Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de evaluare

!!Se acordă 10p din oficiu. !!!Autoevaluare .....


1. Scrie pe spațiile punctate A – acolo unde informația este corectă și F – acolo unde
este greșită. 20p
a. Verbul impersonal și unipersonal trebuie nu cere propoziție subordonată subiectivă. ...
b. Numeral ordinal este regent al propoziției AT. ...
c. Verbul tranzitiv nu acceptă complement direct. ....
d. Verbul a fi are trei valori morfologice diferite. ...
e. Verbul a însemna este întotdeauna verb copulativ. ...
2. Citește cu atenție fraza următoare pentru a rezolva cerințele date: 70p
„Nu-i plăcea renumitului compozitor să-și exprime public impresiile despre concertele la care
participa adesea, fiindcă i se părea că, în felul acesta, anulează ceea ce simte în momentele ce
succedau audițiile și asta însemna că misterul și emoțiile se estompau.
a. Transcrie din textul dat 4 propoziții subordonate diferite și precizează felul lor. 16p
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b. Scrie diateza, conjugarea, modul și timpul următoarelor verbe: 10p
Se estompau .................................................................................................................................
Să-și exprime ...............................................................................................................................
c. Stabilește genul și cazul următoarelor substantive subliniate și în textul suport:12p
Compozitor ..................................................................................................................................
Impresiile .....................................................................................................................................
Momentele ...................................................................................................................................
Emoțiile .......................................................................................................................................
d. Precizează funcția sintactică și partea de vorbire prin care se exprimă cuvintele: 16p
La care ..........................................................................................................................................
Ce .................................................................................................................................................
Acesta ..........................................................................................................................................
Public ...........................................................................................................................................
e. Construiește câte o frază alcătuită din 2 propoziții în care propoziția subordonată
solicitată să fie introdusă prin: 16p
 CD introdusă printr-un adverb relativ: .............................................................................
 AT introdusă prin conjuncția subordonatoare că:
..........................................................................................................................................
 PR introdusă printr-un pronume relativ ............................................................................
 SB introdusă printr-un pronume relativ compus
..........................................................................................................................................