Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a IV-a B
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: O iarnă de poveste (textul literar)
Subiectul lecției: „Textul literar în proză – textul narativ: Darul lui Moș Crăciun, adaptare după
T.O.Bobe”
Formă de realizare: Activitate integrată
Tipul activității: Formare de priceperi și deprinderi
Discipline integrate: -Limba și literatura română;
- Muzică şi mişcare;
-Joc și mișcare.

COMPETENŢE SPECIFICE:
Limba și literatura română
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de
comunicare previzibile;
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/dintr-un film/a unui personaj imaginar urmărind
un set de repere;
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare;
3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie
referitoare la mesajul citit.
3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul
lecturii

Muzică şi mişcare
3.2. Improvizarea unor melodii, asociate cu mișcări corporale.

Geografie
4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și
umane

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să citească textul în gând, cu voce tare, selectiv;
O2: Să formuleze întrebări în legătură cu textul;
O3: Să identifice elemente reale și imaginare, pe baza textului;
O4: Să deducă acțiuni, locuri, obiecte corespunzătoare personajelor din textul citit;
O5: Să-și exprime opiniile personale în legătură cu situațiile prezentate ;
O6: Să exemplifice perechi și grupuri de cuvinte cu valori gramaticale diferite.

STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exercițiul, jocul didactic, metoda
pălăriilor gânditoare, explozia stelară, jurnalul dublu, predicția;
b) MIJLOACE DE INVATARE: manual, caiete, fișe de lucru, laptop;
c) FORME DE ORGANIZARE:frontal, individual, pe grupe
Resurse temporale: 2 ore
Forme și tehnici de evaluare:observarea sistematica a comportamentului elevilor, aprecieri
verbale, evaluarea reciprocă, evaluarea scrisă a răspunsurilor, fișe de lucru;

Scenariul didactic

I. Moment organizatoric
Se stabileşte un climat de ordine şi disciplină optim pentru buna desfăşurare a lecţiei. Se
cere elevilor să-şi pregătească materialele necesare (cărţi, caiete, instrumente de scris). Se descrie
comportamentul pe care trebuie să-l dovedească în timpul lecţiei.
II. Captarea atenției

Metoda „Predicțiilor”
Voi iniția o discuție cu elevii referitoare la darurile pe care ei le-au primit anii trecuți de
Crăciun. Discuția va fi dirijată astfel încât elevii să sesizeze diversitatea cadourilor în funcție de
dorințele și nevoile fiecărei ființe.
Informez elevii că astăzi vom citi un text cu titlul „Darul lui Moș Crăciun” , provocându-i
să răspundă la următoarele întrebări:
- Despre ce credeți că e vorba în text?
- Unde considerați că se petrece acțiunea?
- Care pot fi personajele participante?
- Care pot fi întâmplările?
III. Anunțarea temei și a obiectivelor
Se anunță tema și obiectivele activității pe înțelesul elevilor.
IV. Dirijarea învățării
Se va realiza lectura textului în gând, apoi cu voce tare, urmată de lectura model și
lectura selectivă în cadrul căreia li se cere elevilor să citească propozițiile în care sunt descrise
acțiunile personajelor.
Se adresează elevilor întrebări ce valorifică stările emoționale:
- Ce v-a plăcut din acest text?
- Ce momente din text vi s-au părut amuzante?
Metoda „Explozia stelară”
În etapa de comprehensiune a textului propun elevilor Jocul „Explozia stelară”,
solicitându-le să formuleze cât mai multe întrebări pornind de la cele cinci steluţe pe care e
scrisă câte o întrebare de tipul: CE? CINE? UNDE? DE CE? CÂND? Clasa va fi organizată în 6
grupuri a câte 5 elevi fiecare. Fiecare grupă va formula atât întrebarea cât și răspunsul aferent.
Fiecare copil din cei cinci îşi alege câte trei-patru colegi organizându-se astfel în cinci grupuri. În
cadrul grupului elevii vor coepera în elaborarea întrebărilor. La expirarea timpului, copiii revin
în semicerc în jurul steluţei mari şi comunică întrebările elaborate, numind apoi un elev din altă
grupă pentru a răspunde la întrebarea formulată (solicitând astfel participarea activă a tuturor
elevilor și în momentul prezentării produsului muncii).

Cu
m?

Un De
de? ce?

Darul
lui Moș
Crăciu


nd? Cin
e?
Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a elabora întrebări corecte precum şi
modul de cooperare şi interacţiune.

Metoda „Ciorchinelui”
Împart clasa în 3 grupe a câte 10 elevi. Fiecare grupă primește ca sarcină de lucru să
completeze individual un ciorchine astfel:
- Grupa 1 va completa ciorchinele cu cuvinte din text care sugerează acțiuni
specifice Crăciunului;
- Grupa 2 va completa ciorchinele cu cuvinte din text care sugerează locuri
specifice Crăciunului;
- Grupa 3 va completa ciorchinele cu cuvinte din text care sugerează obiecte
specifice Crăciunului;
După finalizarea muncii individuale elevii din fiecare grupă vor completa la tablă ciorchinele
clasei.

Obiect Acțiuni
e Crăciun

Locur
i
Metoda „Pălăriilor gânditoare”
În etapa de interpretare a textului propun elevilor să ne jucăm „Jocul pălăriilor
gânditoare”. Voi împărți clasa în 6 grupe, fiecare grupă are pălării de culori diferite și sarcini
aferente conform metodei pălăriilor gânditoare.
Grupa „Pălăria albă”: - oferă o părere obiectivă asupra informațiilor
- Povestește pe scurt faptele așa cum s-au petrecut.

- Ce informații aflăm despre carte, lectură, autor?

