Sunteți pe pagina 1din 5

HARTA POVESTIRII

,,Harta povestirii” este o formă de organizare și sintetizare a conținutului informațional al unui text. Acesta include:

1. Localizarea evenimentului ( spațiul fizic-geografic, cultural, social );


2. Problema , motivul, aspectul generativ;
3. Evenimentele, etapele, fragmentele;
4. Personajele;
5. Soluția;
6. Concluziile;

O altă hartă a poveștii/povestirii poate compara din anumite perspective, două sau mai multe povești/povestiri. Ea poate să fie
realizată sub forma unui tabel de felul următor :

Titlul poveștii și Cine este Cui folosește Ce înseamnă


autorul transformat? transformarea? transformarea?

Sugestii metodice:

 Dacă este necesar ,modificați itemii de mai sus în funcție de textul în discuție.
 Implicați elevii în elaborarea unor asemenea itemi (Exemplu: Care sunt cele mai importante aspecte pe care credeți că ar trebui să le
consemnăm?).
 Puteți folosi una din aceste scheme la orice disciplină.
 Cereți elevilor realizarea individual sau în echipă a unor scheme asemănătoare.
Proiectarea :

Tabelul 20.V.

Evocare Realizarea sensului Reflecție


Cuvinte cheie ; Lectură predictivă; Harta povestirii;
Cuvinte în avans;
APLICAȚIE

-HARTA POVESTIRII-

Clasa: a II-a;

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare;

DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Comunicare în limba română;

SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Cheile ” după Tudor Arghezi;

TIPUL LECȚIEI: Fixare și sistematizare de cunoștințe;

COMPETENȚE SPECIFICE :

3.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut.

COMPETENȚE DERIVATE :

C1- formularea unor răspunsuri în scris la întrebări, vizând conținutul textului studiat.

STRATEGII DIDACTICE:

 Metode si procedee: conversația,explicația ,metoda ,,Harta povestirii”.


 Mijloace de învățământ: fișe de lucru.
 Forme de organizare: frontal, individual.

SECVENȚA LECȚIEI: OBȚINEREA PERFORMANȚEI


1. Harta textului
Realizează un desen în baza textului
Personaje :

________________________________________
________________________________________
Titlul___________________________ ________________________________________
________________________________________

Autorul_________________________
Formulează întrebări în baza textului:

_________________________________________
Locul intâmplării____________________ _________________________________________
Ideile principale ale textului:
_________________________________________
_________________________________________
___________________________
_________________________________________
Timpul poveștii
_________________________________________ ____________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ ____________________________________________
_____
_____________________ ____________________________________________
____________________________
_________________________________________
_________________________________________ Finalul intamplarii:
_____________________________ ____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ ________
_________________________________________
2. HARTA POVESTIRII (Acest model de hartă poate fi aplicat în cadrul unei lecții de fixare și sistematizare de cunoștințe ,iar
ca formă de organizare:pe grupe. Scrie un proverb despre,, CHEI”:
Timpul şi locul Personajele: ___________________________________________
desfăşurării:
___________________________________________
____________________
___________________ _________
____________________
_________________ _______________________________
____________________
_________________ ____________________
_________________ ____________________
Scrieţi cât mai multe cuvinte Încheierea întâmplării:
__________ ______ TITLUL
care vă vin în minte legate de
____________________________________________
cuvântul “CHEI,,.
____________________________________________
____________________________________________
AUTORUL
____

Ce am învăţat din această


întâmplare?
Însuşirile celor doi frați : Mițu și Baruțu.

______________________________________
___________________

_____________________________________ ___________________

_____________________________________ ___________________

S-ar putea să vă placă și