Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Etapa locală, IANUARIE 2019, clasa aVIII-a

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul de lucru: 3 ore.
Total: 120 de puncte.
Citeşte cu atenţie următoarele fragmente, apoi formulează răspunsuri pentru cerinţele
date :
Cărţile sunt asemenea unor fluturi. De obicei stau cu aripile lipite, aşa cum se odihnesc fluturii pe
câte-o frunză, când îşi desfăşoară trompa filiformă ca să soarbă apă dintr-un bob de rouă. Când deschizi
o carte, ea zboară. Şi tu odată cu ea, ca şi când ai călări pe gâtul cu pene fine al unui fluture uriaş. Dar
cartea nu are o singură pereche de aripi, ci sute, ca un semn că ea te poate duce nu doar din floare-n
floare în această lume glorioasă, ci în sute de lumi locuite. Unele dintre ele seamănă mult cu cea în care
trăim, altele sunt populate de fiinţe care nu ni se arată decât în vise.
Pe aripile fluturilor noştri de hârtie, asemenea unor solzişori ce irizează lumina, sunt tatuaje ciudate,
înscrise cu cerneală tipografică. A trebuit să mergem la şcoală ca să le desluşim. Stând confortabil pe
spinarea mătăsoasă a marelui fluture, citim şi zburăm. Căci fluturele nu se urneşte de pe frunza lui dacă
nu-i inventăm aripile adevărate, care nu sunt de hârtie, nici de cerneală, nici de cuvinte, ci de imagini,
atingeri, mirosuri şi melodii. Pe toate ni le imaginăm citind. Şi atunci înţelegem că zborul, chiar dacă ne
duce în lumi îndepărtate, se petrece întotdeauna în noi înşine. Cărţile sunt fluturi cu care zburăm prin
propria noastră minte, sub bolta uriaşă a ţestei noastre.
Niciun aparat de zbor nu te-a dus atât de departe. Desluşind runele* ciudate de pe aripile ce
lopătează leneş, înţelegi că ele vorbesc despre oraşe de cristal şi subterane pline de monştri şi regine
misterioase şi secole îngropate în uitare, numai şi numai pentru că toate aceste minuni, miraculoase sau
înfricoşătoare, se află deja în tine. Se aflau acolo înainte să-ţi începi călătoria. Citind şi zburând, ceea ce
e unul şi acelaşi lucru, nu faci decât să desenezi harta magică a propriului tău suflet. Ai ştiut că eşti atât
de complicat? Ai fi bănuit că trăiesc atât de multe lumi în tine? 
(Mircea Cărtărescu, A patra inimă, în vol. Care-i faza cu cititul?) 
*rune - caractere grafice ale unor vechi alfabete germanice.

Cărţile sunt ca dragostea. Când priveşti înapoi, identificarea primei lecturi este la fel de dificilă ca
identificarea primei iubiri. Ordinea cronologică nu stabileşte neapărat întâietatea, nici când este vorba
despre cărţi, nici când este vorba despre stările cunoscute sub numele de prima dragoste. De fiecare
dată când mă îndrăgosteam (şi asta a durat până târziu) eram convins că sunt (în sfârşit!) la prima
dragoste, că de data asta e chiar pe bune. Mi se părea că pentru prima oară trăiesc cu adevărat. Toate
experienţele anterioare păleau în lumina pasiunii prezente, sortită şi ea uitării în clipa unor noi
scăpărări amoroase. La fel, fiecare nouă carte citită umbrea toate cărţile pe care le citisem până atunci,
ba chiar şi iubirile care o precedaseră, doar pentru a fi, la rândul ei, retrogradată în banal de o nouă
lectură... Ajunsesem să simt că îmi trădez iubitele cu cărţi şi cărţile cu iubite. Căutam pe atunci cartea la
care să mă pot opri definitiv, citind-o iarăşi şi iarăşi de la capăt, fără să mă plictisesc, fără să mai simt
vreodată nevoia altei cărţi.[...]
Am încercat mai târziu să aflu care a fost, de fapt, prima mea carte [...] Constat că prima mea carte
datează din perioada preşcolară şi că nu a existat niciodată sub formă de carte palpabilă, deşi când mă
gândesc la ea îi văd coperţile, îi simt mirosul în nări, îi aud foşnetul plin al paginilor, îi desluşesc forma
şi greutatea în palme. Este o antologie cristalizată spontan din poveştile şi poeziile pe care mi le spunea
mamaia, bunica mea de la ţară [...]
Antologia lui mamaia a fost abecedarul meu nescris.(Florin Bican, Abecedarul meu nescris, în
volumul Care-i faza cu cititul?)
SUBIECTUL I - LECTURĂ ŞI REDACTARE (50 de puncte)

A. Înţelegerea textului (12 puncte)

1. Precizează o temă comună a celor două texte propuse. 4 puncte


2. Explică, în 8-10 rânduri, semnificaţia următoarei afirmaţii: Cartea nu are o pereche de
aripi, ci sute. 8 puncte
B. Scrierea despre textul literar (30 de puncte)
Scrie o compunere, de 150-200 de cuvinte, în care să prezinţi comparativ modul de
percepere a cărţilor de către cei doi naratori, aşa cum rezultă din textele-suport
Redactarea răspunsului la punctul B. 8 puncte

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte)


Scrie o compunere de 100-150 de cuvinte în care să-ţi exprimi opinia în legătură cu rolul lecturii
în dezvoltarea personalităţii.

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării(50 de puncte)


1. Numeşte grupurile de sunete din cuvintele: lui, hârtie, glorioasă, fluturii, trăim. 5 puncte
2. Precizează numărul de sunete din cuvintele: cerneală, antologie, cea, chiar, faci.5puncte
3. Numește mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului pentru cuvintele: solzișori, noștri,
leneș,același,misterioase. 5 puncte

4. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensurile din text ale cuvintelor:adevărate, întâietatea,
carte, pereche, melodii. 5 puncte
5. Construieşte un enunţ cu omonimul cuvântului care. 5 puncte
6. Precizează ce părţi de vorbire sunt cuvintele subliniate în enunţul următor:Pe aripile fluturilor
noştri de hârtie, asemenea unor solzişori ce irizează lumina, sunt tatuaje ciudate.5 puncte
7. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate în enunţul următor:Toate experienţele
anterioare păleau în lumina pasiunii prezente. 5 puncte
8. Transcrie şi numeşte propoziţia subordonată din fraza următoare: Este o antologie
cristalizată spontan din poveştile şi poeziile pe care mi le spunea mamaia, bunica mea de la ţară.
5 puncte
9. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii principale aflate în raport de coordonare prin
juxtapunere. 5 puncte
10. Construiește o frază în care să existe și două predicative coordonate prin conjuncția
copulativă și. 5 puncte

S-ar putea să vă placă și