Sunteți pe pagina 1din 28

Inspectoratul Școlar Județean Gorj Casa Corpului Didactic Gorj

Nr. ....... din .................... Nr. ....... din ....................

AVIZAT, AVIZAT,
Inspector General Școlar, Director,

Școala Gimnazială „N. Costescu” Bolboși” AVIZAT,


Nr. ....... din ..................... Inspector de specialitate
AVIZAT,
Director,

EXERCIȚII ȘI JOCURI DIDACTICE PENTRU LIMBA ROMÂNĂ

Auxiliar

Propunător,
Înv. SCURTU NICOLETA

2020
LIMBA ROMÂNEASCĂ
DE GEORGE SION

Mult e dulce şi frumoasă


Limba ce vorbim,
Altă limbă armonioasă
Ca ea nu găsim.
Saltă inima-n plăcere
Când o ascultăm,
Şi pe buze-aduce miere
Când o cuvântăm.
Românaşul o iubeşte
Ca sufletul său.
O! vorbiţi, scrieţi româneşte,
Pentru Dumnezeu !
................................................................................................................
De ce limba strămoşească
Să n-o cultivăm?
Ori voim ca să roşească
Ţărâna ce călcăm?
Limba, ţara, vorbe sfinte
La strămoşi erau;
Ei ar plânge în morminte,
Când ne-ar asculta.
Al lor geniu ne şopteşte
Din mormânt mereu:

2
Vorbiţi şi scrieţi româneşte
Pentru Dumnezeu!

Exerciţii de limba română pentru clasa I

1. Completează cu literele lipsă:

2. Taie forma greşită a următoarelor cuvinte:


ieu eu
ceaţă ciaţă
viuară vioară
poet poiet
bumbac bunbac
plinbare plimbare

3. Scrie cuvintele următoare în ordine alfabetică:


tramvai, veselă, mărgăritar, albină, dulap, nufăr, lumină, umbrelă;

3
4. Adaugă litere diferite în faţa cuvântului dat, pentru a forma altul
nou
un ac ar
un ac ar
un ac ar

5. Formează cuvinte noi schimbând prima literă a cuvintelor date:


bine: ţine, fine, line, sine, cine
car:
voi:
sac:
vaci:
meri:

6. Găseşte cât mai multe cuvinte care să înceapă cu următoarele litere:


R: rac, ramură, râu, ridiche, roşu
A.
B:
S:
D:
M:
N:
P:
C:

7. Alcătuieşte cel puţin în două feluri, propoziţii ce le vei obţine din


următoarele cuvinte:

4
Model: a) ca, ai, iarna, să, vara, adună;
Ca să ai, iarna, adună, vara !
Vara adună, ca iarna să ai!

b) stradă, sunt, înfloriţi, lor, pe, teii;

c) salcâm, ploaie, florile, ca, din, o înmiresmată, se, scutură;

d) zi, torenţial, plouase, întreaga;

e) joacă, elevii, în, se, şcolii, curtea.

8. Completează după model:


masă --------------------- → măsuţă;
copil --------------------- →
bunica --------------------- →
casă --------------------- →
brad --------------------- →
sanie --------------------- →
basma --------------------- →
fustă --------------------- →
rochie --------------------- →
geam --------------------- →
farfurie --------------------- →

9. Găseşte grupurile de litere care lipsesc pentru a forma cuvinte:


________rneală ; în ________arcă ;

5
________re; adu ________;
________cilia; mun ________şte;
________nuşa; a ________la;

________rese; ari________;
________uperci; urzi________;
________neva; piti________;
________nematograf; mi ________.

a________nde; ________ne;
tra ________; ________ta;
mer ________; Eu ________n;
fu________; An ________la;

________rafa; ar ________nt;
________na; funin ________ne;
fra ________ ________rofar;
re ________; ________gantic;

10. Alege varianta corectă:


- şase, şease sau şese;
- şeapte, şapte sau şepte ;
- optsprezece, optusprezece sau optîprezece;
- paisprezece, patrusprezece sau paişpe.

11. Eu spun una, tu spui multe!


apă limpede ________;

6
ramură verde ________;
cimpanzeu blând ________;
copil ud ________;
fular umed ________.
Alcătuieşte propoziţii cu expresiile obţinute.

