Sunteți pe pagina 1din 23

EXPRESII FRUMOASE PENTRU COMPUNERI

Am renunţat la ghilimele.

Nu sunt neapărat epitete, comparaţii, personificări, dar ele pot schimba frumuseţea unei compuneri. Copiii
sunt atraşi să lectureze pentu a găsi cele mai frumoase şi neobişnuite alăturări de cuvinte şi vor căuta singuri (fără
îndemnul nostru) astfel de expresii pentru a le folosi în textele lor. Colegii lor trebuie s ă vadă că au cele mai reuşite
compuneri!

IARNA
 Cumplita iarnă
 Acoperământ pufos de omăt gros
 Lungi troiene călătoare
 Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi
 Zale argintie
 Ca fantasme albe plopii înşiraţi se pierd în zare
 Întinderea pustie
 Doritul soare
 Oceanul de ninsoare
 Viscolul chiuia
 Lumina cenuşie a serii
 Vântul rece, mişcă uşor crengile goale ale copacilor
 Ce e zăpada? Lacrimi îngheţate
 Steluţe mici şi albe, plutesc în zbor legănat până departe în zări
 Mantie albă
 Cerul e ca leşia
 Viscolul se înteţeşte
 Amurgul serii se întinde ca un zăbranic sur
 Omătul scârţie sub picioare
 Cerul se oglindeşte în neaua strălucitoare
 Înfăşurat într-o mantie de lumină, fără să-i pese de ger, soarele călătoreşte deasupra
tuturor
 Pulbere de zăpadă
 Fulgi mari ca de vată
 Steluţe argintii
 Săniuţele zboară fără oprire
 Ninge ca-n poveste
 Plapumă albă şi moale

1
 Zăpada scânteiază
 Întindere lucie de zăpadă
 Copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă
 Iarna-i grădinar vestit...
 S-a aşternut zăpadă nemiluită şi cade, cade puzderie, măruntă şi deasă ca făina la cernut
 Pădurile par cercelate cu flori de zahăr şi de corcoduş
 Ninge cu fulgi mari, care parcă se joacă de-a prinselea prin aer
 Covor moale şi pufos

 Norii au început să se cearnă în steluţe argintii


 Zăpada s-a aşternut ca o mantie albă şi strălucitoare
 Au început să roiască albinele cele albe
 Cerul este uneori înnorat alteori alb ca zăpada
 Soarele nu mai este darnic şi nu mai are putere
 Iarna vremea este friguroasă
 S-au dus zilele babei şi nopţile vegherii
 Prin râpi adânci zăpada de soare se ascunde
 Şi mugurii pe creangă văd îmbobocind
 S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării
 Reci podoabe-n ramuri goale
 Iarna copiii sunt fericiţi
 Fulgi mari ca de vată
 Iarna cerne norii
 Cunună de steluţe argintii
 Mantie albă, strălucitoare
 Covoare albe şi moi
 Copaci de zahăr

 Fluturi lucitori gătesc pământul


 Iaz de oglindă
 Inimă de gheaţă
 Crengi gătite de beteală
 Câmp de cristal
 Şirag de săniuţe
 Ninge ca-n poveşti
 Haină argintie
 Gheaţă ca oglinda
 Steluţe mici şi albe
 Fulgii pluteau în zbor legănat
 Crăiasa Zăpezii
 Zăpada cade puzderie măruntă şi deasă ca făina la cernut
2
 Flori sclipitoare de argint se ţes pe geamuri
 Roiesc albinele cele albe
 Copacii ca nişte soldaţi muţi şi reci, cu zale de gheaţă
 Munţii ca nişte uriaşi adormiţi sub omăt
 Copacii ca nişte fantasme
 Zâna înveşmântată în alb
 Crengi îmbrăcate într-un palton de nea
 A aşternut pe cer nori cenuşii
 Zăpadă albă şi pufoasă
 Iarna a pornit prin munţi şi văi
 A îmbrăcat brazii şi pinii cu cojoace grele de zăpadă
 A pus crengilor mănuşi de puf
 Roi uşor de fluturi albi
 Iarna, vrăjitoarea cea căruntă
 Fulgul – floare mică şi rotundă, o minune de-o secundă
 Alb ca spuma laptelui
 Strălucitor ca un diamant
 Fluturaş de argint zboară pe aripile nevăzute ale vântului
 Se joacă de-a prinselea prin aer
 Cad din cer ca nişte mărgăritare
 Cojoc de omăt
 Perlele mari şi albe dansau în văzduh ca un dans fantastic
 Casele şi-au pus căciuli de blană albă

