Sunteți pe pagina 1din 3

Simularea Evaluării Naționale la Limba și Literatura Română

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul:


“Cum ajunse acasă, se duse încruntat la căsuța vitelor și alese la o parte doi căluți pagi, care se împărecheau
bine la umblet și erau cei mai buni la ham. […] Pregăti toate singur, fără Mitrea, ca să-și ieie de-o grijă și se gândea la
multe lucruri bune peste care a avut el stăpânire în munte cât a fost copil. Pârâul cu bulboanele au fost ale lui. Potecile
la zmeură și mai sus la afine, când ocolea așa, de bună-voie, umblând după turmele ciobanilor. Poveștile la stână, sara,
când învăluie focul limbi sub sprânceana pădurii. Știa să cheme în amurgit ieruncile și căpriorii. Toate acestea i le
aducea aminte mirosul de fân, în care pluteau vara și copilăria. Cum se risipește mireasma în ger, așa s-au dus toate.
Acuma a intrat la slujbă grea și la năcaz. Se vede că tatu-său Nechifor va fi căzit pe undeva ș-a pierit, ori l-au omorât
hoții. Pentru o tinereță ca a lui cade grea sarcina gospodăriei. Și maică-sa asta s-a schimbat. Se uită numai cu supărare
și i-au crescut țepi de aricioaică.
Când intră el în casă, Victoria înălță fruntea de lângă vatră.
- Nu te uita, Gheorghiță, că pentru tine de-aci începe a răsări soarele.
«Ce-a fi vrând ea să spuie?» se întrebă el, fără a da răspuns.
- Eu te cetesc pe tine, macar că nu știu carte, urmă femeia. Înțelege că jucăriile au stat. De acu trebuie să te
arăți barbat. Eu n-am alt sprijin și am nevoie de brațul tău.
În glasul maică-sa tremurau lacrimi. Gheorghiță simți o ușoară înduioșare; totuși nu i se putea alcătui în minte
nicio vorbă de mângâiere.”

(Mihail Sadoveanu, Baltagul)

*pag, adj. – (cal sau, rar, alt animal) negru sau roșcat cu pete albe
*ieruncă, s.f. – pasăre cu penele brun-roșcate împestrițate cu pene albe, negre și cenușii, cu un cerc roșu în jurul ochilor și
cu un moț pe cap, vânată pentru carne.

A. Scrie, pe foaia de test, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. Notează câte un sinonom potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: . 6 puncte
2. Explică rolul cratimei în structura i-au (crescut țepi) . 6 puncte
3. Selectează o enumerație și o personificare din fragmentul dat. 6 puncte
4. Menţionează două trăsături ale genului epic prezente în textul dat. 6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificaţia secvenţei: “Eu te cetesc pe tine, macar că nu știu carte, urmă
femeia. Înțelege că jucăriile au stat. De acu trebuie să te arăți barbat. Eu n-am alt sprijin și am nevoie de brațul tău.”
6 puncte

B. Redactează o compunere de 150 - 250 de cuvinte (15-25 de rânduri), în care să-ți exprimi opinia despre semnificațiile
mesajului din textul dat.
12
puncte

În compunerea ta, trebuie:


– să formulezi o opinie despre semnificațiile mesajului din textul dat;
– să-ți susții opinia formulată prin două argument potrivite, valorificând textul dat;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul:


Nu cunosc suficient de bine psihologia cititorului de literatură de azi! De ce se citește și cum se citește? Lectura
este o “căutare a timpului pierdut ”, o recuperare a prezentului. Însă cum îi place cititorului să se cufunde în lectură?
Este un călător de cursă lungă, fericit să se închidă într-o carte pe care ai aflat-o oarecum întâmplător asemănător cu a
urca la bordul unui transatlantic pentru a traversa oceanul, a face înconjurul lumii; sau, în civilizația grabei pe care o
trăim, prefer (acest cititor) să se arunce în citire ca un plonjor care face câteva lungimi de piscină – și iese din ea pentru
a-și relua ocupațiile zilnice? Am bele atitudini sunt posibile. Cititorul grăbit este conform cu omul grăbit al lumii noastre.
Asta nu înseamnă că nu existăși un altfel de tip de cititor. Lectura (despre asta a scris Matei Călinescu pagini remarcabile
în A citi, a reciti) nu este numai o “procesare” a unui conținut intelectual, ci și o complicată operație psihologică prin
care explorezi lumea (lumea mare) prin lupa lumii mici (lumea ta interioară).
(Ion Vianu, Pledoarie pentru cărțile groase, în Dilematica, anul III, nr. 29, octombrie 2008)

A. Scrie, pe foaia de test , răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– ce este lectura;
– cu cine este asemănat cititorul grăbit
4 puncte
2. Scrie numele autorului și titlul articolului din care este extras articolul citat..
4 puncte
3. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența: Cititorul grăbit este conform cu
omul grăbit al lumii noastre.
4 puncte
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: Nu cunosc suficient de bine psihologia cititorului de
literatură de azi!
4 puncte
5. Transcrie două propoziţii subordinate diferite din fraza următoare, precizând felul fiecăreia: Este un călător de cursă
lungă, fericit să se închidă într-o carte pe care ai aflat-o oarecum întâmplător asemănător cu a urca la bordul unui
transatlantic pentru a traversa oceanul, a face înconjurul lumii.
4
puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată completivă indirectă,
introdusă prin adverbul relativ cum.
4 puncte

B. Redactează o compunere de 80-150 de cuvinte (10–15 rânduri), în care să prezinți o întâmplare, reală sau
imaginară, petrecută într-un muzeu etnografic.
12 puncte

În compunerea ta, trebuie:


– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi limitele de spaţiu indicate.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 2 p.; registrul de
comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia – 3 p; punctuaţia – 2 p; aşezarea corectă în pagină,
lizibilitatea – 2 p.)