12. Înlocuieşte litera „a” cu litera „â”. Ce observi?


stană ________ stână;
pană ________
mană ________
ramă ________
rade ________
roman ________
vana ________

13. Formulează propoziţii în care fiecare cuvânt să înceapă cu aceeaşi


literă, ca în exemplul următor:
- cu litera „a”: Ana adună alune.
- cu litera „m”:
- cu litera „c”:
- cu litera „d”:
- cu litera „r”:
- cu litera „b”:

14. Delimitează cuvintele următoarelor propoziţii:


Ceciliacumpărăosticlădecerneală.
GinaşiGelusuntcolegidebancă.

7
Ariciularemulţiţepi.
VioaraluiVoicuestenouă.
Marcelaciteşteocarteinteresantă.

15. Ordonează cuvintele pentru a obţine o propoziţie:


a) se, pe, fulgi, şi, albi, aştern; pufoşi, îngheţat; pământul;
b) aurii, se, în, vântului, lanurile, unduiesc, bătaia;
c) la, sau, munte, la, copiii, mare, vacanţă, petrec, îşi
d) animal, este, domestic, câinele;
e) aprozar, la, mama, de, cumpără, roşii, vinete, castraveţi şi.

16. Scrie zilele săptămânii după model:


Luni ________lunea;
marţi ________
miercuri ________
joi ________
vineri ________
sâmbătă ________
duminică ________

17. Grupează zilele săptămânii după numărul silabelor:


- o silabă:
- două silabe:
- trei silabe:
- patru silabe:

8
18. Completează propoziţiile cu cuvintele din paranteză:
Sora mamei îmi este ________.
Fratele ei îmi este ________.
Mama tatălui meu îmi este ________.
Eu sunt ________ ei.
Eu şi Andrei avem aceeaşi părinţi, deci noi suntem ________.
(bunică, frate, unchi, mătuşă, nepot)

19.Scriind „invers” obţii cuvinte noi!


roşu --------------- → uşor;
dar --------------- →
era --------------- →
dop --------------- →
rac --------------- →
roz --------------- →
parc --------------- →
lac --------------- →
toc --------------- →
zero --------------- →
20. „L-“-ul buclucaş:
băiat ________ băiatul;
învăţător ________
fiu ________
român ________
roman ________
om ________
dac ________

9
mac ________
copil ________
dulap ________
sac ________.

21. Alcătuieşte cate două propoziţii în care cuvintele:


„cer” „vară”
„nea” „sare”
„broască” „car” să aibă înţeles diferit.

22. Găseşte cuvinte care încep şi se sfârşesc cu aceeaşi literă:


Ex. coc
sos

23. Aşaza litera „o” în interiorul fiecărui cuvânt dat pentru a obţine
alte cuvinte:
sare ________ soare;
cadă ________
mare ________
pată ________
case ________
carne ________
cală ________
dare ________
rase ________
bare ________

10
24. Maria s-a jucat cu literele şi a obţinut cuvinte noi. Încearcă şi tu!
macara: mac, ac, car, ara, cam, ca, am, rac, arac, rama, amar;
camera:
ramura:

25. Scrie cuvinte care sunt alcătuite dintr-o singură silabă

26. De câte ori se află silaba „re”în cuvintele de mai jos:


repetare =
cerere =
reparare =
durere =
părere =
reluare =
reproducere =
curele =

27. Completează punctele cu „în” sau „îm”:


...conjurat
...bujorat
...brăcăminte
...spumat
...viorat
...povărat
...pădurit
...tărit

11
...pietrit
...sorit
...bunat
...duioşare

28.Ordonează silabele pentru a obţine cuvinte. Scrie cuvintele


obţinute:
- cor, co --------------- →
- boc, bo --------------- →
- bec, ber --------------- →
- nic, bu --------------- →
- na, bă, trâ --------------- →
- cu, ri, bu, e --------------- →
- le, ma, ra, ca --------------- →
- nea, cer, la --------------- →
- pa, ză, dă --------------- →
- ri, ra, su, oa --------------- →

29. Completează rebusul:

- animal fricos, cu urechi mari;


- un ied mai mic;
- cuvântul opus pentru „INTRARE”.