 A pictat flori de gheaţă pe geamuri


 Cerul ca u imens policandru
 Zăpada ca un ocean de ninsoare
 Crăiasa poartă o rochie cusută cu ace de gheaţă şi împodobită cu steluţe argintii
 Clopoţei de argint

PRIMAVARA

3
 Nori de cenuşă
 Câteva raze aurii
 Firicele subţiri
 Pământul umed şi negru
 Suavă floricică

 Clopoţel de argint
 Pământ de catifea
 Delicatul clopoţel
 Glas subţire şi mic
 Ca s-asculte cântăreaţa revenită-n primăvară
 Clopoţei şi mazarele îmbătate de parfumuri
 Toporaşi ce se închină gingaşelor lăcrămioare

 Nufărul din baltă vine întristat fără soţie


 Se retrag de el departe râzând vesel între ele
 În poiană mai vin încă elegante floricele
 Altele purtând în frunte înşirate pe o rază
 Picături de rouă dulce care-n umbră scânteiază
 Ele merg, s-aduna-n grupe, se feresc de buruieni
 Iată vin şi gândăceii în hamide smălţuite

 În a nopţii liniştire o divină melodie


 Macul singur roş la faţă doarme dus pe ceea lume
 Din belşugul de verdeaţă
 Cărăbuşul de aramă s-a oprit pe umăr
 Cu mlădiţele plecate
 Fir de ghiocel plăpând
 Aduci belşug din ţară

 S-a desfăcut din mugur într-o dimineaţă caldă a începutului de primăvară


 Fiica cea mai tânără şi cea mai frumoasă
 Mieii se joacă pe câmpul verde
 Ea trezeşte la viaţă întreaga natură
 Peste tot flori, verdeaţă, pomi în floare, zumzet de albine, ciripit de păsărele
 Mierla fluieră în zăvoi
 Rândunica cea voioasă îşi face cuibul

 Zboară gândăcei de tot neamul

4
 Furnicele harnice lucrează toată ziua
 Albinele caută nectar
 De sub frunze moarte se iveşte ghiocelul
 Soarele creşte în căldură şi lumină
 Căldura soarelui dezmiardă muguraşii
 Dulce vânt de primăvară
 Natura-i în sărbătoare
 Soarele cald şi vesel
 Soarele revarsă căldura-i mângâietoare
 Copaci în floare
 Iarba a prins colţ fraged şi nou
 Mingea de aur
 Câmp înverzit

 Rândunica cea voioasă


 Primăvara scoate ursul din bârlog
 Pământul se trezeşte la viaţă
 În desişuri albeşte floarea ghiocelului
 Noaptea scade, ziua creşte
 S-a dus zăpada albă
 Zilele se fac mai lungi, mai blânde
 Cea dintâi rândunică, venită de departe, taie albastrul cerului ca o săgeată
 Primăvara aduce flori în câmpie, vânturi line, calde ploi şi veselie
 Munca e în toi
 Câtă frumuseţe, câtă viaţă şi veselie peste tot locul
 Primăvara – anotimp cu multă mişcare
 Plăpânzii ghiocei îşi scot clopoţeii de sub zăpadă şi vestesc primăvara
 Zumzetul harnicelor albine

 Zbor cu foşnet de mătase


 Albastrul toporaşilor oglindit în cer
 Zumzet molcom de albine harnice
 Mişcarea continuă a gângăniilor abia dezmorţite
 Firul de grâu albastru al viorelelor
 Zbârnâitul nocturn al cărăbuşilor
 Dulceaţa privirilor de copil
 Zâmbetul bun al bătrânului soare
 Parfumul amărui al liliacului înflorit
 Zbor moale şi obosit al întoarcerilor acasă
 Ploaia albă a florilor de caişi
 Triluri neobosite
5
 Concertul neterminat şi neaplaudat al păsărilor
 Frunze proaspete ca nişte fluturi verzi şi catifelaţi
 Miei creţi şi nesiguri pe picoarele lor
 Ouă mărgelate aşezate cu grijă în cuiburi noi şi mici
 Plânsul moale al pâraielor umflate
 Zbor bezmetic şi jucăuş al fluturilor albaştri
 Neumblatele cărări ale stelelor
 Vise aburite de vechi amintiri
 Casa e ca un cuib din care s-au zburătăcit copiii
 Minunea firului ce abia a ieşit din pământ
 Ochii ei ca ruginiul frunzelor de toamnă
 Paşii nesiguri ai mânzului abia născut
 Anii mei, ca bucăţile de stele căzute în nopţile de vară
 Adânca plecăciune a pomilor bogaţi de roade
 Liniştea apelor ce curg la câmpie
 Pletele sălciilor ce mângâie lacul într-o îmbrăţişare veşnică
 Soarele ce usucă lacrimile ploii
 Bobul de grâu, care e ca două mâini pregătite să se închine

