
să creadă că toată lumea e ai lui, dorindu-le, totodată, celorlalţi semeni să moară.
Dumnezeu însă veni iar în chip de moşneag şi-i luă băţul cel minunat. Pe cei
doi fii îi transformă în lupi.
De atunci, se spune că umblă ei tot flămânzi după pradă şi nu se mulţumesc
niciodată cu ce au. De aceea sugrumă oile sau alte animale şi sunt duşmanii
oamenilor cum erau ei odată, când trăiau prea bine.
(Prelucrare după „Legende” – Lucian Costin, Timişoara, 1927, pag. 10)

32
MOZAIC 2008
Anotimpurile
Primăvara
Soarele cu discul său Auzind al mamei glas,
Alungă norul cel rău Ei vin repede la vas,
Şi-mpinge din spate vântul, Mâncând toţi pe săturate
Să poată-ncălzi pământul. Cele mai bune bucate.

Mieluşeii mici, zglobii, Stolul mare de cocoare


Zburdă veseli pe câmpii, Coboară lângă izvoare,
Unde micul ciobănaş Iar în codrul înverzit
Le cântă din fluieraş. Cântă cucul liniştit.

Puişorii gălbiori Printre ierburi şi scaieţi,


Se ascund pe după flori. Se-aud triluri de sticleţi.
Cot, cot, cot, îi strigă mama: Ei anunţă c-a sosit
- Copilaşi, a sosit hrana! Anotimpul mult dorit.

Vara
Vara se-aud în câmpie Lansând raze sclipitoare,
Cântece de ciocârlie, Mângâie tot ce apare.
Roua rece-a dimineţii
Şterge urmele tristeţii. Tot ce soarele răsfaţă,
Dă naturii multă viaţă.
Soarele să dovedească, Peste tot e armonie,
Urcă pe bolta cerească, Muncă, cântec, veselie.

Toamna
Toamna ne-a adus în dar Toamna a adus şi ploi,
Un nou început şcolar, Vânturi reci şi codrii goi
Roade multe în grădină Şi de păsări şi de frunze
Şi curtea de păsări plină. Şi de iarbă şi de gâze.
33
MOZAIC 2008
Toamna este minunată, Care celor ce-au muncit
Este zâna fermecată Le-a dat tot ce şi-au dorit.

Iarna

Iarnă, rece cu nopţi lungi, Albă ca un fulg de nea.


Doar cu lacrimi albe plângi,
Presărând perle mărunte, Îmbrăcaţi toţi în cojoace,
De la mare pân’ la munte. Ies copiii să se joace
Tu pictezi şi floricele, Prin troienele brăzdate
Parcă-ar fi nişte dantele. De pârtii întortocheate.
Nu sunt flori brodate-n aţă,
Ci sunt flori albe de gheaţă. Deşi-ntruna ninge, ninge,
Florile ce le-ai făcut Afară jocul se-ncinge.
Pe geamuri s-au aşternut, De pe deal sănii pornesc
Adunate-ntr-o perdea, Cu copii ce chiuiesc.

Despre înţelepciune

1. Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău


Şi nu uita îndrumările mamei tale
Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău
Şi un lanţ de aur la gâtul tău.
2. Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă priceperea căci ea
este mai de preţ ca mărgăritarele.
3. Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia.
4. Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept.
5. Înţeleptul se teme şi se abate de la rău, dar nesocotitul este îngâmfat şi fără frică.
6. Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte.
7. Înţelepciunea ne se împrumută cu carul, ci se câştigă cu bobul.

34
MOZAIC 2008

Ghicitori
1. Sunt animale de casă, 4. E o babă supărată
Umblă adesea pe sub masă, Şade-n scorbură uscată,
Iar când se întâlnesc, Are ochii de motan
Tare rău se mai sfădesc. Şi seamănă c-un hultan.
2. Într-o cuşcă mulţi căţei, 5. Foarfeci are, nu croieşte
Toţi sunt albi şi rotofei Şi în baltă el trăieşte.
Mama-i pune la mujdei.
3. Şade mândra-ntr-un picior 6. Când e-n baltă e regină,
Lăudându-se oricui Iar în sat e rogojină.
Că ea poartă-n al ei spate
Cămăşi albe şi verzui.
7. Gheară-n cioc 9. Şoricel cu aripioare
Gheară-n picioare Poartă numele de floare.
Dă prăpăd prin zburătoare.
8. Înaltă, cu lungi picioare, 10. Animal cu trup tărcat
Pene negre pe-aripioare Şi cu gât nemăsurat.
Peste broaşte e mai mare.
Proverbe
„O cugetare ? O latură de adevăr care scânteie”
( NICOLAE IORGA)
Despre muncă
1. Omului cu stăruinţă toate îi sunt cu putinţă.
2. Pământul, cât de bun ar fi, fără lucrător rămâne sălbatic.
3. Bogăţia câştigată fără trudă scade,dar ce se strânge încetul cu încetul creşte
4. Cine vrea să mănânce miezul, trebuie mai întâi să spargă coaja.
5. Munca ne scapă de trei mari rele: de urât, de fapte rele şi de nevoi.
6. Harnicul găseşte totdeauna de lucru.
7. Munca înseamnă o zi scurtă şi o viaţă lungă.
Despre lene
1. Vara- ntins la umbră doarme
Şi iarna moare de foame.
2. La mâncare lup, la treabă vulpe şi la somn butuc.
3. Cu mănuşi pe mână nu torci mătase.
4. Mâna celor harnici va stăpâni,
Dar mâna leneşă va plăti bir.
5. Nu iubi somnul căci vei ajunge sărac.
35
MOZAIC 2008
6. În casa leneşului întotdeauna e sărbătoare.
7. Lenea e sinucidere blândă.

Primavara
Timpul s-a încălzit uşor, Din livadă zumzet vine
Soarele pe cer se–arată, De la harnicele-albine.
Cresc frunze in pomişor
Iar grădina-i colorată. Miei şi oi pe câmp păscând,
Fluturi prin aer zburând,
Florile cu-a lor petale E plăcut acum afară
Stau si râd frumos la soare. Bine-ai venit primăvară !
Educatoare, Motea Marioara, Grădiniţa Tismana
Vara
E vară, căldură mare
Simţi că te usuci la soare. Copiii. cu nerăbdare,
Florile-şi mai schimbă faţa Aşteaptă vacanţa mare,
Când dă roua dimineaţa. Cu părinţii lor să plece
E arşiţă peste tot, Către munte sau la mare
Grâul în lan este copt, Unde va vrea fiecare.
Iar căpşunul si cireşul
Veseli aşteaptă culesul.

Lacrimi de copil
Sunt copil ca toţi copiii, Aş striga, dar n-am la cine,
Precum mă vedeţi. Nu-i nimeni pe drum.
Dar desculţă şi săracă
Vreau să-nţelegeţi. Mama nu-i nici ea pe lume,
A murit demult.
M-aş juca cu o păpuşă Tată n-am, să am un nume.
Chiar şi dulciuri vreau Eu a cui mai sunt?
Şi pe mine o hăinuţă
Precum alţii au! Fulgi se-aştern pe capul meu,
Mi-e frig la picioare.
Este iarnă, gerul vine, Unde să mă duc, nu ştiu.
Mor de frig acum. La măicuţa oare?

36
MOZAIC 2008

Doamnei învăţătoare
Dar iată anii cum s-au dus,
Din colţul clasei ne priveşte Iar noi plecăm în altă clasă.
Şi-n ochi o lacrimă-i sclipeşte.
De ce eşti tristă, doamnă dragă, Noi vom veni mereu la dumneavoastră
Nu vrei să vezi cum puii-ţi zboară? Chiar dacă vom pleca în altă clasă.
Vă vom iubi mereu, cu inimă curată,
Condeiul, tu în mână ni l-ai pus, Iubita noastră Doamnă, adorată.
Ne-ai învăţat lucruri frumoase,

Vara
A sosit vara fierbinte; Ne-ndreptăm cu paşi grăbiţi
Codrul verde iar vuieşte Spre vacanţa cea mai mare;
De triluri de păsărele Ne aşteaptă munţii,marea
Frumuseţea oglindeşte. Şi întinsele hotare.

Căutări
Deşi nu merit, caut albul Sunt mare, ajung cu mâna sus,
Să fac un joc curat. Însă nu pot atinge bucătăria vieţii
O nea de fulgi, plus unul şi plus altul, Şi mă frământ, mă cert, mă bat c-un ins
Să nu mai stau cu capul tot plecat. Ce se numeşte “EU” şi-i aşteptat de
alţii.
Şi totuşi, voi scoate-un picioruş
Mi-e sufletul pătat de culori calde Şi-l voi plimba în văzul lumii.
Precum o frescă veche ce surâde. Voi face-apoi un nou urcuş,
Cine-o contemplă îndelung chiar crede, Când voi vedea pe cer din nou,
Că fresca, prin culoarea-i caldă, vede. rotundul lunii.

37
MOZAIC 2008

Epigrame şcolare
Învăţătura-i o povară C-a munci nu e totuna
Pentru mulţi dintre şcolari; Cu a rămâne mereu „jos”.
Dar va deveni comoară De vreţi în viaţă să reuşiţi
Atunci când veţi creşte mari. Pe părinţi să-i bucuraţi,
Aşa că lăsaţi gluma Trebuie mult să munciţi
Şi luaţi munca-n serios, Şi de lene să uitaţi!
Unui elev leneş Unui neatent
A făcut cu lenea pace, Deşi ora a-nceput
Toată ziua ar dormi. Mintea lui aiurea zboară.
Să muncească nu îi place Să răspundă n-a ştiut
Voi ce credeţi: bine-o fi? Oare pentru-a câta oară?
Unui mâncăcios Plângăciosul
Când citeşte, socoteşte; Deşi a devenit şcolar,
La mâncare se gândeşte. Şi cu colegii clasa-mparte.
La probleme despre poame El dimineaţa plânge iar
El adună.....”kilograme”! Când de mama se desparte.
Pârâciosul Chiulangiul
Când învăţătoarea lipseşte, Deşi părinţii-l ştiu la şcoală,
Pe colegi el îi pândeşte. El pe-afară hoinăreşte.
Să-i pârască-n grabă mare, Cred că asta e o boală
Dar nici prieteni nu mai are. Şi e sigur c-o păţeşte!
Uitucul Invidiosul
Doamna-l întreabă de teme Când colegul a luat „F.BINE”
El are alte probleme. Este foarte supărat.
Toată ziua s-a jucat „A răspuns la fel ca mine”
Şi de şcoală a uitat. Dar el este protejat.
Şcolarii din cls. I Şcolarii din cls. a IV-a
Cu emoţie păşesc Este ultimul an în care,
În fiecare dimineaţă. Vi s-a spus de-atâtea ori:
Oare o să reuşesc Nu veţi avea o-nvăţătoare,
Cu atâtea semne-n ceaţă? Ci o mulţime de profesori.
Unui învăţător exigent Unui învăţător indulgent
Este mereu preocupat Este bun ca pâinea caldă,
Ca toţi elevii mult să ştie. Şi la ore-i ca la scaldă.
Însă el a transformat Şcolarii trebuie să ştie
Şcoala în jandarmerie! Şcoala nu-i o jucărie!

38
MOZAIC 2008

MATEMATICĂ
CLASA I
1. Verificaţi dacă este corect. Dacă nu, corectaţi:
3–1=4 5–4=2 12 – 2 = 11
6–6=6 4+1=3 19 – 17 = 2
2. Formulaţi probleme oral cu ajutorul următoarelor exerciţii :
? + 6 = 10
? + 7 = 10
9 + ? = 10
3. Scrieţi numerele naturale cuprinse între 25 şi 56 care conţin cifra 2.
4. Cu cât trebuie să măriţi suma numerelor 10, 40, 20 pentru a obţine 90?
5. Scrieţi un şir de numere format din :
a. patru numere consecutive, astfel încât cel mai mare să fie 56;
b. trei numere pare consecutive, astfel încât cel mai mic să fie 32.

6. Pornind de la numărul 10, scădeţi 3 şi adunaţi la rezultat 2; din noul rezultat


iar scădeţi 3, apoi adunaţi 2 şi aşa mai departe. De câte ori se repetă acest grup de
două operaţii pentru a obţine 5? Dar 3? Dar 7?
7. Calculaţi:
5 plus 2, minus 4, plus cât aţi obţinut, plus… cât anume, pentru a obţine
10?
8. Scrieţi toate numerele de două cifre care au cifra zecilor jumătate din cifra
unităţilor.
9. Dacă mărim dublul lui 5 cu 4, apoi micşorăm rezultatul cu 2, obţinem un
număr natural. Cu cât trebuie mărit acest număr pentru a obţine 20?

10. Completează:
_ _ _ este mai mic decât 9.
Vecinii lui 3 sunt _ _ şi _ _.
_ _ este mai mare decât 5.
11. Dacă adunăm 2 la vecinii unui număr obţinem 8 şi 10.
Care este numărul ?

39
MOZAIC 2008
12. Completaţi cu numerele care lipsesc:
15 18 .
20 40 70 .
13. Descompuneţi numerele:
12 14 16

10 4
18 19

14. Calculaţi
11 + 2 = 5 + 11 =
11 + 3 = 6 + 11 =
11 + 4 = 7 + 11 =
15. Erau 19 bomboane. Mihai a luat 8, iar Dana restul. Câte bomboane a luat
Dana?
16. Completează tabelele :
+13 -2
2 24
6 15
10 13
11 28
15 19
5 7
17. Observă şi competează numerele de pe axă :
50 52 64
--/--------/-------/------/-------/-------/------ /------/-------/-----
18. Completează cu + sau - pentru a obtine rezultatul dat.
20 46 = 66 79 = 29 50
38 10 = 28 52 = 22 30
19. Completează tabelul :
a 25 48 69 53
b 10 20 30 23
a +b
a–b

40
MOZAIC 2008
20. La suma numerelor 3 şi 4 adaugă diferenţa numerelor 10 şi 7.
Ce rezultat ai obţinut ?
21. Din suma vecinilor lui 5 scade suma vecinilor lui 2. Spune rezultatul.
22. Într-un coş sunt cu 5 mere mai multe decât pere, care sunt cu 8 mai puţine
decât gutui. Câte fructe sunt în coş, dacă mere sunt 15.
autor necunoscut
23. Măriţi răsturnatul numărului 61, cu răsturnatul numărului 13.
24. Micşoraţi succesorul numărului 27 cu predecesorul lui.
25. Din suma numerelor 64 şi 36, scădeţi cel mai mare număr de două cifre şi
măriţi diferenţa cu cel mai mic număr impar de două cifre.

26. Nicu are 10 ani.


Câţi ani are sora lui, dacă Nicu are cu 4 ani mai puţin ca ea?
27. Ionel a stat la bunici o săptămână şi 3 zile.
Câte zile a stat Ionel la bunici?
28. Bunica are în gospodărie 10 găini, 4 gâşte, 2 purcei şi 3 raţe.
Câte păsări are bunica în gospodărie?
29. Mihai are 16 bile, din care 7 sunt roşii, 3 sunt albastre, iar celelalte, albe.
Câte bile albe are Mihai?
30. Aurel are 10 colegi, care sunt băieţi, şi 10, care sunt fete.
Câţi elevi sunt în clasa lui Aurel?
31. În autobuz sunt 16 persoane. La staţie coboară 5 şi urcă 8 oameni.
Câte persoane sunt în autobuz după plecarea din staţie?

32. Tata a sădit 11 meri şi 7 pruni.


Câţi pomi a sădit in total ?
33. Mama primeşte 17 flori. 12 sunt lalele, restul sunt narcise.
Câte narcise a primit mama ?

41
MOZAIC 2008

34. Două fete au împreună 9 baloane . După ce prima fetiţă a mai cumpărat un
balon, iar a doua 2 baloane, fiecare fetiţă are acelaşi număr de baloane.
Câte baloane a avut fiecare fetiţă la început ?
35. Suma a trei numere naturale este 7.
Care sunt numerele ştiind că suma primelor două este 4, iar al treilea este egal
cu al doilea?
36. Suma a trei numere este 60. Aflaţi numerele ştiind că suma primelor două
numere este 20, iar diferenţa dintre al treilea şi primul este 10.
37. Trei bucăţi de stofă au împreună 90 metri. Primele două bucăţi la un loc
măsoară 50 metri, iar ultimele două au 70 metri.
Câţi metri are fiecare bucată de stofă ?

38. Mirela a primit de la bunica sa 12 mere şi de la bunicul său 7 mere. Ea îi dă


fratelui său 9 mere. Câte mere i-au mai rămas?

39. Desenează în caiet:


a) două pătrate în interiorul unui cerc;
b) un triunghi şi un cerc în exteriorul unui dreptunghi;
c) un dreptunghi în interiorul unui pătrat care se află în interiorul unui cerc.
40. Desenează:
• o casă dintr-un pătrat şi un triunghi;
• un gard din dreptunghiuri şi triunghiuri;
• un pomişor dintr-un dreptunghi şi un cerc;
• cuşca lui Azor dintr-un pătrat, un triunghi şi un cerc;
• un soare dintr-un cerc şi opt triunghiuleţe.

41. Scrie din alfabetul limbii române cel puţin trei litere mari de tipar care
au formă de:
a) linie frântă deschisă;
b) linie curbă deschisă.

42
MOZAIC 2008

Probleme ghicitori

Nouă veveriţe mici Patru însă-au adormit


Au plecat acum, de-aici Fiindcă au cam obosit.
Să aducă din pădure Spune repede, hai, spune
O mulţime de alune . Câte-au mai cules alune ?

Dana a cules în zori


Din grădină zece flori.
A primit de ziua ei Maria, de ziua ei,
Încă cinci de la Matei. A primit păpuşi vreo trei.
Socoteşte, dacă vrei, Un ursuleţ nătăfleţ,
Flori, câte-s în vaza ei? O minge, un joculeţ,
O pereche de papuci
Într-o pungă, Ioana are Cu chip vesel de pisici,
Nouăsprezece bomboane. Un căţel, o cărticică
Zece le-mparte de zor Şi o bicicletă mică.
În clasă, colegelor. Câte-a primit în total
Socoteşte, de se poate, De ziua ei, Maria-n dar?
Câte i-au rămas de toate?

Fişă de lucru

1. Scrie numerele care lipsesc:


2; _; _; 5; 6; _; 8; _; 10.
2. Scrie din 2 în 2 până la 20.
2; __; __ ; __; __ ; __ ; __ ; __ ; __ ; 20;
3. Colorează cu albastru numărul mai mare:
7; 15; 25; 64; 100; 99; 17; 85; 30.
4. Descompune numerele:
17; 20; 29; 35; 10.
5. Calculează :
10 + 10 54 - 12 5+ 3+ 1
43
MOZAIC 2008
24 + 13 90 - 80 10 + 10 - 10
52 + 43 44 - 22 50 - 40 - 3
72 + 17 75 - 23 99 - 9 - 70
20 + 30 66 - 33 24 – 24 + 20
6. Mihaela are 26 prune. Mihai are cu 24 prune mai puţin. Scrie întrebarea şi
rezolvă problema printr-un singur exerciţiu.
Autor necunoscut
Teste

Test grilă

1. Cinci copii se joacă.


Alin şi Matei pleacă,
Mai vin încă trei copii.
Câţi copii sunt, ştii?
a) 5 b) 2 c) 3 d) 8 e) 6
2. Trei gâşte şi o oaie sunt în curte. Câte picioare sunt în curte?
a) 3 b) 10 c) 4 d) 9 e) 6
3. Viorel are 6 mere, iar sora sa are 3 mere. Câte mere au cei doi copii
împreună?
a) 6 b) 10 c) 3 d) 8 e) 9
4. De o aţă sunt legate 5 baloane. Vântul smulge 2 dintre ele. Câte baloane au
rămas?
a) 3 b) 5 c) 4 d) 1 e) 2
5. Câte mere mănâncă un copil de luni până vineri (inclusiv), dacă în fiecare zi
mănâncă câte un măr?
a) 7 b) 5 c) 3 d) 1 e) 4
6. Care este descăzutul, ştiind că scăzătorul este 20, iar restul sau diferenţa este
40?
a) 20 b) 2 c) 60 d) 12 e) 70
7. Cinci copii au calculat aceeaşi scădere: 26 – 12, obţinând cinci rezultate
diferite. Care copil a socotit corect?
a) 32 b) 18 c) 38 d) 15 e) 14
8. Suma a trei numere este 19. Care este primul număr, dacă celelalte două
numere sunt 12 şi 5?
44
MOZAIC 2008
a) 19 b) 12 c) 7 d) 2 e) 5
9. Mă gândesc la un număr la care adaug întâi 50, apoi 10 şi obţin 90. La ce
număr m-am gândit?
a) 40 b) 100 c) 30 d) 70 e) 20
10. Pe o corabie erau 2 piraţi. Fiecare pirat a luat câte trei prizonieri. Câţi
oameni sunt acum pe corabie?
a) 8 b) 3 c) 6 d) 2 e) 10
11. Într-un coş sunt tot atâtea mere câte pere. Ion ia din coş câte 6 din fiecare
fel, iar sora lui ia 4 mere, în coş rămânând restul de pere. Câte pere au rămas în coş?
a) 4 b) 10 c) 6 d) 2 e) 20

Test de evaluare finală

1. Completează:
a) 35; 36; 37; ____; ___; ___; ____; ____; ____; 44.
b) 64; 63; 62; ____; ___; ___; ____; ____; ____; 55.
c) 38; 40; 42; ____; ___; ___; ____; ____; ____; 56.
d) 70; 75; 80; ____; ____; ____; 100.
e) 90; 80; ____; ____; ____; ____; 30.

