Sunteți pe pagina 1din 2

2.

PROCESUL DE INVATAMANT
Procesul de invatamant este principalul subsistem al sistemului de invatamant in cadrul caruia se
realizeaza instruirea elevilor si studentilor prin intermediul activitatilor proiectate, organizate si
dirijate de catre profesori, in conformitate cu anumite norme si principii didactice, intr-un context
metodic adecvat, apeland la resurse materiale si didactice potrivite, in vederea atingerii
dezideratelor educative.
Reprezinta dimensiunea dinamica a sistemului de invatamant.
Functiile generale ale sistemului de invatamant sunt realizate in cadrul procesului de invatamant
prin intermediul programelor de instruire formala dar si nonformala structurate si ierarhizate pe
cicluri si ani de studii.
D.p.d.v. Structurl si functional procesul de invatamant este subordonat sistemului de invatamant.
Pe de alta parte, dimensiunea operationala a procesului de invatamant, dependenta de decizia
profesorului, ii confera acestuia un anumit grad de libertate in proiectarea, realizarea si
dezvoltarea instruirii.
Procesul de invatamant este asadar un ansamblu de activitati orgnizate si dirijate care se
desfasoara etapizat, in cadrul unor institutii specializate, sub indrumarea unor persoane pregatite
in acest scop, in vederea indeplinirii anumitor obiective instructiv-educative.
Cu alte cuvinte, procesul de invatamant poate fi definit si ca un ansamblu de elemente (obiective,
continuturi, resurse umane, resurse materiale, strategii de instruire, tehnici de evaluare) care
interactioneaza in cadrul unei activitati complexe desfasurate in mod organizat si sistematic,
pentru realizarea unor finalitati dinainte stabilite.
STRUCTURA
Nivelul de organizare al procesului de invatamant poate fi analizat in sens
macrostructural si in sens microstructural.
Nivelul actiunilor principale desfasurate in cadrul procesului de invatamant vizeaza
predarea, invatarea si evaluarea.
Nivelul structurii de baza vizeaza obiectivele, continutul, metodologia si evaluarea.
DIMENSIUNI
Dimensiunea functionala a proc. de invatamant vizeaza un ansamblu de variabile
dependente de sistem, stabilite la nivelul documentelor de politica a educatiei: finalitatile
macrostructurale care determina finalitatile microstructurale. Trebuie sa stim care sunt
obiectivele sistemului, ce tinteste sa faca si ce obtine.
Dimensiunea structurala vizeaza functionarea sistemului ce are la baza resurse ( umane,
materiale si financiare), continuturi, forme de organizare a activitatilor, strategii didactice etc.
Resurse umane : I- profesorul ( proiecteaza proc. de invatamant).
II- elevul (participa la proc. de invatamant atat ca obiect, dar mai ales ca subiect al
educatiei).
Resurse materiale: cuprind mijloacele de invatare si pe cele financiare.
Continuturile invatarii: sunt valorile stiintifice, tehnice si umaniste, structurate in
programele si manualele scolare pe baza unor criterii.
Formele de organizare a activitatii didactice asigura aplicarea si realizarea obiectivelor prin
lectii desfasurate in clase, laboratoare, ateliere scolare, terenuri, vizite.
Strategiile didactice: sunt instrumentele de realizare a obiectivelor pedagogice si a
continuturilor.
Dimensiunea operationala urmareste activitatea concreta de predare- invatare- evaluare
realizata de cadrul didactic cu elevii/ studentii, metodele si strategiile didactice folosite.
In cadrul procesului de invatamant de desfasoara urmatoarele tipuri de activitati:
De predare, invatare si evaluare;
Manageriale;
-Economico- financiare;
-Administrativ- gospodaresti;
-In afara clasei si a scolii
-MODELE ALE PROCESULUI DE INVATAMANT
-Modelul interactiv: accentueaza corelatia si interactiunea reciproca dintre predare-
invatare- evaluare.
-Modelul sistemic: introduce rigoarea analizei in abordarea ansamblului de elemente
educationale.
-Modelul informational: studiaza principalele categorii de informatii vehiculate in circuitele
internationale ale procesului de invatamant.
-Modelul cibernetic: introduce si cultiva rolul mecanismelor de feedback, regleaza si
autoregleaza procesul instructiv- educativ.
-Modelul comunicational: studiaza participantii la actul de comunicare, canaul de
comunicare si decodare a mesajelor, relatiile dintre repertori.
-Modelul campului educational: reprezinta un mod de structurare a activitatii de invatare a
elevilor.
-Modelul situatiilor de instruire: plaseaza elevul intr-o anumita retea de relatii cu materia
de studiat.
-FUNCTII
-Functia de predare: caracteristica activitatii cadrului didactic, ghidata fiind de obiectivele
educationale.
-Functia de invatare: introduce in discutie „logica psihologica” a procesului de invatamant.
-Functia de evaluare: raspunderea pentru rezultatele instruirii cade, reciproc, atat in sarcina
elevului cat si in cea a profesorului.
-CONDITII SI FACTORI
-Calitatea, articularea si coerenta componentelor;
-Gradul de organizare a activitatii: influenteaza calitatea si cantitatea rezultatelor;
-Calitatea vietii scolare;
-Stilurile educationale.
-Componentele de baza ale sistemului de invatamant sunt:
-Obiectivele invatamantului;
-Agentii actiunii ( profesori, elevi);
-Campul relational( prof- elev, elev- elev);
-Principiile procesului de invatamant;
-Continutul invatamantului;
-Metode de invatamant;
-Mijloace de invatamant;
-Forme de organizare si proiectare didactica;
-Evaluarea in procesul de invatamant.