Sunteți pe pagina 1din 19

Etapele Conţinutul instructiv-educativ Strategii

cadru Activitatea învăţătorului şi elevilor didactice


Evocarea Asigur climatul psihopedagogic necesar desfăşurării în condiţii optime a lecţiei
Verificarea ţinutei şi poziţia elevilor în bancă.
Captarea atenţiei
_______________!(copii)
salutul
Salut _______________!(băieţi)
Proiector PPT
________________!(fetiţe)
Astăzi este __________(joi). descoperirea
Data________, luna__________,anul__________.
Noi elevii clasei a ___, la ora de_________________(educaţie moral - spirituală),
avem_____________(oaspeţi). braistorming
Sperăm ca ora de azi să le aducă ___________, _________.(plăcere,satisfacţie,bunăvoinţă)
Lumea e mai ___,______,_______,____________,____(bună,cinstită,cultă,iertătoare, frontal
talentată, credincioasă),dacă în jur e ______________,_____________ (iubire, fericire)
şi (prietenie)
Copii, pe tablă avem o floare care ne-ar ajuta să descoperim ce mai trebuie să fie în jur? calculul oral
Calculăm oral , iar apoi înlocuim rezultatele cu litera corespunzătoare.Deci cuvîntul este-
prietenia, dar ce este prietenia după părerea voastră.(o relație,ajutor,etc) floare
Copii, ce vă sugerează această imagine ...ce calităţii i-aţi oferi fetiţei? (bunătate,
responsabilitate,răbdare,milostenie,etc) şi ce calităţi i-aţi oferi căţelului ...(credinţă,
devotament,etc) Păianjen
Ce este credința? Anexa 3
Cum credeți ce au ele în comun ,de le vom studia împreună?
Dacă v-aţi descurcat ,înseamnă că astăzi veţi fi_______,__________,_________, braistorming
şi veţi putea la sfîrşitul orei:
PPT
O1-Să desprindeţi dintr-un text mesajului citit;
O2 – Să stabiliţi calităţilor pe care trebuie să le aibă un bun prieten;
O3 – Să-ţi formeze unele reprezentări şi noţiuni despre adevărata prietenie şi conversaţia
credinţă;
O4 – Să explici oral conținutul proverbelor despre prietenie şi credinţă;
O5 – Să demonstrezi atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii;
O6 –Să participe în mod activ şi eficient în activitatea de rezolvare a sarcinilor
individual şi în perechi;
O7 - Să completeze mesajul corect, frumos și îngrijit

Copii , colega voastră vă va citi o istorioară ,fiți atenți...


Un om avea un cîine ce avea grijă de casa lui și de grădina acestuia.Peste un PPT
timp acest cîine a îmbătrînit , la care stăpînul s-a gîndit ”pentru ce să l țin” – și a Lectura model
decis să l înece. Stăpînul a luat cîinele cu el pe o luntre , i-a legat de gît o piatră
descoperirea
grea și a vîslit pînă la mijlocul unui rîu. În același timp cîinele stătea lîngă el
privindu-și îndelung stăpînul , parcă înțelegînd ce va urma.
La mijlocul rîului el a aruncta cîinele în riu , însă de la mișcarea bruscă
braistorming
luntrea sa s-a răsturnat ,el ajungînd în apă. Hainele omului care erau grele s-au
udat , iar el a început să se ducă la fund. Cîinele...

Copii, cum credeţi ce s-a întîmplat în continuare...

Cîinele, la care funia s-a rupt , s-a aruncat să își ajute stăpînul , în cele din urmă
reușind să ajungă cu el pînă la mal. Omul și-a luat cîinele acasă și a avut deja grijă
de el pînă cînd acesta murise.
Nu trebuie să faci rău în loc de bine ,dar fă bine în loc de rău!
Copii, care ar fi morala acestei istorioare?Trebuie să preţuieşti prietenii
adevăraţi explicaţia
Ce putem să spunem de personajele din povestioară? Cine e un adevărat conversaţia
prieten?Ce a învăţat omul de la cîine? De ce calitate a dat dovadă cîinele?(de
frontal
credinţă)
Deci ,copii astăzi la lecţie vom îmbina cele două mari valori umane Credinţa
şi prietenia-notăm data şi subiectul orei în caieţele.

