Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURSUL LOCAL DE SELECŢIE

A GRUPEI DE EXCELENŢĂ

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA A VIII – A

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.

SUCCES!
I. Marin Sorescu apreciază pasiunea cu care actorii îşi joacă rolurile pe scenă. Într-o
compunere de 15 – 20 de rânduri, exprimă-ţi opinia despre ideea poetică din versurile
următoare:

Cei mai dezinvolţi - actorii!


Cu mânecile suflecate
Cum ştiu ei să ne trăiască!
N-am văzut niciodată un sărut mai perfect
Ca al actorilor în actul trei,
Când încep sentimentele să se clarifice.

Moartea lor pe scenă e atât de naturală,


Încât, pe langă perfecţiunea ei,
Cei de prin cimitire,
Morţii adevăraţi,
Morţi tragic, odată pentru totdeauna,
Parcă mişcă!

Iar noi, cei ţepeni într-o singură viaţă!


Nici măcar pe-asta n-o ştim trăi.
Vorbim anapoda sau tăcem ani în şir,
Penibil şi inestetic
Şi nu ştim unde dracu să ne ţinem mâinile.

Marin Sorescu, Actorii

În redactarea compunerii, vei avea în vedere:


 Încadrarea textului în genul literar corespunzător.
 Relevarea modului de expunere predominant şi a două trăsături ale acestuia, identificabile în
textul citat.
 Exprimarea clară a unei opinii originale referitoare la mesajul textului.
 Motivarea acesteia prin referirea la structura textului şi la rolul procedeelor de expresivitate
artistică.
 Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie.
30 de puncte
II. Astăzi, toată lumea se joacă pe calculator. În momentul în care se apasă o tastă, jocurile
prind viaţă, iar cel din faţa calculatorului, devine personaj. Nu doar jocul pe calculator presupune o
atitudine ludică din partea jucătorului, ci şi jocul fantezist al cuvintelor. Tot o convenţie este şi
literatura. Transpuneţi-vă şi voi într-un joc care presupune suspans, devenind protagoniştii unei
întâmplări surprinse într-o scurtă naraţiune.

Naraţiunea ta trebuie :
- să aibă un titlu expresiv;
- să respecte convenţiile specifice acestui tip de text;
- să aibă un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate;
- să respecte normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.
30 de puncte

III. Scrie o compunere de 20 – 25 de rânduri, în care să descrii o zi de toamnă.


În compunerea ta trebuie:
- să foloseşti un verb auxiliar (Subliniază-l!);
- să utilizezi un adverb obţinut prin conversiune (Subliniază-l!);
- să existe două propoziţii secundare aflate în raport de coordonare (Transcrie-le!);
- să incluzi o pereche de antonime care să fie adjective propriu-zise (Subliniază-le!);
- să foloseşti un verb de conjugarea a treia la diateza pasivă (Subliniază-l!);
- să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.
Găseşte un titlu adecvat!
30 de puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.