Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Iordache Geanina Loredana, Școala Gimnazială “Alexandru Piru” ,Mărgineni

1. Creaţi o sarcină de lucru pentru elevi la disciplina Limba și literatura română , pentru rezolvarea căreia

aceştia să utilizeze noile tehnologii.

Descrieţi pe scurt modul în care vă aşteptaţi ca elevii să rezolve sarcina de lucru.

Disciplina: Limba și literatura română

Clasa : a VI-a

Tema: Momentele subiectului în schița „D-l Goe…” de I.L.Caragiale .

Sarcină de lucru:
Citiți cu atenție schița „D-l Goe…” de I.L.Caragiale și precizați care sunt momentele subiectului. După ce
ați stabilit momentele subiectului, alcătuiți un videoclip în programul GoAnimate!prin intermediul
căruia să ilustrați fiecare moment al subiectului.

Elevii vor lucra pe 5 grupe de câte 4 membri,fiecare grupă ilustrând un moment al subiectului.Își vor
face un cont pe site-ul http://goanimate.com/ , parcurgând apoi următoarele etape: make a video,
alegerea fundalului ce va reprezenta indicii spațiali pentru fiecare moment al subiectului(choose
background),alegerea personajelor (browse characters),făcând apoi filmulețul în funcție de setările
preferate. De exemplu, expozițiunea are loc „pe peronul din urbea X”,se va selecta un background
ilustrând cu aproximație peronul unei gări,vor fi alese trei personaje feminine (mam’mare,mamița,tanti
Mița) și un personaj masculin (Goe). Scena pe care o creează elevul trebuie să fie adecvată secvenței de
text studiată. După preferință, pot fi inserate și efecte sonore.

Pentru exemplificare http://goanimate.com/videos/0gnfm5wZgQUw

Obiective operaționale:

În urma acestei teme, toți elevii vor fi capabili:

- să stabilească momentele subiectului dintr-un text dat;

- să precizeze indicii spațiali și temporali pentru fiecare moment al subiectului;

- să transforme elementele textuale în elemente vizuale și auditive.

S-ar putea să vă placă și