Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume: Data:

Lucrare scrisă la limba şi literatura română,


clasa a V-a, semestrul I, an şcolar 2018/2019
Subiectul I 60 de puncte

Citește cu atenție textul următor:


"Au fost odată ca niciodată patru copii, pe nume Peter, Susan, Edmund şi Lucy;
v-am mai vorbit despre ei într-o altă carte, intitulată Şifonierul, Leul şi Vrăjitoarea, în
care v-am povestit prin ce aventură extraordinară au trecut. Au deschis uşa unui
şifonier fermecat şi s-au trezit într-o lume cu totul diferită de a noastră, în care au ajuns
regi şi regine, domnind peste o ţară numită Narnia. Cât timp au stat în Narnia, li s-a
părut că domneau acolo de mulţi ani; dar când s-au întors prin uşa de la şifonier şi s-au
trezit înapoi în Anglia, li se păru că totul nu durase decât o clipă. În orice caz, nimeni
nu băgase de seamă că fuseseră plecaţi, iar ei nu au spus nimănui despre asta, cu
excepţia unei persoane foarte înţelepte."
( C.S. Lewis, Cronicile din Narnia)
1. Precizează titlul fragmentului de mai sus și autorul său. 4p (2p×2)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1. Precizează numele personajelor din fragmentul dat. 4p
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Precizează numele ținutului unde au călătorit cei patru copii. 4p
___________________________________________________________________________________
3. Notează, într-un enunț, cum au ajuns într-o lume diferită. 4p
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Formulează personificări pentru următoarele cuvinte din fragmentul dat: 12p
(6p×2)
a. șifonierul ___________________ ________________________________________________
b. cartea _______________________________________________________________________
5. Notează câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: 12p
(3p×4)
a. au deschis =
b. fermecat =
c. diferită =
d. clipă =

6. Transcrie, din fragmentul dat, un cuvânt monosilabic și un cuvânt plurisilabic. 4p


(2p×2)
___________________________________________________________________________________
7. Precizează tipul de sunete din care sunt alcătuite următoarele cuvinte din fragmentul dat:
8p
a. patru
b. vrăjitoarea
c. ușa
d. asta
8. Desparte în silabe următoarele cuvinte, precizând și numărul de silabe: 8p
(2p×4)
a. intitulată
b. extraordinară
c. lume
d. nimănui
Subiectul al II-lea 20 de puncte

Redactează o compunere de 5-10 rânduri în care să-ți imaginezi aventura celor patru copii
petrecută în Narnia.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Notă: vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări: unitatea compoziției- 1p; coerența textului- 2p; registrul de comunicare, stilul și vocabularul
adecvate conținutului- 2p; ortografie- 3p; punctuație- 1p; așezarea corectă în pagină, lizibilitate- 1p + (10 p of)