Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

Cuprins ............................................................................................................................................................. 1
Jurnalul cu dublă intrare .......................................................................................................................... 2
Pași de parcurs ............................................................................................................................................. 2
Avantaje....................................................................................................................................................... 2
Dezavantaje ............................................................................................................................................... 2
Aplicaţie metoda „jurnalul cu dublă intrare” .................................................................................. 3
Bibliografie ..................................................................................................................................................... 5
Jurnalul cu dublă intrare

Jurnalul cu dublă intrare este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură
strânsă între text şi propria lor curiozitate şi experienţă. Acest jurnal este deosebit
de util în care elevii au de citit texte mai lungi, în afara clasei.

Pași de parcurs:

 Lectura textului – elevii sunt solicitați de către formator să citească cu atenție


un anumit text
 Alegerea unui fragment semnificativ – fiecare elev va alege din textul
respectiv un fragment care a avut o influență semnificativă asupra sa ( a avut
ecou în experiența personală sau contrazice informațiile sale anterioare în
ceea ce privește acea problemă).
 Realizarea jurnalului cu dublă intrare – elevii vor primi o fișă care este
împărțită în două coloane: pe prima coloană elevul va descrie fragmentul ales,
pentru ca pe cea de-a doua coloană să noteze comentariile, impresiile
personale referitoare la fragmentul respectiv; pentru completarea celei de-a
doua coloane sunt utile câteva întrebări: Care este motivația alegerii
fragmentului respectiv? Ce conexiuni se pot realiza între respectivul fragment
și experiența proprie? Care sunt nelămuririle în ceea ce privește acel text?

Avantaje:

 Dezvoltarea capacității de înțelegere a unui text;


 Dezvoltarea gândirii;
 Participarea activă a elevilor în actul lecturii;
 Valorificarea experiențelor personale ale fiecărui elev.

Dezavantaje:

 Riscul neimplicării unor elevi în activitate;


 Lipsa exercițiului prealabil poate duce la eșecul tehnicii.

2
Aplicaţie metoda „jurnalul cu dublă intrare”

Clasa: a III-a
Subiectul lecţiei: „Print şi cerşetor” de Mark Twain
Competenţa specifică:
3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare
Formă de organizare: pe grupe
Mijloace didactice: foi albe, marker
Momentul unde aplicăm: Dirijarea învăţării

Citat din text Comentariu


–„Când voi fi rege nu voi avea doar - Ce credeţi că va face micul prinţ
pâine si adăpost, ci şi învăţătură luată după ce a văzit cum trăiau şi se
din cărţi, căci un pântec sătul nu distrau copii din Curtea Gunoaielor?
preţuieşte mult, câtă vreme mintea-i De ce?
înfometată, iar inima aşijderi. Cu
străsnicie voi păstra aceasta în
amintire, ca învăţătura acestei zile să
nu se piardă şi norodul meu din
această pricină să sufere, fiindcă
ştiinţa de carte îmblânzeşte inima şi
sădeşte bunătate şi milostenie.”

Citat din text Comentariu

3
–“Sunteţi în primejdie! Nu-l atingeţi, - Voi ce atutudine aţi fi luat dacă eraţi
el e regele! Mâinile se retraseră, în locul copiilor şi aţi fi descoperit că
asistenţa fu paralizată, nimeni nu se vă aflaţi în faţa regelui vostru? De ce?
mişca, nimeni nu scotea un cuvânt; la
drept vorbind, nimeni nu ştia ce
atitudine să ia sau ce să spună într-o
împrejurare atât de stranie şi de
surprinzătoare.”

-“ Mândru şi fericit, Tom Canty se - Voi ce aţi fi făcut dacă aţi fi fost
ridică şi sărută mâna regelui şi fu în locul lui Tom, în această
petrecut afară din sala tronului. Nu-şi împrejurare? De ce?
pierdu de fel vremea, şi alergă la
maică-sa să-I povestească şi ei şi lui
Nan, şi lui Bet, despre toate acestea şi
să împartă cu ele bucuria acestor
veşti mari”
(“Prinţ şi cerşetor” de M. Twain -
fragmente)

Dialog pe marginea comentariilor făcute: Învăţătorul va purta un dialog cu elevii


pe marginea comentariilor făcute de aceştia şi va sublinia cele mai critice şi mai
creative comentarii făcute de elevii săi.

Temă: Alege şi alte pasaje care te-au impresionat din lectura menţionată şi spune
ce părere ai despre întâmplările prin care au trecut personajele.

4
Bibliografie

1. Oprea, C.L. (2006). Strategii didactice interactive. Bucureşti: E.D.P;


2. Negreţ-Dobridor, I & Pânişoara, I.O. (2005). Ştiinţa învăţării. De la teorie la
practică. Iaşi: Ed. Polirom;
3. https://innerspacejournal.wordpress.com/tag/jurnal-cu-dubla-intrare/.
Accesat la data de 23.05.2019;
4. https://www.didactic.ro/materiale/103978_jurnal-cu-dubl-intrare. Accesat
la data de 23.05.2019;
5. https://www.scribd.com/doc/309336121/Texte-Jurnal-Cu-Dubla-Intrare.
Accesat la data de 23.05.2019.