Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de activitate integrată

Grupa:

Educatoarea:

Tema anuala de stiudiu:,, Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”

Tema proiectului:,, Bucurie dăruim, bucurie noi primim”

Subtema:,,Surprizele lui Moș Nicolae!”

Tema activitatii: ,, Ghetuța lui Moș Nicolae”

Forma de realizare: Activitate integrată (ADP+ALA+ADE -DS-Activitate matematica+DOS-


Activitate practică-+AR)

Tipul activitatii: Verificare si consolidare de cunostinte si deprinderi

Componenta activitatii: Activitate integrată ,,Ajutoarele spiridusului”.

1. Activitati de dezvoltare personala:

-Ȋntâlnirea de dimineaţă: “Moş Nicolae, prietenul copiilor!”


Salutul: “Bună dimineaţa, veseli spiriduşi!”
Prezenţa
Calendarul naturii
Noutatea zilei: Sacul încărcat şi scrisoarea de la Moş Nicolae
-Tranziţii: Cântec “Bat din palme clap, clap, clap!”
-Rutine: deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire.
- Mesajul zilei ,, Moș Nicolae, prietenul copiilor”

2. Activitati liber alese:

-Joc de rol: “Prăjiturele pentru Moş Nicolae”


-Bibliotecă: “Ghetuţa lui Moş Nicolae”

3. Activitati pe domenii experientiale:

-DṢ - Activitate matematică: Joc didactic ”Spiriduşii harnici”


-DOS - Activitate practică: “Ghetuţa mea”
4. Activitati recreative: Joc de mișcare,, Cursa spiridușilor harnici”

Joc liniștitor ,, Mesaj către Moș Nicolae”

Scopul activităţii: Consolidarea cunoştinţelor prematematice prin efectuarea de sortare şi


formare de grupe precum și exersarea unor deprinderi specifice activitățiilor practice.

Obiective operaționale:

O1 - Să utilizeze corespunzător materialele şi instrumentele de lucru;

O2 - Să utilizeze corect instrumentele de lucru ( pensula, acuarele) pentru o mai mare acuratețe
a lucrării;
O3 - Să sorteze obiectele din săculeţ după formă și mărime;
O4 - Să aşeze obiectele în cutiuţele de la Moş Nicolae în funcţie de indicaţiile educatoarei;
O5 – Să aplice lipiciul potrivit instrucțiunilor primite;
O6 - Să lipeasca/ așeze fiecare element component la locul potrivit, conform modelului;
O7 – Să respecte regulile jocului, formațiile de lucru și semnalul dat.
SARCINA DIDACTICĂ:
- Ajutarea lui Moş Nicolae şi înveselirea lui, prin realizarea sarcinilor date de educatoare:
formarea de grupe, sortarea cadourilor după diferite criterii (formă, mărime).
Reguile jocului:
- Gruparea obiectelor dupa formă (bomboane, cadouri, ghetuțe);
- Formarea de grupe de obiecte dupa mărime (mari, mijlocii și mici);
- Așezarea obiectelor după mărime în cutiuţele trimis de Mos Nicolae.
Elemente de joc: mânuirea materialului, aplauzele, aşteptarea, recompense.
Evaluarea se realizează individual, cu ajutorul fişelor de lucru.

Strategii didactice:

- Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul, observaţia.


- Mijloace didactice: sac mare, bomboane de diferite mărimi, ghetuţe de diferite mărimi,
cadouri de diferite mărimi, cutiuţe de diferite mărimi, ecusoane de spiriduşi, recompense.
- Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri.
Bibliografie:

 Angela Sesovici, Daniela Ionescu, Filofteia Grama, Laurenţia Culea, Mioara


Pletea, Nicoleta Anghel, Activitatea integrată în grădiniţă, Editura Didactica
Publising house, 2008;
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), MECI, 2008;
 Elena Someşanu, Jocuri didactice matematice pentru grădiniţele de copii, ISJ
Suceava CCD, 1977;
 Gabriela Nicu, Ṣtefania Antonovici, Jocuri interdisciplinare, material auxiliary
pentru educatoare, Editura Aramis, 2008;
 MECTS ISJ Galaţi, Repere metodice utile pentru învăţământul preşcolar,
Editura Delta Cart Educational, Piteşti, 2011.