VARA

6
 Văzduh încins de arşiţa amiezii
 Lanurile au culoarea aurie
 Lanuri bogate, presărate ici-colo cu maci roşii
 Căldură înăbuşitoare
 Amiază ucigător de arzătoare
 Soarele îşi cumpăneşte pe albastrul şters al cerului discul său alb de lumină topită
 Soarele coborât în sacii de aur, mâine va fi pâine
 Soarele strecurându-se printre stânci
 Soarele răsări înfocat, vărsânt parcă flăcări
 Cerul de sticlă, înflăcărat usucă totul
 Grânele coapte îşi sună povara
 Sub coviltirul cerului trosnind de căldura verii se coc roadele pământului
 Pr şesurile nesfârşite, lanurile par de aur
 Grânele aurii aşteaptă somnoroase secerişul
 Cerul uriaş de cristal
 Căldură cotropitoare
 Nopţi cu cerul spuzit de stele
 Marea cu valuri înspumate
 Nisipul plajei fin şi argintiu
 Răcoarea codrilor nesfârşiţi
 Soarele s-a oprit în creştetul cerului şi de acolo dogoreşte văzduhul
 E vară, pretutindeni e vară,
Şi patria te cheamă să colinzi
Să bei dintr-a fântânilor oglinzi
Când arşiţa se tolăneşte-afară.

 Fiica cea mai strălucitoare


 Vine cu miresme-n grai
 Aerul devine arzător
 Cheamă copiii în vacanţă
 Soarele toarnă peste lume jar
 Fluturii aleargă din floare în floare
 Peste tot locul, flori de paradis
 Natura toată, plină de culoare
 Căldură înăbuşitoare
 Toţi pomii sunt în sărbătoare
 Văzduhul miroase a ierburi, a frunze proaspete
 Mănunchiul strălucitor al razelor de soare se răsfiră proaspete
 Mănunchiul strălucitor al razelor de soare se răsfiră din înalt
 S-a ivit discul roşu al soarelui
 Cer senin, albastru ca floarea de “nu mă uita”
7
 Pomi încărcaţi în lumină şi culoare
 Ca o pasăre măiastră
 Tărcată şi pepenoasă
 Are gene de mărar, ochii de muştar, obrajii de caisă

 Soarele – cerc de foc


 Mingea de aur de pe bolta azurie
 Cărări de soare
 Livezi scăldate-n aur
 A pictat cu un verde puternic toată pădurea
 A acoperit păşunile şi munţii cu vredeaţă
 În copaci a atârnat mere şi pere rumene
 Pe sub-copaci a pus multe şi felurite ciuperci
 Răsună mii şi mii de glasuri
 Marea cea nesfârşită, cu valuri înspumate
 Nisipul fin şi argintiu
 Pădure umbroasă
 Vietăţile pădurii
 Natura îşi are rosturile ei
 Adie un vânt potolit
 Cerul se dogoreşte
 Soarele – o pulbere fină de aur
 Lanurile au culoarea aurie

 Razele fierbinţi coc grânele


 Spice de aur
 Livezi îmbelşugate
 Pajişti odihnitoare
 Se seceră, se treieră, se culeg cireşe, vişine, piersici şi caise
 Soarele îşi trimite cu dărnicie razele
 Florile te întâmpină cu parfumul lor
 Soarele trimite copiii la munte sau la mare
 Aurul holdelor
 Săgeţile de foc ale soarelui
 Căldura înăbuşitoare
 Soarele arde ca un cuptor
 Soarele îşi scutură praful de aur în aer
 A acopereit cu aur greu spicele de grâu şi secară
 A cosit iarba grasă din luncă
 Florile de câmp s-au culcat în căpiţele de fân parfumat
 Aburii argintii de rouă
8
 Întindere de aur