2. Scrie toate numerele de două cifre, care se pot forma cu ajutorul cifrelor 3, 4
şi 7. Încercuieşte apoi cifra zecilor.
3. Calculează:
2 + 3 = ___ 10 – 2 = ____ 27 + 72 = ____
30 + 4 = ___ 9 – 4 = ____ 84 - 65 =_____
50 + 33 = ___ 80 – 30 = ____ 97 - 35 =_____
45 + 21 = ____ 76 – 6 = ____ 49 - 39 =_____
4. Uneşte rezultatul cu exerciţiul.
32+15 69-22

72
30+28
58 98-40

75- 3
47 86-14

45
MOZAIC 2008
5. Aflaţi suma numerelor: 65 şi 23; 36 şi 61.
6. Măriţi cu 26 suma numerelor 40 şi 12.
7. Aflaţi diferenţa numerelor 79 şi 20; 98 şi 54.
8. Micşoraţi cu 27 cel mai mare număr par scris cu două cifre.
9. Într-o livadă sunt 35 de meri si 23 de pruni. Câţi pomi fructiferi sunt în
livadă?
10. Ioana culege 23 margarete, iar lalele cu 12 mai puţine. Câte flori a cules
Ioana în total?

Probleme distractive
1. Cu cât este mai mic 2 faţă de un număr cu 7 mai mare decât el?
2. Scrie pe 3 ca sumă de 3, 4, 5 termeni.
3. Ce număr adunat cu 30 ne dă dublul său?
4. Aveţi de plasat în careul magic numerele 20, 30 40, astfel ca suma pe linii şi
coloane să fie aceeaşi:

5. Sunt penultimul, adică al 16-lea, dintr-un grup. Câţi copii formează şirul?
6. Când s-au aliniat la ora de educaţie fizică, Oana constată că are 10 colegi
înainte şi 12 după ea. Caţi elevi sunt în acea clasă?
7. Tatăl, mama şi cele două fiice au împreună 88 de ani.
Cât însumau vârstele lor în urmă cu 5 ani?

46
MOZAIC 2008
8. Ana, George şi cu Lulu,
Kilograme-au optzeci şi-unu.
Prima are vreo 30,
Al doilea, cam 20.
- Lulule, cât cântăreşti?

CLASA A II A

1. La un magazin alimentar s-au adus pentru vânzare 900 kg de făină . În prima


zi s-au vândut 217 kg, a doua zi s-a vândut dublu faţă de prima zi. Câte kg. de făină
mai sunt de vândut ?
Înv. Manea Elena, Şc. Gen. Capu Dealului
2. La o grădiniţă de copii, Moş Crăciun a adus portocale câte banane si
mandarine împreună. Dacă s-au adus 60 kg de banane si mandarine, iar portocale cu
36 kg mai multe decât banane, aflaţi ce cantitate de fructe s-a adus din fiecare fel?
3. Scădeţi dintr-un număr suma numerelor 17 si 14 iar la rezultatul obţinut
adăugaţi diferenţa numerelor 45 si 29 dublată. Rezultatul este 70.
Care este numărul?
4. Calculaţi, găsind cel mai convenabil procedeu:
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 =
4+6+5+6+4+5=
2 + 4 + 6 + 8 + 12 + 14 + 16 + 18 =
5. Calculaţi:
50 - (a + 25) + 18 = 37
(a + a) – 13 + 26 – 19 = 14
35 + (60 – a - 6) = 74
6. Alina are 23 de ani. Tata e mai în vârstă decât mama cu 5 ani, iar dacă mama
ar avea cu un an mai mult ar fi de două ori mai mare decât Alina.
Câţi ani are tata?
7. Într-o lădiţă sunt cu 15 fructe mai multe decât în a doua. După ce se iau 9
din prima şi 8 din a doua, în prima lădiţă au rămas 19 fructe.
Câte fructe au rămas în a doua lădiţă?
8. Într-un buchet sunt 70 de trandafiri. Roşii sunt cât albi si roz şi încă 7, albi
cât roz şi încă 7, iar roz 7, restul fiind de alte culori.
47
MOZAIC 2008
Câţi trandafiri sunt de alte culori?
9. Aflaţi nr. necunoscut:
60 - (x + 19) + 24 = 41
(70 – m + 16) – 36 = 28

10. Comparaţi suma numerelor pare cu suma numerelor impare cuprinse între
1 şi 15.
11. Să se descompună numărul 13 în două numere în aşa fel încât o jumătate
din primul număr să fie cu 4 mai mică decât al doilea număr.
12. Mira şi Voinic au împreună 100 lei. După ce primul cheltuieşte cât dublul
celuilalt fiecare rămâne cu 20 lei. Câţi lei a avut fiecare la început?
13. Vulpiţa are 4 coşuri cu 40 kg peşte, în fiecare coş fiind aceeaşi cantitate de
peşte. Câte kg trebuie să-i dea lui Martinică pentru a fi sigură că goleşte cel puţin un
coş?
14. Efectuaţi scăderile cu numerele din aceleaşi figuri geometrice:

4 9
16

18 8
13

15. Aflaţi suma numerelor cuprinse între 14 şi 25 care lipsesc din rândul
următor: 23, 15, 19, 16, 22, 18, 21.
16. Numărul 65 se măreşte cu 12, rezultatul obţinut se micşorează cu 13 şi 14,
iar ceea ce se obţine se măreşte cu 45. Ce număr aţi găsit?
17. Stabiliţi valorile lui a pentru:
6 + a < 16 21 – a > 15
38 – a < 25 a + 13 < 19

48
MOZAIC 2008
18. Din suma numerelor 16 şi 3 scădeţi diferenţa numerelor 18 şi 10.
19. La suma numerelor 15 şi 2 adăugaţi diferenţa numerelor 25 şi 5.
20. Câte numere de două cifre cu cifrele pare şi diferite există?
21. Suma a patru numere este 100. Suma a două dintre ele este 43. Care este
suma celorlalte două?
22. Cum va completa Marinela următorul tabel dacă trebuie să micşoreze:
a) cu 35 şi să scrie rezultatele în spaţiile libere de pe linia întâi;
b) cu 29 şi să scrie rezultatele pe linia a doua;
c) cu 47 şi să scrie rezultatele pe linia a treia;
Nr 65 73 78 89 77 92
a
b
c

23. Doi ţărani s-au întâlnit la un târg pentru a vinde fiecare miei. Unul avea 21
de miei albi şi cu 4 mai puţini miei negri, iar celălalt avea atâţia miei albi câţi miei
avea în total primul ţăran, iar numărul mieilor negri pe care îi avea al doilea ţăran era
egal cu răsturnatul numărului 31.
Câţi miei avea fiecare ţăran ?

24. Pentru a câştiga concursul, echipa Iuliei şi a lui Bogdan trebuie să aibă
100 de timbre. Iulia are 23 de timbre, iar Bogdan cu 38 mai mult.
Câte timbre le mai trebuie?
25. Bunica are în curte 15 găini, curci cu 19 mai multe, iar raţe câte găini şi
curci la un loc.
Câte păsări are bunica?
26. Cu cât este mai mare suma numerelor 57 şi 29 decât diferenţa lor?
27. La diferenţa numerelor 90 şi 41, adăugaţi suma numerelor 14 şi 37.
28. Suma a patru numere naturale este 79. Primul este 17, al doilea cu 15 mai
mare, iar al treilea cu 8 mai mic decât primul. Care sunt numerele?
29. Din suma vecinilor lui 22 scădeţi diferenţa vecinilor lui 38.

30. La o librărie s-au vândut 16 cărţi de poveşti şi 27 cărţi de poezii. Ştiind că


s-au vândut de la acea editură 41 cărţi de poveşti şi 54 cărţi poezii, să se afle câte cărţi
au mai rămas.
Rezolvaţi în două moduri!
49
MOZAIC 2008

31. Aflaţi numărul cu 39 mai mic decât triplul numărului 25.


32. Descăzutul este cel mai mare număr impar de două cifre, scăzătorul este cu
37 mai mic decât acesta. Aflaţi restul.

33. Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 15 şi scad 4 din rezultat. Obţin


numărul 26. La ce număr m-am gândit?
a . 68 c.7
b . 15 d . 45
34. Însumând trei numere consecutive, primul fiind 28, obţinem:
a . 87 c . 79
b . 78 d . 98
35. Luaţi din cel mai mare număr impar de două cifre identice cel mai mic
număr par de două cifre. Indicaţi răspunsul:
a . 88 c . 80
b . 98 d . 89

36. Într-o livadă sunt 300 de pomi. Dorind să afle câţi sunt din fiecare, un
inginer calculează:
meri sunt tot atâţia cât peri;
gutui sunt cu 20 mai puţini ca vişini;
dacă ar mai fi 30 de vişini, ar fi cât cireşi;
gutui sunt 50.
Câţi pomi sunt de fiecare fel?

37. Află suma dintre predecesorul lui 220 şi succesorul lui 338.
38. La cel mai mare număr impar de două cifre distincte adăugaţi suma
numerelor 370 şi 492.
39. Să se afle suma a doi termeni, ştiind că primul este 271, iar al doilea este cu
83 mai mare.

40. Scrie toate numerele naturale impare cuprinse între 221 şi 211.
41. Găseşte toate numerele naturale de trei cifre cu suma cifrelor 8.

50
MOZAIC 2008
42. Scrie toate numerele naturale de trei cifre folosind cifrele: 3, 9, 6.
43. Găseşte regula şi continuă şirul cu încă 5 numere:
197, 199, 202, 206, ____, ____, ____, ____, ____ .
215, 210, 205, ____, ____, ___, ___, ____ .
300, 302, 307, 309, 314, ___, ___, ___, ___, ____ .
982, 883, 784, ___, ___, ___, ___, ___ .
233, 244, 255, ___, ___, ___, ___, ___ .
44. Se dau numerele:
a = 554 b = 324 c = 111
Să se afle:
a+b+c= a+c–b=
a+b–c= b–c+a=
45. Aflaţi suma a trei numere ştiind că primul este 123, al doilea este cu 101
mai mare, iar al treilea este cu 212 mai mic decât al doilea.
46. Suma a trei numere este 788. Ştiind că suma primelor două este 464 şi
suma ultimelor două este 467, să se afle numerele.
47. La o florărie s-au adus 667 flori. 546 erau trandafiri şi garoafe, iar 433 erau
garoafe şi crizanteme. Câte flori s-au adus de fiecare fel?
48. Să se afle numerele a, b, c ştiind că:
a + b + c = 789
b = 786 – ( 342 + 213)
c = 698 – ( 143 + 234)
49. Aflaţi numerele naturale a şi b ştiind că:
a + a + b = 819, iar a + b = 517.

50. Bunica are în curte 14 pui la o cloşcă, 10 boboci la o gâscă şi o raţă cu 15


răţuşte. Câte păsări are bunica?
51. Suma vârstelor copiilor unei familii este acum 36 de ani. Peste 3 ani suma
vârstelor lor va fi de 51 de ani. Câţi copii sunt ?
52. Mă numesc Andreea. Mama mea are 44 de ani. Am o soră, Roxana, cu 4
ani mai mare decât mine. Suma vârstelor noastre este egală cu vârsta mamei noastre.
Aflaţi câţi ani am eu.

51
MOZAIC 2008
53. Determinaţi pe “a” în fiecare dintre situaţiile următoare:
a – 4 este succesorul lui 73;
a + 2 este consecutivul par al numărului 26;
a + 6 este predecesorul lui 98.

54. Într-o livadă sunt meri, peri şi pruni. Meri sunt cu 17 mai puţini decât peri
şi pruni la un loc, iar peri sunt cu 4 mai mulţi decât pruni.
Câţi pomi sunt în livadă, dacă peri sunt 23?
55. Care este diferenţa dintre cel mai mare număr natural impar scris cu două
cifre distincte şi triplul celui mai mic număr natural par scris cu două cifre identice?
56. Peste 5 ani, Maria va avea 21 de ani. Cu 9 ani în urmă, Ana a avut 13 ani.
Cine este mai în vârstă şi cu câţi ani?

57. Află ce număr se poate aduna cu 18,astfel încât suma să fie mai mare decât
22 şi mai mică decât 25.
58. Mama a cumpărat într-o zi 4 kg de mere, iar în altă zi cu 2 kg mai mult.
Am consumat într-o zi 2 kg, iar în altă zi 1 kg.
Câte kg de mere au mai rămas?
59. Într-un coş sunt 15 mere şi pere. Dacă Alin mănâncă 3 mere şi 2 pere în coş
rămân tot atâtea mere cât pere.
Câte mere au rămas în coş?
60. Cu cât este mai mare suma numerelor 25 şi 7 decât diferenţa numerelor 18
şi 9?
61. Din suma numerelor 78 şi 22 scade diferenţa numerelor 85 şi 37.
62. Din dublul diferenţei numerelor 96 şi 67 scade suma numerelor 27 şi 12.
63. În grădina bunicilor sunt 2 iepuri, 3 curci, 3 purcei şi 2 căţei. Câte picioare
sunt în total?
64. Din cel mai mare număr format din 2 cifre impare distincte scade suma
dintre 35 şi răsturnatul său.
65. Micşorează răsturnatul lui 45 cu dublul numărului 27.

52
MOZAIC 2008

66. Costin are 24 de creioane colorate, adică are cu 5 mai mult decât Andreea
şi cu 8 mai puţin decât Alin.
Câte creioane au împreună cei trei copii?

67. Dacă dintr-un număr ,,a’’ scad pe rând 20, apoi 36, obţin 18.
Află numărul ,,a”.
Află suma a + b + c + d, ştiind că :
a +15 = 31 34 + c = 53
b - 27 = 16 86 – d = 69
68. La diferenţa numerelor 62 şi 45, adună succesorul sumei numerelor 19 şi 38.

69. Un număr este 21, al doilea este răsturnatul primului, iar al treilea este cu
25 mai mare ca al doilea.
Care este suma celor trei numere?

Ghicitori cu socoteli

Doi se suie,
Cinci coboară, La poartă la nea Zamfir
Unul macină la moară. S-au pitit vreo zece-n pir!
Trei coboară Câte raţe avem acum?
Şi opt suie Dacă s-au strâns toate-n drum?
Peste zid de cetăţuie.
Ghicitoarea iată-i gata: Am acasă zece mere
Să-i luăm pe toţi cu lopata! Şi vreo douăzeci de pere
Câţi sunt oare? Şi-am mâncat azi cinci din mere
Şi-am dat şi lui Dan trei pere.
La mâncat venit-au nouă, Or mai fi oare de-ajuns
Peste apă-au trecut două. Ca să nu mă pun pe plâns?

In grădină sub un tei Câte flori te-mbie oare


Au ieşit cinci ghiocei, Din grădina ca o floare?
Opt sunt viorele,
Iar trei sunt zorele. Primăvara-i peste tot,
53
MOZAIC 2008
Bunicul şi-al lui nepot Cu cinci boboci, tot spre baltă.
În livadă se găsesc Te întreb acuma, oare
Şi mulţi pomi ei sădesc. Câte capete şi picioare
Iară când au terminat Sunt pe cărare?
Ei i-au luat la numărat:
3 cireşi, 5 meri, 3 peri În căsuţa din livadă
7 pruni şi 2 caişi, Stăteau doi prieteni mici,
Deci cu 5 mai mulţi ca ieri. Dar veniră ca să-i vadă
Acum spune, tu, nepoate, Încă trei buni amici.
Câţi pomi fructiferi S-au jucat şi s-au distrat
Am sădit şi azi şi ieri? Pituluşul, baba-oarba,
Însă, mai pe înserat
Azi, în zori, de dimineaţă, Doi acasă au plecat.
A plecat a noastră raţă Te întreb, acuma, dragă,
Cu cei şapte bobocei Câţi prieteni au rămas
În căsuţa din livadă?
Ca să mănânce trifoi.
Înspre baltă, pe cărare,
Era veselie mare,
Venea raţa cea moţată

Fişă de lucru

1. Efectuaţi adunările şi scăderile aşezând termenii unul sub altul.


58 + 48 = 365 + 306 =
243 - 60 = 860 – 402 =
2. Aflaţi suma numerelor: 194 şi 387. Verificaţi prin scădere.
3. Se dau numerele: 284; 971; 376; 685. Calculaţi diferenţa numerelor impare
şi apoi suma numerelor pare.
4. Aflaţi numărul cu 247 mai mic decât 645.
5. Aflaţi numărul cu 373 mai mare decât 294.Verificaţi schimbând locul
termenilor.
6. Aflaţi cu cât este mai mare numărul 505 decât 96.
7. Aflaţi cu cât este mai mic numărul 189 decât 406.
8. Descăzutul este 770, iar scăzătorul este 346. Puneţi întrebarea şi calculaţi.
9. Aflaţi numerele necunoscute:
54
MOZAIC 2008

40 – a = 248 a + 450 = 800


a – 394 = 177 194 + a = 333
10. Completaţi cu semnul potrivit (+; -)
387 … 262 = 649 759 … 467 = 292
11. Măriţi cu 219 diferenţa numerelor 409 şi 197.
12. Micşoraţi cu 314 suma numerelor 367şi 478.
13. Nişte silvicultori au avut de plantat 710 puieţi. 314 erau de brad, iar 195
erau de pin.
Câţi puieţi erau de molid?
14. Într-o livadă erau 800 de meri, peri şi pruni. Dacă meri erau 158, iar peri cu
295 mai mulţi, aflaţi numărul prunilor.

Test de evaluare

1. Scrie în ordine crescătoare numerele cuprinse între 96 şi 109.


2. Completează şirul numerelor:
a) 22; 24; 26; ___; ___.
b)100; 103; 106; ____; ____.
3. Efectuează apoi ordonează descrescător rezultatele:
26 + 137 = 782 – 139 =
78 + 531 = 903 – 184 =
4. Calculează apoi verifică rezultatul:
a) 157 + 33 = b) 239 – 139 =
5. Află numerele necunoscute:
a + 300 = 730 b – 23 = 22
500 – c = 200 30 + d = 70
6. Calculează:
a) 207 + 106 – 313 = b) 38 + (207 - 107) =
55
MOZAIC 2008

7. La suma numerelor 85 şi 114 adaugă diferenţa numerelor 648 şi 647.


8. Într-o florărie sunt 137 de trandafiri, iar lalele cu 23 mai multe.
Câte flori sunt în florărie?
9. Desenează un dreptunghi. În interiorul lui desenează un cerc, iar în
exteriorul lui desenează un triunghi.
10. Stabileşte corespondenţa între instrumentul de măsură şi mărimea
măsurată:
kilogramul timpul
ceasul lungimea
metrul capacitatea
litrul greutatea

Clasa a III a

1. Să se afle x ştiind că satisface simultan relaţiile (căsuţele reprezintă


operaţiile matematice studiate):
5 x = 30 x 5= 1
x 2= 3 26 x = 32
2. Completaţi operaţiile corespunzătoare astfel încât să obţineţi relaţii
adevărate:
5 8 4 = 10 6 6 8 = 9
7 3 2 = 19 2 2 2 = 2
3. Aflaţi deîmpărţitul ştiind că:
a) suma dintre împărţitor şi cât este 12;
b) suma dintre rest şi împărţitor este 14;
c) suma dintre cât, împărţitor şi rest este 17.
Înv. Mihaela Niculete, Şc. Gen. „Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu
4. Efectuează calculele următoare, ştiind că m = 7 şi n = 4:
m x 4 + ( m – 3) x 8 = (m + n – 6) x 9 – n = (n + 17 – 18) x 7 + n x 9 =
5. Înlocuieşte steluţele cu cifrele corespunzătoare:

56
MOZAIC 2008
789- 7*2+ 4**+
*** *6* *52
243 980 978
6. Alina şi Radu au cules 35 de lădiţe cu vişine a câte 14 kg fiecare.
Câte kilograme de vişine a cules Radu, dacă Alina a cules cu 17 lădiţe de
vişine mai multe decât Radu?

