Sunteți pe pagina 1din 1

Harta

Harta textului
textului
Titlul__________________________ Personaje
Titlul__________________________ Realizează
Realizeazăun
undesen
desenînînbaza
baza Personaje: :
__ textului _______________________________
textului _______________________________
________________________________
________________________________
Autorul________________________ ________________________________
Autorul________________________ ________________________________
__ ________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Genul
Genulliterar____________________
literar____________________ __

Personaj
Cuvinte Personajpreferat:
preferat:
Cuvintecheie
cheie___________________
___________________ ______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
__
Formulează
Sinonime: Formuleazăîntrebări
întrebăriînînbaza
baza
Sinonime: Ideile principale ale textului: textului:
Ideile principale ale textului: textului:
Hărăzit
Hărăzit==_______________________
_______________________ _____________________________________
_____________________________________
______________________________
______________________________
_____________________________________ ______________________________
Sumedenie ______________________________
Sumedenie=_____________________
=_____________________ _____________________________________
_____________________________________ ______________________________
_____________________________________ ______________________________
Dobitoace
Dobitoace==_____________________
_____________________ _____________________________________
_____________________________________
______________________________
______________________________
_____________________________________ ______________________________
Făcut( ______________________________
Făcut(a afost
fostfăcut
făcutcerul)
cerul)=__________
=__________ _____________________________________
____________________________________ _______________________________
____________________________________ _______________________________
Poruncă
Poruncă==_______________________
_______________________ _____________________________________
_____________________________________
________________________________
________________________________
_____________________________________ ________________________________
Fricos = ________________________ _____________________________________ ________________________________
Fricos = ________________________ __ ________________________________
________________________________
SăSăagonisească
agonisească==_________________
_________________ ____________________________________
____________________________________
________________________________
________________________________
_____________________________________ __
Nemărginit
Nemărginit==____________________
____________________ _____________________________________
Poetul
Poetul transmite
transmite prin
prin această
_____________________________________ Număr alineate:
_____________________________________ aceastăNumăr alineate:
Prisos==________________________ poezie …………………………….......... ________________________________
Prisos _____________________________________
________________________ poezie ……………………………..........________________________________
_____________________________________
…………………………………………………
_____________________________________ _______________________________
………………………………………………… _______________________________
_____________________________________
__ .. ________________________________
________________________________
…………………………………………………
____________________________________ __
…………………………………………………
____________________________________
_____________________________________
..
_____________________________________
_____________________________________
…………………………………………………
_____________________________________
…………………………………………………

S-ar putea să vă placă și