Farfurie,nisip
Realizarea Fiecare pe masă are o farfurie cu nisip,eu voi da citire unei istorioare,iar voi veţi face ce voi
sensului spune:
Lectura ghidată
Odată doi prieteni au avut anumite neînțelegeri ,după care unul l-a lovit pe celălalt … Acela
simțind durerea dar nefăcînd nici o reacție a scris pe nisip ”Astăzi prietenul meu cel mai bun
m-a lovit!”
Scriţi şi voi pe nisip cuvîntul m-a lovit...
Ei au continuat să meargă pînă cînd au ajuns la un lac , unde au decis să se scalde , cel ce a Experimentul
fost lovit a fost aproape să se înece, dar a fost salvat de prietenul său , fiind pe pămînt acesta Două pietre
cu o piatră a gravat pe altă piatră ”Astazi prietenul meu cel mai bun mi-a salvat viata”
Descoperirea
Facem şi noi acelaş lucru.
– Cînd te-am lovit tu ai scris pe nisip , iar acum scrii pe piatră. De ce?
Copii acum atingeţi cu mîna nisipul, apoi piatra ce aţi observat....
-Atunci cînd cineva te supără trebuie să scrim pe nisip , pentru ca vînturile să șteargă urmele.
Însă atunci cînd cineva face ceva bun pentru noi trebuie să scrim pe piatră , pentru ca nici un Analiza
vînt să nu poată șterge urmele.
Prețuiți prietenia adevărată și răsplătiți-o cu credință!
Care ar fi morala acestui text?
Cum credeţi care prieten a dat dovadă de credinţă? Dar ce valori îl mai caracterizează pe Conversaţia
prietenul care a fost lovit?
Acum fiecare copil va extrage cîte o fişă,,Joc Puzzle”(pe o fişă este puzzle unui căţel şi unui
copil, iar pe alta puzzle- doi copii),acum în dependenţă de culoare ne vom grupa ,cei cu fişa Joc ,,Puzzle”
albastră rămîn pe loc ,iar cei cu fişa albă se alătură grupului celălalt,cei cu fişa roşie se duc în
grup 3.
Copii,ce aţi primit restabilind puzzle- doi copii,ce valoare ar fi caracteristică pentru ei- Puzzle
prietenia
Dar voi copii-o fetiţă care citeşte şi un căţel care stă lîngă ea-ce valoare este caracteristică
pentru această imagine-credinţa.
De la grupul 3 vom afla fără de ce nu poate să existe credinţa şi prietenia....ce aveţi ilustrat Descoperirea
copii....o inimă...a cărui sentiment este locul....a iubirii
Deci avem trei grupuri gata de treabă...
Fiecare grup se gîndeşte şi argumentează de ce am ales culoarea respectivă pentru ei....
Grupul1.Credinţa Albul simbolizeaza puritate, castitate, curăţenie Credința este …cea mai Explicația
Grupul2.Prietenia Albastrul reprezinta singuratate, tristete, depresie, intelepciune, incredere,
Problematizarea
loialitate.Prietenia este cea mai mare
Grupul 3.Iubirea Rosu simbolizeaza caldura, foc, pasiune, entuziasm iubirea este puntea de legătură Lucrul în grup
între credință și prietenie

Grupul1.Credinţa
Alcătuim familia de cuvinte pentru,,Credinţa”-încredere,credinţă,necredinţă,a crede Familia și cîmpul
Grupul2.Prietenia de cuvinte
Alcătuim familia de cuvinte pentru,,prietenie”-împrietenit, prietenos,prieteneşte
Grupul 3.Iubirea
Alcătuim cîmpul lexical pentru cuvîntul,,iubirea”-dragoste, prietenie,credinţă,armonie,familie
Copii, ce concluzie putem formula după ce am auzit cele spuse de colegii din grupul 3
(Nu poate să existe prietenie fără credință și iubire)
Copii nu ne relaxăm , căci mai am cîteva sarcini de lucru
Joc,,Calitățile unui prieten”
Fiecare grup va primi un prieten patruped pe petele căruia vor scri criteriile după care
își aleg un prieten.
Cine știe cum ar trebui să pregătim prietenia?Anexa 1 Joc didactic
Bravo,copii.
Cred că după ora de astăzi vă veți putea găsi prieteni adevărați și credincioși și
împreună veți prepara o prietenie adevărată cu credință.
Copii între timp ce mă pregăteam de oră mi s-a strecurat un citat “Prietenia se
Lectura
sfârşeşte acolo unde începe neîncrederea”.
motto
Cine e de acord cu ce se spune și cine nu e de acord și de ce?
Fiecare timp de 1 minut își structurează părerea asupra acestui motto. analiza
Copii acum alcătuim comparații cu cuvîntul prietenia....prietenia ca o armă nevăzută,
prietenia ca un diamant
Uite asta și doream de la voi
Fiecare grup acum va primi cîte o sarcină: tehnica diamantul
Grupul1.Credința
Alcătuiți diamantul cuvîntului Credința
Credința
Înălțătoare,curată
Pregătește, ajută, unește
Oameni învață să cinstească
Prietenia
Reflecția și
Grupul 2.Prietenia
evaluare
Alcătuiți diamantul cuvîntului Prietenia
Prietenia
Rezistentă,durabilă
trăiește,iubește,slăvește
Ființe în care ai/Forța cea mai puternică Lucrul în grup
Credința
Grupul3.Iubirea
Alcătuiți diamantul cuvîntului Prietenia lectura

Bravo...după părerea mea toate grupurile s-au descurcat cu sarcina dată.