7. Robert adună abţibilduri. Dacă ar da a cincea parte Mariei şi jumătate din ce-
i rămâne lui Alexandru, ar mai avea 200.
Câte abţibilduri are Robert ?
8. Jumătate dintr-un sfert din lungimea unui cablu telefonic este de 75 m.
Ce lungime are cablul ?
9. Nepotul meu s-a născut când eu aveam 52 de ani. În anul 2006 nepotul meu
avea un an.
În ce an m-am născut eu ?

10. Folosind 24 beţe de chibrit, construiţi figuri geometrice având fiecare latură
formată dintr-un băţ de chibrit.
- Câte hexagoane se pot construi?
- Câte pătrate se pot construi?
- Câte triunghiuri se pot construi?
11. Lungimea drumului parcurs de patru copii de acasă până la şcoală se află
rezolvând exerciţiile:
Irina: 4 x 6 + 16 ......m
Cornel: 56 : 8 + 47 .......m
George: 7 x 9 - 15 ......m
Maria: 72 : 9 + 53 .......m
12. Află cât valorează numele „Andrei”însumând valoarea literelor:
A = (35 : 7) + (63 : 9) 57 – R = 48
N = 28 : 4 x 9 – 35 : 5 E = (A + D + R) : 6
D = N - 35 Ix7=N
13. O florăreasă avea 547 narcise. Ca să le vândă le-a făcut buchete: 20 de câte
11 narcise şi alte câteva de câte 5 narcise.
Câte buchete a avut în total şi câte narcise i-au rămas libere?
14. Ştiind că a, b şi c sunt numere naturale consecutive aflaţi care este valoarea
lor. a + a + 5 + b + b + 5 + c + c = 63
a + a + a + 9 + b + b + b + 9 + c + c + c = 45
57
MOZAIC 2008

15. Mă gândesc la un număr. Dacă la el adun un sfert din el, apoi jumătate,
apoi încă o dată mărimea lui şi încă 14 obţin 300.
La ce număr m-am gândit?
16. Dacă la dublul unui număr adăugăm triplul lui, obţinem 35. Care este
numărul?
17. La un număr adăugăm 4. Rezultatul obţinut îl înmulţim cu 5 şi la noul
rezultat mai adaug 35 şi obţin 100.
Care a fost numărul iniţial?

18. Mama are 30 de ani, adică de 6 ori mai mult decât Andreea şi de 10 ori mai
mult decât Andrei.
Câţi ani au împreună mama cu cei doi copii?
19. Mărind sfertul numărului 20 cu şesimea numărului 30, vei obţine jumătatea
celui de-al treilea număr. Care este al treilea număr ?
20. În livadă, bunicul a plantat 16 meri, peri jumătate din numărul merilor, iar
pruni de 7 ori mai mulţi decât peri.
Câţi pomi are bunicul în livadă?
21. Două poveşti au împreună 26 de pagini. Ştiind că prima poveste are cu 6
pagini mai multe decât a doua, să se afle câte pagini are fiecare poveste?
22. Alina îşi propune să rezolve 20 de probleme în două zile. Ştiind că a doua
zi a rezolvat de 3 ori mai multe probleme decât în prima zi, să se afle câte probleme a
rezolvat Alina în fiecare zi?

23. Din produsul numerelor 7 şi 7 scădeţi produsul numerelor 6 şi 8.


24. Din produsul numerelor 6 şi 6 scădeţi produsul numerelor 5 şi 7.
25. Din produsul numerelor 8 şi 8 scădeţi produsul numerelor 7 şi 9.
Ce observaţi? Puteţi enunţa o regulă?
26. Găsiţi numerele naturale şi pentru care produsul x⋅y< 13.
x y

27. Cornel are 3 ani, tatăl său are de 9 ori mai mult, iar mama sa cu 4 ani mai
puţin decât tatăl. Ce vârstă avea mama sa când l-a născut pe Cornel?

58
MOZAIC 2008
28. Aflaţi-l pe a din egalitatea:
11 + a + 12 + a + 13 + a = a + a + a + a + a + a + a
29. Suma dintre un număr, dublul său şi triplul său este 54. Aflaţi numărul.
30. Rezolvaţi rebusul matematic, respectând ordinea definiţiilor. Pe verticala
A-B va fi scris numele uneia dintre cele patru operaţii matematice.
A

B
Definiţii:
5. Rezultatul adunării se numeşte sumă 2. Al doilea număr de la înmulţire se
sau……. numeşte……
9. Rezultatul scăderii se 6. Numerele care se înmulţesc se
numeşte……….. numesc…………
1. Rezultatul împărţirii se 7. Proba înmulţirii se face
numeşte……… prin………….
8. Rezultatul înmulţirii se 4. Proprietatea prin care putem schimba
numeşte……… locul factorilor, fără a se schimba
3. Primul număr de la înmulţire se rezultatul, se numeşte…………………
numeşte…….. .
31. Aflaţi un număr de 8 ori mai mic decât: 696, 456.
32. Aflaţi un număr cu 8 mai mic decât: 696, 456.
33. Micşoraţi de 3 ori suma numerelor: 107 şi 352.
34. Aflaţi câtul dintre produsul numerelor 12 şi 3 şi diferenţa numerelor 100 şi
96.
35. La o librărie s-au adus în prima zi 594 de caiete dictando, iar a doua zi de 2
ori mai puţine. Din totalul de caiete s-au vândut 697 de caiete.
Câte caiete de dictando au mai rămas?

59
MOZAIC 2008
36. Calculaţi:
a) 264+ 421+ 278+ 506+
523 508 124 214
439- 869- 721- 304-
127 326 205 125
b)
218 + 357 = 739 – 263 =
309 + 201 = 84 1- 326 =
527 + 244 = 420 – 135 =
630 + 189 = 908 – 309 =
37. Din suma nr. 432 şi 311 luaţi diferenţa lor.
38. La dublul nr. 200 adăugaţi răsturnatul nr. 251.
39. Aflaţi-l pe x:
325 + x = 615, x – 275 = 415
40. La o florărie s-au adus 638 flori. Garoafele erau 49, lalelele 134, iar restul
trandafiri. Câţi trandafiri s-au adus?

41. Din cel mai mare număr natural de trei cifre diferite scădeţi suma dintre
sfertul jumătăţii numărului 16 şi jumătatea sfertului numărului 16.
42. Scădeţi din cel mai mare număr de 4 cifre pe cel mai mic număr de 3 cifre,
apoi rezultatul îl adunaţi cu jumătatea celui mai mic număr de 2 cifre.
43. O carte este deschisă la întâmplare. Stabiliţi numerele celor două pagini pe
care le privim, dacă suma lor este 89.
44. La suma dintre doimea şi îndoitul numărului 4 adăugaţi suma dintre
pătrimea şi împătritul numărului 8.
45. La jumătatea sfertului numărului 8 adaugă sfertul jumătăţii numărului 16.
46. Semisuma a două numere este 40. Ştiind că numărul mare este 38, aflaţi
celălalt număr.
47. Dacă a : b = 7 rest 3, iar a = 38, aflaţi numărul b.

48. Stabiliţi formulele numerice prin care se rezolvă tabelul:


60
MOZAIC 2008

NR. NR. OBŢINUT CUM AI GÂNDIT ? (PROBA)


DAT
700 156
1000 456
600 56
800 156
(Donald a găsit numărul: 544 ( S = d – r )

49. Într-o livadă sunt 28 de pomi, meri şi peri. Numărul perilor este de 3 ori
mai mare decât al merilor.
Câţi pomi sunt de fiecare fel ?

50. Calculaţi :
• 6x7–2x4 = • 8x7–5x4 =
• 9x6+4x7 = • 4x9+5x8=
51. Ştiind că a = 5, iar b = 7, să se calculeze:
• axb= • (a x b) + (a + b) =
• (a x b) + (b – a) = • a+b=
• (a x a) + (b x b) = • b–a=
• (a x b) – (b – a) =
52. La librărie s-au adus 6 pachete de cărţi a câte 9 cărţi fiecare. Câte cărţi s-au
adus în total?
53. Andrei citeşte o carte cu 86 de pagini. În fiecare zi din săptămână citeşte
câte 8 pagini. Câte pagini mai are de citit Andrei după o săptămână?
54. La triplul numărului 9 adaugă produsul numerelor 6 şi 7.
55. La produsul numerelor 3 si 4; 6 si 7; 5 si 4; 6 şi 8 adaugă suma aceloraşi
grupe de numere.

56. Sfertul unui număr este cu 25 mai mic decât jumătatea altui număr.
61
MOZAIC 2008
Care sunt numerele, dacă suma lor este 650 ?
57. Să se afle suma a 5 numere consecutive pare, ştiind că suma ultimelor două
numere este 214.
58. În trei lăzi se află 825 kg mere. Câte kg de mere sunt în fiecare ladă, ştiind
că în prima ladă se află un sfert din cantitatea existentă în a treia ladă, iar în a treia
ladă sunt cu 15 kg mai puţin decât în a doua ladă ?

59. Măreşte de 100 de ori produsul numerelor 42 şi 7 micşorat cu diferenţa


lor.
60. Pentru împrejmuirea unei curţi de formă dreptunghiulară cu trei rânduri de
sârmă au fost necesari 960 m. Află dimensiunile dreptunghiului ştiind că lungimea
este triplul lăţimii.
A B

D C
61. Perimetrul unui pătrat este cu 36 m mai mare decât semiperimetrul său.
Află latura şi perimetrul pătratului.

62. Latura unui pătrat este cel mai mare număr impar mai mic decât 13. Află
doimea perimetrului.
63. Calculează, apoi ordonează răspunsurile în ordine descrescătoare şi vei
obţine:
Ţ = 637 x 7 + 254 x 4 = 4459 + 1016 =
T = 637 - 7 + 546 : 6 = 630 + 91 =
S = 637 + 7 – 36 x 6 = 644 – 216 =
I = 637: 7 – 104 : 2 = 91 - 52 =
E = 637 - 9 + 638 : 2 = 637 – 9 + 319 = 628 + 319 =
62
MOZAIC 2008
64. Calculează a x b ştiind că :
a = 129 : 3 + 54 : 6 - 42
b = 364 : 4 – 12 x 3 + 48
65. Vârsta mamei este cu 5 mai mare decât triplul vârstei fiicei. Ce vârstă are
fiecare dacă împreună au 45 ani?
66. Scrie numărul 280 ca o suma de trei termeni, încât fiecare termen să fie
dublul precedentului.
67. Alex înconjoară o pistă în formă de cerc de 4 ori. Câti metri aleargă el ,
dacă pista are 125m?
68. Micşorează produsul nr. 79 şi 8 cu dublul diferenţei lor.

69. Suma a trei numere este 497. Primul număr este de două ori mai mare decât
al doilea, iar al treilea cu 5 mai mare decât al doilea.
70. Determinaţi-l pe „a” din:
a – 213 – 111 – 23 = 4
271 + 175 – a = 101
71. Suma a patru numere impare consecutive este 1696. Aflaţi numerele.
72. Claudia cumpără patru caiete şi două vocabulare şi plăteşte 210.000 lei.
Ştiind că un caiet costă de trei ori mai mult decât un vocabular, să se afle preţul unui
caiet şi preţul unui vocabular.
73. Diferenţa a două numere este 1. Împărţind suma lor la 25 obţinem câtul 5 şi
restul 22. Care sunt numerele?

74. Jumătatea unui număr este 4. Care este triplul numărului?


75. La ce număr trebuie adunat de 7 ori câte 9 pentru a obţine numărul 256?
76. Din ce număr trebuie scăzut de 6 ori câte 8 pentru a obţine 45?
77. La produsul numerelor 9 şi 9 adaugă jumătatea numărului 18 mărit cu câtul
numerelor 42 şi 7.

63
MOZAIC 2008
78. Suma a trei numere este 58. Al doilea număr este cu 7 mai mare decât
triplul primului număr, iar al treilea cu 6 mai mare decât primul. Aflaţi numerele.

79. Aflaţi, în fiecare caz, numărul care este de 6 ori mai mic si cu 6 mai mic
decât fiecare din numerele:
12, 18, 6, 24, 60, 48, 54.
80. Găsiţi numărul necunoscut din egalităţile următoare şi apoi efectuaţi proba:
* :9=2 81 : * = 9
27 : * = 3 63 : * = 7
15 : * = 3 * :9=0
* :7=1 * : 5 = 0.
81. Calculaţi a, b, c numere naturale ştiind că:
a x b = 15
b x c = 35
a x c = 21.
82. Dacă scădem din diferenţa numerelor 875 şi 325 un număr se obţine 136.
Care este acel număr?
83. Aflaţi numărul de 3 ori mai mare decât dublul numărului 25.
84. Aflaţi câtul şi împărţitorul ştiind că deîmpărţitul este 44, restul este 4, iar
împărţitorul este cu 3 mai mic decât câtul.
85. Compuneţi probleme după exerciţiile:
2x(3+6)=
(3x5)+(3x2)=

86. Calculaţi:
a) 19 + 2 x 14 + 3 x [2 + 3 x ( 45 - 95 : 5 ) ]=
b) 100 + 640 : 8 - [920 : 8 – 3 x ( 10 + 15 + 10)]=
c) (120 : 4 – 2 x 4 ) x [150 + (8 x 9 –156 : 6 )] : 2 : 7=
d) 18: 2 x [ 164 - (100 : 4 + 25 ) x 3] x 6 =
e) 72: 5 + {53 +2 x 652 : 2+ [52+ 3 x 5 + (24 x 3 + 72) x 5] x 6} – 625=

64
MOZAIC 2008
87. Află valoarea numărului necunoscut:
a) 456 : x = 5 rest 1
b) x : 8 = 314 rest 3
c) (10 x a – 4 x 4) x (256 –50 x 5 ) = 444
d) [ 827 – 4 x 200 – 2 x 1 ) x 6 - 133 ] : a = 3
e) (814 – 810 ) x d : [(8 + 8 : 8 x 32 ) - 28 = 50
f) [( 436 + e ) – 469 : 9 ] : 4 = 356 + 4
g) {[ a x 8 + 980 ) x 2 : 2 + 1894 ] : 7 } + 12 : 2 = 420
88. Află deîmpărţitul dacă la o împărţire cu rest împărţitorul este 4 şi câtul 28.
Scrie toate posibilităţile.
89. Suma a trei numere este 1450. Dacă din fiecare număr se scade acelaşi
număr, se obţin respectiv numerele: 123, 451, 240.
90. Jumătatea sumei a două numere este 122, iar unul dintre numere este 130.
Să se afle celălalt număr.
91. Suma a două numere este 452. Primul număr este 60. Câtul împărţirii celui
de-al doilea la cel de-al treilea este 4 şi restul 2. Care sunt numerele necunoscute?
92. Un copil a depus la bancă o sumă de bani. În fiecare an suma depusă se
măreşte cu jumătate din valoarea sa. După doi ani copilul va avea 45 RON. Câţi bani
a depus la început?
93. Din triplul unui număr se scade 15. Diferenţa obţinută se triplează şi din
rezultat se scade 15. Numărul obţinut se măreşte de 3 ori şi apoi se micşorează cu 15,
rezultatul obţinut fiind 75. Află numărul iniţial.
94. Alex alege un număr pe care îl împarte la 6, câtul îl adună cu 65, suma o
înmulţeşte cu 7, iar din produs scade 430 şi obţine 340. Ce număr a ales Alex?
95. O echipa de muncitori a participat la împădurirea unui deal. Afla câţi puieţi
de fiecare fel s-au plantat, ştiind că 495 de puieţi erau fragi şi stejari, 480 erau stejari
şi tei, iar 435 de puieţi erau fragi şi tei.

96. Găseşte numerele naturale a, b, c ştiind că:


a + 1 = 40 + b – 40 = c – 1 = a + b + c – 40.
97. Foloseşte de trei ori cifra 5 şi cele patru operaţii matematice pentru a scrie
numerele:
5 5 5 = 0
5 5 5= 2
5 5 5= 5
65
MOZAIC 2008
5 5 5 = 50
98. Suma a două numere este 820. Suma dintre primul şi un sfert din al doilea
este 580. Aflaţi numerele.

99. La un aprozar s-au vândut 5 lăzi a câte 7 kg. de cireşe şi o cantitate de


două ori mai mare de căpşune. Ce cantitate de fructe s-a vândut?

100. În 6 căruţe se încarcă, în mod egal, 48 de butoaie. Câte butoaie se vor


încărca într-o căruţă? Dar în 5 căruţe?
101. La o vulcanizare s-au vulcanizat 36 de anvelope de Logan în 4 zile. Câte
anvelope de Logan se vor vulcaniza într-o zi? Dar în 7 zile?
102. De câte ori este mai mare întreitul lui 8 decât jumătatea sa?
103. Suma a două numere este 63. Unul din numere este de 6 ori mai mare
decât celălalt. Aflaţi numerele.
104. Suma a două numere este 30. Aflaţi numerele ştiind că unul din ele este de
2 ori mai mic decât celălalt.
105. Suma a două numere este 26. Aflaţi numerele ştiind că unul este cu 6 mai
mare decât celălalt.
106. Suma a trei numere este 77. Ştiind că unul din numere este cu 2 mai mare
decât triplul primului număr, iar al treilea cu 3 mai mare decât împătritul primului, să
se afle cele trei numere.
107. Suma a trei numere este 45. Dacă din primul se scade 5, din al doilea se
sacade 8, iar din al treilea 6, rămân numere egale. Aflaţi numerele date.

108. Calculează:
850 – [(2 x 17) – (36 : 9) x 2] – 28 : 7 + 4 x 0 =

66
MOZAIC 2008
110. Compune câte o problemă după modelele grafice:
a)
3
3 3 498
3 3 3
b) 37 62
37 718 km

111. Aflaţi suma dintre jumătatea celui mai mare număr par de trei cifre şi
jumătatea celui mai mare număr par de două cifre.

112. Dintr-o livadă s-au recoltat într-o zi 24 de lăzi a câte 16 kg de mere fiecare
şi 36 de lăzi a câte 12 kg de mere fiecare. Întreaga cantitate a fost distribuită la 4
grădiniţe.
Câte kilograme de mere a primit fiecare grădiniţã?
113. Cu un sfert din banii pe care-i avea, Alin a cumpãrat 2 cărţi cu 68 de lei
bucata, iar din restul rămas a cumpărat 8 penare.
Cât costã un penar?
114. Un biciclist parcurge în 4 zile 576 km. În prima zi parcurge un sfert din
distanţă, a doua zi parcurge cu 12 km mai mult, iar distanţa rămasã o străbate în mod
egal în ultimele două zile.
Câţi kilometri a parcurs în fiecare din cele patru zile?
115. Maria are 625 lei. Cumpără douã costumaşe cu 175 lei bucata, trei cămăşi
cu 45 lei bucata şi 5 bluze.
Cât costă o bluză?
116. Într-un parc s-au plantat 972 puieţi, astfel: 7 rânduri a câte 48 tei, 6
rânduri a câte 46 de brazi şi 8 rânduri de salcâmi.
Câţi salcâmi sunt pe un rând?
117. Sorin a cumpărat 6 albume cu 222 lei. Ce rest primeşte de la 500 lei
dacă cumpără 9 albume?
118. Citind câte 16 pagini pe zi, un elev terminã de citit cartea în 25 de zile.
Câte pagini trebuie sã citească zilnic ca să termine cartea în 10 zile?
67
MOZAIC 2008
119. Trei păpuşi costă cât 5 maşinuţe. Dacă o păpuşă costă 45 lei aflaţi cât
costă 8 maşinuţe.
120. Dacã 5 tricouri şi 5 camăşi costă 325 lei, iar 5 tricouri şi 9 cămăşi costă
473 lei, aflaţi cât costă o cămaşă. Dar un tricou?
121. Într- o fermă sunt 800 de păsări, astfel: 85 de curci, găini de 5 ori mai
multe, restul raţe şi gâşte, în număr egal.
Câte gâşte sunt la fermă ?