 Câmpie aurie
 Flori albastre de cicoare, mai curate ca albastrul cerului
 Valurile de grâu
 Se înalţă cântecul greierilor
 Pâine proaspătă
 Văzduhul inundat de lumina ce izvorăşte de pretutindeni, din înălţimi
 Argintul jucăuş al soarelui
 Secerile vâjâiau în holde
 Văzduhul a încremenit deasupra lumii
 Mireasma grâului copt
 Se vede satul ca într-o ceaţă subţire
 Licăresc stele mici ca nişte ţinte de argint

TOAMNA

 Mireasmă îmbătătoare
 Pâclă albăstrie

9
 Cădeau frunzele nucilor c-un fel de grabă
 Razele palide ale soarelui
 Brumă argintie
 Podoabă zdrenţuită
 Frunza cădea, legănându-se în aer ca o aripă de fluture
 Miresme de toamnă blândă
 Aer curat şi răcoros
 Viforniţă păgână
 Frunzele îngălbenite cad legănându-se
 Ciorchini cu boabe mari şi lungi
 Frunzele cădeau strecurându-se ca o şoaptă, ca o rugăciune, aşternându-se într-un lăvicer
pe deasupra căruia vântul aleargă grăbit
 Frunzele cad legănându-se ca o aripă de fluture, aninându-se de ramuri ca cerând ajutor
 Gutui amărui cu puf galben ca de pui
 Toamna mână păsările călătoare spre ţările calde
 Stoluri dese
 Văl de brumă argintie mi-a împodobit grădina
 Norii suri îşi poartă plumbul
 Porumbul tremură pe câmp
 Câmpia se culcă sub ploi şi zloată
 Arborii îşi dezbracă frunzişul şi aşteaptă goi, dârdâind de frig, hainele noi ale primăverii
viitoare
 Ploaia rece şi subţire
 Ceaţa lăptoasă
 Dealuri zgribulite
 Toamna împrăştie arome dulci şi amărui
 Ţarini zdrenţuite
 Merele înconvoiau crenguţele ca cerceii cu grele nestemate
 Toamna cea întunecată
 Codrul a prins a-şi lepăda frunza
 Toamnă mohorâtă cu vânturi mari, tânguitoare
 Tot cerul parcă s-a pornit pe plâns
 Ceaţa umedă şi deasă
 Toamnă aspră ca un bici
 Cer de plumb
 Afară-i toamnă, frunză-mprăştiată,/ Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri.
 ...rândunelele se duc,/ Se scutur frunzele de nuc,/ S-aşază bruma peste vii...
 Frunza tânjea, se îngălbenea
 Iazurile s-au acoperit cu o pânză subţire de verdeaţă
 Ierburile ascunse se clatină blând
 Nuci lemnoase, îmbrăcate în cămăşi zdrenţuite
10
 Zimţii de gheaţă ai Luceafărului de seară

 Soarele mângâie pământul amorţit


 Copaci roşiatici
 Frunze aurii, arămii, ruginii
 Lacrimile lui septembrie udă pământul
 Zâna cu rochie din frunze ruginii
 Toamna în caleaşca ei de frunze moarte
 Îmbrăcată cu o rochie ţesută cu fire de aur
 Pe cap poartă o cununiţă bătută în pietre scumpe, în formă de fructe
 Soarele se ascunde după norii cenuşii
 Frunzele strălucesc ca nişte monezi de aur
 Pădurile s-au îmbrăcat într-o platoşă de aramă
 Mere aurii cu miros parfumat şi miez dulce
 Picăturile de argint stropesc pământul
 Toamna pictează copacii goi
 Toamna picură pete ruginii peste pământ
 Bruma argintie a împodobit grădina
 Ramuri îmbodobite de culoare şi lumină

 Un vânt potolit aduce mireasmă de toamnă


 Culorile toamnei sunt fără egal: de la galbenul pal, la roşul de foc
 Bruma apleacă florile gingaşe spre iarba ofilită
 Vesela verde câmpie acu-i tristă, veştejetită
 Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită
 Zâna belşugului şi bogăţiei
 Covor foşnitor
 Frunzele plutesc ca nişte bărcuţe
 Razele palide ale soarelui
 Pomii încărcaţi de roade
 Norii plumburii
 Frunze moarte
 Pădurea tristă
 Nu se mai aud trilurile privighetorii
 Covor de frunze multicolore
 Munca e în toi
 Covor moale de frunze
 Copaci cu veşmântul de aramă
 Toamna a vopsit frunzele şi fructele
 Vacanţa a zburat ca un stol de rândunele
 Clinchetul clopoţelului
11
 Miresme de toamnă
 Covor de aur
 Pământul stors caută odihnă
 Recolte din belşug
 Gutui amărui cu puf galben
 Pădurea e ca un castel din basme
 Se scutură o ploaie albastră
 Pleacă păsările călătoare vâslind în înălţimi
 Parfumul florilor
 A spălat frunzele cu ploaia rece
 Culcă animalele în vizuini
 Cheamă copiii la şcoală