12
30. Subliniaţi cuvintele care conţin grupuri de litere din următoarele
propoziţii:

Georgel merge la bunici pentru a culege ghindă.


Ghirlandele sunt cele mai frumoase.
Georgeta, Ghiţă, Cilian şi Gheorghiţa sunt cei mai ageri copii.
- Merge la mare sau la munte ?

31. Ce semne de punctuaţie trebuie puse în propoziţiile de mai jos?


Sorin merge la teatru
Ce bine este acasă
Tată mergem la stadion
Unde mergeţi copii în vacanţă
Noi mergem la munte la mare şi la bunici

32. Corectează textul!


Mihai vine la Moară. Aice macină cenci sachi cu mălai. acasă este
chechilia. Ia scrie la cetire

33. Formați cuvinte din literele:


RUCNAC --------------- →
OSCOC --------------- →
ŞĂGCA --------------- →
IGĂNĂ --------------- →
CAVĂ --------------- →
MRG ĂA --------------- →
IPICSĂ --------------- →

13
ÂCIEN --------------- →

34. Jocul „Propoziţia cu cuvinte alintate”:

a) Pe o floare cântă un greier.


Pe o floricică, cântă un greieraş.
b) Din pădure iasă o vulpe.
c) Pe potecă fuge un iepure.
d) Copiii culeg flori.
e) O fată cântă un cântec frumos.
f) Ţara mea este bogată.

35. Joc. „Găseşte cuvântul nepotrivit”: Taie, din fiecare şir de cuvinte,
cuvântul acela:
- pere, mere, vinete, caise, gutui;
- lalele, morcovi, garoafe, crizanteme, crini;
- pian, vioară, stilou, acordeon;
- casă, tren, metrou, camion;
- doctor, pompier, popor, zidar;
- raţă, gâscă, curcă, porc.

36. Găseşte grupurile de litere care lipsesc pentru a forma cuvinte:


---------nar; Ena ---------;
---------l; Costa ---------;
---------ie; Mata ---------;
o---------lari; Ta ---------;
o--------- ---------tară

14
---------brit ---------na
---------bzuit ---------tila
---------te An---------luș
---------me ---------m
---------or---- ---------ață
---------ot---------l ---------ta
---------nda ---------or---------ta
---------rlandă ---------miș

37. Ghicitoare:
Chiar acum îţi spun ce face;
N-are gheare să atace,
Însă e un ghem de ace.
Să-l apuci, nici nu gândi,
Bine-ar fi de l-ai ghici!

a) Transcrie cuvintele care conţin grupuri de litere:


b) Desparte în silabe cuvintele care conţin grupul de litere „ghe”.

38. Eu scriu una, tu scrii multe!


capac --------------- →
ciupercă --------------- →
şoarece --------------- →
ureche --------------- →
rochiţă --------------- →
vacă --------------- →
gheaţă --------------- →

15
cireaşă --------------- →

39. Găseşte cuvinte cu sens opus:


mare --------------- →
tânăr --------------- →
bun --------------- →
frumos --------------- →
întuneric --------------- →

40. Desparte în silabe cuvintele şi scrie în dreptul lor numărul


silabelor:
stradă --------------- → stra-dă 2
aniversare --------------- →
pieton --------------- →
intersecţie --------------- →
împădurit --------------- →
bumbac --------------- →
calendar --------------- →
Angelica --------------- →

41. Eu scriu multe, tu scrii una:


crengi --------------- →
fagi --------------- →
gesturi --------------- →
fragi --------------- →
cireşe --------------- →
ghinde --------------- →

16
chei --------------- →
ghetuţe --------------- →
ciuperci --------------- →
cerbi --------------- →

42. Găseşte perechea!


berbec-oaie;
cocoş-
porc-
gâscan-
ţap-
măgar-
cal-
bou-

43. Completează cuvintele cu grupul de litere care lipseşte:


mă -------- se --------uper--------
în--------ţată mar--------ne
un--------e --------amantan
pere-------- Re--------n

