Sunteți pe pagina 1din 1

Test la limba și literatura

Odaia mea mă înspăimântă -Odaie, plină de ecouri,


Cu brâie negre zugrăvită- Când plânsu-mi începe să mă prindă,
Prin noapte, toamna despletită Stau triste negrele tablouri-
În mii de fluiere cântă. Făclia tremură-n oglindă.

-Odaie, plină de mistere, Odaia mea mă înspăimântă


În pacea ta e nebunie; Aici n-ar sta nicio iubită,
Dorm umbre negre prin unghere Prin noapte, toamna despletită
Pe masă arde o făclie. În mii de fluiere cântă.
(George Bacovia, Singur)
Cerințe:
1. Menționează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor:
Mă înspăimântă=
Triste=
2. Încercuiește răspunsul corect:
a) Punctele de suspensie din ultima strofă marchează grafic ezitarea eului poetic/ vers
neîncheiat.
b)Verbul tremură, are în context, sens deonativ/conotativ.
3. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al morții.
4. Ilustrează o caracteristică a genului liric, prezentă în text.
5. Completează spațiile libere: a) Una din temele poeziei este...
b) Un simbol regăsit în versurile citate este...
c) O marcă a adresării directe, prezentă în poezia citată, este...
d) Figura de stil utilizată în versul Dorm umbre negre prin unghere este...
6. Selectează din text câte o: a) Imagine vizuală...
b) Imagine auditivă...
c) Imagine olfactivă...
d) Imagine dinamică...
7. Explică, în 5 rânduri, semnificația titlului, în relație cu textul poeziei.
8. Comentează, în 10-15 rânduri, mesajul poetic al textului. Vei avea în vedere:
- Precizarea mesajului poetic
- Interpretarea mesajului poetic în relație cu imaginarul poetic ( universul liric, mijloace
artistice)
- Analiza a două componente de structură/de limbaj specifice textului poetic (titlu,
temă, secvențe lirice, viziunea asupra lumii)
- Redactarea compunerii (ortografie, punctuație, lizibilitate, exprimare, registrul
stilistic).