Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a VI-a ȘCOALA DE ACASĂ

14.05.2020
Fişă de lucru
Complementele circumstanţiale

Se dau propoziţiile:

Acolo l-am întâlnit pe Cătălin.

Am fost la bibliotecă.

Au reparat trotuarul până la noi.

Mă duc la a doua.

Răspundeţi la întrebările :

1. Ce arată cuvintele îngroşate ?


2. Ce întrebări aţi pus pentru a răspunde cu cuvintele scrise îngroşat ?
3. Ce determină cuvintele scrise îngroşat ?
4. Prin ce părţi de vorbire se exprimă cuvintele scrise îngroşat ?

Pe baza răspunsurilor la întrebările de mai sus, completaţi spaţiile punctate din


enunţurile de mai jos :

Complementul circumstanţial de loc arată...........unde se petrece acţiunea exprimată


de.......................determinat. Răspunde la întrebarea............................Se exprimă prin:
a) adverb de...................
b) substantiv în cazul..........................
c) pronume în cazul............................
d) numeral cu valoare..........................................în cazul...................

Se dau propoziţiile:

Mâine mergem la teatru.

In concediu mergem la munte.

A întârziat două ore.

Răspundeţi la întrebările :

1. Ce arată cuvintele îngroşate ?


2. Ce întrebări aţi pus pentru a răspunde cu cuvintele scrise îngroşat ?
3. Ce determină cuvintele scrise îngroşat ?
4. Prin ce părţi de vorbire se exprimă cuvintele scrise îngroşat ?

Pe baza răspunsurilor la întrebările de mai sus, completaţi spaţiile punctate din


enunţurile de mai jos :
CLASA a VI-a ȘCOALA DE ACASĂ
14.05.2020
Complementul circumstanţial de timp arată...................în care se petrece acţiunea
exprimată de.......................determinat. Răspunde la întrebarea............................Se
exprimă prin:
a) adverb de..................
b) substantiv în cazul................., precedat de.....................
c) substantiv în cazul......................, fără prepoziţie, însoţit, de obicei, de
un.............................

Se dau propoziţiile:

Merge încet.

Munceşte cu plăcere.

Răspundeţi la întrebările :

1. Ce arată cuvintele îngroşate ?


2. Ce întrebări aţi pus pentru a răspunde cu cuvintele scrise îngroşat ?
3. Ce determină cuvintele scrise îngroşat ?
4. Prin ce părţi de vorbire se exprimă cuvintele scrise îngroşat ?

Pe baza răspunsurilor la întrebările de mai jos, completaţi spaţiile punctate din


enunţurile de mai jos :

Complementul circumstanţial de mod arată...................în care se petrece acţiunea


exprimată de.......................determinat. Răspunde la întrebarea............................Se
exprimă prin:

a) adverb de........................
b) substantiv în cazul.............................

EXERCIŢII:

1. Alcătuiţi propoziţii în care adverbele aici, acolo, înainte, înapoi să fie


complemente circumstanţiale de loc.
2. Alcătuiţi patru propoziţii în care cpmplementele circumstanţiale de loc să fie
exprimate prin două substantive şi prin două pronume.
3. Alcătuiţi propoziţii în care adverbele atunci, uneori, devreme, târziu, seara,
dimineaţa, vara să fie complemente circumstanţiale de timp.
4. Alcătuiţi două propoziţii cu complemente circumstanţiale de timp exprimate
prin substantive în cazul acuzativ, precedate de prepoziţii şi fără prepoziţii.
5. Alcătuiţi propoziţii în care adverbele agale, aşa, repede, vultureşte să fie
complemente circumstanţiale de mod.
6. Alcătuiţi patru propoziţii cu complemente circumstanţiale de mod exprimate
prin substantive.

S-ar putea să vă placă și