POEZII FOLOSITE ÎN CALCUL MINTAL


8 copii pe 4 rânduri 5 se-ntorc pe rămurele,
Nu vreau să te pun pe gânduri, Câte-au mai rămas, Gigele?
Dar răspunde la-ntrebare
32 să fie oare? Marcel are 12 mere
Şi mănâncă 3 din ele.
În pădure au plecat, Mama îi mai dă 8 pere,
La o margine de sat Dar nu mănâncă din ele.
De 3 ori câte 8 fete Câte fructe ai, Marcele?
24 sunt pereche.
6 gâşte sunt pe lac,
Mai vin 7 şi-un gânsac.
De 7 ori 8 alune 4 pleacă la ouat,
Spune frate, spune, spune! 3 se-ntorc iute în sat.
56 cred că fac Câte sunt acum pe lac?
Ţi la dau să-ţi fac pe plac.
În coş sunt 9 alune
În pom sunt 7 păsărele, Ionel 5 acum mai pune,
Zboară-acuma 3 din ele. Veveriţa fură 7
Pleacă 8 dragele mele, Câte au rămas de toate?
Testare– nr. 1
1. Scrie cu cifre următoarele numere, apoi ordonează-le crescător:
două sute doi; două mii douăzeci; două sute douăzeci de mii; douăzeci; douăzeci şi
două de mii două sute; două mii două sute doi; douăzeci de mii două sute.
2. Găseşte cifre potrivite pentru ca relaţia să fie adevărată , apoi descompune
aceste numere:
83589 < □3589

68
MOZAIC 2008
3. Calculaţi şi apoi faceţi proba:
327509 + 1035 =
9732 : 3 =
4. Află numărul necunoscut:
123 x 3 + a = 120 x 4
5. Calculează:
a) 1000 – 725 : 5 + ( 3 x 92 + 24) : 100 =
b) 2800 kg + 210 t = …..q
6. Un dreptunghi are perimetrul de 800 m, iar lungimea cu 80 mai mare decât
lăţimea. Află lăţimea.

Testare - nr. 2
1. Scrie numerele pare de la 9996 până la 10005.
2. Găseşte cifre potrivite pentru ca relaţia să fie adevărată , apoi descompune
aceste numere:
38772 = 387□2
3. Calculaţi şi apoi faceţi proba:
1000010 – 973085 =
2853 : 2 =
4. Află numărul necunoscut:
414 – c = 333 x 2
5. Calculează:
a) (404 – 804 : 4) + 666 – 66 : 6 =
b) 8000 mm + 7000 cm = ….. m
6. Construieşte un dreptunghi cu lungimea de 10 cm şi lăţimea de 3 cm, apoi
un pătrat având latura cu 2 cm mai scurtă decât lungimea dreptunghiului.
Află perimetrul fiecărui poligon.

Testare - adunarea şi scăderea numerelor naturale


1. Calculează, apoi verifică făcând proba :
suma numerelor: 2857 şi 3945
69
MOZAIC 2008
diferenţa numerelor: 9576 şi 2796
2. Calculează apoi descompune rezultatul obţinut:
100123 – 21321 + (880821 – 475030) + 3520 =
3. Calculează numărul necunoscut:
735 + 569 – 673 – d = 405
(40 + e) + 17 = 67
4. Pune semnul de relaţie potrivit ( <, =, > ):
3900+1100 80000 – 3201
5. La un magazin s-au adus 137 de fulare, cu 213 mai multe căciuli şi cu 189
mai puţine fesuri decât căciuli.
Câte produse s-au adus în total?

Testare - unităţi de măsură


1. Transcrie şi completează cu unităţile de măsură potrivite:
timp - capacitate -
masa corpurilor - valoarea obiectelor -
lungime –
2. Transformă:
a) 5 m = ……dm b) 1600 q = …..kg c) 8 ani = …..luni
3000 km = …..m 3800 cm = ….m 6 săptămâni =…..zile
80 l = …..dal 2 decenii = …..ani 5 minute = …..sec.
3. Calculează:
5 km + 20 hm + 23 dam= …..m 4 ore şi 25 minute = minute
7 t + 6000 kg = …..t 5 ani şi 4 luni – 3 ani şi 8 luni = …..luni
8 zile şi 7 ore – 6 zile şi 3 ore = ….. ore
4. În 3 depozite sunt 364 t cartofi. În primul depozit sunt 89 t, în cel de-al
doilea de 2 ori mai mult.
Câte tone de cartofi sunt în ultimul depozit?

70
MOZAIC 2008
Testare - înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale
1.Calculează, apoi verifică făcând proba în două moduri :
a. produsul numerelor: 378 şi 2
b. câtul numerelor: 309 şi 3
2. Calculează:
125 X 8 : 5 =
( 603 : 3 + 78 – 12 ) X 0 =
5 X ( 144 : 4 +2) + 640 X 2 – 978 =
3. Calculează numărul necunoscut:
445 + ( 5 X b ) = 990
( c : 8 ) + 69 X 9 = 626
4. Pune semnul de relaţie potrivit ( <, =, > ):
27 X 9 312 : 3
426 : 6 107 X 6
5. Compune o problemă care să se rezolve printr-o înmulţire şi o împărţire.
6. Calculează valoarea lui ,,a”:
9 x 5 + 3 : 3 – a = 56 : 7 + 48 : 6
40 : 5 x 9 + a = 36 : 4 x 9
a – 28 : 4 x 6 = 43 – 3 x 8
(85 +25) x 3 + a = 440
a – (987 – 268) x 2= 99
7. La o cofetărie sunt 9 tăvi cu câte 8 eclere şi 9 tăvi cu câte 7 savarine.
Câte prăjituri sunt în total la acea cofetărie?
(Rezolvaţi în două moduri. Scrie rezolvarea într-un singur exerciţiu)
8. Într-o livadă sunt 759 de meri, peri şi cireşi. Ştiind că merii şi perii sunt 481,
iar perii şi cireşii 464, află câţi meri, câţi peri şi câţi cireşi sunt în acea livadă?
9. Se dau numerele:
a = 786 – 124 x 5 + (219 x 3 – 317 – 780: 3)
b = (976:4) – 182 + 136 x 4 :8 – 372:3
Să se calculeze:
a. diferenţa dintre produsul şi suma celor două numere;
b. suma dintre diferenţa şi câtul celor două numere.
10. Calculaţi:
2+2x2+2:2=
9+6:3+1=
(100 : 10 – 10 : 10 ) : (10 - 1) =
50 + 50 : 5 x 2 – 5 x 2 =
4 x 60 : 20 + 2 x ( 2 + 7 – 3 ) =
42 : 2 x 5 + 3 x ( 7 + 3 – 10 ) =

71
MOZAIC 2008

Rebus matematic

Orizontal:
1. Rezultatul înmulţirii
2. Rezultatul scăderii
3. Parte componentă a unei probleme
4. Altă parte componentă a unei probleme
5. Problemele se rezolvă după un ………………
6. Numerele care se adună se numesc…………..
7. Rezultatul adunării
8. Împărţire este o …………….repetată
Vertical (A – B)
Chestiune a cărei soluţionare se obţine prin gândire şi calcul
A

Roibu Minodora, Şc. Gen. ,,Al. Ştefulescu” Tg-Jiu

72
MOZAIC 2008

Racheta cu mai
multe trepte

Eşti un încercat
pilot cosmonaut
5. Alcătuieşte
o problemă
după exerciţiul
900-(3x270) =

4. Rezolvă Eşti pilot de


Fie a = 10x8+8x6+6x4+4x2 = 160 încercare ?
b = 10x8-8x6-6x4-4x2 = 0
Aflaţi a x b ? a x b = 160 x 0 = 0
3. Calculează Ai devenit pilot
pe curse externe ?
8 x 107 + n = 935
888 – 72 : 8 – 2 x 98 =
2. Efectuează Eşti pilot pe
operaţiile curse interne ?
8 x 69 – 369 =
100 x 5 – 3 x 10 =

1. Efectuaţi
Eşti pilot pe
elicopter ?
12 + 88 =
601 + 99 =
503 – 74 =

73
MOZAIC 2008

Matematică distractivă
1. Patru copii ai aceleiaşi familii au fost născuţi din doi în doi ani. Cel mai în
vârstă are 14 ani. Cel mic merge la şcoală?
2. Care din următoarele numere este mai mare?
0+1 sau 1000 x 0
3. Care este diferenţa dintre cel mai mic număr alcătuit din trei cifre şi cel mai
mare număr alcătuit din două cifre?
4. Sosind la şcoală patru elevi se salută prin strângeri de mână. Câte strângeri
de mână vor fi?
5. În clasa Mirunei sunt doi fraţi gemeni, Rareş şi Roxana. Acasă Rareş mai are
un frate şi două surori. Câţi fraţi şi câte surori are Rareş?

6. În loc să scadă 120, Mihai adună acest număr.


Cu cât este mai mare rezultatul decât cel corect?
7. În vârful unui munte de 1400 m s-a construit un stâlp de 20 m căruia i s-a
ataşat o antenă TV de 7m.
Ce înălţime are acum muntele?
8. Pe o dreapta(semidreapta) pot fi situate 102 puncte?
9. Ionuţ îi spune Danei: ”Dă-mi trei alune de la tine ca să am şi eu cât ai tu”.
Câte alune are fiecare din cei doi copii?
10. Laturile unui pătrat pot fi numere consecutive? Dar ale unui dreptunghi?
11. Pe ruta Lupeni-Petroşani, un automobil consumă 5 l de benzina. Ce necesar
trebuie pentru:
Distanţa menţionată: tur - retur?
Lupeni - Lupeni ?

74
MOZAIC 2008

Testări

Testare finală

1. Scrie cel mai mare număr şi cel mai mic număr format din:
a) 4 cifre identice
b) 5 cifre distincte
2. Găseşte cifre potrivite pentru ca relaţia să fie adevărată , apoi
descompune aceste numere:
a) 83589 < □ 3589
b) 232569 > 23□2 01
3. Calculaţi şi apoi faceţi proba:
209 x 7 = 953270 – 872305 =
799193 + 1007 = 87305 : 8 =
4. Află numărul necunoscut:
a – 28 : 4 x 6 = 43 – 3 x 8
( 23 + b) x 2 = 200
5. Calculează:
a) 786 – 124 x 5 + (219 x 3 – 317 – 780 : 3)=
b) 5 săptămâni şi 6 zile = ….. zile
6. Construieşte un dreptunghi cu lăţimea de 18 cm, iar lungimea de 10 ori
mai mare. Află perimetrul .
7. La o cofetărie sunt 9 tăvi cu câte 37 cornuleţe şi 8 tăvi cu câte 25
savarine.
Câte prăjituri sunt în total la acea cofetărie? (Rezolvaţi în două moduri.)
Testare - nr. 1

1. Aflaţi suma, diferenţa, produsul şi câtul numerelor 124 şi 4.


2. Află termenul necunoscut:
a – 4 x 32 = 318
3. Calculează:
245 + 721 – 5 x (121 - 15) – 39 : 3 =
4. Desenează un pătrat cu latura de 2 cm. Află perimetrul.

75
MOZAIC 2008

Testare - nr. 2
1. Aflaţi suma, diferenţa, produsul şi câtul numerelor 261 şi 3.
2. Află termenul necunoscut: 2 x 114 – a = 58
3. Calculează:
9450 - ( 9 x 9 + 6 x 7) - ( 56 : 8 + 7 x 7) x 8 – 4325 =
4. Desenează un dreptunghi cu lungimea de 4 cm şi lăţimea de 2 cm. Află
perimetrul.
Testare - nr. 3
1. Aflaţi suma, diferenţa, produsul şi câtul numerelor 34 şi 7.
2. Află termenul necunoscut:
a + 8 x 107 = 1000
3. Calculează:
(404 – 804 : 4) + 667 – 66 : 6 =
4. Desenează un romb cu latura de 5 cm. Află perimetrul.

CLASA A IV-A

1. Andrei cumpără de la o librărie 6 caiete şi 5 creioane şi plăteşte 20.500 lei.


Nicoleta cumpără 5 caiete şi tot atâtea creioane şi plăteşte 18.000 lei. Cât vei plăti tu,
dacă vei cumpăra de la aceeaşi librărie 3 caiete şi 2 creioane?
2. Aflaţi suma a 7 numere consecutive, ştiind că suma celor trei numere de la
mijloc este 133.851.
3. Să se afle 5 numere naturale consecutive, ştiind că suma dintre primul şi
ultimul număr este 34.710.
4. Află 3 numere naturale care au suma 1.608.000, iar unul dintre numere este
de 15 ori mai mic decât al doilea şi de 520 de ori mai mic decât al treilea.

76
MOZAIC 2008
5. Triplul sumei a două numere este 1.470. Care sunt numerele, dacă ştim că
unul din ele este de 6 ori mai mare decât celălalt?

6 Veniturile pe luna februarie (de 4 săptămâni) ale familiei Ionescu sunt de


.

240.000 de lei. Cheltuielile zilnice pentru alimente sunt de 300 000 de lei. De ce
sumă dispune săptămânal familia Ionescu pentru alte cheltuieli?
7. Pentru o revistă săptămânală am plătit 22.000 de lei exemplarul. Ce
economii va face Maria, dacă va plăti un abonament pe 6 luni (26 de săptămâni) cu
450.000 lei?
8. Într-o şcoală sunt de trei ori mai multe fete decât băieţi. Câte fete şi câţi
băieţi sunt în acea şcoală, dacă numărul elevilor este cuprins între 1.262 şi 1.266?
9. Două coşuri cu prune cântăresc împreună 90 de kilograme. Pentru primul
coş vândut, un ţăran a primit 226.800 de lei, iar pentru al doilea coş cu 32.400 lei mai
mult.
Câte kilograme de prune erau în fiecare coş?
10. Pentru vacanţa de la munte, Corina a cumpărat 4 filme de fotografiat care
au fiecare câte 24 de poziţii. Deşi au trecut doar 5 zile, ea a terminat deja 2 filme şi a
făcut 16 poze din al treilea.
Câte poze a făcut deja Corina?
Câte poze mai poate face încă?

11. La un magazin alimentar s-au adus pentru vânzare 900 kg de făină . În


prima zi s-au vândut 217 kg, a doua zi s-a vândut dublu faţă de prima zi. Câte kg. de
făină mai sunt de vândut ?

12. Se dau cifrele 4, 9, 3, 6, 1, 8. Cu ajutorul acestora, scrieţi cel mai mare


număr natural par şi cel mai mic număr natural impar de 6 cifre. Comparaţi
răsturnatele numerelor găsite.
13. Diferenţa a două numere naturale este 900. Unul dintre numere se obţine
din celălalt prin adăugarea unui zero. Care sunt cele două numere?
14. Aflaţi suma numerelor :
39 + 40 + ................................... + 358 + 129 =
77
MOZAIC 2008
25 + 50 +.....................................+ 200 + 225 =
8 + 16 +24 + ...............................+ 128 + 136 =
5 + 10 + 15 + ..............................+ 225 + 230 + 235 =
15. Se dau cifrele : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scrieţi , , utilizaţi parantezele,
,,+“ ,,-“

astfel încât rezultatul să fie 1. Puteţi folosi semnul ,,-“ de maximum două ori.

16. Efectuaţi, grupând convenabil termenii:


a) 223 + 1102 + 377 + 3098 + 441 + 359 =
b) 2159 – 1059 + 1215 + 2385 – 100 – 1 =
------
17. Să se determine toate numerele de forma abcd , ştiind că cifrele sale sunt
impare , consecutive.
18. Aflaţi valoarea lui ,,a” în fiecare din cazurile de mai jos:
c) { [ (a +2 ) x 2 + 2 ] x 2 + 2 } x 2 – 22 = 22
d) { [ ( a – 1 ) : 2 – 1 ] : 2 – 1 } : 2 – 1 = 12
19. Produsul a trei numere este egal cu 18.000. Un factor se măreşte de 78 de
ori, al doilea se micşorează de 26 de ori, iar al treilea se micşorează de 9 ori. Cu cât
va fi egal noul produs?
20. Calculaţi, folosind reguli de calcul rapid :
a) 243 x 101 = 543 x 1001 =
3269 x 101 = 101 x 238 =
1001 x 32 = 8351 x 1001 =
b) 869 x 999 = 387 x 99 =
453 x 999 = 132 x 99 =
325 x 9 = 752 x 9 =
21. Ca să obţină 200 kg de plante medicinale, elevii clasei a IV–a mai aveau
nevoie de încă 8 kg .
Ştiind că în prima zi au adunat o parte din cantitate, în a doua zi de trei ori mai
mult decât în prima zi, iar în a treia zi de două ori mai mult decât în prima şi a doua zi
la un loc, să se afle ce cantitate de plante medicinale au adunat în total elevii clasei a
IV-a şi cât au adunat în fiecare zi.

22. Se împart 12 portocale la 12 persoane. Unele primesc 2 portocale, altele


câte un sfert şi una primeşte o jumătate.
Câte persoane au primit câte două portocale şi câte au primit un sfert?

78
MOZAIC 2008
23. Andreea şi Roxana au împreună 102 nuci. Dacă Andreea i-ar da Roxanei
8 nuci, aceasta ar avea de 5 ori mai multe decât ea. Câte nuci are fiecare?
24. O căciulă şi un fular costă împreună 24 lei. Dacă jumătate din preţul
fularului este egală cu un sfert din preţul căciulii, câţi lei costă fiecare?

25. Arătaţi că numărul 1 + 2 + 3+ 4+ …………….+ 1991 se împarte exact la


1991.
26. La ce număr trebuie împărţit numărul 4377 pentru a obţine câtul 34 şi restul
19?

27. O carte costă de 3 ori mai mult decât 1 caiet. Cât costă o carte şi cât costă
un caiet dacă 7 caiete şi 5 cărţi costă 660 lei.
28. Fie patru numere naturale consecutive. Dacă suma numerelor extreme este
egală cu 15, să se afle produsul numerelor din mijloc.
29. Un număr se împarte la 3. Din rezultatul obţinut se scade 33, iar din
diferenţă se şterge prima cifră 3 şi se obţine numărul 33. Să se afle acel număr.
30. Într-o zi 8 băieţi şi 6 fete au cules 186 kg de căpşuni. A doua zi 24 de băieţi
şi 19 fete au cules 573 kg de căpşuni . Câte kg de căpşuni a cules o fată? Dar un
băiat?

31. Perimetrul unui dreptunghi este de 144 cm. Determină dimensiunile


dreptunghiului ştiind că lăţimea reprezintă 3/5 din lungime.

32. Înlocuiţi steluţele cu cifrele care lipsesc pentru ca adunările şi scăderile să


fie adevărate:
∗24∗+ 35∗6+ 7∗∗2− 1∗0∗2∗−
32∗∗ ∗24∗ ∗46∗ 3∗2∗7
4∗2 4∗34 2152 62429
8949
33. Cu 3 chibrituri putem forma un triunghi. Cu 5 chibrituri două triunghiuri.
Cum construiţi cu 7 chibrituri 3 triunghiuri, iar cu 9 chibrituri 5 triunghiuri?

79
MOZAIC 2008
34. La vârsta de 3 ani, ursul brun cântăreşte 40 Kg. După această vârstă în
fiecare an masa lui sporeşte cu câte 15 Kg, timp de 10 ani.
Cât cântăreşte ursul brun la 12 ani?
35. Într-o cutie sunt 6 bile galbene, 3 bile albastre şi 5 bile roşii. Mihai scoate
bile din cutie.
Completează pe caietul tău propoziţiile astfel încât ele să fie adevărate:
• Ca să fiu sigur că voi obţine bile de cel puţin două culori trebuie să scot
cel puţin ………. bile.
• Ca să fiu sigur că voi scoate bile de toate cele trei culori trebuie să scot
cel puţin……….. bile.
• Ca să fiu sigur că în cutie vor rămâne bile de toate culorile trebuie să
scot cel mult………… bile.
36. În caietul de pe vremea bunicului, Mihai a mai descoperit o problemă:
,,Într-o curte sunt 30 de animale, păsări şi iepuri. Cele 30 de animale au în total 70
picioare. Câte păsări şi câţi iepuri sunt în curte?”

37. Patru copii au împreună 130 timbre. Primul copil are dublul numărului
timbrelor celui de-al doilea, iar al treilea are o treime din timbrele ultimului copil.
Câte timbre are fiecare copil, dacă diferenţa dintre numărul timbrelor ultimilor
doi şi a primilor doi este 22?
38. Dacă scăzătorul reprezintă două cincimi din descăzut, iar suma lor este 63,
scrieţi operaţia corespunzătoare.
39. Aflaţi numărul, dacă diferenţa dintre împătritul şi sfertul său este 165.
Dacă:
2 x {[ 32 + ( 246 + 24 x 6) : 6] + 3} = a şi [( 149 x 38 – 687 x 2 – 428 x 10) x
40 ] : ( 8 x 4 ) = b, arătaţi că ( a + b ) – ( a – b ) – a : b + a x b este înzecitul lui a.

