Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Bolotă Elena-Laura 2020

STRUCTURA CARACTERIZĂRII DE PERSONAJ


(ORIENTATIVĂ)

 Date despre autor


 Încadrare (când și unde a apărut opera)
 Apartenența la o specie literară (dacă are importanță pentru a evidenția tipologia
personajului sau trăsăturile sale de caracter: Ex: basmul, romanul realist etc.)
 Semnificația titlului (dacă este în concordanță cu destinul personajului),
 Tema operei;
 Încadrarea într-o tipologie (principal/ secundar; pozitiv/ negativ; individual/
colectiv; real/ imaginar/ simbolic/ alegoric etc.
 Numele personajului (semnificație)
 Se precizează mijloacele de caracterizare utilizate în mod evident, pentru a
caracteriza personajul; (aproximativ 3 rânduri)
 Caracterizare directă (părerile celorlalte personaje pot fi grupa într-o singură
idee): considerat de autor: ,, …, …, …” ; văzut de un personaj… : ,, şi de altul…” ;
prin autocaracterizare: ,,…” (aproximativ 5 rânduri)
 Portretul fizic (refăcut prin reunirea tuturor prezentărilor prin tehnica citatului)
(aproximativ 3 rânduri)
 Caracterizarea indirectă/ Portretul moral/ trăsăturile de caracter: Calități și
defecte (cu exemple sau citate extrase din operă + mijloacele de caracterizare folosite;
Aici există 3 opțiuni: 1.se poate urmări, eventual, firul narativ, fără a se insista
asupra lui, pentru a extrage principalele trăsături ale personajului; 2. Aceeași trăsătură
de caracter poate fi precizată, urmărindu-se mai multe secvențe/replici/gesturi din
text 3. O secvență poate evidenția mai multe calități/ defecte. (partea cea mai amplă
a caracterizării – aproximativ 2 pagini)
 Se comentează două secvențe reprezentative care scot în evidență trăsăturile
morale ale acestuia; chiar incipitul și finalul dacă sunt relevante pentru a surprinde
aspecte importante cu privire la personaj; Tot aici și:
 a. Perspectiva narativă din care este privit personajul;
 b. Tehnica narativă
 c. Replici semnificative sau atitudini relevante pentru construcția personajului
 d. Tipul de conflict și evoluția acestuia pe parcursul romanului
 Relația acestuia cu celelalte personaje; (calitățile/ defectele sale ce reies prin
antiteza cu alte personaje; modul cum se comportă cu celelalte personaje).
 Opinii critice despre personaj/ despre valoarea operei/ a scriitorului;
 Prin ce impresionează personajul ce simbolizează, cu ce alt personaj din
literatura română sau universală se aseamănă, prin ce este unic;
 Asemănări cu alte personaje din aceeași tipologie;
 Particularități de limbaj și calitățile stilului;
 Opinia personală cu privire la personaj;
 Ideea operei cu referire la personajul dat;

S-ar putea să vă placă și