 A început să ruginească frunza-n codru şi în vii


 Trimite păsările călătoare în ţările de soare pline
 Gâze plăpânde, amorţite de frig, caută adăpost, sub stratul gros de frunze uscate
 Au rumenit frunzele plopilor
 Frunzele de crengi se dezlipesc
 Cu crengile ude şi fără veşmânt
 Salcâmii la poartă se-ndoaie
 Pe stradă se plimbă iernaticul vânt
 Şi plânge cu lacrimi de ploaie
 Ploua întruna, ploaie măruntă şi bătea un vânt iute şi rece
 Nouri albi din care săgetau ace de gheaţă
 Zilele umede şi reci vesteau apropierea iernii
 Grădinele rămăseseră fără verdeaţă
 Val de brumă argintie mi-a îmbodobit grădina
 Peste creştet de dumbravă norii suri îşi poartă plumbul
 Şi cum de la miază-noapte vine vântul fără milă
 Plânge-un pui de ciocârlie sus pe cumpăna fântânii

 Şi-a furat de prin ponoare puful păpădiilor


 Toate florile şoptiră întorcându-şi feţele
 Un salcâm privi spre munte mândru ca o flamură
 Solzii frunzelor mărunte s-au zburlit pe-o ramură
 Cică-n munte la povarna, plopii şi răsurile spun că vine un vânt de iarnă
 Şi-auzind din depărtare vocea lui tiranică
 Toţi ciulinii pe cărare fug cuprinşi de panică
 A început să cadă bruma
 Toamna frunzele sunt galbene şi arămii
 Frunzele copacilor s-au aşternut pe câmp sub forma unui covor multicolor
12
 Au început să cadă fulgi de nea, iarna este aproape
 Soarele nu mai încălzeşte aşa de tare
 Oamenii îşi strâng recoltele de pe câmp în hambare

ANIMALE

 Albină cu aripi de borangic


 Păsări albe şi cenuşii, galbene şi trandafirii, albastre şi negre
 Păsări cu picioare lungi, subţiri ca nişte rigle de-un metru
 Peşti subţiri şi argintii ca lamele de cuţit
 Păsări singuratice

13
 Păsări mărunte cât nuca
 O gânganie mică, fără strălucire, rotundă, ca o sămânţă
 Picioruşe fragede
 Ochişorii mărunţi cât nişte fire de colb
 Îşi scaldă cu mulţumire trupul într-o picătiră de rouă
 Căţelul, plin de mirare, a plecat dând din coadă bucuros
 Sălbatic, ager armăsar
 Cocorii vâslesc cu aripile lor mari şi obosite
 Aripi cu foşnet de mătase veche
 Ochii lupului strălucesc lacomi
 Albina – cel mai ager inginer de sub cer
 Veveriţa – un ghem de blăniţă de culoarea flăcării cu coada stufoasă adusă pe spinare, cu
un căpşor minuscul în care licăreau ochişorii, ca două boabe de ploaie sau de lacrimi
 Se furişă pe o creangă subţire
 Face o săritură pe o creangă joasă la înălţime ca şi cum puful ei de flacără s-ar desprinde
şi ar pluti în sus
 Inimioara ei de puişor al fagului, al pădurii şi al primăverii
 Gândăcel cu mustăţile de aţă
 Cărăbuş cu barbă în hăinuţă aurie
 Încep a răsuna mii şi mii de glasuri, de ciripiri, de triluri şi de ecouri
 Bondari catifelaţi
 Libelule cu aripi străvezii
 Siluete fugare ale caprelor negre
 Boturile catifelate ale turmelor
 Capul cu botul mic, catifelat şi umed
 Blana moale, mătăsoasă
 Căprioara îşi azvârle picioarele în fugă fulgerătoare, în salturi îndrăzneţe, se avântă ca o
săgeată
 Boii sunt mici, aproape nişte viţei şi merg încet, suflând aburi groşi pe nări
 Iepurii săreau ca lăcustele
 Boii îl privesc duios, suflete mute, poate-i înţelegeau vorbele şi îl iertau pentru loviturile
pe care le dăduse până atunci
 Mieii negri şi creţi bigăie subţirel
 Un pui de câine lup, frumuşel, dar nevolnic încă cu una dintre urechi ascuţită în sus, cu
cealaltă pleoştită
 Privighetoarea, cântăreaţa nopţilor
 Ciocârlia, cântăreaţa luminii şi a muncii
 Ciocârlia îşi porni cântecul în puzderia de aer
 Pui mic şi fricos
 Muget înăbuşit de durere
 Zbieret adânc, sfâşietor
14
 Lupul poposeşte pe labe, în hăţişuri şi priveşte nemişcat
 Veveriţa hoinăreşte ca o deşucheată, pădurea întreagă
 Rândunica tăie văzduhul ca o săgeată