44. Schimbă grupul de litere şi vei obţine cuvinte noi:


rege -------- rece
vechi --------
chinez --------
cioară --------
ridichi --------

17
gem --------
ceară --------
unchi --------

45. Găseşte cuvinte cu sens opus:


război --------------- →
râde --------------- →
nou --------------- →
cald --------------- →
scurte --------------- →
stă --------------- →
deschide --------------- →
ordonat --------------- →
viteaz --------------- →
înalt --------------- →

46. Taie forma greşită!


bonboane plimbare câmpie
bomboane plinbare cânpie

înpărat împinge cunpăra


împărat înpinge cumpăra

47. Subliniază şi transcrie propoziţia corectă: Angela cunpără


bonboane copiilor.
Angela cumpără bomboane copilor.
Angela cumpără bomboane copiilor.

18
Angela cumpără bonboane copiilor.
Angela cunpără bomboane copiilor.

48. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles:


potecă =
şcolar =
omăt =
spune =
patrie =
dar =
veselie =

49. Alege din prima coloană cuvintele care completează propoziţiile


din coloana a doua:
Calul la nevoie se cunoaşte.
Zăpada aleargă pe câmpie.
Prietenul se aşterne pe câmpie.
Mama scutură florile albe de cireş.
Vântul - îşi privea duios fiul.

50. Pune cuvintele de mai jos în ordine corespunzătoare şi scrie


propoziţiile obţinute:
a) O, nu, primăvara, se face, cu, floare;
b) de, sare, nu, trunchi, aşchia, departe;
c) se cunoaşte, nevoie, la, prietenul;
d) mâine, ce, poţi, lăsa, pe, nu, face astăzi;
e) bună, dimineaţa, de, cunoaşte, se, ziua.

19
51. Scrie câte o propoziţie despre:
a) şcoală;
b) limba română;
c) prietenie;
d) bucurie;
e) sărbătoare

52. Transformă propoziţiile de mai jos în opusul lor:


a) De aici se văd munţii.
b) Oaspeţii nu au sosit încă.
c) Dacă nu ar fi, nu s-ar povesti.
d) Nu dorea aşa ceva.
e) Cântă de răsună valea.

53. Pune semnele de punctuaţie corespunzătoare în următoarele


propoziţii:
a) Mihai mâine să vii la noi
b) Ce minunat e să-ţi petreci duminica în pădure
c) Sănătate şi noroc
d) La revedere Cecilia
e) Du-te şi salută-l din partea mea

54. Transformă cuvintele de mai jos în cuvinte care să conţină


grupurile de litere „ce”, „ci”, „ge”, „gi”
coc --------------- →
mănânc --------------- →

20
trag --------------- →
strig --------------- →
trec --------------- →
copac --------------- →
merg --------------- →
nuc --------------- →

55. Completează propoziţiile cu anotimpul potrivit!


a) Copiii se dau cu săniile pe derdeluş. Este __________.
b) Păsările călătoare se întorc din ţările calde. Este __________.
c) S-au copt piersicile şi caisele. Este _______________.
d) Frunzele s-au îngălbenit şi cad. Este ______________.

56. Completează lunile fiecărui anotimp:


a) primăvăra:
b) vara:
c) toamna:
d) iarna:

57. Uneşte cuvântul corespunzător fiecărui anotimp cu expresia


potrivită:
a) primăvara ger năprasnic
b) vara frunze ruginii
c) toamna soare arzător
d) iarna pomi înfloriţi

21
58. Scrie cuvinte care conţin litera „x”:

59. Desparte în silabe cuvintele:


excursie --------------- →
examen --------------- →
pix --------------- →
Alexandru --------------- →
Xenia --------------- →
Anexă --------------- →
fix --------------- →

60. Descoperă şi subliniază cuvântul adăugat!


Camelia are o carte.
Camelia are o carte interesantă.

Mama spală.
Mama spală rufele.

Copilul scrie temele.


Copilul scrie temele corect.

61. Taie varianta greşită!


El ea/ia o ciocolată.
Ea/Ia cântă la vioară.
El ia/ea un pix.

