Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ

CLASA A IV-A, ETAPA LOCALĂ


1 februarie 2019
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timp de lucru: 2 ore.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Total: 100 de puncte.
I. Lecturează textele pentru a putea răspunde sarcinilor date:

Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost


capitala provinciei romane Dacia. Ruinele
orașului antic constituie un complex arheologic
aflat în localitatea Sarmizegetusa din județul
Hunedoara.
În apropiere este și Muzeul de Arheologie
Sarmizegetusa care adăpostește obiecte recuperate
în cursul cercetărilor arheologice.
Complexul arheologic de la Sarmizegetusa
cuprinde printre nenumărate temple și Templul lui
Silvanus. Claudius Silvanus a fost un
general roman, care a acționat în Galia, împotriva
împăratului Constanțin al II-lea timp de 28 de zile,
în anul 355.
Castelul Hunedoarei, numit
și Castelul Corvinilor sau
al Huniazilor, este cetatea
medievală a Hunedoarei, unul din
cele mai importante monumente
de arhitectură gotică din România.
Este considerat unul dintre
cele mai frumoase castele din lume,
fiind situat în „top 10 destinații de
basm din Europa”.
Castelul Hunedoarei este
cea mai mare construcție medievală
cu dublă funcționalitate (civilă și
militară) din România aflată încă
"în picioare".
SUBIECTUL I (30 puncte)

1. Textul îți prezintă informații despre două dintre destinațiile turistice de poveste din țara noastră. Care sunt
acestea?

2. Ce reprezintă imaginea notată cu fig.1?


a. Un desen cu Ulpia Traiana Sarmizegetusa;
b. Un peisaj cu ruinele Cetății Sarmizegetusa;
c. Planul Complexului arheologic Sarmizegetusa;
d. Templul zeului Silvanus.

3. Unde este localizat pe hartă Templul lui Silvanus?


a. Între Atelierul de sticlărie și Sediul procuratorului financiar și este notat cu numărul 10;
b. Între Atelierul de sticlărie și Templul Mare și este notat cu numărul 8;
c. Între Sediul procuratorului financiar și Muzeu și este notat cu numărul 12;
d. Între Templul Mare și Sanctuarul zeilor și este notat cu numărul 6.

4. Ce au în comun cele două monumente istorice din România, prezentate în articolele citite?

5. Cine este proprietarul Castelului Huniazilor?

6. Găsește în text și scrie trei argumente pentru care Castelul Corvinilor a intrat în Top 10 destinații de basm din
Europa.

7. Ai aflat că minunatul Castel de la Hunedoara este cea mai mare construcție medievală din România aflată ”în
picioare”. Care este sensul expresiei ”în picioare”?

SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)

1. Construiește câte un enunț cu formele cu sens asemănător ale cuvintelor: ruine, recuperate, împotriva.
2. Transformă substantivele: împărat, monument, complex în adjective.
3. Alcătuiește cu fiecare adjectiv de la ex. 2 câte un enunț.
4. Analizează ca părți de vorbire, următoarele cuvinte selectate : cercetărilor, a fost, importante pe care le
găsești scrise bolduit (îngroșat) în text.
5. Construiește un enunț în care cuvântul”general” să aibă alt sens decât cel din text.
SUBIECTUL al III-lea(25 puncte)

Alege unul dintre monumentele prezentate mai sus și recitește articolul aferent acestuia. Selectează cinci
substantive și folosește-le într-un text prin care să promovezi obiectivul ales.
În redactarea textului vei avea în vedere următoarele:
 Alegerea unui titlu sugestiv în concordanță cu textul
 Folosirea indiciilor din text
 Ordonarea logică a ideilor
 Folosirea unui limbaj expresiv
 Respectarea structurii unei compuneri
 Existența unor elemente de originalitate

REDACTARE: pentru întreaga lucrare vei primi 15 puncte repartizate astfel: unitatea compoziţiei – 2
puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3 puncte; coerenţa textului – 2 puncte; creativitate şi
originalitate – 2 puncte; ortografia – 3 puncte. (0-1 greşeli – 3 p.; 2-3 greşeli – 2 p.; 4 greşeli - 1p.; peste 4
greşeli – 0 p.); punctuaţia – 2 puncte (1-2 greşeli – 2 p.; 3-4 greşeli – 1 p.; peste 4 greşeli – 0 p.) ; aşezarea în
pagină – 1 punct.