Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare Unitatea 2

Clasa a VII-a

A fost odată ca niciodată un pește visător, dar oarecare, cenușiu, chiar cam urâțel, din cauza
ochilor bulbucați. Printre atâția pești emo, scene, punk, hippie, cool, el nu avea nicio calitate. Era…
peștele fără calități. În plus, spre deosebire de alții, care umblau în clanuri mari, în bancuri și găști
peștești, el era un biet orfan. Se pierduse de familia lui când nici nu făcuse bine ochi, nu-și amintea nimic,
crescuse așa, mai mult din mila unora, altora.
Orice copil de pește, ca orice copil de nepește are niște modele în viață. El nu și le găsise totuși
printre ai lui, ci în cu totul altă parte, la păsările cerului. Sigur, când era mic privise cu admirație și teamă
spre peștele Pegasus, care arăta ca un scorpion tăvălit prin susan și cu aripi transparente, ca niște jumătăți
de meduză întinse peste niște picioare ca de păianjen. Sau la Peștele-înger, atât de frumos, mai ales cel de
culoare albastră. Ce ciudat, deși i se spunea Peștele-înger, nu avea înotătoarele prea dezvoltate, mai
degrabă aveau aripi, Pirania sau Pisica-de-mare sau Vulturul-de-mare, ăștia din urmă chiar da. Cu
admirație se uita la ei. Să zbori prin apa adâncă, să planezi printre ape, ăsta era și visul lui. Vulturul, mai
mult ca o farfurie zburătoare decât ca o pasăre… […]
Atât de mult și-a dorit peștele cenușiu să fie pasăre, încât și-a înălțat dorințele spre Mama Natură.
Când nu mai spera nimic, a simțit cum înotătoarele pectorale cresc și, cu ele, o dorință uriașă de a se
arunca spre prăpastia cerului, în sus. Într-o bună zi, își luă inima în dinți, tot avântul și… țâșni, tăie
straturile de apă până la suprafață, înaintă destul de mult pe cărarea lichidă șerpuindu-și coada cea
puternică. Apoi urmă… desprinderea. Se trezi acolo în aer, deasupra apei, întinse bine înotătoarele care se
arătară a fi aripi adevărate, albastru-transparente, ca de sticlă, și pluti frumos în aerul sclipitor, în lumea
păsărilor, a fluturilor și a libelulelor cu care el, solzosul, iată că se înrudea, într-un fel. Plutea ținându-și
respirația. Și nu mai era nici doar pește, și nici pasăre. Ce era el? Pasăre printre pești și pește printe păsări.
Fericirea lui nu dură mult. Întors în apele sale, ceilalți se uitară cu dispreț la el, ba mai mult, cu un
fel de groază. Îl vorbeau pe la colțuri – ăia mai bătrâni, care știau atâtea despre lume, dar și cei mai tineri,
care-l considerau blestemat. Un pește –pasăre, ca un liliac printre șoareci, ca o veveriță zburătoare printre
veverițe, ca un aye-aye printre cimpanzei, ca un axolotl printre salamandre. A încercat să nu se uite în
gura lumii. […]
Până la urmă părăsi locul strâmt și ajunse departe, departe, unde întâlni pe unul ca el. Nu era
singur! […]
Și-am încălecat pe niște pești și v-am spus niște povești. Și-am încălecat pe niște calcani și v-am
spus povești pentru fete și băieți de la 10 la 100 de ani.
(Simona Popescu, Peștele – pasăre (cea mai scurtă poveste cu aripi și lacrimă
pentru fetele - dar și băieții - care și-au dorit măcar o dată în viață să aibă aripi în
volumul „Ce poți face cu două cuvinte”)
A.  Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul dat. 20 de puncte
1. Notează numele a altor doi pești la care privise cu admirație când era mic. 4 puncte

2. Ce vis nutrește peștele? 2 puncte


a) de a deveni pasăre;
b) de a deveni aviator;
c) de a deveni renumit.

3. Cine i-a îndeplinit peștelui dorința? 2 puncte


a) Mama-Natură;
b) un alt pește;
c) mama lui.

4. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informaţiile din textul de mai sus. 6 puncte
   Enunțul   Corect Incorect

a. Peștele visător avea multe calități.

b. Peștele era orfan, fiindcă se pierduse de familia lui.

c. Orice copil are modele în viață.

d. Peștele visător își găsise modele printre alți pești.

e. Peștele își înalță dorința de a deveni pasăre spre Mama Natură.

f. La întoarcere, ceilalți pești l-au primit cu brațele deschise.

5. Menționează tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos:  6 puncte

Fragment: Tipar textual

a. A fost odată ca niciodată un pește visător, dar oarecare, cenușiu, chiar cam
urâțel, din cauza ochilor bulbucați.

b. Într-o bună zi, își luă inima în dinți, tot avântul și… țâșni, tăie straturile de
apă până la suprafață, înaintă destul de mult pe cărarea lichidă șerpuindu-și
coada cea puternică

B.  Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.  50 de puncte
1. Rescrie enunțul „A fost odată ca niciodată un pește visător, dar oarecare, cenușiu, chiar cam urâțel, din
cauza ochilor bulbucați”, înlocuind cuvântul „bulbucați” cu un sinonim și cuvântul ”urâțel” cu un antonim.
6 puncte

2. Alcătuiește un enunț asertiv în care să ai un verb auxiliar și unul exclamativ în care să ai verbul ”a fi” la
modul imperativ, persoana a II-a, nunărul singular, formă negativă. 8 puncte

3. Formulează  trei enunțuri în care să ai forme verbale nepersonale cu funcții sintactice diferite, pe care le
vei preciza. 12 puncte

4. Identifică, în primul enunț, un cuvânt format prin: 6 puncte


a. derivare
b. compunere

5. Completează spațiile libere cu forma verbală cerută între paranteze:


”Primele animale vertebrate .........................(a evolua – indicativ, perfect compus) din aşa numiţii
“ţâşnitori de mare” acum 500 de milioane de ani. Acestea ............(a avea – indicativ, imperfect, formă
negativă) fălci, se hrăneau probabil cu particule mici din apă. Mai târziu au început să dezvolte solzi şi
placă dentară pentru ....................(a se apăra – infinitiv) de prădători (insecte).” (www.lovinganimals.com)
6 puncte

6. Transcrie din enunțul: ”Se pierduse de familia lui când nici nu făcuse bine ochi, nu-și amintea nimic,
crescuse așa, mai mult din mila unora, altora”, câte un cuvânt care conține: 6 puncte
diftong:
hiat:
7. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele: 6 puncte
cenușiu -
ochilor -
picioare –

Subiectul al II-lea 20 de puncte


Scrie o compunere, de minimum 100 de cuvinte, în care să caracterizezi peștele visător.
În compunerea ta trebuie:
- să prezinți două procedee/mijloace de caracterizare a personajului prezente în text;
- să numeşti două trăsături (fizice şi/sau morale) ale personajului;
- să ilustrezi trăsăturile prin referire la întâmplări/la situații semnificative sau prin citate adecvate;
- să prezinți relațiile dintre personaj şi celelalte personaje ale fragmentului.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


 conținutul compunerii – 12 puncte
 redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct;
proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1
punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 de cuvinte
și dezvoltă subiectul propus.

Cum ți s-a părut testul?