40. Să se arate că nu există patru numere naturale consecutive a căror sumă să


fie 600.
41. Să se determine toate numerele naturale de patru cifre care îndeplinesc
condiţiile:
a) cifrele sunt consecutive si descrescătoare;
b) suma cifrelor să se împartă exact la 7.
42. Să se determine numărul abcd ştiind că:
80
MOZAIC 2008
a) cifrele a,b,c,d sunt consecutive si crescătoare;
b) suma cifrelor b,c,d se împarte exact la a, obţinându-se câtul 4.

43. Mama lasă într-o farfurie prune pentru cei trei copii ai săi. Fiecare vine şi,
neştiind dacă ceilalţi au venit şi au consumat din fructele lăsate de mama, consumă
1/3 din prunele pe care le găseşte. Când vine mama, constată că fiecare copil a
mâncat prune şi că au mai rămas 8 prune.
Câte prune au fost la început?
44. În urnă sunt 17 bile numerotate de la 1 la 17. Care este cel mai mic număr
de bile pe care ar trebui să le scot la întâmplare, pentru a fi sigur că există cel puţin o
pereche de numere a căror sumă să fie 18?
a) 7; b) 8; c) 10; d) 11; e) 17.

45. Află două numere care îndeplinesc următoarele condiţii:


- dacă la al doilea număr adaugi 96, numărul obţinut este egal cu primul;
- dacă la primul adaugi 248, numărul obţinut va fi de 5 ori mai mare decât al doilea
număr.
46. I-am construit Alinei o jucărie astfel: într-o mingiuţă de plastic am introdus
3 mingiuţe de plastic care conţineau fiecare câte 4 mingiuţe de plastic care, la rândul
lor conţineau câte 5 mingiuţe de plastic.
Câte mingiuţe am folosit?

47. În cămară sunt 3 cutii cu compot de vişine, 2 cutii cu compot de cireşe şi 4


cutii cu compot de mere, toate de aceeaşi culoare şi formă, dar fără etichete. Care este
numărul minim de cutii ce trebuie deschise pentru ca printre ele să fie sigur una de
cireşe?

48. Să se afle un număr natural de 5 cifre distincte, ştiind că: prima cifră este
de trei ori mai mare decât a doua; a doua cifră este cu 4 mai mică decât a treia; a treia
cifră este cu 5 mai mare decât a patra cifră; a patra cifră este de 2 ori mai mare decât a
cincea cifră; a cincea cifră reprezintă restul împărţirii lui 50 la 7.

49. Suma a două numere naturale este 1239. Dacă împărţim primul număr la 11
si al doilea la 3, suma noilor numere va fi 165. Să se determine cele două numere.

81
MOZAIC 2008
50. Reconstituiţi următoarele operaţii :
5*2*+ *41*+ 3*8*+
4*8 2**7 62*5
*784 8403 **054.
51. Suma a 3 numere naturale consecutive este un număr cuprins între 61 şi 65.
Aflaţi numerele.
52. Un număr se împarte la 10. La rezultatul obţinut se adaugă 99 iar din sumă
se taie ultima cifră 6 şi se obţine 120. Să se afle numărul.
53. Din 5 kg faină se scot 6 kg pâine. Câte kg de pâine se scot din 12 saci cu
faină fiecare având 80 kg?
54. Se consideră numerele de 4 cifre cu cifra zecilor 5 şi a sutelor 2. Aflaţi
suma şi diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic număr de această formă.
55. Tatăl şi fiul, lucrând împreună în grădină la plantat de legume termină
lucrarea în 4 zile. Tatăl lucrează de două ori mai repede decât fiul. Dacă ar fi lucrat
singur în cât timp ar fi terminat tatăl de plantat ?

56. Îndoitul (dublul) unui număr mărit cu 3 a fost înmulţit cu 4.Produsul


obţinut, micşorat cu 5, a fost împărţit cu 9 şi s-a obţinut 15.
Care a fost numărul iniţial ?

57. Care este numărul pătratelor din figurile următoare?


a) b) c)

58. Află termenul necunoscut “a” din egalitatea:


( a + 260 : 2 ) X 3 – 7 X 8 = 361
59. Determină cel mai mic număr natural de trei cifre care îndeplineşte
simultan următoarele condiţii:
82
MOZAIC 2008
a) nu are cifre care să se repete;
b) este mai mare decât 200;
c) suma cifrelor sale este mai mare decât 19.

60. Apartamentul unui proprietar are suprafaţa de 72 metri pătraţi.


Cât va plăti proprietarul dacă va cumpăra mochetă roşie cu 290000 lei
metrul pătrat, dar mochetă albastră cu 320000 lei metrul pătrat?
61. Dacă din cei 18000000 locuitori ai României, a doisprezecea parte sunt
elevi în clasa a IV-a, câţi elevi sunt în clasa a IV-a în România?
62. Veniturile pe luna februarie (de 4 săptămâni) ale familiei Ionescu sunt de
15240000 lei. Cheltuielile zilnice pentru alimente sunt de 300000 lei. De ce sumă
dispune săptămânal familia Ionescu pentru alte cheltuieli?
63. Două coşuri cu mere cântăresc împreună 90 de kilograme. Pentru primul
coş vândut, un ţăran a primit 226800 lei, iar pentru al doilea coş cu 32400 lei mai
mult.
Câte kilograme de mere erau în fiecare coş?

64. Suma a două numere este 1858. Dacă din primul număr scădem de patru
ori al doilea număr obţinem 3.
Aflaţi cele două numere.

65. Un elev îşi propune să rezolve un număr de probleme, lucrând câte 10


probleme pe zi. El are mai puţine teme la celelalte obiecte şi rezolvă câte 14
probleme pe zi, terminând în felul acesta cu două zile mai devreme.
În câte zile a rezolvat toate problemele şi câte probleme a avut de rezolvat?
66. De 1 Martie, Mihai se gândeşte să servească colegele la şcoală cu
bomboane de ciocolată. Dacă ar da câte o bomboană fiecărei fete, îi mai rămân 8
bomboane, iar dacă dă câte două bomboane fiecărei fete, îi mai rămân două fete fără
nici o bomboană şi o fată cu o bomboană. Câte colege are Mihai şi câte bomboane
trebuie să mai cumpere ca să dea fiecărei fete câte trei?
67. Calculaţi: 7a + 12b + 5c, ştiind că: a + b = 5; b + c = 7.

68. Completează spaţiile libere cu răspunsurile corecte:


a. Suma numerelor 27 şi 79 este…….
83
MOZAIC 2008
b. Cel mai mic număr de trei cifre diferite este…….
c. Diferenţa numerelor 253 şi 86 este…..
d. 27 kg de zahăr costă 351 000 lei. Un kg de zahăr costă……
e. Produsul numerelor 15 şi 9 este…..
f. Numărul 72 micşorat de 6 ori devine……
g. Jumătatea numărului 128 este…..
h. Dintre numerele 2 035 şi 2 305 mai mic este……
69. Calculaţi:
75 – 3 x [ 8 x 6 – 26 : ( 111 -110) + 24 : 12] =
70. Aflaţi valoarea lui „a” din egalitatea:
[a : 2 + ( 95 – 165 : 11 ) x 2] : 4 = 160
71. Suma a trei numere este 4 500. Să se afle numerele ştiind că al doilea este
de două ori mai mare decât primul, iar al treilea este cu 5 mai mare decât al doilea.
72. Suma a trei numere este 1 025. Primul este egal cu un sfert din al doilea, iar
al treilea cu jumătate din al doilea. Aflaţi numerele.

73. Compune o problemă după schema dată:

74. Două magazine au primit în total 1280 q de orez şi zahar. Cantitatea de


orez reprezintă 5/8, iar restul zahăr. Primul magazin a primit 3/5 din cantitatea de
orez şi 4/6 din cea de zahăr, iar al doilea magazin restul.
Ce cantitate de orez, dar şi de zahăr a primit fiecare magazin?

84
MOZAIC 2008
Probleme pentru copii isteţi
1. Câtul împărţirii a două numere este 21, iar restul 8. Ştiind că diferenţa lor
este 328, aflaţi numerele.
2. Suma a trei numere împărţită la 3 este 56. Dacă primul număr este mai mare
decât al doilea cu 8, iar suma ultimelor două împărţită la 2 este 60, aflaţi cele trei
numere.
3. Pentru o excursie trei fraţi au primit suma de 940 lei. Dacă primul ar avea cu
jumătate mai puţin din suma sa, al doilea cu un sfert mai puţin din suma sa, iar al
treilea cu 4 mai puţin din suma sa, ei ar avea sume egale.
Câţi lei a primit fiecare din cei trei fraţi?
4. Cu un sfert din banii pe care-i avea, un elev a cumpărat un stilou cu 40 de
lei, iar cu a cincea parte din rest a cumpărat 2 cărţi.
Ce sumă i-a rămas?
5. Suma a trei numere este 240. Primul număr este jumătate din al treilea, iar
suma dintre al doilea şi al treilea este 190. Aflaţi numerele.
6. S-au amestecat 20 litri de apă minerală a 2 lei litrul şi 4 litri de sirop de afine
a 38 lei litrul.
Cât costă 1 litru de suc? (amestec de apă minerală şi sirop de afine)
7. Pentru 10 caiete şi 20 de penare s-a plătit suma de 260 de lei. Pentru 20 de
caiete, 25 de penare şi 2 cutii de culori s-a plătit 360 de lei. Ştiind că 1 cutie de culori
costă cât 5 caiete, să se afle cât costă 1 caiet, 1 penar şi o cutie de culori.
8. O gospodină vinde într-o zi ouă la 4 cumpărători. Primul cumpără jumătate
din numărul ouălor şi încă jumătate de ou, al doilea cumpără jumătate din numărul
ouălor rămase şi încă jumătate de ou, al treilea cumpără jumătate din numărul ouălor
rămase şi încă jumătate de ou, al patrulea jumătate din numărul ouălor rămase şi încă
jumătate de ou şi astfel coşul rămâne gol.
Câte ouă a vândut gospodina?
9. Se dau numerele a, b şi c. Ştiind că suma dintre a şi b este 1200, a este mai
mare decât c cu 200, iar b este mai mare decât c cu 400, aflaţi numerele.
10. Un elev a plecat în excursie cu o sumă de bani. În prima zi a cheltuit un
sfert din sumă, a doua zi a cheltuit o treime din rest, a treia zi o jumătate din noul rest
şi încă 10 lei, iar a patra zi restul de 20 lei.

85
MOZAIC 2008
LOGICĂ ŞI PERSPICACITATE
(Răspunsurile pot fi găsite în numărul următor al revistei)
1. O întrebare
Poate fi construit un pătrat din douăzeci şi şapte de chibrituri?
2. O problemă scurtă, dar interesantă
Realizaţi două triunghiuri cu numai patru beţe de chibrit.
3. O adunare

Deplasaţi un chibrit, astfel incât din operaţia incorectă să se obţină o egalitate


corectă.
4. Câţi ani ai?
- Nu ştiu câţi ani ai, nu te întreb, nu mă uit în actele tale, dar pot afla ziua, luna
şi anul în care te-ai născut.
- Cum?
- Uite, ia o hârtie, un creion şi fă calculele pe care ţi le spun eu, fără să mi le
arăţi.
- De acord.
- Scrie cifra care reprezintă ziua ta de naştere şi înmulţeşte-o cu 20. Dacă ai
terminat, spune-mi care este cifra ta preferată.
- Ştiu eu?! Să zicem 9.
- Atunci adună la produsul obţinut 99. Acum înmulţeşte rezultatul cu 5. La cele
obţinute, adună numărul ce reprezintă luna în care te-ai născut. De pildă pentru
ianuarie 1, pentru februarie 2, pentru martie 3, etc. Acum ai o sumă pe care te rog să
o îmnulţeşti din nou cu 20, iar la produs adună iaraşi 99. Rezultatul îl înmulţeşti din
nou cu 5 şi, în sfârşit, adaugă numărul format din ultimele 2 cifre ale anului naşterii.
Eşti gata? Ai calculat bine? Acum verifică dacă numărul obţinut oferă vreun indiciu
asupra datei tale de naştere.
- Nu oferă nici-un indiciu.
- Atunci spune-mi acel număr.
- 331 051.
- E clar, te-ai născut la 28 octombrie 1956.
- Exact. Cum ai aflat?
- Într-adevăr, cum a făcut această scamatorie? Cum a dedus data naşterii?
Răspunzând poate găsiţi şi o formulă aplicabilă oricărei persoane, indiferent chiar de
cifra pe care acesta o preferă.
5. La întâmplare
- Să-ţi mai arăt o scamatorie, mi-a propus prietenul meu. Scrie un număr pe o
hârtie.
- Ce fel de număr? Din câte cifre?
- Din câte vrei - din două, din nouă, n-are importanţă.

86
MOZAIC 2008
Am scris la întâmplare: 807 249. "Scamatorul" l-a privit, a notat ceva pe o
hârtie şi, fără să mi-o arate, a băgat-o în buzunar. Apoi îmi zise:
- Mai scrie sub el un număr tot din 6 cifre.
Am scris din nou la întâmplare: 357 162.
- Acum, rosti el, dă-mi voie să adaug şi eu un număr. Şi nota: 642 837. După
aceea continuă:
- Adună-le pe toate trei.
I-am satisfăcut dorinţa şi am făcut adunarea. Rezultatul: 1 807 248. Calm,
prietenul meu scoase din buzunar hârtiuţa pe care notase ceva şi mi-o arătă. Pe ea
scria: 1 807 248. Cum a procedat "scamatorul"?
6. În doi timpi şi trei mişcări
Scrieţi pe o bucată de hârtie trei cifre, de la 1 la 9, şi rugaţi pe cineva să aleagă
una dintre ele, indiferent care, memorând-o. Spuneţi-i apoi să înmulţească cifra cu 5,
iar la rezultat să adauge cifra 3. În continuare, rugaţi-l să dubleze suma obţinută şi să
memoreze rezultatul.
În sfârşit, cereţi-i să aleagă oricare cifră cuprinsă între 1 şi 9, pe care să o adune
cu numărul memorat, comunicându-vă rezultatul final. Asta-i tot. Nu mai aveţi
altceva de făcut decât să indicaţi care a fost cifra aleasă iniţial, precum şi pe cea care
a fost aleasă ulterior!
7. Bătrânelul
Un bătrânel care a împlinit vârsta de 100 de ani întâlneşte un cunoscut şi îl
întreabă câţi ani are. Acesta răspunde:
- Până la vârsta matale îmi lipsesc exact atâţia ani cât aş avea peste vârsta
matale, dacă acum aş avea de nouă ori pe cât am!
Câţi ani avea cel întrebat?
8. "Ghiciţi!"
Numerele au diferite proprietăţi pe care dacă le cunoşti, poţi face numeroase
"scamatorii", spre uimirea celor prezenţi. Unele sunt mai dificile şi necesită câteva
calcule, altele sunt mai simple, ceea ce le face şi mai frumoase.
Bunăoară, rugaţi pe cineva să scrie pe o bucăţică de hârtie - fără ca dv. să
vedeţi - un număr format din trei cifre diferite, apoi să treacă alături acelaşi număr, de
data aceasta inversat. Acum, cereţi să scadă numărul mic din cel mare şi să vă
comunice ultima cifră a rezultatului. Cunoscând această cifră, puteţi "ghici" întreg
rezultatul. Ştiţi cum?
9. Plimbare printr-un cartier nou
Era o zi frumoasă de vară şi mă plimbam cu un bun prieten pe strazile
Ploieştiului. Nu mă vazusem demult cu el şi cele câteva ore împreună erau mai mult
decât binevenite. La un moment dat, ne-am oprit în dreptul unui teren de joacă. "Îi
vezi pe micuţii de-acolo, care se dau în balansoare? Sunt copiii unor tinere familii de
pe scara unde stau eu", mi-a spus amicul. Şi, ca să-mi ofere o problemă de
perspicacitate, mi-a relatat că în aceste familii sunt mai mulţi copii decât adulţi, mai
mulţi adulţi dacât băieţi, mai mulţi baieţi decât fete, mai multe fete decât familii.
Totodată a precizat: fiecare familie are cel puţin un copil, nu există două familii cu
acelaşi număr de copii, fiecare fată are cel puţin un frate, fiecare fată are cel puţin o
soră, una dintre familii are mai mulţi copii decât toate celelalte familii la un loc. Într-
87
MOZAIC 2008
un cuvânt, am fost întrebat câte familii sunt, câţi băieţi şi câte fete are fiecare din
aceste familii.
10. Câinii de vânătoare
La o mare vânătoare de mistreţi care a avut loc într-o iarnă pe meleagurile
subcarpatice a luat parte o haită de câini de vânătoare. Erau câini nu de spiţă oarecare,
ci aşa numiţii poanteri, adică una dintre cele mai alese rase din cele peste 300
existente pe glob. Toţi semănau leit la înfăţişare, doar blana diferea întrucâtva, în
timp ce unii erau albi complet, alţii aveau o mică pată neagră pe bot, iar alţii aveau
această pată pe coadă.
Cum s-a întâmplat, cum nu, cronicarul a uitat să arate câţi câini avea frumoasa
haită de vânătoare. Ceea ce se spune este doar că 30 de câini erau în mod sigur pătaţi,
34 aveau botul alb şi coada nu se ştie cum, pătată sau nu, iar 36 de câini aveau coada
albă şi botul nu se ştie cum. Câţi câni se găseau în haită? Câţi dintre ei erau complet
albi, câţi aveau botul şi câţi aveau coada pătată cu negru?
11. Temniţa din turn
Cândva, un castelan care adeseori se războia cu vecinul său, a reuşit - printr-un
şiretlic - să-l facă prizonier pe adversar împreună cu soţia şi fiul său. Castelanul şi-a
zăvorât prizonierii într-un turn. Temniţa, situată la câţiva zeci de metri înălţime, nu
avea decât o fereastră, prin care li se trimitea prizonierilor hrana, cu ajutorul unui
scripete şi a două coşuri. Când unul din cele două coşuri atingea pământul, celălalt
era sus, în dreptul ferestrei.
Văzând acest scripete, destul de solid pentru a rezista la o greutate de vreo 100
de kilograme, prizonierii au urzit un plan de evadare. La un studiu atent al scripetelui,
ei au constatat că pot atinge nevătămaţi pământul numai atunci când greutatea celui
care ar fi coborât într-unul din coşuri n-ar fi decât cu maximum 10 kilograme mai
mare decât o contragreutate aşezată în celălalt coş; altfel, cel care cobora s-ar fi
zdrobit.
Castelanul - prizonier avea 90 de kilograme, soţia sa 50, iar fiul său, 40. Cum
au reuşit să evadeze toti trei, ştiind că puteau folosi şi un bolovan de circa 30 de
kilograme, aflat într-un ungher al temniţei?
12. Epitaf
La moartea sa, unui celebru matematician al antichităţii a lăsat un epitaf care în
decursul istoriei a servit de multe ori drept model pentru alcătuirea unor ecuaţii
algebrice. Iată un alt asemenea epitaf:
Călătorule! Aici odihnesc osemintele unui om bun, care a trăit o viaţă lungă şi
plină de virtuţi.
Copilăria sa a ţinut o şesime din viaţă, apoi a mai trăit o doisprezecime
până s-a însurat cu o femeie, care nu i-a dăruit copii decât după ce a mai trecut a
şaptea parte din viaţă, plus încă cinci ani.
Iar fiului său soarta i-a hărăzit să trăiască doar jumătate din viaţa părintelui.
În mâhnire adâncă a murit bătrânul, supravieţuind cu patru ani fiului său.
Călătorule! Ştii câţi ani am eu, în această zi când îmi sfârşesc viaţa?
Inst. Hărănguş Violeta, Petroşani
88
MOZAIC 2008

ŞTIINŢE
CLASA I
1. Uneşte denumirea anotimpului cu imaginea potrivită:
primăvara vara toamna iarna

2. Încercuieşte imaginile care reprezintă animale şi păsări sălbatice:

3. Scrie foloasele pe care le are omul de la fiecare animal domestic:

…………………………… …………………………
…………………………… …………………………
…………………………... …………………………

89
MOZAIC 2008

…………………………… ………………………..
…………………………… ………………………..
…………………………... ………………………..

4. Alege hainele de vară şi uneşte-le cu geamantanul cu care pleci în vacanţă:

5. Desenează părţile care lipsesc din planta din imagine, apoi scrie toate părţile
unei plante:
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

6. Taie cu o linie obiectele pe care nu le pui în ghiozdanul tău. Pe cele care-ţi


trebuie la şcoală, uneşte-le cu ghiozdanul:

90
MOZAIC 2008
7. Colorează clovnul în culori vesele, de primăvară:

Ghicitori
Dânsul cu mărgelele, Tot polenul florilor,
Guralivul curţii e. Îl adună dumnealor.
Curtea straşnic o păzeşte, Şi crestat şi pintenat,
De toţi hoţii ne fereşte. Ne scoală cu noaptea-n cap.