Grupa „Pălăria roșie”: dă frâu liber imaginației și sentimentelor


- Ce ați simțit citind acest text?

- Ce v-a plăcut cel mai mult în această întâmplare?

- Ce semnificație au punctele de suspensie din replica:

“Știți, am văzut lumină și……și…..atunci eu…..” ?


Grupa „Pălăria neagră”: este perspectiva gândirii negative, pesimiste
- Imaginați-vă și descrieți în câteva rânduri cum ar fi Crăciunul fără Moș Crăciun.

- Este justificat felul în care a procedat Mihai ca să-l poată fotografia pe Moș?

Grupa „Pălăria galbenă”: oferă o gândire pozitivă și constructivă


- De obicei, Moș Crăciun este cel care vine la copii și nu invers. Ce semnificație are faptul
că Bianca , Mihai și Gabi vin ei în vizită la Moș?

- De ce credeți că pisica și Mihai erau așa de emoționați în fața Moșului?

Grupa „Pălăria verde”: exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă


- Ce credeți că va face Moș Crăciun pentru a mulțumi pe toată lumea?

- Care întâmplări din text sunt reale și care sunt imaginare?


Grupa „Pălăria albastră”: exprimă controlul procesului de gândire
- Cum este atmosfera din casa moșului? Scrie cinci adjective pentru a o descrie.

- Cum sunt descrise personajele din text?

- Moș Crăciun- ......și........

- Pisica Bianca.........și.......

- Ignat- indignat și...........

- Mihai- o arătare..........

Fiecare grupă va formula răspunsurile corespunzătoare, apoi se vor prezenta rezultatele


muncii de grup.

Metoda „Cubului”

Analizează

Argumentează Aallla AA jjj


Asociază

Aplică Descrie
Compară

Se precizează elevilor că pentru a primi astăzi câte un dar din partea lui Moș Crăciun trebuie
să ne împărțim în 6 echipe și să deslușim provocările primite în „cubul magic”.
Explicarea jocului și stabilirea regulilor:
Reguli de joc: plicurile cu materialele de lucru, de pe mesele copiilor, vor fi deschise
atunci când li se cere; fiecare grupă trebuie să asculte cu atenție, sarcina didactică și răspunsurile
colegilor; după finalizarea fiecărei probe, grupele își desemnează câte un membru pentru a
comunica rezultatul; pentru răspunsurile corecte, grupele vor primi câte un cadou din partea lui
Moș Crăciun.
După ce toți elevii au înțeles regulile jocului se trece la executarea jocului propriu-zis.
Fiecare echipă va trebui să rezolve anumite cerințe, să își aleagă un lider care va distribui
sarcina de lucru pentru fiecare membru din echipă.
1. Descrie: Prezintă familia lexicală a cuvintelor: „dar”, „oameni”, „Crăciun”,
„animal”.
2. Compară: Identifică sensul propriu și sensul figurat al cuvintelor subliniate din
propoziții:
Renul avea umăr puternic.
Pe umărul moșului rămâne toată treaba.
Am rupt un picior de la masă.
Animalele coborau pe un minunat picior de plai.
Pe cer strălucește o stea.
Moș Crăciun a decis să stea puțin.
S-a legat la cap să rezolve problema.
Șiretul este bine legat la papuci.
Pisica Bianca i-a intrat moșului sub piele.
Renul a intrat pe ușa casei.
3. Asociază: Scrie în spațiul indicat câte un sinonim pentru cuvintele: „reproș, curaj,
darnic, zdrepțănat, sticlos, timid, îndemânare, spășit, împodobit, amănunte”.
4. Analizează: Precizează valoarea gramaticală a cuvintelor „leneș” și „tânăr” din
propozițiile:
În casa lui Moș Crăciun am văzut un leneș.
Mihai era leneș căci nu îl ajuta pe Moș Crăciun la împachetat cadouri.
Sufletul lui Moș Crăciun este tânăr.
În pridvorul casei este un tânăr.
5. Aplică: Notați câte un paronim pentru cuvintele:
oral- ______________________ eminent-_____________________
complement-________________ originar-_____________________
prenume-___________________
6. Argumentează: Explică sensurile pe care le pot avea cuvintele subliniate în
propozițiile:
În casa lui Moș Crciun este o masă rotundă.
Pe hotar era o masă de oameni.
Renul se plimba lin prin curte.
Copilul a pescuit un lin.
Pe biroul moșului se afla tocul și cerneala.
Tocul ușii era din stejar.
Tocul pantofului este înalt.
Animalul era tare șiret.
Moș Crăciun și-a rătăcit un șiret de la papuci.
Renul avea un corn rupt.
Băiatul mânca un corn cu gem.

I. Obținerea performanței

Metoda „Jurnalul dublu”


Solicit elevilor să recitească textul și să completeze tabelul, astfel încât să identifice ce poate
fi real și ce nu:

În lumea reală……. În lumea imaginației……….

II. Asigurarea retenției și a transferului


Propun elevilor să joace rolul scriitorului și să scrie o compunere în care să continue firul
poveștii din fragmentul citit.
Scrie un scurt text în
Se citesc 2-3 compuneri și se faccare să prezinți
aprecieri asupracare este de realizare.
modului
atmosfera din casa ta în
preajma Crăciunului?
VII. Încheierea activității __________________________
__________________________
Le propun elevilor ca temă pentru acasă sarcina de pe fișa de lucru:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Fac aprecieri generale și individuale asupra participării elevilor la lecție și a felului cum
__________________________
au lucrat. __________
Se concluzionează eficacitatea şi atractivitatea metodelor aplicate. Se fac aprecieri asupra
modului în care au lucrat elevii individual şi pe grupe.