Sunteți pe pagina 1din 5

Prof.

Rodica Lungu

MODELE text argumentativ, fr citat-suport


Prof. Rodica Lungu

SUBIEC UL a! II-!ea "#$ %e puncte& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Scrie un text de tip argumentativ de 150 300 de cuvinte (15 30 de rnduri) despre rolul cunoaterii n viaa oamenilor.
n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: s! respec"i structura discursului de tip argumentativ: #ormularea ideilor $n scris, utili%area mi&loacelor lingvistice adecvate exprim!rii unei aprecieri' ( puncte s! ai con"inutul adecvat argument!rii pe o tem! dat!: #ormularea ipote%ei(a propriei opinii #a"! de problematica pus! $n discu"ie, enun"area )i de%voltarea corespun%!toare a dou! argumente adecvate ipote%ei, #ormularea unei conclu%ii pertinente' )* puncte s! respec"i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortogra#ie )i de punctua"ie) )i limitele de spa"iu indicate* * puncte

Sugestii %e re+o!vare: Intro%ucere ,enun- / enun-uri tematice + ipote+a, -intotdeauna omul a tr!it cu nostalgia cunoa.terii absolute, aspirnd spre adev!rurile #undamentale. Ipote+a/ n opinia mea, cunoa.terea ne de#ine)te ca #iin"e umane, avnd un rol #undamental $n #ormarea personalit!"ii #iec!rui om )i $n progresul societ!"ii* 0rgument ): n primul rnd, cunoa)terea este un proces continuu care ne revelea%! adev!ruri diverse, ma&ore sau minore, care ne $mbog!"e)te intelectual )i spiritual* ncepnd din copil!rie, procesul de cunoa)tere se des#!)oar! ca interac"iune $ntre eul cunosc!tor )i lumea sa* .i se pare evident #aptul c! actul cognitiv are un puternic rol #ormator, contribuind esen"ial la #ormarea personalit!"ii umane* /st#el, copilul tr!ie)te intens pl!cerea de a descoperi lumea, #iindc! modul s!u de cunoa)tere este &ocul* .ai tr%iu, lumea c!r"ilor de #ic"iune sau de )tiin"! $i o#er! cele mai durabile experien"e de cunoa)tere, pe care el )i le asum!, tr!ind aventuri imaginare al!turi de eroii pre#era"i, sau descoperind universul )tiin"elor )i adev!rurile lor #undamentale* /)a se $ntmpl!, de pild!, cu persona&ul0narator din 1 Romanul adolescentului miop2 al lui .ircea 3liade, cu eroii lui 4onel 5eodoreanu (1 La Medeleni2), cu 1Cirearii2 lui 6* 67iri"! etc* 3u consider $ns!, c! setea de cunoa)tere nu dispare dup! anii de )coal!, $ntruct via"a ne con#runt! cu mereu alte provoc!ri pe care le s#id!m prin cunoa)tere* 0rgument 1: n al doilea rnd, cunoa)terea repre%int! temelia oric!rui progres al societ!"ii omene)ti* .ai mult c7iar, umanitatea n0ar #i urcat trepte progresive ale civili%a"iei )i culturii #!r! valori#icarea tuturor #ormelor de cunoa)tere )tiin"i#ic!, experimental!, pragmatic!, artistic!, religioas! etc* )i a tuturor c!ilor cognitive (ra"ional!, imaginativ!, intuitiv!, a#ectiv!, sen%orial! etc*)* 6ercet!rile )tiin"i#ice, de exemplu, au adus $n via"a noastr! te7nologiile moderne de in#ormare )i comunicare ce permit accelerarea proceselor cognitive* Conc!u+ia: n conclu%ie, se poate a#irma c! actul cunoa)terii r!mne mereu un miracol ce ne con#er! iposta%a de 1trestie gnditoare2, contribuind esen"ial la de%voltarea complex! a personalit!"ii umane )i la evolu"ia spectaculoas! a societ!"ii omene)ti* MODELE text argumentativ, fr citat-suport
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Prof. Rodica Lungu

Scrie un text de tip argumentativ de 800 300 de cuvinte (80 30 de rnduri) despre impactul mass-mediei asupra comunitii.
n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: s! respec"i structura discursului de tip argumentativ: #ormularea ideilor $n scris, utili%area mi&loacelor lingvistice adecvate exprim!rii unei aprecieri' ( puncte s! ai con"inutul adecvat argument!rii pe o tem! dat!: #ormularea ipote%ei(a propriei opinii #a"! de problematica pus! $n discu"ie, enun"area )i de%voltarea corespun%!toare a dou! argumente adecvate ipote%ei, #ormularea unei conclu%ii pertinente' )* puncte s! respec"i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortogra#ie )i de punctua"ie) )i limitele de spa"iu indicate* * puncte

