Sunteți pe pagina 1din 5

Petrean Tabita

Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie (Psihologie)

PROIECT EDUCAŢIONAL

Titlul: Pași pe tărâmul legendelor din orașul meu

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: arte (cultural-artistic), Limbă și comunicare,


Tehnologii-informatică, om și societate, consiliere și orientare

Argument

Constatând că elevii în general nu-și cunosc orașul în care trăiesc, m-am gândit ca prin acest
proiect interdisciplinar, prin activități plăcute și vizite la diferite instituții din oraș să le stârnesc
curiozitatea și dorința de a cunoaște istoria orașului, să aplice cele observate în dezvoltarea competențelor
digitale, în ghidarea observației și cu dorința de a-i sensibiliza și a-și dezvolta abilitățile de exprimare
culturală. În cadrul proiectului, conceptele și organizarea conținuturilor din perspectiva abordării
interdisciplinare, favorizează transferul și, prin urmare, rezolvarea de probleme noi, permit o vedere mai
generală și o decompartimentare a cunoașterii umane. Am considerat deosebit de utilă realizarea
conexiunilor între discipline, fapt ce pune în evidență coeziunea, unitatea, globalitatea temei.

Scop - Formarea sentimentului de apartenență și identitate locală și dezvoltarea abilităților personale și


sociale necesare conviețuirii în armonie cu ceilalți.

Obiective

O1: dezvoltarea de alternative comportamentale adecvate unor situații problematice la copiii, în


vederea integrării sociale optime;

O2: stimularea manifestării unui comportament atent, tolerant și civilizat în situații reale de viață;

O3: întărirea și validarea sentimentului de apartenență la microgrupul social (familia) și la macro-


grupul social (comunitatea) din care fac parte;

O4: cunoașterea elementelor specifice ale patrimoniului local;

O5: aproximarea unor distanțe și efectuarea unor transformări simple în vederea realizării unei
hărți/machete simple a orașului.
Grupul ţintă- Elevii clasei a IV-a (15 elevi), prezență 100%

Durata- Proiectul se derulează pe o perioadă de 2 luni.

Activităţile proiectului

1. Orașul meu

2. Instituții ale statului și rolul lor

3. Locuri celebre în orașul meu

4. Legende din orașul meu


● Activitatea nr. 1

o Titlul activităţii: „Orașul meu”


o Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 1
o Număr de participanţi: 20
o Beneficiari: elevii participanți, colegi ai lor, părinți, cadre didactice
o Mijloace: fleep-chart, markere, videoproiector, laptop, top A4, aparat foto digital
o Modalităţi de evaluare: jurnalul cu impresii, portofoliul
o Buget estimativ/activitate: 20 lei – sponsorizare părinți
o Descrierea activităţii:
1. Vizită la Muzeul municipal
2. Prezentarea unei istorii scurte a orașului
3. Elevii vor explora materialele informative puse la dispoziție (pliante, cărți etc)
4. Plimbare prin centrul istoric cu observarea elementelor de construcție a unor clădiri, statui
celebre etc și realizarea unor fotografii
5. Elevii vor realiza un afiș cu titlul „Locuri celebre din orașul meu”
● Activitatea nr. 2

o Titlul activităţii: „Instituții ale statului și rolul lor”


o Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 2
o Număr de participanţi: 20
o Beneficiari: elevii participanți, colegi ai lor, părinți, cadre didactice
o Mijloace: aparat foto digital, laptop
o Modalităţi de evaluare: chestionar, jurnalul cu impresii
o Buget estimativ/activitate: 30 lei
o Descrierea activităţii:
1. Vizită la primăria orașului și la poliție
2. Prezentarea compartimentelor primăriei și specificul activității lor
3. Prezentarea structurii ierarhice din cadrul unei primării
4. Prezentarea unor tipuri de infracțiuni și consecințe ale acestora
5. Elevii vor realiza fotografii din locurile vizitate
● Activitatea nr. 3

o Titlul activităţii: „Locuri celebre în orașul meu”


o Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 3
o Număr de participanţi: 20
o Beneficiari: elevii participanți, colegi ai lor, părinți, cadre didactice
o Mijloace: aparat foto digital, laptop, PC, coli A3, coli fleep-chart, markere diferite
culori, imprimantă color, videoproiector
o Modalităţi de evaluare: chestionar, jurnalul cu impresii, portofoliul
o Buget estimativ/activitate: 100 lei
o Descrierea activităţii:
1. Vizitarea centrului istoric al orașului și a unor locuri celebre
2. Realizarea unor fotografii și a unei prezentări power-point cu acestea
3. Finalizarea afișului cu locuri celebre din oraș
4. Realizarea de către elevi a unei compuneri cu titlul „Locuri celebre din orașul meu”
5. Elevii vor trece în jurnal impresiile
● Activitatea nr. 4

o Titlul activităţii: „Legende din orașul meu”


o Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 4
o Număr de participanţi: 20
o Beneficiari: elevii participanți, colegi ai lor, părinți, cadre didactice
o Mijloace: laptop, PC, coli A3, coli fleep-chart, markere diferite culori, imprimantă
color, videoproiector
o Modalităţi de evaluare: jurnalul cu impresii, portofoliul,
o Buget estimativ/activitate: 100 lei
o Descrierea activităţii:
1. Alegerea celor mai frumoase trei legende și interpretarea uneia - teatru
2. Finalizarea prezentării power-point și a filmulețului (5 – 10 min)
3. Ultimele impresii trecute în jurnalul activităților
4. Completarea chestionarului de către elevi și părinți, cadre didactice.

GRAFIC GANNT PROIECT: „Pași pe tărâmul legendelor din orașul meu”

2021

17 24 7
Activitate Responsabil mai mai 31 mai iunie iunie

A1 R.A.

A2 M.D.

A3 R.A.

A4 R.A. și M.D.

alte activ.

Resursele alocate –

Resurse umane: 3 cadre didactice, 15 elevi, 2 părinți, ghid muzeu

- Cadrul didactic coordonator: planifică activitățile și materialele necesare, urmărește derularea


activităților și obținerea rezultatelor scontate, îndrumă celelalte cadre didactice în vederea realizării
materialelor ce se doresc obținute prin proiect; participă la activități și interpretează chestionarele
pentru urmărirea gradului de satisfacție a elevilor / părinților; diseminează rezultatele proiectului în
rândul părinților și a colectivului profesoral.

- Cadrele didactice: desfășoară activitățile cu elevii conform planificării, îndrumă elevii în


realizarea sarcinilor, îi motivează și îi susțin pe aceștia, aplică chestionarele pentru urmărirea gradului
de satisfacție a elevilor / părinților; ajută la diseminarea rezultatelor proiectului.

- Cei doi părinți: ajută la supravegherea elevilor pe timpul deplasării și al desfășurării activităților,
precum și la realizarea unor produse ale proiectului împreună cu elevii și cadrele didactice. Țin
legătura cu ceilalți părinți și ajută la diseminarea rezultatelor proiectului în rândul acestora.
Resurse materiale: fleep-chart, markere, laptop, videoproiector, PC, top A4, top A3, aparat foto
digital, imprimantă color

Resurse financiare: 300 lei; sponsorizare părinți

Resurse informaţionale: pliante, cărți, internet, afișe, reviste, tutoriale

Rezultate anticipate

- O mai bună relaționare între elevi, între elevi și cadre didactice, între cadre didactice și părinți.

- Dezvoltarea la elevi a competențelor digitale prin urmărirea unor tutoriale, a explicațiilor


profesorului coordonator / alte cadre didactice, în vederea realizării materialelor propuse.

- Însușirea de către elevi a unor abilități de argumentare a ideii susținute.

- Elevii vor recunoaște elementele specifice ale patrimoniului local.

- O mai bună autonomie socială a elevilor.

Conf.univ.dr. Diana Mihăescu

S-ar putea să vă placă și