Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Elena-Laura Bolotă 2020

REGULI DE FOLOSIRE A VIRGULEI


(fișa se recitește înaintea fiecărui test de evaluare)
PRINCIPALELE REGULI DE EXEMPLE:
FOLOSIRE A VIRGULEI
Între părți de propoziție de același fel Ex: Dansul, pictura, muzica sunt disciplinele
(când nu sunt legate prin și ori sau) lui preferate.
În locul unul verb omis prin elipsă Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor
(virgula= este)
Apoziția explicativă se desparte prin virgulă Zeus, feciorul lui Cronos, făcu semn.
de cuvântul determinat
Cuvinte și construcții incidente (ca: poate, N-a vrut, poate, să vină.
așadar, prin urmare, cu părere de rău, Merg, uneori, la pescuit.
fără doar şi poate, din fericire, într-adevăr,
fireşte, la urma urmei, în concluzie, prin
urmare, de altfel, aşadar, de exemplu etc.
Construcții gerunziale și participiale Fiind mediocru la învățătură, n-a reușit.
așezate la începutul propozițiilor Ajuns în clasa a VIII-a, a învățat mai mult.
Complemente (care răspund la El, fiind ascuns în cameră, iute umflă
întrebările: cum?, când?, unde?) așezate pupăza.
între subiect și predicat
Complemente situate înainte de locul Cu aceasta, ieri, a terminat....
obișnuit
După adverbe de afirmație sau negație - Da, recunosc!
(Excepţie: dacă după adverbe, interjecţii Fireşte, a încercat să-l ajute.
urmează o propoziţie introdusă prin că, Nu, nu mai ascult.
virgula nu se mai foloseşte)
Substantivele în cazul vocativ se despart de -Prietene, dă-mi cartea!
restul propoziției
Interjecții mai slabe (când sunt puternice, Vai, ce-ai făcut!
sunt urmate de semnul exclamării)
Propoziții coordonatoare (toate): Ai învățat bine, deci vei fi recompensat.
juxtapuse: Vii tu, vin și eu! - Ba vii, ba nu vii. Spune-mi, ca să știu!
copulative: nici, nu numai, ci și
adversative: dar, iar, însă, ci
disjunctive: ba....ba, fie...fie, sau...sau,
ori...ori
conclusive: deci, prin urmare, așadar,
în concluzie
Coordonatoare copulative legate prin și Tu vii, și eu plec.
iar adversative (și = iar)
Repetarea lui și (rol enumerativ) Și Mihai, și Ioana au fost selectați pentru
cantonament.
Subordonatele: concesivă, condițională, de Am venit, că nu vreau să te superi pe mine.
scop, consecutivă, cauzală (când nu se
insistă asupra ei)
Toate subordonatele, cu excepția
atributivei, așezate înaintea regentei