Inst. Nae Simona, Şcoala Generală Ţînţăreni

CLASA a II a
1. Completează:
Rădăcina fixează…………………………………………şi
absoarbe…………………………
Tulpina susţine……………………………………………şi
conduce………………………….
Frunza prepară……………………
Floarea are rol în……………………….
Fructul adăposteşte………………….

2. Alege varianta corectă:


91
MOZAIC 2008
•Livada este locul unde se cultivă:
a. legume b. pomi fructiferi c. cereale
• Porumbul este o:
a. legumă b. cereală c .fruct
• Floarea bradului este:
a. mugurele b. conul c. cetina
• ,,Bucătăreasa plantei”este:
a. tulpina b. frunza c. rădăcina
• Palmierul se întâlneşte:
a. la câmpie b. la munte c. în altă zonă a lumii

3. Animalele şi-au pierdut căsuţele. Găseşte-le tu!


Moş Martin e astrolog Vulpea nu e gospodină!
Şi e mândru tare! Hoaţă e, o ştim prea bine…
Dar,vai, e cu capu-n stele Fură de la orişicine,
Şi n-are…………….! Dar nu are……………..!
Veveriţa-i scriitoare Cip-cirip!o vrăbiuţă
Scrie versuri pe-o crenguţă, Se văita în gura mare,
E veselă şi drăguţă, Că acuma e prea soare
Însă………………..nu are! Şi n-are………pe crenguţă.
(scorbura, bârlog, cuib, vizuină)

. 4. Grupează următoarele fructe după anotimpul în care se culeg: cireşe ,


caise, gutui , nuci , vişine , prune .

VARA TOAMNA

92
MOZAIC 2008
5. Completaţi rebusul:
POMI FRUCTIFERI
1 2 3 4 5 6 7

ORIZONTAL:
1. Şi pomul şi fructul au acelaşi nume ----- Lichid extras din fructe.
2. Fructul preferat al veveriţelor.
3. Un alt pom fructifer.
4. Ionel Udrea ---- Albia unei ape .
5. Ultima parte dintr-o prună! ---- Începe livada!
6. Personajul principal din «Amintiri din copilărie» de Ion Creangă--- Începe
livada !
7. Pomi fructiferi cu fructe care se coc în lunile mai sau iunie.
VERTICAL:
1. Pasta gustoasă obţinută din fierberea prunelor.
2. «Început» de….alune !----- Singur.
3. Tulpina murelor ----În acest loc.
4. Din el culegem nuci ----Miez de pară!
5. Unul care şi-a potolit foamea.
6. Erou de basm.
7. Pom fructifer înrudit cu zarzărul ----- Pasc pe imaş.
6. Grupează (vânătă, ridiche, vişin, ghindă, pară, porumb, cais, varză, secară,
piersică, fag, gutuie, afine, plop, orz, molid, prun) după următoarele cerinţe:

legume cereale pomi fructe de fructe de arbori


fructiferi livadă pădure

93
MOZAIC 2008
Fişă de lucru

7. Bifează acţiunile care dăunează APELOR, PLANTELOR ŞI ANIMALELOR:


Udatul grădinilor
Risipirea apei
Distrugerea căsuţelor animalelor
Curăţirea apelor
Aruncarea gunoaielor şi a substanţelor otrăvitoare în ape
Ruperea florilor din parcuri
Plantarea florilor şi copacilor
Spălatul în apele râurilor şi lacurilor
Distrugerea cuiburilor păsărelelor
Zgârierea copacilor
Ruperea crengilor din copaci
Îngrijirea animalelor rănite
Chinuirea animalelor
Construirea unor căsuţe pentru animale.
8. Scrie în dreptul săgeţilor părţile componente ale unei plante şi ale unui animal:

94
MOZAIC 2008
9. Alegeţi răspunsul corect:
a ) Muntele este forma de relief cea mai joasă
înaltă
b) Morcovul, ardeiul, castravetele şi varza sunt legume
fructe
cereale
c) Lupul, vulpea şi ursul sunt animale domestice
sălbatice
Ştiaţi că ... ?
săriturile caprelor negre de pe o stancă pe alta ating 7 m ?
grăsimea de la urs este folosită pentru alifii ?
ariciul stârpeşte vipera otrăvitoare zdrobindu-i capul şi o înghite ?

GHICITORI

Înalt şi crestat Vara-i verde, gulerată,


De mulţi colindat Iarna stă-n butoi, murată.
Iarna se albeşte
Vara se-nverzeşte. Cărora dintre legume
Chiar culoarea le dă nume ?
Flori şi frunze ce plutesc
Lacul îl împodobesc. De la pălăria ei
Poţi s-aduni ulei cât vrei.

CLASA a III a
1. Alegeţi corpurile cu viaţă:
- fetiţă; - lalea;
- ghiozdan; - bancă;
- peşte; - furnică
- minge; - caiet
2. Grupează pe trei coloane denumirile corpurilor, după starea lor de agregare:
- trandafir ; - lapte ;
- ceai ; - bancă;
- abur ; - cozonac ;
- suc ; - aer.
95
MOZAIC 2008

3. Selectează corpurile care pot trece prin cele trei stări de agregare: sticla, apa,
carnea.
4. Denumiţi fiecare organ descris mai jos:
- pompează sângele în organism;
- are rol în respiraţie;
- contribuie la eliminarea lichidelor care nu sunt necesare corpului;
- transformă alimentele în substanţe necesare organismului.
5. Ordonaţi etapele circuitului apei în natură:
- o parte din apa ploilor este absorbită de pământ;
- la suprafaţa apei are loc vaporizarea;
- la contactul cu aerul rece , norii se transformă în precipitaţii;
- vaporii de apă formează norii.

6.

7. Adevărat sau fals ?


 Mamiferele nasc pui pe care îi hrănesc cu lapte.
 Temperatura corpului mamiferelor este constantă.
 Corpul păsărilor are forma unui fus acoperit cu pene.
 Păsările se înmulţesc prin ouă pe care le clocesc.
 Corpul peştilor are temperatura variabilă.
 Şerpii nu au membre.
 Insectele au trei perechi de picioare şi două perechi de aripi.
 Insectele nu se înmulţesc prin ouă.
8. Completaţi ce ştiţi despre peşti:
Peştii sunt vieţuitoare care trăiesc în ________________________
96
MOZAIC 2008
Corpul lor este acoperit cu ___________ produşi de ___________
Ca să se deplaseze, peştii sunt ajutaţi de forma corpului, solzi şi ____________
Peştii respiră prin __________. Ei au temperatura corpului _________
Peştii se înmulţesc prin ______________

9. Completează propoziţiile folosind cuvintele corespunzătoare:


Corpurile sunt de două feluri: corpuri cu viaţă şi corpuri
…………………………………………………………
Corpurile fără viaţă sunt cele care nu se dezvoltă, nu se hrănesc, nu se înmulţesc şi nu
……………........................................
Corpul omului este format din cap, ………………. şi patru …………………..
Corpul omului este acoperit cu ………………….., iar al iepuraşului cu
……………….
Apa este răspândită în natură peste tot: în sol, pe sol, în ………………………
Anotimpurile se formează datorită deplasării Pământului în jurul …………………….
10. Scrie ce fel de corpuri sunt prezentate în fiecare grupă:
a) lapte, benzină, spirt, sirop, must …………………………………….
b) gazele din apa minerală, aerul, oxigenul …………………………..
c) gumă, vază, televizor, ceas, pahar……………………………………
11. Alege cea mai bună metodă pentru a separa:
a) pastele făinoase din apa în care au fiert: ……………………
b) muşeţelul din ceai: ………………………
c) cireşele din apă: …………………………
12. Scrie în dreptul fiecărei propoziţii A ( adevărat) sau F(fals):
Ursul este un mamifer. ………
Peştii sunt păsări pentru că depun ouă din care ies pui. …………
Insectele au corpul acoperit cu pene. ………….
13. Trasează săgeţi de la fiecare propoziţie la cuvântul corespunzător:
• Respiraţia se face cu ajutorul …………………… - inimii
• Circulaţia sângelui se realizează cu ajutorul …… - plămânilor
• Eliminarea substanţelor nefolositoare şi a
lichidului din organism este favorizată de ……………… - rinichi
14. Completează spaţiile punctate folosind cuvintele următoare: hibernează, lumina,
se ofilesc, îngheţare.
În contacul cu substanţele toxice plantele ……………………….
Iarna, când temparatura scade, ursul …………………………….
97
MOZAIC 2008
Floarea soarelui îşi îndreaptă pălăria spre …………………….. Soarelui.
Trecerea apei din stare lichidă în stare solidă poartă numele de ………………..
15. Scrieţi organele de simţ: ………………………………………………………..
16. Recunoaşteţi anotimpurile după următoarele descrieri:
a) Razele Soarelui sunt arzătoare. Este foarte cald. Zilele sunt lungi.
………………………..
b) Razele Soarelui sunt călduţe. Ziua se măreşte. Uneori plouă. Natura se
trezeşte la viaţă. ……………………...
c) Cerul este acoperit de nori. E ger. Ieri a nins. Zilele sunt scurte. Nopţile sunt
lungi. ……………………..
d) Este răcoare. Bate vântul. Uneori plouă. Natura se trezeşte la viaţă.
……………………..
17. Răspundeţi la următoarele întrebări:
a) Care sunt cele mai importante componente ale mediului?
…………………………………………………………………………………
b) Ce animale şi plante pe cale de dispariţie cunoşti?
…………………………………………………………………………………
c) Cum luptă oamenii împotriva poluării mediului?
…………………………………………………………………………………

18. Realizează un desen cu circuitul apei în natură, apoi descrie-l.

TESTARE FINALĂ
semestrul I – clasa a III-a

TESTARE FINALĂ
semestrul I – clasa a III-a

98
MOZAIC 2008
1. Daţi câte un exemplu de:
mamifere :
păsări :
reptile şi amfibieni:
peşti:
insecte:
2. Scrie părţile corpului la:
OM PĂSĂRI

3. Notează A sau F în dreptul fiecărei propoziţii:


Insectele au corpul acoperit cu pene. _______
Peştii sunt păsări pentru că depun ouă din care ies pui. _______
În stomac alimentele suferă transformări. _______
Hrana necesară organismului este luată de sânge şi
transportată în toate organele corpului. _______
Circulaţia sângelui se realizează prin intermediul
inimii şi vaselor de sânge. _______
4. Încercuieşte varianta corectă:
Ursul este:
a) insectă b) mamifer c) reptilă
Corpul omului este acoperit cu:
a) blană b) solzi c) piele
Stomacul ajută organismul la:
a) respiraţie b) circulaţia sângelui c) hrănire
Sângele este un lichid roşu care furnizează în tot corpul:
a) hrana b) oxigenul c) hrana şi oxigenul

99
MOZAIC 2008
Despre păsări

Ce sunt păsările?
• În lume există peste 8 600 de specii de păsări. Ele au sânge cald, ca noi, au
coloana vertebrală şi sunt singurele creaturi cu pene.
• Toate păsările au aripi şi majoritatea pot zbura. Cele care nu pot zbura,
ca de pildă struţul African, au picioare lungi, cu care aleargă repede ca
să scape de duşmani.
Cum zboară păsările?
• Aripa se îndoaie întocmai ca un braţ. Păsările îşi răsucesc sau îşi
îndoaie aripile pentru a-şi schimba direcţia în aer.
• Păsările sunt foarte uşoare deoarece oasele lor sunt umplute cu aer.
Formele lor ascuţite le ajută să zboare repede.
• Când îşi iau zborul, păsările sar şi bat din aripi foarte repede.
• Unele păsări sunt atât de grele, încât trebuie să alerge şi să bată din
aripi ca să prindă suficientă viteză pentru a se desprinde.
• Păsările mari îşi întind aripile şi bat rar din ele. Ele planează purtate de
curenţii de aer, căutându-şi hrana pe sol.
• Păsările mici dau din aripi mai repede. Pasărea colibri bate din aripi
atât de repede, încât poate staţiona în aer, sau se poate deplasa înapoi.
Păsări migratoare
• Unele păsări migrează, adică toamna pleacă departe, în ţările calde, unde
găsesc suficientă hrană.
• Unele păsări zboară ziua, altele noaptea. Ele se orientează după Soare, stele
şi repere de la sol.
• Rândunele arctice zboară cel mai departe, traversând lumea în fiecare
an, din Arctica în Antarctica şi înapoi.
Păsări de pradă
• Păsările nu pot mesteca fiindcă nu au dinţi, deci îşi înghit hrana, pe care o
macină în pipotă - un compartiment al stomacului lor.
• După forma ciocului, ne putem da seama cu ce se hrăneşte o pasăre.
Pelicanii prind peşte în ciocurile lor guşate. Păsările flamingo cern hrana
din mâl cu ajutorul ciocului.
• Păsările de pradă au gheare încovoiate, cu care înşfacă animale şi păsări
mici. Cu ciocurile precum nişte cârlige sfâşie prada.
Penele
• Penele sunt mult mai călduroase decât blana. În zilele friguroase, păsările
îşi înfoaie penele pentru a le ţine de cald.

100
MOZAIC 2008
• Păsările îşi curăţă şi îşi lustruiesc penele cu grăsime. Grăsimea este
secretată de o glandă de deasupra cozii şi protejează penele de apă.
• După o vreme, penele se degradează. Cel puţin o dată pe an, ele cad, iar în
locul lor cresc altele noi.
Inst. Cimpu Gheorghe, Şcoala Generală Nr. 6, Petroşani

Ştiaţi că:

Balena albastră este cel mai mare animal din lume ajungând la peste 200 de
tone greutate şi 30 de metri lungime? Este mai lungă decât 5 elefanţi aşezaţi
la rând şi are o greutate de 6 ori mai mare.
Orca este cel mai mare delfin purtând şi numele de balena cu dinţi mici? De
asemenea, oamenii le spun orcilor balene ucigaşe pentru că mănâncă
mamifere marine. Orcile pot înota cu o viteză de peste 40 km/h şi pot sta
sub apă circa 20 de minute.
Elefantul african este cel mai mare dintre toate animalele de uscat? Fildeşii
săi, care cântăresc până la 90 kg fiecare, sunt cei mai mari dinţi din lume.
Trompa sa, de 1,82 m, este cel mai mare nas din lume. De altfel, elefanţii
africani cântăresc mai mult de 6 tone şi au 4 m înălţime.
Rinocerul alb este cel mai mare dintre cele cinci tipuri de rinocer? El
trăieşte în desişurile şi pe păşunile din centrul şi sudul Africii. Rinocerul alb
este de fapt cenuşiu.
Morsa este singurul mamifer marin cu înotătoare în loc de membre
inferioare? Ea înoată în apele nu foarte adânci ale Oceanului Arctic şi în
apropierea mărilor. Iese la mal pentru a se odihni.

101
MOZAIC 2008
CURIOZITĂŢI DESPRE ANIMALE

Cât timp trăiesc animalele?


În lumea păsărilor şi a animalelor există diferenţe de vârstă de la o zi la
....500(cinci sute de ani) adică la cca. 182 000 de zile.
Unii fluturi trăiesc o singură zi, muştele trăiesc 76 de zile, albinele şi liliecii 5-
6 ani, broaştele 11 ani, căprioarele până la 12 ani, boii şi maimuţele până la 25
de ani, porcii şi cămilele până la 30 ani, crocodilii 40 de ani, porumbeii şi
măgarii pană la 60 de ani, broaştele ţestoase 300 de ani, iar balenele între 400
şi 500 de ani!
Datele se referă la animalele sănătoase şi care reuşesc să scape de vânători.
Trebuie să fie foarte rari porcii care au şansa să atingă vârsta de 30 de ani sau
gâştele pe aceea de 80 de ani.
Cu ce viteză se deplasează animalele?
Şi aici sunt diferenţe uriaşe!
Astfel: melcul „goneşte” cu viteza de 3 m pe oră, în acelaşi timp broasca
ţestoasă parcurgând 400 de m. Restul animalelor parcurg într-o oră:
Porcul - 17 km/oră
câinele şi vulpea - 32km/oră
iepurele -(la....... nevoie!- 40-56km/oră)
calul de curse - 68 km/oră
elefantul - 39 km/oră
leul - 80 km/oră
ghepardul - 110 km/oră.
Iată câteva viteze maxime la insecte şi păsări în zbor:
albina - 10km/oră porumbelul 62 km/oră
vrabia - 28 km/oră lebăda - 88 km/oră
corbul - 38km/oră vulturul -160 km/oră

102
MOZAIC 2008

CLASA a IV a

1. Încercuiţi variantele corecte:


Aerul este un corp:
a) lichid
b) gazos
c) incolor
d) insipid
Apa este un corp:
a) lichid
b) incolor
c) transparent
2. În ce stări de agregare se găseşte apa?
3. Definiţi circuitul apei în natură.
4. Ce elemente intră în componenţa aerului?
5. Cine este mai uşor: aerul sau apa?

Medii de viaţă
1. Completaţi spaţiile punctate folosindu-vă cunoştinţele:
• În pădurea de conifere întâlnim:
animale: …………………..
păsări: ………………………..
insecte……………………….
arbori………………………..
• În pădurea de foioase întâlnim:
animale………………………
păsări…………………………
insecte…………………………
arbori…………………………….

103
MOZAIC 2008
2. Enumeraţi foloasele pe care le avem de la păduri:
…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……

3. Scrie pe spaţiul punctat cât mai multe motive pentru care omul trebuie să
îngrijească pădurile:
……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Trasează săgeţi de la denumirea vieţuitoarelor la denumirea mediilor de viaţă


în care trăiesc:
lebăda acvatic
păstrăvul subteran
cârtiţa terestru
aerian

5. Găseşte în careu denumirea unor metale şi haşurează casetele:

M E R C U R M F I E R
I P L U M B R C R O M
C A L P W O L F R A M
A N A R G I N T S T R
U A L U M I N I U N G
R E N I C H E L I Z H

104
MOZAIC 2008

GEOGRAFIE

1. Subliniază cu o linie denumirile din lista de mai jos care se referă la unităţi
din Carpaţii Orientali şi cu două linii denumirile care se referă la unităţi din Carpaţii
Meridionali:
- Munţii Maramureşului, Munţii Făgăraş, Munţii Bistriţei, Munţii Vrancei,
Munţii Parâng, Munţii Bucegi, Depresiunea Maramureşului, Depresiunea Braşov,
Depresiunea Petroşani.
2. Cele mai importante râuri din sudul ţării sunt, în ordine alfabetică: Argeş,
Cerna, Ialomiţa, Jiu şi Olt.
Pe hartă, ordinea lor de la est la vest, este:
.............................., .............................., Olt, .......................................,
...............................
3. DA sau NU ?
• Temperatura aerului, precipitaţiile şi vânturile sunt influenţate de aşezarea
geografică a ţării (DA / NU) şi de formele de relief (DA / NU).
• La câmpie temperaturile verii sunt mai scăzute decât la deal sau la munte (DA /
NU).
• La sate s-au păstrat cel mai bine obiceiurile şi tradiţiile poporului român (DA /
NU).
• Majoritatea locuitorilor de la oraş se ocupă cu creşterea animalelor şi cultura
plantelor (DA / NU).
4. Uneşte ceea ce se potriveşte:
stejar păduri de conifere câmpie
brad păduri de foioase deal
ierburi, cereale ogoare munte
5. Corectează greşelile strecurate intenţionat:
* Grâul, porumbul, secara, orzul, ovăzul sunt plante industriale şi se cultivă la munte.
* Bradul, pinul, molidul sunt copaci cu frunze căzătoare şi cresc la câmpie.
* Inul, cânepa, floarea-soarelui, sfecla de zahăr sunt legume şi se prelucrează în
bucătării.
105
MOZAIC 2008

6. Completează corect spaţiile punctate:


• Rădăcina arborilor este....................................... ( firoasă, ţăruş, lemnoasă )
• Tulpina cerealelor se numeşte..................................( trunchi, pai, bulb)
• Florile bradului se numesc........................................( conuri, spic, ciorchine)

7. Uneşte cuvântul cu explicaţia corespunzătoare:


- afluenţi locul de unde ia naştere o apă curgătoare
- izvor locul de întâlnire a două ape curgătoare
- confluenţă apele care se varsă într-o apă curgătoare mai mare
8. Completează:
Dunărea izvorăşte din …………..…………, traversează Europa centrală de la
vest la est şi se varsă în …………………. prin cele trei braţe
……………………………………. Ţinutul cuprins între cele trei braţe formează
…………….…. care a fost declarată ……….…………… în 1990.