SU2ES II DE 3E4OL503E

9na dintre caracteristicile lumii moderne este globali%area in#orma"iei, care nu ar #i #ost posibil! #!r! de%voltarea spectaculoas! a mi&loacelor de comunicare $n mas!* Eu consi%er c! impactu! pe care mass-me%ia $l are asupra societ!"ii contemporane este unul complex, vi%nd, deopotriv!, consecin"e bene#ice )i riscuri ma&ore* n primul rnd, ( :e de o parte, mass0media asigur! accesul rapid, #acil, la in#orma"ii diverse din toate domeniile, #iindc! #iecare om al mileniului trei poate dispune cu costuri reduse de mi&loacele te7nologice necesare* /st#el, prin intermediul audiovi%ualului, al presei scrise, al internetului, al re"elelor de tele#onie, putem primi $n cteva minute in#orma"ii de ultim! or!, putem s! ne document!m )i s! comunic!m, #!r! e#ort* -e exemplu, posturile de televi%iune ne o#er! grupa&e de )tiri din toate col"urile lumii, iar diversele canale speciali%ate asigur! instruirea $n domeniul )tiin"elor sau delectarea $n s#era culturii* 5ot ast#el, mi&loacele computeri%ate o#er! posibilit!"i nelimitate de accesare a unor biblioteci sau mu%ee virtuale, de in#ormare )i implicare $n via"a public!, de comunicare prin re"ele de sociali%are etc* n al doilea rnd, ( :e de alt! parte, $ns!, stilul publicistic speci#ic mass0mediei se caracteri%ea%! prin expresivitate strident! menit! spre a capta interesul, prin subiectivism, prin #or"! persuasiv!, ast#el $nct permite manipularea in#orma"iilor )i, implicit, a ma&orit!"ii receptorilor* 3ste evident #aptul c! mass0media poate avea un impact negativ, prin selectarea sistematic! a )tirilor vi%nd violen"a, delincven"a, acte antisociale etc*, prin promovarea nonvalorilor )i a unor antimodele* .ai mult c7iar, articole, emisiuni, #ilme sau &ocuri care etalea%! agresivitatea, violen"a, imoralitatea implic! riscul ma&or de a in#luen"a negativ psi7ologia )i comportamentul copiilor sau al adolescen"ilor* -e aceea, sunt necesare ac"iuni #erme pentru a controla )i diminua aceste dis#unc"ionalit!"i ale mi&loacelor mediatice* n conclu%ie, mass0media repre%int! cel mai important mi&loc de comunicare $n societatea contemporan!, avnd un uria) poten"ial de transmitere a in#orma"iei, dar )i capacitatea de a o manipula*

MODELE text argumentativ, fr citat-suport


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Prof. Rodica Lungu

Scrie un text de tip argumentativ de 800 300 de cuvinte (80 30 de rnduri) despre importana adevrului n existena noastr.
n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: s! respec"i structura discursului de tip argumentativ: #ormularea ideilor $n scris, utili%area mi&loacelor lingvistice adecvate exprim!rii unei aprecieri' ( puncte s! ai con"inutul adecvat argument!rii pe o tem! dat!: #ormularea ipote%ei(a propriei opinii #a"! de problematica pus! $n discu"ie, enun"area )i de%voltarea corespun%!toare a dou! argumente adecvate ipote%ei, #ormularea unei conclu%ii pertinente' )* puncte s! respec"i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortogra#ie )i de punctua"ie) )i limitele de spa"iu indicate* * puncte

SU2ES II DE 3E4OL503E

-intotdeauna umanitatea a c!utat a%evru! absolut, considernd c! acesta poate revela sensul vie"ii* Eu consi%er c! a%evru! are o importan"! ma&or! $n existen"a noastr!, #iind nu numai o valoare individual!, ci )i una colectiv!, sociocultural!* :ornind de la premisa c! adev!rul, binele, #rumosul alc!tuiesc esen"a #iin"ei noastre originare, este evident rolul capital pe care $l au aceste valori $n existen"a noastr!* Se concreti%ea%! ast#el un prim argument, vi%nd #aptul c! adev!rul ne d!ruie)te ec7ilibrul interior )i certitudini pe care s! ne $ntemeiem existen"a, ne aduce respectul de sine )i respectul celorlal"i* /st#el, atunci cnd alegem s! spunem adev!rul nu exist! riscul s! ne compromitem, s! ne pierdem credibilitatea, deoarece avem siguran"a c! realitatea validea%! a#irma"iile noastre* -ac! alegem $ns! minciunile con#ortabile $n locul adev!rului, vom deveni, cred eu, dependen"i de circumstan"ele care ar putea de%v!lui $n orice moment truca&ul, minciuna, #iindc! numai adev!rul ne con#er! sentimentul libert!"ii )i al demnit!"ii* 9n alt argument este locul central pe care adev!rul $l ocup! $n via"a colectivit!"ii, unde determin! att rela"iile interumane, ct )i structurile institu"ionale, administrative, economice sau &uridice* n economia comunist!, de pild!, raport!rile #alse au dus la #aliment )i de%astre de propor"ii* /st!%i, apare evident #aptul c! numai o economie ba%at! pe adev!rul ci#relor reale poate #i una pro#itabil!* 5ot ast#el, adev!rul )i corectitudinea ar trebui s! guverne%e rela"iile interumane pe toate nivelurile, dar, din p!cate, tr!im $ntr0o lume ba%at! pe un sistem relativ al valorilor, de aceea, trecem adesea sub t!cere adev!ruri care ne0ar putea aduce pre&udicii* n conclu%ie, adev!rul $ndepline)te #unc"ii multiple $n via"a #iec!ruia dintre noi, precum )i $n via"a colectivit!"ii )i, tocmai de aceea, trebuie s! pre"uim libertatea, prestan"a social! )i senin!tatea interioar! pe care ne0o con#er!*

Prof. Rodica Lungu

S-ar putea să vă placă și