Sunteți pe pagina 1din 4

CLASA A IV-A

Este corectă o singură variantă de răspuns!

1.Ce personaj face parte din basmele populare româneşti?


a Moş Ion Roată
b Păcală
c Goe
2. Care este cea mai răspândită limbă vorbită din lume după numărul de oameni care o
vorbesc?
a chineza
b engleza
c franceza
3. Care poet este considerat „luceafarul” poeziei româneşti ?
a George Coşbuc
b Mihai Eminescu
c Tudor Arghezi
4. Ce corp geometric este reprezentat în celebrele construcŃii ale faraonilor din Egipt?
a cubul
b conul
c piramida
5. Ce este perimetrul?
a suprafaŃa unei figuri geometrice
b suma tutoror laturilor
c suma unei lungimi şi a unei lăŃimi
6. Cine a fost Constantin Brâncuşi?
a un sculptor
b un compozitor
c un pictor
7. Care este cea mai mare pasăre din lume?
a albatrosul
b struŃul
c vulturul
8. Ce este reciclarea?
a mersul pe bicicletă
b aruncarea la gunoi a unor materiale
c transformarea unor materiale în resurse noi
9. Cum se numeşte luna aprilie în tradiŃia populară?
a prier
b făurar
c florar
10. Ce este o cascadă?
a un lac
b un izvor
c o cădere de apă pe cursul unui râu
11. Cine a fost supranumit Dracula?
a Avram Iancu
b Mircea cel Bătrân
c Vlad łepeş
12. Cine a fost primul rege al României?
a Carol I
b Ferdinand
c Mihai
13. Ce grupă montană deŃine recordul de înălŃime?
a Parâng
b Bucegi
c Făgăraş
14. Ce stea indică nordul ?
a Steaua Polară
b Soarele
c Luceafărul
15. Care este cel mai feroce peşte?
a rechinul
b piranha
c caşalotul
16. Care este semnul legământului făcut de Dumnezeu cu Noe?
a crucea
b icoana
c curcubeul
17. Cum se numeşte Cartea Sfântă a ortodoxiei?
a Coran
b Tora
c Biblie
18. Între ce note muzicale se află semitonurile ?
a Mi-Fa şi Si-Do
b Do-Re şi Sol-La
c Re-Mi şi La-Si
19. Care minoritate de pe teritoriul României este cea mai numeroasă?
a maghiară
b turcă
c rusă
20. Ce formă de guvernământ este în România?
a monarhie
b republică
c imperiu
21. Ce combinaŃie de taste face o comandă către imprimantă?
a CTRL S
b CTRL C
c CTRL P
22. Ce tastă permite trecerea la un rând nou?
a Shift
b Enter
c Backspace
23. Cui îi este atribuit primul zbor în mitologie?
a Zeus
b Prometeu
c Icar
24. Ce semnificaŃie are cuvântul catapultare?
a învârtire
b staŃionare
c arunare
25. Care este cel mai preŃios metal?
a aurul
b nichelul
c argintul
26. Care este a treia planetă de la Soare?
a Mercur
b Terra
c Marte
27. Ce este un tsunami?
a un val uriaş
b un vânt puternic
c o furtună de nisip
28. Unde este înmormântat Ştefan cel Mare?
a Mănăstirea VoroneŃ
b Mănăstirea Agapia
c Mănăstirea Putna
29. Care este satelitul natural al Planetei Pământ?
a Soarele
b Pluto
c Luna
30. Cum se numeşte şeful statului România?
a premier
b guvernator
c preşedinte
31. Care este cel mai mare deşert de pe suprafaŃa planetei?
a Arabia
b Sahara
c Kalahari
32. Pe ce continent trăieşte cangurul?
a Africa
b America
c Australia
33. Ce înaintaşi au avut românii?
a maiaşi
b evrei
c daci
34. Ce Ńară este numită łara Sfântă?
a Israel
b România
c Grecia

35. Ce fel de animal a fost dinozaurul Tyrex?


a carnivor
b ierbivor
c omnivor