ŞCOALĂ

 Clinchetul cristalin al clopoţelului


 Noutăţile ascunse între copertele cărţilor
 Sunetul vesel al clopoţelului
 Lumea cărţilor
 Bucuria reîntâlnirii cu şcoala, cu colegii
 Şcoala, grădină înfloritoare
 În clasă e linişte deplină
 Poarta şcolii devine neîncăpătoare pentru mulţimea de copii şi părinţi
 Culoarul strălucind de curăţenie
 Geografia, joc minunat, cel mai frumos dintre toate
 Cartea pe care mă necăjeam, urmărind cu degetul şi cu priviri mirate, buchii mari,
întortocheate şi cârligate ca nişte gângănii, era abecedarul
 Ceas al luminii şi al înţelegerii celei mari
 Pe foile albe se zăresc stilourile ca nişte arme părăsite
 Că nu este alta mai frumoasă şi mai de folos în viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor

PATRIA

 Plaiurile umbrite ale munţilor


 Codri deşi, adânci, nestrăbătuţi
 Muşchiul e moale ca perna de puf şi izvoarele albe ca spuma laptelui
 Ecouri argintii şi line ca într-un vis
 Iarba grasă
 Frumoasă mi-e ţara străveche,

15
Întinsă pe munţi şi pe văi
Cu fete cu flori la ureche
Cu mândri şi ageri flăcăi
 Pământ frumos, bogat şi darnic
 Ţara râde cu râset de lumină
 Codri nestrăbătuţi unde muşchiul e moale ca perna de puf
 Izvoare ca spuma laptelui
 Ape frumos curgătoare şi limpezi ca cristalul
 Bucovina, ţinut de basm
 Dulcea şi frumoasa Bucovină
 Argeşul, călător fără odihnă, trece şipotind pe spintecătura văilor
 Ape cu alunecări domoale
 Dunărea, bătrânul fluviu – ca o panglică azurie-liniştită, largă, are aspectul unui lac
frumos, poleit de razele soarelui
 Delta Dunării este un adevărat paradis la răsăritul soarelui
 Dealurile şi luncile pline de frumuseţe
 Bărăganul începe la pragul fiecărei case şi se termină în nori
 Împărăţia holdelor şi a apelor curgând liniştite
 Lacuri cu ape neînchipuit de limpezi
 Şes întins în miez de vară, cu grânele aurii, aşteptând somnoroase secerişul şi mişcându-
şi mustăţile lungi în somn
 Din dealurile scăldate în soare ţâşneşte murmurul izvoarelor
 Pieptul de piatră al Munţilor Carpaţi
 Munţii Făgăraş sunt pământul românesc cel mai aproape de cer
 Vârfurile munţilor, rânduite asemenea unor cetăţi greu de cucerit
 Imaginea unui apus de soare printre munţii încărcaţi de zăpadă când crestele primesc
străluciri de diamant
 Carpaţii cu fruntea de zăpezi
 Păduri nesfârşite se înalţă între cer şi pământ
 Arborii sunt drepţi ca nişte lumânări care ard cu flacără verde
 Magazinele cu vitrinele lor largi se scaldă în zeci de culori
 Imaginea gălăgioasă a unui oraş tânăr
 Sporeşte frumuseţea ţării
 Vuietul molcom al vântului printre crengi
 Popor harnic, cutezător şi curat
 Trebuie să fim mândri de frumuseţea nemărginită a pământului nostru
 Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi la nevoie cu jertfă.
Munca cinstită, viaţa curată, iubirea de semeni, împlinirea datoriilor pe care le avem –
adică faptele – acestea înseamnă patriotism, nu vorbele deşarte
 Leagăn românesc
 Ce-ţi doresc eu ţie, dulce românie
16
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
 Tainice şi minunate glasuri măiestre
 Patria este cel dintâi şi cel din urmă cuvânt al omului
 Verzi sunt dealurile tale, frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de coastele
dealurilor, limpede şi senin e cerul! Munţii se înalţă trufaşi în văzduh, nopţile încântă
auzul şi ziua farmecă văzul