Durata: o zi

SCENARIUL DIDACTIC
Înainte de sosirea copiilor în sala de grupă se pregătesc o parte din materiale şi se
aranjează sala pe sectoare de activitate. Activitatea debutează cu întalnirea de dimineaţă dintre
educatoare şi preşcolari,moment în care se desfăşoară:
 salutul educatoare – copil „Bună dimineața, mici spiriduşi!”
 Calendarul naturii unde cu ajutorul meteorologului de serviciu stabilim starea
vremii şi aşezăm jetonul potrivit cu aceasta in fereastra calendarului.
 Prezenţa o facem cu pozele de la calendarul naturii.
 Noutatea zilei o reprezinta scrisoarea şi săculeţul găsit în clasă de către doamna
educatoare.
 Mesajul zilei ,,Moș Nicolae, prietenul copiilor”
Ziua continuă cu activitatea pe centre de interes- secventa ALA.; -Joc de rol:
“Prăjiturele pentru Moş Nicolae” -Bibliotecă: “Ghetuţa lui Moş Nicolae” Comunicare
scrisă - semne grafice
La centrul Joc de rol vor primi șorțulețe, biscuiți și gem de caise, micii bucătari vor
pregăti prăjituri pentru Moș Nicolae. La centrul Arta, copiii vor decora ghetuta Moșului,
utilizând tehnici de lucru specifice picturii, pata de culoare.
Tanziția ,, Bat din palme clap, clap, clap.”

ADE-DS(Activitate matematica)+DOS(Activitate practică)

Moş Nicolae este supărat şi are lacrimi pe obraji pentru că este bătrân şi nu se poate
descurca de unul singur să împartă daruri copiilor. Acesta îi roagă pe copii să îi ştearga
lacrimile şi au sarcina să așeze toate darurile în sac printr-un joc numit “ Spiridușii
harnici!”, unde vor grupa obiectele din sac după formă, apoi dupa mărime. La final vor
așeza toate obiectele în cutiuţele de diferite mărimi trimise de Moş, astfel încât acesta să
poată oferi cât mai multe daruri copiilor. In continuare copiii vor primi câte o fişa de
lucru individual.Ca recompensă, la finalul jocului copiii vor primi cate un medallion.
L activitatea practică, copiii vor realiza ,, Căciulița mea” , prin tehnica rupere și lipire,
aceasta activitate se va desfășura pe grupe.
Activitățile liber alese le vor feri copiilor prilejul de a desfășura diverse activități prin
care să “se apropie” şi mai mult de Moş Nicolae, descoperind multe lucruri despre el.
Jocurile de mişcare “Cursa spiriduşilor harnici” şi de liniştire “Mesaj către Moş Nicolae”
vor fi desfăşurate la finalul activităţii noastre.
SCENARIUL DIDACTIC
EVENIMENT Ob. CONTINUTUL STIINTIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC op. DIDACTICE
1.Momentul Se asigura conditiile necesare unei bune Observarea comporta-
Organizatoric desfasurari a activitatii ( aerisirea sălii de mentului verbal și
grupă, aranjarea mobilierului în vederea nonverbal al copiilor
desfăşurării întâlnirii de dimineaţă, pregătirea Conversatia
materialului didactic necesar desfăşurării Calendarul naturii
activităţii). Jetoane pentru
Intâlnirea de dimineață: Salutul: “Bună c. n.
dimineaţa, mici spiriduşi!”
Calendarul naturii: “Invităm meteorologul de
serviciu să ne ajute să stabilim starea vremii” Răspunsurile copiilor
Prezența se realizează cu ajutorul fotografiilor
din panou.
Frontal

2. Captarea atentiei Noutatea zilei o reprezinta săculeţul şi Conversația Observarea comporta-


scrisoarea lui Moş Nicolae către copii pe care Explicația mentelor copiilor;
îi roagă să îl ajute să aşeze darurile în cutiuţe. Frontal

Stimularea interesului
pentru activitate;

3. Anunțarea temei și Anunț că ne vom juca un joc numit


a obiectivelor “Spiriduşii harnici”. Vom pleca într-o Conversația
călătorie misterioasă, în care va trebui să Observarea comporta-
respectăm indicaţiile din scrisoarea Moşului Explicația mentului copiilor;
și să rezolvăm probele pentru a-l înveseli.
Copiii vor forma grupe de elemente, vor sorta
cadourile în funcţie de criteriile cerute
(formă, mărime). Dupa ce copiii primesc şi o Frontal
fişă individuală, vor fi recompensaţi cu câte
un medalion.

4.Prezentarea Călătoria
continutului si Copiii sunt directionati catre centrele misterioasă Observarea comporta-
dirijarea invatarii deschise, unde se afla materialele cu care vor mentului copiilor in
lucra. Explicația timpul activitatii
a.Activitati liber O1
alese La centrul Joc de rol vor primi șorțulețe,
biscuiți și cremă de ciocolată, micii bucătari Aprecierea
vor pregăti prăjituri pentru Moș Nicolae. raspunsurilor;

La centrul Arta, copiii vor decora ghetuta Aplauze.


