Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Profesor: Cristian Andrei Hideg


Clasa : a VII – a
Obiectul: Consiliere şi orientare
Subiectul: Puterea vorbelor – Povestea broscuţei campion
Scopul lecţiei: Dezvoltarea încrederii elevilor în forţele proprii
Motivaţia :
Această lecţie este valoroasă prin mesajul pe care îl transmite. Textul ales se vrea un
imbold pentru ei. Au ocazia să îşi pună întrebări referitor la modul în care s-au comportat
în trecut în situaţii similare, pot face comparaţii între comportamentele dezirabile şi
indezirabile, şi, în primul rând, subliniază importanţa încrederii în forţele proprii.
Obiectivele :
La sfârşitul lecţiei, elevii vor putea :
O1 - să numească acele comportamente care sunt indezirabile în relaţia cu aproapele
lor
O2 – să identifice modalităţile prin care poate fi încurajat un prieten
O3 – să descrie comportamentul personajelor
O4 – să facă predicţii
O5 - să găsească rezolvări la probleme (lucrând în grup)
O6 - să argumenteze propriile păreri
Condiţii prealabile:
Elevii trebuie să poată emite judecăţi de valoare faţă de comportamente / atitudini
dezirabile / indezirabile, să facă legătura între cunoştinţele sale de cultură civică, religie,
viziunea sa despre lume şi acest text.
Evaluarea:
Modul în care se implică elevii în timpul activităţilor individuale sau în grup,
produsele activităţii elevilor
Resursele şi managementul timpului
Resurse materiale: textul suport, fişe de lucru, coli pentru scris, markere
Resurse procedurale: Termeni în avans, Lectura predictivă şi tabelul predicţiilor,
Recenzia prin rotaţie, Eseul de cinci minute
Resurse temporale: 50 minute
Desfăşurarea lecţiei

Exerciţiu de încălzire : Harta inimii

1
EVOCARE
Termeni în avans :
Elevii primesc următoarele cuvinteşi expresii: broscuţă, linişte, a fost odată, nebunie, a
reuşi
Li se cere să alcătuiască un text / o povestioară în care să integreze aceste cuvinte
Timpul de lucru alocat: 5 minute
După scurgerea timpului, se vor citi câteva dintre textele scrise de ei. Vom valoriza aceste
creaţii prin aplauze.

REALIZAREA SENSULUI

Lectura predictivă şi tabelul predicţiilor (O4 )


În continuare, o să citim împreună o povestioară pe care am adus-o pentru voi.
Aceasta se numeşte „Povestea broscuţei campion” (Anexa 2)
Pornind de la titlul poveştii, vă rog să vă gândiţi care sunt domeniile în care ar putea
fi broscuţa cea mai bună. Discutaţi apoi alegerile voastre cu colegul de bancă. În final,
voi realiza un ciorchine pe tablă, conţinând toate ideile enunţate de ei.

Broscuţa
campion

Haideţi să descoperim împreună care este povestea acestei broscuţe.

2
Fiecare dintre voi va citi povestea şi ne vom opri în anumite locuri pentru a
prezice ceea se va întâmpla în continuare, dar, şi pentru a verifica predicţiile făcute
anterior. Eu voi construi pe tablă un tabel în care voi nota ideile voastre.
Când ajungeţi la prima oprire, vă opriţi din citit şi vă gândiţi ce credeţi că se va întâmpla
în continuare. Toate ideile o să le rostim apoi şi cu voce tare şi o să le sintetizăm într-un
tabel comun.
De asemenea numiţi şi dovezile pe care le-aţi găsit în text şi pe care se bazează
predicţia voastră. În continuare, vom citi până la următorul punct de oprire, vom revedea
predicţiile făcute anterior şi vom completa coloana a treia (ce s-a întâmplat).

Ce credeţi că se va întâmpla în Ce dovezi aveţi? Ce s-a întâmplat?


continuare?

REFLECŢIA
Recenzia prin rotaţie: (O1 , O5 , O6 )
 Prezentaţi calităţile şi „defectele” broscuţei.
 La ce credeţi că se gândea broscuţa atunci când escalada turnul? La ce vă gândiţi
voi atunci când aveţi de îndeplinit o sarcină?
 Ce gândeau ceilalţi despre încercarea broscuţei? Aduceţi argumente care să
susţină sau să condamne acest tip de comportament.
 Enumeraţi pentru fiecare dintre colegii voştri de clasă câte o calitate, fără să notaţi
şi numele colegului, doar calitatea.
 Care sunt modalităţile prin care poate fi încurajat un prieten pentru a reuşit?
 Realizaţi un poster pentru colegii voştri cu tema: Şi tu poţi fi un campion!

Încheiere:
Eseul de cinci minute:
Scrieţi un text scurt în care să vă expuneţi părerea despre comportamentul
personajelor din această poveste, specificând un lucru pe care l-aţi învăţat din lecţie şi
formulând o întrebare în legătură cu aceasta. (O3, O6)
După lecţie

EXTENSIE
Aţi văzut în ce domeniu este campioană broscuţa din poveste, vă rog, pe ora
viitoare reflectaţi asupra propriilor voastre calităţi şi să vă prezentaţi printr-un afiş
publicitar.

3
Povestea broscuţei campion

Cu toate că povestea e din acelea care încep cu “A fost odată ca niciodată”, îndrăzneşte să
o citeşti. Ne priveşte pe fiecare dintre noi. Dar, să trecem la firul ei. Acţiunea are loc într-
un mic regat de broscuţe. Auzi ce le trecu într-o zi acestora prin cap. Cum ar fi să
organizeze o întrecere? Dar nu una obişnuită. Una al cărei obiectiv să fie aproape
imposibil de atins. N-au stat mult pe gânduri. ideea a răsărit rapid: să escaladeze cel mai
înalt turn.

Ca la orice concurs, o mulţime de broscuţe au venit să îşi încerce norocul şi o mulţime şi


mai mare s-a strâns să privească. Startul s-a dat. Concurenţii au luat-o la picior către
turnul cel înalt. Privitorii erau convinşi că nici o broscuţă nu are nici cea mai mică şansă.
În timp ce aceştia îşi dădeau de zor cu părerea, broscuţele renunţau una câte una. Doar
câteva mai escaladau turnul. Nici o şansă, e o nebunie, e imposibil, vă irosiţi timpul, nu
veţi fi în stare… spuneau într-una privitorii, în timp ce în concurs a mai rămas doar o
singură broscuţă.

Aceasta îşi continua drumul către vârf. Şi… iat-o ajunsă, a reuşit! O mulţime de aplauze a
întrerupt liniştea ce se aşternuse în ultimele secunde ale concursului. Care a fost secretul
broscuţei, cum de a reuşit, cum de a fost posibil? Se întreba într-una toată lumea. Probabil
te întrebi şi tu. Ei bine, broscuţa avea ceva care paradoxal a ajutat-o să meargă până în
vârf.

Ea era surdă şi prin urmare nu a avut cum să audă toate remarcile făcute de cei
neîncrezători. Oare pe noi cât de mult ne trag în jos părerile pesimiste proprii sau ale
celor din jurul nostru? Câte din nereuşitele noastre sunt consecinţa faptului că am plecat
urechea la astfel de vorbe şi ne-am descurajat?