9. Localizează pe harta României sau în atlas râurile din fiecare grupă, apoi
notează direcţia de curgere a râurilor din fiecare grupă şi râul sau fluviul în care se
varsă.
Gruparâurilordin vest
…………………………………………………….
Grupa râurilor din sud
.........................................
Grupa râurilor din est ....................................................................................
Grupa râurilor dobrogene ...............................................................................

10. Bifează cu X enunţurile corecte:


Dealurile au înălţimi mai mici decât munţii.
Podişul Getic se află în interiorul arcului carpatic.
Podişul Moldovei se află în estul ţării.
Munţii Apuseni sunt cei mai înalţi munţi din ţara noastră.
Partea de vest a Câmpiei Române se numeşte Bărăgan.

106
MOZAIC 2008

Completaţi rebusul de mai jos:


A
1
2
3
4
5
6
7
B

1. Cel mai mare fluviu din ţara noastră este ........... .


2. Cel mai înalt vârf muntos din ţara noastră este .............. .
3. Clima ţării noastre este climă ......... .
4. Una dintre cele mai joase forme de relief este ..........
5. În Marea .......... se varsă fluviul Dunărea.
6. Capitala ţării noastre se numeşte .............. .
7. Munţii care alcătuiesc un lanţ muntos şi care constituie partea cea mai înaltă a reliefului
ţării noastre se numesc Munţii .........

Pe coloana AB veţi obţine numele celei mai mari ape curgătoare ce udă pământul
ţării noastre.
A
1

7
B
1. Frunzele lui constituie hrana viermilor de mătase.
2. „……….., ramul, / Mi-e prieten numai mie, /Iar ţie duşman este…”
3. Apă stătătoare în estul ţării.
4. Cel mai tânăr pământ românesc.
5. ……..Alb,…….Negru,………Repede, în vestul ţării.
6. Unul din cei doi fraţi care au plecat din Munţii Hăşmaşul Mare
7. Sunt de două feluri: stătătoare şi curgătoare.
Şarpe cu solzi argintii
Se strecoară printre munţi şi pe câmpii
Ducând în spinarea lui
107
MOZAIC 2008
Şlepuri şi vapoare, mii.
Înv. Roibu Minodora, Şc. Gen. ,,Al. Ştefulescu”, Tg-Jiu
ISTORIE

Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu


I. Încercuiţi varianta corectă:
1. Evenimentele revoluţionare din anul 1821 în care a fost implicat Tudor
Vladimirescu s-au desfăşurat în:
a) Transilvania b) Moldova c) Ţara Românească
2. Consecinţa revoltei sociale şi naţionale condusă de T. Vladimirescu a fost:
a) înlăturarea exploatării sociale
b) înlăturarea dominaţiei otomane
c) înlăturarea domniilor fanariote.
II. Menţionaţi termenul corespunzător definiţiilor:
a) voluntar în armata rusă care face parte dintr-un corp militar aparte ………………..
b) organizaţie greacă revoluţionară care în preajma anului 1821 urmărea declanşarea
unei revolte a popoarelor din Balcani împotriva stăpânirii otomane ………………..
III. 1. Explicaţi de ce Tudor Vladimirescu a colaborat cu Eteria.
2. Explicaţi ce a urmărit T. Vladimirescu prin revolta sa.
3. Arătaţi care a fost sfârşitul lui Tudor Vladimirescu.

Revoluţia de la 1848
I. Încercuiţi litera variantei pe care o consideraţi corectă:
1. Revoluţia de la 1848 a izbucnit mai întâi în:
a) Ţara Românească b) Moldova c) Transilvania d) Bucovina
2. Autorul poeziei care începe cu versurile: „Deşteaptă-te române din somnul
cel de moarte…” este:
a) Vasile Alecsandri b) Nicolae Bălcescu c) Andrei Mureşanu
3. Nicolae Bălcescu a fost unul dintre conducătorii revoluţiei de la 1848 din:
a) Moldova b) Ţara Românească c) Transilvania d) Bucovina
II. Citiţi cu atenţie următorul text:
„ Cauza ei ( a revoluţiei de la 1848) se pierde în zilele veacurilor, uneltitorii ei
sunt 18 veacuri de trudă şi suferinţi!”
Cerinţe:
108
MOZAIC 2008
1. Indică o cauză importantă a revoluţiei.
2. Menţionaţi un document programatic al revoluţiei de la 1848.
3. Arătaţi prin ce se deosebeşte revoluţia de la 1848 din Transilvania faţă de
cea din Ţara Românească.

Unirea – fapt împlinit


I. Citiţi cu atenţie următorul text:
„ Măria Ta!(….) În înălţarea Ta pe tronul lui Ştefan cel Mare s-a reînălţat
însăşi naţionalitatea română. Alegându-te de capul său, neamul nostru a voit să
împlinească o veche datorie către familia Ta, a voit să răsplătească sângele
strămoşilor Tăi vărsat pentru libertăţile publice.
Alegându-te pe Tine Domn în ţara noastră, noi am voit să arătăm lumii ceea ce
toată ţara doreşte: la legi noi, om nou.
Fii dar omul epocii; fă ca legea să înlocuiască arbitrariul, fă ca legea să fie tare;
iar Tu ca Domn, fii bun mai ales pentru aceia pentru care mai toţi domnii au fost „
nepăsători şi răi.”
( Mihail Kogălniceanu)
Cerinţe:
1. Arătaţi la ce dată a fost ales Al. I. Cuza domn al Moldovei.
2. Arătaţi la ce dată a fost ales Al. I. Cuza şi domn al Ţării Româneşti.
3. Menţionaţi la ce categorie socială face referire Mihail Kogălniceanu prin
îndemnul adresat lui Al. I. Cuza de afi bun faţă de cei pentru care domnii de
dinainte au fost „nepăsători şi răi”.
4. Precizaţi ce lege importantă a fost elaborată prin grija lui Al. I. Cuza pentru
a ajuta categoria socială respectivă.
II. Menţionaţi alte două reforme elaborate în vremea domniei lui Al. I. Cuza,
necesare modernizării statului.

TESTARE
„Popoare de ieri şi de azi”
1. Scrie ţara fiecărui popor:
dacii → ……………………….. - galii → ………………………..
românii → …………………….. - romanii → …………………….
slavii → ………………………. - francezii → ……………………
grecii → ………………………. - turcii → ……………………….
ungurii → …………………….. - germanii → ……………………
ruşii → ……………………….. - sârbii → ………………………
bulgarii → ……………………. - rromii → ……………………….
109
MOZAIC 2008

2. Completaţi propoziţiile:
În urmă cu peste ……… de ani, în ţinuturile României de azi au locuit
………………... Ei se ocupau cu ………………………………..…………...…... .
Cetăţile erau înconjurate de ………………………, groase de ……………..,
………………………………………………………. .
Capitala dacilor era ………………………………. .
Conducători: ………………………….….. (82 – 44 î.H.)
…………………….…………(…………….)
……………………..erau locuitorii Italiei de azi. Limba romanilor era limba
………………………………… .
Ţara: ……………………………….……………, iar capitala era la
…………………..… .
Conducători: ……………………..……… (……..….…….).
Care popoare sunt vecinii noştri?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Răspunde la întrebări:
• Cu ce se ocupau grecii?
• De cine a fost atacată Galia?
• Cine a inventat alfabetul chirilic şi unde a fost utilizat?
• Care era capitala Turciei în trecut? Dar în prezent?
• Ce ştiţi despre şcolile româneşti din trecut? (unde au funcţionat, cum s-au
dezvoltat?)
• Ce obiective turistice din Paris cunoaşteţi?
• Care este capitala Ungariei? Ce ştiţi despre acest oraş?
• În câte părţi a fost împărţită Germania după cel de-al doilea război mondial?
• Ce fel de popor sunt ruşii? În ce continente s-au aşezat?
• Ce au realizat românii împreună cu sârbii?
• Prin ce este cunoscută Bulgaria în lume?
• Care este originea rromilor?
• Ce ne leagă de poporul francez?
Inst. Hîrban Aurica, Avrămuţiu Lăcrămioara, Şc. Gen. „A. Stanca” Petroşani
TEST
I. Încercuiţi variantele corecte din următoarele enunţuri:
1. Conducătorul care a unit, pentru prima dată, toate triburile dacilor, formând o
stăpânire întinsă şi de temut, a fost:
a) Burebista b)Scorillo c) Decebal.

110
MOZAIC 2008
2. Capitala Daciei era:
a) Drobeta b) Sarmizegetusa c) Tapae.
3. Ocupaţiile principale ale dacilor erau:
a) agricultura b)meşteşugurile c) navigaţia.
4. În luptă, dacii purtau:
a) mantale, cojoace
b) capul descoperit şi părul lung
c) steag ce avea forma unui şarpe cu cap de lup.
5. Zeul cel mai important al dacilor era:
a) Jupiter b) Zalmoxis c) Zeus.
6. După moartea lui Burebista, dacii s-au făcut vestiţi în timpul regelui:
a) Deceneu b) Rholes c) Decebal.
7. Dacia a fost cucerită de împăratul roman:
a) Cezar b) Octavian Augustus c) Traian.
8. Romanii au cucerit multe ţări formând, la acea vreme, cel mai întins:
a) imperiu b) regat c) teritoriu.
9. După cucerirea Daciei de către romani, aceştia:
a) au răspândit în Dacia limba latină, modele de comportare şi ordine
b) au construit oraşe, drumuri, băi publice
c) au încurajat învăţătura, meşteşugurile şi comerţul.
10. Strămoşii românilor sunt:
a) dacii b) romanii c) dacii şi romanii.
II. Precizaţi dacă este adevărat (A) sau fals (F):
1. Decebal a condus statul dac între anii 87 – 106. ( )
2. Primul război purtat între daci şi romanii conduşi de împăratul Traian a avut loc
între anii 105 – 106. ( )
3. Dacia a devenit provincie romană în anul 106. ( )
4. Provincia romană constituie un teritoriu cucerit şi organizat de romani. ( )
5. Imperiul Roman a cunoscut cea mai mare întindere (din Europa până în Asia şi
Africa) în timpul împăratului Traian. ( )
6. Dacii au învăţat limba latină, obiceiurile, credinţele şi modul de viaţă de la romani.
( )
7. Columna lui Traian, opera lui Apolodor din Damasc amplasată la Roma, aminteşte
de războaiele daco-romane şi de originea latină a poporului român. ( )
8. Românii sunt urmaşii dacilor şi romanilor care au trăit în spaţiul străjuit de
Dunăre, Munţii Carpaţi şi Marea Neagră. ( )
111
MOZAIC 2008
9. Românii vorbesc limba română, limbă care se înrudeşte cu italiana, franceza,
spaniola, portugheza. ( )
10 Astăzi, românii convieţuiesc cu minorităţile etnice: maghiari, germani, romi, sârbi,
macedoneni,
turci, evrei, ucraineni. ( )
III. Uniţi corespunzător:
1. Dragoş *1475 *Victoria de la Vaslui
2. Mircea cel Bătrân * 1350 *Cel mai important revoluţionar transilvănean
3. Vlad Ţepeş *1386-1418 *Primul întemeietor de ţară în Moldova
* Palatul de la Mogoşoaia
4. Ştefan cel Mare *1462 *A stabilit capitala ţării la Târgovişte
*Biserici: Putna, Voroneţ, Neamţ
5. Mihai Viteazul *1848 *Refuzase să-şi schimbe credinţa creştină
*Mănăstirea Cozia
6. Constantin Brâncoveanu *1600 *Atacul de noapte în oastea otoman
7. Avram Iancu *1688-1714 *Prima unite a ţărilor române

CONCURS

1. De cine se temeau dacii?


a) de romani;
b) de Zamolxe;
c) să nu cadă cerul peste ei.
2. Cine a ctitorit Mănăstirea Curtea de Argeş?
a) Mircea cel Bătrân;
b) Neagoe Basarab;
c) Basarab I.
3. La ce domnitor se refera Mihai Eminescu in versul “Eu îmi apar sărăcia şi
nevoile, şi neamul”?
a) Vlad Ţepeş;
112
MOZAIC 2008
b) Mircea cel Bătrân;
c) Ştefan cel Mare.
4. Care domnitor roman a fost numit de Papa “atletul lui Hristos”?
a) Iancu de Hunedoara;
b) Ştefan cel Mare;
c) Vlad Ţepeş.
5. Care domnitor a înfăptuit prima unire a Ţărilor Române?
a) Mihai Viteazul;
b) Alexandru Ioan Cuza;
c) Ieremia Movila.
6. Ce războaie a purtat Ştefan cel Mare?
a) de apărare;
b) de cucerire;
c) şi de apărare şi de cucerire.
7. Pe piatra de mormânt a cărui domnitor român sta scris “S-a stins lumina
lumii”?
a) Ştefan cel Mare;
b) Alexandru Ioan Cuza;
c) Iancu de Hunedoara.

TEST GRILĂ
Încercuieşte răspunsul corect:
1. Întemeietorii poporului român au fost:
a) Ştefan cel Mare b) Decebal şi Traian c) Alexandru Ioan Cuza
2. Mircea cel Bătrân a fost înmormântat la:
a) Cozia b) Bistriţa c) Suceava
3. Ştefan cel Mare a domnit:
a) 47 de ani b) 32 de ani c) 12 ani
4.Vlad Ţepeş a fost domnitorul :
a) Ţării Româneşti b) Moldovei c) Transilvaniei
5. Domnitorul care a fost mazilit şi executat la Constantinopol împreună cu cei patru
fii ai săi a fost:
a) Dimitrie Cantemir b) Mihai Viteazul c) Constantin Brâncoveanu
113
MOZAIC 2008

6. Avram Iancu a fost:


a) un revoluţionar roman b) un mare împărat c) un ctitor de mănăstiri
7. La 24 Ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn în:
a) Muntenia b) Moldova c) Transilvania
8. Oraşul care a fost numit,,Cetatea Unirii” a fost:
a) Alba Iulia b) Iaşi c) Bucureşti
9. Primul domnitor care a unit cele trei Ţări Româneşti a fost:
a) Ştefan cel Mare b) Alexandru Ioan Cuza c) Mihai Viteazul
10. Regina Maria a fost soţia regelui:
a) Carol I b) Carol al II-lea c) Ferdinand I

FIŞĂ DE EVALUARE
1. Stabileşte răspunsul corect:
A Bătălia de la Călugăreni a avut loc în anul:
a. 1 475 b. 1 514 c. 1 595 d. 1 526
B Rivalul lui Mihai Viteazul in bătălia de la Călugăreni a fost:
a. Osman Paşa c. Soliman Magnificul e. Sinan - Paşa
b. Mahomed al II-lea d. Baiazid
C Tactica de luptă adoptată de Mihai Viteazul la Călugăreni a fost:
a. pustiirea drumului otomanilor
b. întinderea unor curse, hărţuiala
c. atragerea otomanilor spre loc mlăştinos
2. Enumeră cel puţin două condiţii care au favorizat înfăptuirea Unirii:
___________________________________________
________________________________________
3. Aşează într-o coloană cauzele pentru care Mihai a realizat Unirea şi în alta
etapele Unirii:
4. Completează spaţiile libere.
114
MOZAIC 2008

Datorită opoziţiilor celor trei imperii ...................., ……………., şi


……………., a nobililor din Transilvania şi a boierilor din Moldova care în anul
…… l-au ucis pe Mihai Viteazul la ……………… Unirea ……………… .
5. Alcătuiţi propoziţii folosind termenii istorici:
libertate, unire, suzeranitate, erou.
6. Realizează portretul moral al lui Mihai Viteazul.

Rebus istoric

Completând grila veţi descoperi pe verticala AB ce a devenit statul franc în


vremea lui Carol cel Mare:
A
1
2
3
4
5
6
7

B
1 Mihai Viteazul a înfăptuit …… Moldovei, Transilvaniei şi Ţării Româneşti
într-un singur stat.
2 Ştefan cel Mare a fost domnitorul ………… .
3 …………..i-a înfrânt pe austrieci şi pe ruşi la Austerlitz în anul 1805.
4 Războiul de independenţă a urmărit înlăturarea stăpânirii …………...
5 Prinţ de origine germană care a domnit în România timp de 48 de ani, între
1866 – 1914.
6 Prima lege fundamentală a României pe care s-a bazat organizarea ţării se
numeşte ………………. .
7 În timpul domniei lui Cuza, capitala Principatelor Unite a fost stabilită la
………………. .

115
MOZAIC 2008

EDUCAŢIE CIVICĂ

1. Subliniază cine pot fi persoane: copiii, florile, iepuraşii, bunicul, căţelul,


fetiţa.
2. Precizează deosebirile dintre:
oameni animale
3. Bifează corect:
Faţă de persoanele cu nevoi speciale trebuie să avem următoarea atitudine:
milă
ironie
înţelegere
superioritate
nepăsare
ajutor
respect
4. Subliniază trăsăturile morale pozitive: încrederea, lipsa de respect, curajul,
lipsa de încredere, laşitatea, bunătatea, frica, minciuna, răutatea, sinceritatea.
5. Recunoaşte grupurile din care faci parte: şcoală, familie, club sportiv,
clasa a III – a, grup religios.

6. Printre cuvintele date, recunoaşteţi-i pe profesioniştii din domeniul sănătăţii:


stomatologul febra
somnul farmacia
o plimbare durerea
pastile asistentă
medicul farmacistul
psihologul vaccinul
7. Completaţi spaţiile punctate, alegând cuvinte din coloana alăturată:
O calitate minunată a omului este..................... frumuseţi
Numai oamenii ......au dorinţa de a face rău altora. bun
Omul.........face să crească în preajma sa numai bucurie. răi
În omul bun se închid....................nebănuite. răutatea
Bunătatea

116
MOZAIC 2008

8. Alegeţi cuvintele care au acelaşi înţeles ca şi cuvântul persoană:


pescăruş; liliac; câine;
ins; individ; om;
vulpe; floare; bărbat.
9. Alegeţi termenii care denumesc deficienţe :
neatent; surd; cocoşat;
obraznic; doctor; orb.
10. Care dintre cuvintele de mai jos denumesc bunătate :
blând; milos;
ambiţios; prefăcut;
darnic; drept.
11. Care dintre expresiile de mai jos denumesc un grup :
colegi de joacă;
echipă sportivă;
membrii familiei;
călătorii dintr-un autobuz.
12. Spune care sunt îndatoririle tale şi care sunt drepturile tale de elev?

CINE SUNT EU ?

1. Defineşte-ţi identitatea:
• nume___________________ • prenume_______________ • sex_____________
• data naşterii_____________ • adresa____________________________________
• cetăţenia________________ • culoarea ochilor_________ • semnătura________
2. Ce poţi tu să faci singur(ă)? Pune un „X” în dreptul acelei activităţi
să citesc să-mi fac temele
să-mi pun lucrurile în ordine să spăl vasele
să mă îmbrac să mă spăl
să îngrijesc animalele să ud florile
3. De ce noi oamenii suntem persoane?
4. Ce reguli de igienă respecţi?
Ce faci pentru a fi sănătos?
5. Ce înseamnă „persoană cu nevoi speciale”? Cum trebuie să vă comportaţi
faţă de astfel de persoane ?

117
MOZAIC 2008

RELIGIE

CLASELE II - IV

REBUS “SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”

Dezlegând rebusul, veţi obţine pe verticală numele primului Apostol


chemat de către Domnul nostru Iisus Hristos.

1. Sfântul Andrei este numit şi...


2. Ce ajung oamenii credincioşi, buni şi iubitori de Dumnezeu ?
3. Numiţi zona ţării noastre unde Sfântul Apostol Andrei a transmis
învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos.
4. Cum se numeşte oraşul unde a trecut la Domnul Sfântul Apostol Andrei ?
5. Care este numele fratelui Sfântului Apostol Andrei ?
6. Care este luna prăznuirii de către Biserica Ortodoxă a Sfântului Apostol
Andrei ?

