Sunteți pe pagina 1din 4

Fișă de lucru

Sensul cuvântului în context

Contextele sunt ………………………..utilizate la …………………………………….......


Ele sunt alcătuite din ……………………………………………………. a cuvintelor.

Funcțiile contextului sunt :

 impune …………………………………………………………… Contextul determină


alegerea unui ………………. indică direcția …………

îi precizează …………………

 individualizează și competează sensul

 creează semnificații noi pentru un cuvânt, pentru ………………………………………….

 poate orienta cuvâîntul către o semnificație greșită care, eventual, pătrunde și in limbajul
…………………….

Pentru ca limba sa-și exercite principala ei funcție, aceea de ……………………………..........

este absolut necesar să fie respectată ………………………………..


Contextul este acela care arată dacă un cuvânt este sau nu este bine utilizat *metoda
substituirii.
Folosirea unor cuvinte în cadrul unor locuțiuni ori expresii, conduce la sitauția în care
cuvântul respectiv primește un alt sens decât cel propriu, obișnuit.

Ex.: a face a drege


Sensul figurat sau metaforic al unui cuvânt ori al unei expresii, ia naștere în cadrul unui
process de gândire prin acre stabilim asemănări sau deosebiri între fenomenele și imaginile
concrete ale realității. Aceste sensuri noi se adaugă celor concrete – ale realității – sporind
posibilitatea de exprimare, înțelesurile și nuantele de sens – semantice -.

1. GRUPA 1 2. GRUPA 2 3. GRUPA 3


Și dacă ramuri bat în geam Iată lacul. Luna plină Pădurea de brad de pe Măgura
Și se cutremur plopii…… Poleindu-l îl străbate. Clipi și dădu și ea zvon.

Așadar, în literatură, contextual are ca scop principal evidențierea nuanțelor și variația


exprimării.

Denotația – sensul denotativ – este sensul de ……………………….. pe care


………………………………………… îl menționează întotdeauna pe ………………………….

 Se caracterizează printr-un grad de relativă ……………………..


 Stilul ……………………….. și cel …………………………………….prin nevoia de
………………………… și precizie, fac apel la sensul denotative al cuvintelor.

Conotația – sensul conotativ – reprezintă totalitatea ………………………….. pe care le


dezvoltă un cuvânt, plusul semantic al acestuia, interpretat în mod personal, subiectiv de
vorbitor.

 Sunt bine fixate, cunoscute de majoritatea vorbitorilor.


 Subiective, legate de experiența personală a vorbitorului.
 Sunt folosite în stilul ………………………., …………………………. și uneori
colocvial.

Aplicații

Construiți câte 2 enunțuri pentru fiecare dintre cuvintele de mai jos, unul cu sens
denotativ, altul cu sens conotativ :
Sens denotativ Sens conotativ
Vedetă
Fum
Vulpe
Tun
Vilișoară
Țeapă
Varză

Explicați care sunt conotațiile cuvintelor subliniate, apoi construiți enunțuri cu sensul
denotativ al acestora.
a. Vlad a mișcat în front, așa ca a fost dus la diriginte.
b. Deși nu a reușit din prima la examen, a ramas pe baricade și in cele din urmă a
caștigat.
c. A venit îmbrăcată cu haine aduse din străinătățuri.

Ce conotații au cuvintele tangou și house pentru un octogenar? Dar pentru voi?


negru alb roșu verde galben

Arătați dacă diminutivele din exemplele următoare, sunt folosite cu sens denotativ sau

conotativ.
a. Voinicului îi cam plăcea băuturica, chiar dacă nu părea.
b. Fata căpitanului era frumușică.
c. Poezioara închinată evenimentului de ieri, nu avea nicio valoare.
d. Răzeșul stătea intr-o căsuță de la marginea satului.
e. Mamei îi place din când în când o cafeluță prelungită cu prietenele.

Indicați conotația arhaismelor din enunțurile de mai jos și schimbați-le apoi cu termeni
denotative.
1. Directorul nostrum a fost mazilit săptămâna trecută.
2. Nu pot negocia cu furnizorul, până nu am o patalama de la patron în acest sens.
3. Odrasla vecinului a vrut neapărat o masină rosie.
Parcul a dispărut sub oblăduirea primăriei

S-ar putea să vă placă și