O2 Moșului, utilizând tehnici de lucru specifice
picturii, pata de culoare.

Marcajul bandă

Demonstrația

Explicația

Domeniul Stiinta (Activitate matematica):

b. Activitati pe ,, Spiridușii harnici!” - joc didactic.

domenii Explicarea regulilor de joc


experientiale
Voi anunţa regulile de joc şi voi preciza
sarcinile ce trebuie îndeplinite:
- Gruparea obiectelor dupa formă (bomboane,
cadouri, ghetuțe);
- Formarea de grupe de obiecte dupa mărime Exercițiul
(mari, mijlocii și mici) în cutiuţe de mărimi
diferite.

Jocul de probă
Se execută un joc de probă, oferindu-se
explicaţii suplimentare în cazul
în care se constată că regulile sau modul de Explicația
desfăşurare a activităţii nu au fost
înţelese corect.
Un copil va fi numit și va grupa obiectele
după formă.
O3 Ex. grupa bomboanelor

Varianta I: Observarea comporta-


“Grupeaza după formă” mentului copiilor in
Copiii trebuie să grupeze obiectele după timpul activității;
criteriul formă.
- grupa bomboanelor
- grupa cadourilor Planșe Aplauze;
- grupa ghetuțelor
Varianta II:
“Grupează după mărime !”
Copiii vor forma grupe de obiecte, punându- Aprecierea lucărilor și a
le în saci colorați, după mărime: comportamentului
- grupa bomboanelor mici copiilor
- grupa bomboanelor mijlocii Explicația
- grupa bomboanelor mari etc. Exercițiul Observarea comporta-
Demonstrația mentului copiilor in
Tablou model timpul activității;
Tablă magnetică
Tranzitia : Coșulețe cu
„Bat din palme clap!, clap!, clap!/ Din material
picioare trap!, trap!, trap!/ Ne învârtim, ne colectiv
răsucim/ Şi spre mese noi pornim!”
Adeziv
O5 DOS Activitate practică:
“Ghetuţa mea”

Copiii sunt impartiţi în patru grupe şi


sunt aşezaţi la măsuţe. Vor denumi
materialele şi ustensilele puse la
O6 dispoziţie după care va trebui sa
urmeze indicaţiile educatoarei în
vederea aşezării fiecărui element
component la locul potrivit.

5.Obținerea Varianta III: Observarea comporta-


performanței O4 “Cutiuţele Moşului” Conversația mentului copiilor in
Copiii sunt invitați să așeze bomboanele, timpul activității;
ghetuţele şi cadourile în cutiuţein funcţie de
mărimea lor. Explicatia Aprecierea lucărilor și a
comportamentului
Exercitiu copiilor;
Demonstratia
Analiza produselor
Fise de lucru activității

Biscuiţi
Cremă de
ciocolată
Linguriţe
acuarele,
Fișe de lucri,
culori

Pe grupe;
Individual
Perechi
La finalul jocului, copiii vor primi căte o fişă Aprciecierea verbală
6.Asigurarea retentiei de lucru individual iar ca răsplată pentru Conversaţia
si a transferului participarea la activitate câte un medallion. Recompense
Frontal
Explicația

Jocul

c.Activitati recreative Se vor desfășura apoi jocurile “Cursa


spiridușilor harnici!” și
”Mesaj către Moș Nicolae!”
Toată grupa
Copiilor le vor fi prezente sarcinile şi regulile
O7
de joc. Se vor forma două echipe. Echipa
spiriduşilor roşii şi echipa spiriduşilor verzi.
Astăzi vor fi ajutorul Moşului şi vor aduna în
săculeţ bombonelele pe care Moşul le-a
pierdut din sac.Ambele echipe vor fi
câştigătoare şi vor primi aplauze pentru
hărnicie.Ȋn continuare copiii sunt aşezaţi în
semicerc.Va trece un spiriduş din mână în
mână de la unul la celălalt, când educatoarea
va spune „Stop” copilul va trebui să spună ce
doreşte să primească
de la Moş Nicolae. După finalizarea jocului
copiii sunt invitaţi să descopere cadourile din
gheată.
Activitatea se va încheia cu bucuria pe
care o au copiii la primirea darurilor.

7.Evaluarea si Observarea comporta-


incheierea activitatii Se fac aprecieri asupra modului de Explicația mentului copiilor.
desfasurare a intregii activitati. Observația

Copiii vor fi apreciaţi pentru întreaga lor Aprecierea verbală,


activitate, şi vor primi surprizele din sacul aplauzele
Moşului.

Se ofera copiilor stimulente.

S-ar putea să vă placă și