SENTIMENTE EXPRIMATE ÎN CUVINTE

 Eram fermecaţi de atâta frumuseţe


 Plini de fericire
 Bucurie tristă
 Mişcare neostenită
 Simţământ stăruitor şi neînţeles
 Chiuiam de bucurie
 Tremuram din toate mădularele

17
 Roşu ca raul fiert
 Îmi venea să mă ascund de ruşine
 Mi-erau dragi ca lumina ochilor
 Rămase împietrit
 Înmărmurit de groază
 Plini de încântare
 Şi-a luat inima în dinţi
 Inima îi bătea mai tare ca niciodată
 Vocea tremurândă
 Ochii în lacrimi
 Pe feţele tuturor se vedea fericirea
 Simţământ stăruitor de milă
 Ochi îndureraţi
 Ochii surâdeau de fericire
 Picuri mari, lacrimi de fericire, izvorau în neştire din ochii lui
 Ca toate făpturile apăsate de necazuri, s-a închis în sine
 Îngăduitor şi tăcut
 Răscolit de amărăciune
 Şi-a scos focul de la inimă
 Erau veseli şi lucrau cu însufleţire
 Scârbit de fapta cea rea
 Picături de nelinişte
 Tăcerea tainică

LUPTA, DOMNITOR ÎNDRĂGIT

 Domnitor viteaz şi înţelept


 Oaste nouă ieşi ca din pământ
 Calul în spume
 Călăreţ trudit
 Îi preţuia pe oameni nu după ceea ce erau, ci după omenia lor
 Dârz apărător al pământului strămoşesc
 Luptător de seamă pentru realizarea năzuinţelor poporului

18
 Sabia lui fulgerătoare, pe duşmani i-a pus sub glie
 Ştefăniţă se ridica ca u stejar tânăr
 Neam de viteji, mândri şi netemători de moarte
 Duşmani aprigi
 Au năvălit câtă frunză şi iarbă
 Au luptat cu o îndârjire fără seamăn
 Duşmanii zdrobiţi, cad ca nişte spice de securi loviţi
 Turcii, spaima popoarelor, se visau cuceritorii lumii
 Călăreţi cu chipul rotund şi privirea semeaţă
 Pletele îi curgeau pe spatele împlătoşat ca valurile unui pârâu
 Ştefan cel Mare – Soarele Moldovei
 Iancu de Hunedoara – S-a stins lumina lumii
 Strigătul de trâmbiţă dă de ştire să se gătească de luptă
 Freamăt de arme
 Pânză mişcătoare de săgeţi
 Luptă oarbă, deznădăjduită
 Potop de oaste
 Ostaşi puţini, dar inimoşi, încercaţi în luptă, cu multă iubire de ţară şi hotărâţi cu toţii a-şi
da scump viaţa
 Cumplită a fost lupta
 Loviturile care curg ca grindina le iau văzul
 Războiul bântuia de atâta amar de vreme
 Tunurile lătrau a moarte zi şi noapte şi stropeau foc peste necazul soldaţilor
 Rostogoliri repetate de foc, schije, gaze şi oameni care urlau, venind la măcel ziua şi
noaptea
 Duşmani amestecaţi cu pământul
 Pierderi înspăimântătoare
 Duşmanii se aruncă unii peste alţii, puştile bubuie, spăngile se-nroşesc. Pe luciul de oţel
al puştii se prelinge sângele

ELEMENTE DE PORTRET

 Ochii trişti se luminează de o bucurie neașteptată


 Se uită încrețind ușor sprâncenele
 Se arăta mustrare în ochii săi
 Trăia singur, ca un leu îmbătrânit
 Fecior alb ca spuma laptelui
 Părul bălai ca razele lunii
 Privire plină de duioșie și îngrijorare