118
MOZAIC 2008

LIMBA FRANCEZĂ
1. Trouve au moins 22 noms de plantes comestibles (fruits, légumes...) qui se
cachent dans la grille. Ils sont écrits dans tous les sens : horizontal, vertical, diagonal,
à l'envers... Si tu n'y arrives pas, tu peux t'aider de la liste des mots.
Ail
Ananas P I M E N T S B M A I S U H Arachides
Banane Citron
Coco H P A T A T E S L L N E U A Courge
Gombo A T N E X P A I W A E Y S R Haricot
Ignames R A I G N A M E S O R A F I Maïs
Mangues A R O A U L A A I L N P I C Manioc
Mil Oignon
Palmier C O C O L M I E N A N A B O Papayes
Patates H T O I R I Z S N G E P U T Piments
Poivre I E B G T E T A C O U R G E Riz
DBMS OR N L A UR E UT
EOO I GN O NS E MNS Q
S AG E S U O NP OI VRE

2. Retrouve 15 mots cachés dans la grille. Ils peuvent s'écrire dans tous les
sens. Une lettre peut servir plusieurs fois. Quand tous les mots seront rayés, parmi les
lettres qui resteront dans la grille, trouve un mot de 11 lettres.
Accordéon
E B A L A F O N S I
Arc L T E T A M B O U R Bal
Balafons Duo
Flûte L E T U L F N E M M Guitare
Harpe I S N U V A H D R A Lyre
Pianos A A G U I T A R E T Sanza
Sonnaille N N B P E S R O O M Tambour
Tam-Tam Valiha
N Z A N R T P C U A
O A L I Y S E C D T
S T V A L I H A R C

3. Lisez ce qui suit très attentivement à haute voix:


- Ceci est ceci chat. - Ceci est de chat.
- Ceci est est chat. - Ceci est tenir chat.
- Ceci est une chat. - Ceci est un chat.
- Ceci est manière chat. - Ceci est con chat.
119
MOZAIC 2008
- Ceci est occupé chat. - Ceci est moins chat.
- Ceci est pendant chat. - Ceci est 20 chat.
- Ceci est au chat. - Ceci est secondes chat.
Maintenant, vous vous demandez quelle est cette stupidité, hein? Et bien
revenez en arrière et lisez le troisième mot de chaque ligne à partir du début... Sans
rancune.

Maman met: - à califourchette ou


- des boucles d’oreilles ou - à califourchon?
- des gouttes d’oreilles?
Quand un chien est content il a la
Un plat avec de la purée et de la queue:
viande c’est: - qui pétille ou
- un hachis parmentier ou - qui frétille?
- un gâchis parmentier?
Qui gazouille:
Que met-on sur les pâtes: - la gazelle ou
- du gruyère râpé ou - le moineau?
- du gruyère raté?
Quand on se sent un peu malade
La maison des cochons s’appelle: on est:
- la cochonnerie ou - patacrac ou
- la porcherie? - patraque?

Les bébés souris s’appellent:


Qui tient la robe de la mariée: - les souriceaux ou
- les demoiselles d’honneur ou - les souricières?
- les demoiselles du bonheur?

Le poisson surgelé en bâtonnets Une petite maison comme une


c’est: cabane s’appelle aussi:
- du poisson fané ou - une barrique ou
- du poisson pané? - une baraque?

Dans les grandes occasions, on


On appelle aussi les camions: met:
- les poids lourds ou - un nœud papillon ou
- les balourds? - un filet papillon?
Quand on s‘assoit sur un cheval
avec une jambe de chaque côté c‘est: Sur les autoroutes, on donne de
120
MOZAIC 2008

l’argent: Pour faire du saut à ski, on glisse


- au péage ou sur:
- au payage? - un tremplin ou
- un trampoline?
Quand il fait froid, on met:
- des pull-overs ou Il a 4 pattes et une crinière.
- des pull-hivers? Il marche au pas, il trotte, ou il galope.
Qui est-ce?
La nuit dans le train on dort dans:
- un wagon couchettes ou Les noix de coco poussent sur :
- un wagon couchages? - les coquetiers ou
- les cocotiers?
Au théâtre, on va voir:
- un spectacle ou La marchande de fleurs s’appelle :
- un pestacle? - une fleuriste ou
- une fleurette?
Les poires poussent sur:
- les poiriers ou Il vole dans les airs en faisant
- les poireaux? beaucoup de bruit.
Ce n‘est pas un oiseau. Qu‘est-ce que
La vache: c‘est?
- rugit ou
- mugit? On saisonne la salade ou
On assaisonne la salade?
Les bateaux sur l’eau, on dit
qu’ils: On peut porter un sac:
- naviguent ou - en bandoulière ou
- navirent? - en banderole?

Les marins s’appellent aussi: La personne qui rame sur un


- des matelots ou bateau s’appelle
- des matelas? - un ramoneur ou
- un rameur?
L’été on s’étale
sur la peau: Il est plus gros qu’une voiture et
- de la crème solaire ou sert à transporter des marchandises.
- de la crème soleil? Il y en a beaucoup sur les routes.
Qu’est-ce que c’est?
121
MOZAIC 2008

On se sèche les cheveux avec: ailes et fait du miel.


- un séchoir ou Qui est-ce?
- un sécheur?
C’est de la charcuterie, on le
A l’école, les enfants jouent dans: découpe en rondelles, c’est:
- une cour de création ou - du saucisson ou
- une cour de récréation? - du saucirond?
CZ D C KQXY ZLPC
Pour se débarrasser des insectes on
ROHGMB P VA I CA
met: E R P U T U C R CVL T
- de l’infecticide ou G OM T R P D F XAG A
- de l’insecticide? A E V O I L E G YRKM
T CM P MMR O Z DL A
C’est une petite maison qui roule et
E O C G A N I MQEC R
on la tire derrière une voiture. CUPMR PV S PLPA
Qu’est-ce que c’est? O T B O A I E P TEB N
T E X T N COQUEX A
GOU V E R N A I LCG
On achète les livres dans: C G P M B HY Z XLU I
- une livrairie ou
- une librairie? Liste des mots à retrouver:
OPTIMIST GOUVERNAIL
Le personnage qui sème des
cailloux pour retrouver son chemin VOILE REGATE
c’est:
- le petit Poucet ou CATAMARAN COQUE
- le petit poussin? TRIMARAN LIVARDE
DERIVE ECOUTE
Elle vit dans une ruche, elle a des

122
MOZAIC 2008

LIMBA ENGLEZĂ

1. Put the adverbs in brackets in the correct place in the sentences:


a) I eat in the morning. (always)
b) Tom is late for work.(always)
c) You can see bears in the forest. (sometimes)
d) My father eats pizza. (never)
e) She doesn’t go swimming. (often)
f) They brush their teeth. (never)
2. Underline the correct word as in the example:
a) Tom is (their,theirs) brother.
b) That is our cat. It’s (our,ours).
c) (Her,Hers) car is beautiful.
d) Red is (mine,my) favourite colour.
e) This is (your,yours) umbrella.
3. Complete the sentences with a or an:
a) You have….book.
b) Marry has….apple.
c) She is eating….orange.
d) I see….elephant.
e) There is….owl in the tree.
4. Fill in the blanks with the correct comparative and superlative forms:
tall taller the tallest
fat ……. ……….
thin …… ………..
fast …….. ……….
Nice …….. ………….
Long …….. ……….. .
5. Find the mistake and correct it:
a) You have got two knifes.
b) My father has got a umbrella.
c) Your brothers’ name is Tom.
d) Look!There are three butterflys in the garden.
e) John like lemons.
f) There is five books on my table.

123
MOZAIC 2008
6. Fill in with a, an, the:
………………cat is under the desck.
Last week………..cat was lost.
I give you …………apple.
7. Complete with verb “to be”:
“Hello! How are……?”
“………fine,thanks. Where is Matt?”
“………….is in Ana’s classroom.”
“What is ………..doing there?”
“…………..is helping her to solve an exercise.”
“What about Susan?”
“…………is writing a letter for her friend.”
“What are we going to do now?”
“…………..must go to the library.”
Let’s go!

TEST PAPER
1. What are they doing? Complete the sentences.
a) MOTHER…………..(COOK) IN THE KITCHEN
b) THEY……….(DO)EXERCISES IN THE CLASSROOM.
c) I………………..(SLEEP) IN THE BEDROOM.
2. Complete the questions with:who,what,where:
a) ………………………IN THE PARTY?
b) ………………………..ARE THE CHILDREN GOING?
c) ………………………………ARE THEY TALKING ABOUT?
3. Write the interrogative words and translate them.
4. Translate into english:
a) DU-TE LA FEREASTRĂ!
b) NU ALERGA ÎN CLASA!
c) DESCHIDEŢI CĂRŢILE!
d) SORA MEA MERGE ÎN PARC ACUM!
e) CE FACE SPOTTY?
f) TU NU POŢI MÂNCA ŞASE PRĂJITURI.
5. Present continuous tense: definition and examples.
124
MOZAIC 2008

6. What are they doing? Complete the sentences:


a) SPOTTY………….(EAT)
b) THEY…………..(READ)A BOOK
c) YOU………….(PLAY) WITH A DOLL
7. Complete the questions with:who,where,what.
a) …………………..IS COMING TO THE PARTY?
b) …………………..TIME IS IT?
c) …………………….ARE YOU GOING?
8. Translate into English:
a) DU-TE LA UŞĂ!
b) NU O MÂNCA!
c) TU POŢI CÂNTA UN COLIND.
d) BUNICA GATEŞTE ÎN BUCĂTĂRIE.
9. Write the interogative words and translate them.
10. Complete the sentences as in example:
a) SHE IS DOING AN EXERCISE.
b)YOU …….. READING A BOOK.
c) I…………..WATCHING TV.
11. Chose the right word:
a) THE BOY’S CAR IS ON/IN THE BED.
b) THE DOG IS UNDER/ON THE TABLE.
c) THE CAKE IS IN /NEAR THE FRIDGE.
12. Language puzzle:
Match the questiones with the annweres.
a) Where is Ann sleeping? 1) I am eating an aplle.
b) What are you eating? 2) All the children.
c) Who is coming on the party? 3) We are doing an exercise.
d) Whar are we doing? 4) Ann is sleeping in the bedroom.
13. Write the missing letter:
a) DO- - e) HOR-ID i) CH-LD
b) -AY f) WO-AN j) TH-RE
c) BE-R g) H-USE l) T-LL
d) WR-TE h) YOU-G
14. Make the correct choice:
MY GRANDPARENTS HAVE A BIG:
125
MOZAIC 2008
a) FLAT; b) CHURCH; c) RIVER.
MY SCHOOLBAG IS:
a) NEW; b) RED; c) SWEET;
I AM:
a) A PUPIL; b) AN OLD MAN; c) A CAT;
IN THE SUPERMARKET WE CAN BUY:
a) CLOTHES; b) FRUIT; c) VEGETABLES; d) STARS; e) MEAT; f) SCHOOL
IA MA HAPPY WHEN:
a) MOTHER AN FATHER ARE AT HOME; b) I DON’T LEARN MY
LESSON; c)I AM PLAYING WITH MY FRIENDS.
15. Answer the following questions:
1. WHAT IS GOOD? a) A CAKE b) A CASTLE
2. WHAT IS LITTLE? a) AN ELEPHANT b) A MOUSE
3. WHAT CAN BE BLUE? a) SKY b) WATER c) A ROSE
16. What can a pupil do?
a) A LEARN b) TEACH c) WORK IN HOSPITAL
17. What can you write?
a) A POEM b) AN EXECISE c) A NOVEL

18. Translate into English:


a) UNDE ESTE PETRECEREA?
b) CÂT ESTE CEASUL?
c) TATA CITEŞTE ZIARUL ACUM.
d) EU PRIVESC LA TELEVIZOR ACUM.
19. Translate into Romanian:
a) THEY ARE EATING IN THE KITCHEN.
b) YOU ARE A GOOD PUPIL.
c) I AM WASHING MY HANDS AND MY FACE IN THE
BATHROOM.
d) MERCURY, VENUS, EARTH, MARS, JUPITER, SATURN,
NEPTUN, AND PLUTO ARE PLANETS.
.

126
MOZAIC 2008

EDUCAŢIE PLASTICĂ
Bifaţi variantele corecte :
◊ Verde , albastru , oranj sunt culori reci ;
◊ Roşu , albastru , galben sunt culori primare ;
◊ Galben , violet , verde sunt culori binare ;
◊ Verde , albastru , violet sunt culori reci ;
◊ Oranj , galben , roşu sunt culori calde

Tehnica decolorării cu clor

Planşa se acoperă cu un strat uniform de cerneală. După uscare,folosindu-vă de


scobitori, al căror vârf îl introduceţi în clor, se pot trasa linii sau desena diferite
peisaje pe plansă. Cerneala poate fi de orice culoare, dar de preferat este albastrul. Se
va avea în vedere ca nuanţa planşei să nu fie nici prea luminoasă, nici prea întunecată.

TEHNICA SGRAFITTO
Zgâriere pe suport de aracet

1. Se aplică pe carton un strat gros de aracet (operaţiunea se va face rapid, pentru


a se evita uscarea acestuia).
2. Se aplică imediat culoare (una sau mai multe), în funcţie de modelul ce
urmează să fie realizat.
3. Cu coada pensulei se trasează subiectul ales.

4. După uscare, se poate completa lucrarea cu acuarelă, evitând contururile


trasate.

127
MOZAIC 2008

FORME SPONTANE
PICTURĂ CU FOLIE ALIMENTARĂ
1. Se delimitează suprafaţa pe care se doreşte realizarea florilor (căci este o
tehnică ce duce, cu predilecţie, la obţinerea de buchete de flori). Se aplică acuarelă
direct din tub în cantităţi, culori şi la distanţe diferite, în funcţie de dorinţa fiecăruia.
2. Se aplică pe suprafaţa cu culoare folie alimentară, care, prin presare şi
mişcare circulară cu degetele, duce la întinderea şi combinarea culorilor. Folia se lasă
peste culoare până la uscare.

3. După îndepărtarea foliei, peste suprafeţele albe se aplică apă cu pensula şi,
apoi acuarelă verde prin stoarcerea acesteia din pensulă. Prin fuzionare, se obţin
tonuri ale culorii, care sugerează frunzele. Astfel, se obţine buchetul de flori.
4. Vasul se poate realiza printr-o tehnică la alegere.

128
MOZAIC 2008

ABILITĂŢI PRACTICE
CLASA I
Iepuraşul
Cu ajutorul unui şablon se desenează apoi se decupează iepuraşul şi oul numai
până la jumătate. Se colorează iepuraşul sau se lipesc fire de aţă ce reprezintă blăniţa.
Se colorează fondul foii şi se îndoaie astfel încât iepuraşul să rămână deasupra
părţii decupate.

CLASA a II-a
Floare pentru mama!
Se decupează florile pană la linia orizontală a tulpinii, se lipeşte de o parte şi de
alta hârtie glasată (poate fi de colori diferite). Se îndoaie şi se capsează florile în
partea de sus. Pe spatele hârtiei decupate se lipeşte hârtie glasata de culoare diferită
reprezentând umbra ei.

129
MOZAIC 2008
CLASA a III-a
Găinuşa 1
1. se desenează imaginea cu ajutorul şablonului;
2. se decupează;
3. se lipeşte hârtie glasată pe creastă, cioc, mărgele, iar pe cuibar – iarbă (tot din
hârtie glasată).

CLASA a IV-a
Găinuşa 2
1. cu ajutorul unui şablon desenăm găinuşa apoi, lipim hârtie glasată de
diferite colori reprezentând penele;
2. decupăm găinuşa cu grijă după care o îndoim în partea de sus a capului;
3. un ou fiert îl învelim în hârtie creponată;
4. hârtia creponată o legăm la capăt cu grijă pentru a realiza coada;
5. aşezăm deasupra oului decupajul.

130
MOZAIC 2008

INFORMATICĂ

Clasele III - IV

1. Care din următoarele dispozitive sunt de memorare externă:


a. Discurile optice
b. Memoria RAM
c. Floppy - discurile
d. Memoria Rom
2. CD-ROM-ul este un disc:
a. Optic
b. Magnetic
c. Magneto-optic
3. Care din următoarele dispozitive este de ieşire:
a. Tastatura
b. Monitorul
c. Imprimanta
d. Modem-ul
4. Încercuiţi comanda corectă de închidere a calculatorului:
a. Start - Turn of computer - Turn of
b. Start - apăsăm litera U – apăsăm litera U
c. CTRL+ESC - apăsăm litera U – apăsăm litera U
d. ALT+F4 – apăsăm litera U
5. Vizualizarea structurii calculatorului se face din:
a. My Computer - dublu clic
b. Windows explorer
c. My documents
d. Accesories

131
MOZAIC 2008
PILULA DE …RÂS
- Gigel, tu ai învăţat să numeri?
- Bineînţeles, doamnă învătătoare! Învăţătoarea spune elevilor:
- Atunci, ce număr urmează după zero? - Acum, vă rog închideţi cărţile!
- Toate celelalte, doamnă. - La ce pagină? întrabă Viorel distrat.
La ora de Cunoştinţe despre natură:
- Animalele cu două picioare se numesc bipede. Gigele, poţi să - mi dai un exemplu?
- O găină, doamnă învăţătoare.
- Foarte bine, mai dă-mi un exemplu.
- Păi,…altă găină, doamnă.
- Iar ai primit calificativul ,,Insuficient” la matematică, spune tatăl supărat. Chiar nu
înţelegi ce spune învăţătoarea?
- Eu, tăticule înţeleg tot ce spune, dar ea nu înţelege ce spun eu!

EPIGRAME

Unuia … murdar Radicalul cu pricina.


Ştiu eu un băiat, doar unul, Hai, extrage rădăcina!
Care-i duşman cu săpunul N-o pot face, că mi-e frică…
De-l zăriţi, fără sfială,
Trageţi-i o săpuneală! Avantaj
Un amic îmi zise –odată:
Unuia „Aşa –şi – aşa” – Mă dor dinţii de mă seacă!
Mai să crezi că joacă teatru – Şi pe mine câteodată,
Niciodată serios. Îi răspund „ dar eu am …. Placă.
Ba îl vezi la psihiatru,
Ba pozează –n sănătos. Unui …”murdărel”
Când la şcoală ai plecat
Unui copil neglijent În oglindă te-ai uitat
Iată, cărţile-s pătate Şi nu ai văzut defel
Şi cu foi mototolite Că tu eşti un „murdărel”?
Dovedind astfel cu toate Ai magiun pe la sprâncene
Că de tine –au fost citite! Fulgi de pene pe la gene
Nasul e cam murdărel
Lecţia de matematică Şi urechile la fel.
Falca-i s-a umflat şi-i pică

132
MOZAIC 2008

PILULA DE … SĂNĂTATE

• Singura carte fără sfârşit: „Istoria medicinii”


• Tusea are ca prim schimb …. Strănutul!
• Culmea medicinii: să vindeci de turbare un căţel de usturoi!
• Diabet = boală … dulce!
• Guturai = nas cu …. irigaţie!
• Parafa medicului = cartea de vizită a …. sănătăţii!
• Greutate în plus = sănătate în minus!
• Un corp cufundat în apă, devine mai …curat!
• Singurul caz în care omul nu cere rest de la 100, este …. vârsta!
• Sportul pune zăvor bătrâneţii şi o împiedică să intre în casă!
• Stomacul plin, capul gol!
• Belşugul mâncărurilor opreşte ascuţimea minţii:
• Ce e mult, nu e sănătos!
• E mai bine să lupţi cu poftele decât să dregi bolile!
• Nici o boală nu e mai rea decât boala nesaţului!
• La prânz, un mânz; la gustare un cal mare.
• Nu-ţi lăsa mantaua acasă chiar dacă străluceşte soarele!
• Mănânci prea mult: te vei agita ca un peşte pe uscat!
• Mănânci prea puţin: te vei agita ca o gazelă!
• „O treime din tot ce mâncăm ne ajunge ca să trăim: celelalte 2 treimi slujesc ca
să-i facă să trăiască pe medici”
(vechi aforism francez)
• „Plăcerea bolnavului este să dea medicului consultaţii gratuite”
Tudor Muşatescu
• „Pentru prelungirea vieţii, omul are nevoie de gimnastică, viaţă echilibrată, de
aer proaspăt şi plimbare”
Hipocrate
• „Fugi de plăcerea care dă naştere durerii”
Solon
• „Bine tratat, guturaiul se vindecă în şapte zile, iar netratat durează o săptămână
întreagă”
Mark Twain

133
MOZAIC 2008
CULTURĂ GENERALĂ

1. Ce sărbătoresc creştinii primăvara?


Naşterea Domnului;
Învierea Domnului;
Naşterea Maicii Domnului.
2. Care este simbolul primăverii?
laleaua;
garoafa;
ghiocelul.
3. Care este cea mai scurtă lună a anului?
martie;
februarie;
septembrie.
4. Ion Creangă a fost:
actor;
scriitor;
om politic.
5. Ciocănitoarea este numită:
Pasărea Măiastră;
doctorul pădurii;
cântăreaţa cântăreţelor.
6. Mihai Eminescu a scris:
Luceafărul;
opere muzicale;
ghicitori.
7. Dacă azi e joi, ce va fi poimâine:
miercuri;
duminică;
sâmbătă.
8. Ce lună urmează după aprilie?
februarie;
iunie;
mai.
9. Cel mai mic număr par de trei cifre, scris cu cifre identice este:
124;
226;
222.
10. Pădurea este numită:
casa noastră;
şcoala noastră;
plămânul verde al planetei.

134

S-ar putea să vă placă și