Sunteți pe pagina 1din 12

Fram, ursul polar

după Cezar Petrescu

Brainstorming
La ce vă gândiți când auziți cuvântul ”circ”?

- activitate în perechi (execițiu de scriere liberă)


- discuții în perechi

Plecând de la brainstorming-urile realizate, se va completa ”constelația


circului” – ciorchinele de mai jos
ANIMALE
OAMENI

ATMOSFERĂ

DECOR ȘI OBIECTE

MUZICĂ

CULORI
Cvintet
__FRAM__

____________________

________________
____________________

___________________ _______________

_______________________________________________________________

_________________
URSUL BRUN
.
Completează diagrama notând asemănări și deosebiri între ursul polar și ursul brun

URSUL POLAR
Activitate de comunicare globală ce are în centru o dezbatere ancorată în problematica textului
literar „Fram, ursul polar”, manualul Intuitext, cls a III-a
Schița activității:
Obiective:
 să construiască și să susțină argumente pe baza textului dat;
 să-și adapteze vorbirea în funcție de situația de comunicare și de partenerul de
dialog;
 să manifeste cooperare în relație cu partenerii de grupă și cu ceilalți interlocutori;
 să manifeste atenție și toleranță față de partenerul de dialog;
 să manifeste curiozitate față de mesajele emise de ceilalți interlocutori.
Desfășurarea activității
1. Etapa preliminară
a) lectura textului urmată de întrebări ce valorifică stări emoționale: „Ce
sentimente v-a trezit lectura? Ce v-a plăcut/impresionat? De ce v-ați amintit
citind acest text?”
b) relectura textului, înțelegerea și interpretarea lui
- întrebări de înțelegere a textului: „Cine sunt personajele? Cine era atracția circului Stuțki?
Unde are loc întâmplarea? Cine și-a luat rămas bun de la Fram? Cine era August?”
- întrebări interpretative: „Unde urma să fie dus Fram? De ce? De ce dorea August să scape
de viața de clovn? De ce a plâns August? Cum îți explici reacția lui Fram? Ce-ai fi făcut
în situația clovnului?
c) dramatizarea rolului dintre cele două personaje
2. Activitatea propriu-zisă – dezbaterea
a) adresarea unei întrebări deschise – „A procedat corect directorul circului
trimițându-l pe Fram la Polul Nord?” și formularea răspunsurilor, individual și în
scris; lectura răspunsurilor și gruparea lor;
b) formarea grupelor și activitatea acestora: grupe „PRO” „CONTRA” și grupa
„OBSERVATORILOR”
- Cele două grupe participante la dezbatere se frmezăt prin gruparea elevilor cu aceeași
poziție față de decizia directorului circului Struțki. O grupă susține decizia directorului și
cealaltă grupă nu e de acord cu această decizie. Sarcina celor două grupe este să
formuleze și să ordoneze argumentele pe care le vor prezenta pe timpul dezbaterii.
- Învățătoarea împreună cu grupa „Observatorilor” aumisiunea de a observa întreaga
dezbatere, de a modera și stimula coperarea între partenerii de grupă și între grupe, de a
menține un dialog corect, colegial. Tot învățătoarea va realiza fișa de evaluare și va nota
observații legate de calitatea argumentării și de modul în care sunt prezentate
argumentele.
c) desfășurarea dezbaterii, confruntarea celor două grupe și susținerea argumentelor;
Cei care susțin decizia directorului – Cei care sunt împotriva acestei decizii -
argumente argumente
- -

d) încheierea dezbaterii prin formularea unor concluzii, întrebări interpretative:


„Care credeți că era cea mai bună soluție pentru Fram? Ce a câștigat Fram? Ce a
pierdut? Dacă erai în locul lui Fram ce ai fi făcut? Dar în locul
clovnului/directorului? Ce înseamnă prieten adevărat? Ce învățătură tragem din
acest text? Cui ai recomanda acest text? De ce?
3. Evaluarea și reflecția
a) autoevaluarea prin formularea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Care dintre idei a
fost mai greu de susținut? precum și prin completarea unui chestionar. Model de
chestionar:
o Mi-am lăsat colegii să spună părerea până la sfârșit? (Da, Nu)
o Am ascultat atent opiniile lor? (Da, Nu)
o Îi judec pentru diferența de opinie? (Da, Nu)
o Îi voi considera adversari pe colegii care au avut alte păreri? (Da, Nu)
o Înțeleg mai bine acest text? (Da, Nu)
o A fost o confruntare de idei sau o confruntare între colegi? (Da, Nu)
o Aș dori să mai desfășurăm acest tip de activitate și pe alte teme/texte? (Da, Nu)
b) evaluarea realizată de învățătoare va viza calitatea argumentelor, modul de prezentare
(toleranța față de interlocutori, acceptarea și preluarea ideilor bune, limbajul nonverbal
folosit, etc.) Se vor evidenția mai întâi reușitele, punctele tari urmând apoi câteva sfaturi
pentru viitoarele dezbateri.
c) Prelungiri ale activității
- joc? „Cum l-aș convinge pe Fram să rămână la circ?” ;
- scriere despre text: „De vorbă cu Fram” sau ”Fram dă ultima reprezentație la circul
Struțki – realizați un afiș pentru acest spectacol”
- rescrierea textului: ”Continuă povestea” „Găsește alt final pentru textul studiat”
- interviu cu autorul: „Dacă ar intra acum autorul acestei opere în clasa voastră, ce întrebări
i-ați pune?”
- învitație la lectură: citirea integrală a operei „Fram, ursul polar” de Cezar Petrescu

Activitate orientată după modelul propus de Alina Pamfil în lucrarea „Limba și literatura
română în școala primară Perspective complementare” edit. Paralela 45, 2009, pag. 102-
103
FRAM, URSUL POLAR
după Cezar Petrescu

Completează tabelul cu informații din text:

August omul obișnuit clovnul


Înfățișarea

Îmbrăcămintea

Starea sufletească

Desen

Ce daruri a primit Fram? Ce daruri i-ai oferi tu?


ECHIPA PRO
– Suntem de acord cu decizia directorului de a-l trimite pe Fram la Polul
Nord deoarece:

-
ECHIPA CONTRA
– Nu suntem de acord cu decizia directorului de a-l trimite pe Fram la
Polul Nord deoarece:

-
-
-
-
-
-
Chestionar autoevaluare

o Mi-am lăsat colegii să spună părerea până la sfârșit? (Da, Nu)


o Am ascultat atent opiniile lor? (Da, Nu)
o Îi judec pentru diferența de opinie? (Da, Nu)
o Îi voi considera adversari pe colegii care au avut alte păreri? (Da, Nu)
o Înțeleg mai bine acest text? (Da, Nu)
o A fost o confruntare de idei sau o confruntare între colegi? (Da, Nu)
o Aș dori să mai desfășurăm acest tip de activitate și pe alte teme/texte? (Da, Nu)

Chestionar autoevaluare

o Mi-am lăsat colegii să spună părerea până la sfârșit? (Da, Nu)


o Am ascultat atent opiniile lor? (Da, Nu)
o Îi judec pentru diferența de opinie? (Da, Nu)
o Îi voi considera adversari pe colegii care au avut alte păreri? (Da, Nu)
o Înțeleg mai bine acest text? (Da, Nu)
o A fost o confruntare de idei sau o confruntare între colegi? (Da, Nu)
o Aș dori să mai desfășurăm acest tip de activitate și pe alte teme/texte? (Da, Nu)

Chestionar autoevaluare

o Mi-am lăsat colegii să spună părerea până la sfârșit? (Da, Nu)


o Am ascultat atent opiniile lor? (Da, Nu)
o Îi judec pentru diferența de opinie? (Da, Nu)
o Îi voi considera adversari pe colegii care au avut alte păreri? (Da, Nu)
o Înțeleg mai bine acest text? (Da, Nu)
o A fost o confruntare de idei sau o confruntare între colegi? (Da, Nu)
o Aș dori să mai desfășurăm acest tip de activitate și pe alte teme/texte? (Da, Nu)
Afiș
Alfabetul circului (doar substantive)

A B C
D E F G
H I J K
L M N O
P R S T
U V X Z