19
 Ochi mari, galeși, umbriți de gene lungi
 În ochii acestor oameni minunați strălucea bucuria unei împliniri
 Priviri tinerești
 Ochii răspăndesc duioșie și blândețe, unite cu o lăuntrică hotărăre de a învinge suferința
 Ochii mici, albaștri mă sfredelsc cu privirea
 Ochii luceau ca două mărgăritare
 Păr de aramă
 Obrajii roșii ca para focului
 Barbă sură
 Glas căntărit
 Ochi blănzi și măngăietori
 Ochi limpezi ca o zare albastră
 Ochi tinerești si curioși
 Era în privirea lui tăria omului conștient că trebuie să învingă orice greutate
 Privirea ei licărea de bucurie
 Fața cu ovalul prelung
 Palid, cu fața crispată de durere
 Chipul învăluit într-o lumină caldă
 Chipul fericit
 Zămbetul cald de lumină
 Zămbet liniștitor
 Mama zămbi luminată
 Om cu suflet ales
 Priviri tăioase
 Fire deschisă și sinceră
 Sprinten ca un flăcăiandru
 Prieten vechi, om simplu, cu inima de aur
 Are vărful limbii muiat în usturătura vorbelor de duh și gura poleită cu legende
 Rău cum e fierea
 Ager la minte și harnic
 Om simplu ca înfățișare
 Rumen la obraz
 Obraji pârliţi de soare
 Obrajii se aprind şi din ochi parcă le ies scântei
 Mâinile ei harnice trebăluiesc de zor cu mişcări largi şi fine
 Mâinile mamei m-au vrăjit
 Mama, fiinţa care ţi-a dat viaţă, te-a învăţat să mergi, să râzi, să vorbeşti
 Tânăr plăpând şi înalt, cu părul bogat şi ondulat, visător, hotărât
 Ţânc bălănel, cu capul mare şi privirea sfioasă
 Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe
 Ochi blânzi şi mângâietori
20
 Domn cărunt, cam posomorât la înfăţişare
 Bărbat gras, deşi tânăr, foarte vorbăreţ şi foarte vesel
 Om în floarea vârstei
 Umeri laţi şi puternici
 Mâini puternice cu degete prelungi şi pline de nerăbdare
 Femeie subţire, puţin încruntată, cu mâinile micuţe, atârnând stinghere
 Mic şi îndesat
 Privire senină
 Naltă, uscăţivă
 Părul alb şi creţ

FENOMENE ALE NATURII

 Fuioare de nori izvorăsc din adâncuri


 Norii greoi nu au astâmpăr
 Bulgărele de aur scăpătase de amiază
 Vântul îndoaie copacii până aproape de pământ
 A răsărit soarele, razele lui aleargă spre pământ
 O linie de foc brăzdează cerul
 Picături mari şi rare
 Perdea de apă

21
 Cerul se înseninează
 Florile-şi scutură capetele ude
 Soarele se iveşte printre norii pufoşi şi alburii
 Un tunet răzleţ răscoli clocotitor nemărginirile rotunde
 Deodată, peste firea întreagă se dezlănţuie furtuna
 Artileria cerească
 Fulgere puternice spintecă văzduhul
 Urletele vijeliei începură a-şi potoli glasul
 Zbuciumul codrului se potoli
 Muzica împărătească a vântului de pe culmi
 Încep crengile să se mişte ca înfiorate de o suflare de vânt
 Viscolul s-a pornit deodată ca şi cum s-ar fi deznodat toate baierile cerului
 Vântul îi plesnea şi-i ciupea ca nişte cauciucuri întinse de praştie, drept în obraz
 Zăpada se răsfira, se răsucea ca un burghiu usturător în pieptul şi umerii lor
 Soarele scăpătă după culme
 Întunecime viorie
 Vântul nu mai clătina nici o frunză
 Norii se îngroşau, mâncând albastrul cerului
 Ploaia curgea tot mai densă
 Din depărtări izvorau săgeţi lungi de aur, fulgerând în sus, în nori, şi în jos în oglinzile de
apă. Răpăitul ploii a încetat
 Undeva, pe un colţ de aur a apărut curcubeul
 Cea dintâi rază străpunse vazduhul
 Negurile se lasă predeluind zările
 Noapte lucie pe o lume ca din poveşti
 Uriaşul policandru al cerului îşi aprinde, una câte una, luminile, ca într-o nemăsurată sală
de danţ
 Lumina se cerne din ce în ce mai densă
 Cea dintâi rază de soare s-a împletit pe dânsa, ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de
fericirea unei asemenea atingeri
 Norii fugeau goniţi de vânturile din înălţimi
 Cerul era greoi ca de bumbac

22
23

S-ar putea să vă placă și