Copii, aș dori acum ca fiecare din voi să îmi spuie cîte un cuvînt care i-a rămas în memorie.
conversația
Acum fiecare grup îmi dă exemplu de un substantiv,adjectiv și verb legat de subiectul orei.

Pentru acasă veți alcătui un text coerent cu cuvintele date.


Dumnezeu este foarte înțelept.El a creat niște îngeri pe pămînt,aceștea sunt prietenii.
Concluzii: ”A fi prieten cu cineva nu înseamnă a-l aproba în orice privință. Atunci când considerăm că
prietenii noștri greșesc trebuie să le spunem acest lucru. Dacă e necesar trebuie să luăm legătura cu părinții
sau cu profesorii pentru a-i ajuta,iar dacă suntem prieteni trebuie să cinstim cu credință”
PRIETENÍE, prietenii, s.f.
Sentiment de simpatie, de stimă, de
respect, de atașament reciproc care
leagă două persoane; legătură care se
stabilește între persoane, pe baza
acestor sentimente; amiciție,
prieteșug.
CREDÍNȚĂ, credințe, s. f.
1. Faptul de a crede în adevărul unui
lucru;convingere,siguranță,certitudine
2. Speranță, nădejde.
3. Convingere despre existența lui
Dumnezeu; mărturisire a acestei
convingeri prin respectarea prescripțiilor
bisericești; religie, cult
0 144 200 600 690 600 1 000 200 4 040
Când frica bate la uşă, trimite credinţa să deschidă.
“Rana făcută de un prieten nu se vindecă niciodată”.
“Dojeneşte-ţi prietenii în taină şi laudă-l în public”.
“Singurul mod de a avea prieteni este de a fi tu însuţi un prieten bun”.
,,Cine are prieteni, nu este sărac”.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
Direcţia Educaţie Floreşti
Gimnaziul Coşerniţa

Proiect didactic
la educaţia moral – spirituală
Tema:,,Credința și prietenia”

Realizat de:Ghilețchi Svetlana


DATA: 24 martie 2016
ÎNVĂŢĂTOR: Ghileţchi Svetlana
DISCIPLINA: Educaţie moral-spirituală
CLASA: a IV-a
SUBIECTUL OREI: Credinţa şi prietenia
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de comunicare / însuşire a noilor cunoştinţe
SUBCOMPETENȚE:
 Utilizarea, în contexte noi, a noţiunilor specifice valorilor moral-
spirituale;
 Stabilirea corespondenţelor între calităţile personale şi faptele
personale;
 Manifestarea conduitei autonome în scopul elaborării în scris a
unor compoziţii proprii sau de grup.

OBIECTIVELE LECŢIEI:
O1 – Să desprindă ghidat informaţiile din textul mesajului citit;
O2 - Să practice un stil personal de analiză a
calităţilor pe care trebuie să le aibă un bun prieten;
O3 – Să definească prietenia și credința;
O4 – Să explice oral conținutul proverbelor despre prietenie şi
credinţă;
O5 – Să demonstreze atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii;
O6 –Să participe în mod activ şi eficient în activitatea de rezolvare a
sarcinilor individual şi pe grupe;
O7 - Să completeze mesajul corect, frumos și îngrijit
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și tehnici didactice: salutul,descoperirea,braistorming,
calculul oral,floare de lotus,păianjen,braistorming,conversaţia,
lectura ,descoperirea,explicaţia,experimentul,etc
Mijloace didactice:
mesajul, cariocă, fișe cu proverbe, fișe pentru lucrul în grup,PPP
proiector, lipici, foi A 4
Forme organizaţionale:
 Individual;
 Frontal;
 În grup
DURATA: 45 minute
Bibliografie:
Curriculum şcolar, clasale I-IV, Chişinău,2010
Ghid de implimentare a curricculumului modernizat pentru treapta primară
de învăţămînt,Lyceum,Chişinău,2013
Cara Angela, Neculce Tatiana, Educaţia moral- spirituală,manual pentru
clasa a IV-a,univers Pedagogic,2006
www.didactic.ro