22
El iau/eau note bune.
Ele/Iele iau/eau câte o îngheţată.

62. Uneşte ce se potriveşte!


Copilul croşetează.
Bunica latră.
Câinele citeşte.

Pisica merge.
Avionul toarce.
Maria zboară.

63. Completeză cu „â” sau „î” urmatoarele cuvinte:


-ngheţată;
p-ine;
c-ine;
ur-;
cobor-;
m-ine;
-nvăţător.

64. Completează coloana cuvintelor care încep cu silaba „re“ şi


obţine cuvinte care să conţină 1, 2, 3, 4 şi 5 silabe:
r-→re;
r--→re-ce
r---→re- -;
r----→re - - -;

23
r----re ; re - - - - .

65. Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte:


a) miere _____;
mere _____;
b) piere _____;
pere _____;
c) fier _____;
fiere _____;
d) cer _____;
cere _____.

66. Completează silaba care lipseşte:


o veveriţă jucau_____;
o fetiţă dragăla_____;
o floare ginga_____;
o pisică lene _____.

67. Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles:


poveste dar
ora tăcere
codru doctor
voios nea
linişte vestit
coline pădure
medic basm
renumit vesel

24
elev ceas
cadou şcolar
zăpadă dealuri

68. Găseşte silaba lipsă:


o pisică lene _____;
o u_____ deschisă;
o gogoa_____ fierbinte;
o mănu_____ ruptă;
o cirea_____ coaptă.

69. Puneţi semnele de punctuaţie corespunzătoare:


Angheluţă cine a spart cana
Bunicul are în livadă meri peri cireşi şi pruni
Unde ai pus Ana ochelarii mei.
Ce bine ai rezolvat problema Andrei
Ai grijă cum traversezi

70. Taie forma greşită:


cimie - chimie înghit - închit
ureche - ureghe pacetul - pachetul
ungie - unghie jacheta - jaceta
Anghel - Angel ghirie - chirie
chip - cip bucet - buchet
71. Scrie cuvinte cu sens opus:
bolnav -
urât -

25
supărat -
plin -
atent -
dulce –

72. Scrie sub fiecare cuvânt numărul de silabe:


Georgiana citeşte fratelui său o poveste.

73. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în paranteză.


Transformă apoi propoziţiile false în propoziţii adevărate.
a) Anul şcolar începe în septembrie. ( )
b) Ziua Femeii este pe 1 Martie. ( )
c) Găina a adus babei o punguţă . ( )
d) Toamna păsările călătoare pleacă în ţările calde. ( )
e) Primăvara este anotimpul recoltelor bogate. ( )

74. Completează propoziţiile cu cuvinte alintate:


Cloşca are şapte ____________.
____________ zburdă pe câmpie.
____________ zumzăie din floare în floare.
____________ prinde şoareci.
____________ mănâncă găini.

75. Completează cuvintele cu atâtea litere câte puncte sunt, ţinând


seama şi de explicaţiile din paranteze:
r. .(de albine)
r. . (creangă)

26
r. . (apă curgătoare)
r. . (Atenţie! câine)
m . . (fruct)
p. . (pom fructifer)
c. . (cu boi)
iar . . (anotimp)
zar. . (zgomot)
car. . (de citire)

76. Găseşte câte şase cuvinte care să conţină toate grupurile de


cuvinte.

77. Desparte în silabe următoarele cuvinte:


argat = neîmbătrânit=

jertfa = remarcat =

agent = conjunctură =

profesoară = schilod =

neîmpărţit = împădurit =

recalculate = înmulţit =

27
78. Puneţi semnele de punctuaţie corespunzătoare în următoarele
propoziţii:
Andrei când vii la mine

Maria Andrei Luca şi Ioan vor să meargă la mare

Ce frumoasă te-ai făcut

Am fost la piaţă şi am cumpărat mere pere prune ardei şi morcovi

La revedere dragi elevi

79. Completează următoarele proverbe:

Prostul nu e prost __________,dacă nu e şi __________.

Ai __________, ai __________.

Dacă alergi după doi __________, nu prinzi __________.

Nu lăsa pe __________, ce poţi face __________.

__________ şi-l face omul cu mâna lui.

28

S-ar putea să vă placă și