Sunteți pe pagina 1din 1

Adjectivul.

Articolul demonstrativ

Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă însușirea unui obiect.

Adjectivul determină un substantiv:


Ex: Trandafirii roșii înfloriseră deja. (ce fel de trandafiri? – roșii)

Adjectivul se acordă în gen și număr cu substantivul pe care îl determină.

Desinența indică modificarea formei adjectivului în funcție de gen și număr.

Clasificarea adjectivelor:

1. După flexiune:
a) adjective variabile (își modifică forma în vorbire) ;
Ex:frumos,tânăr,lung,mare,etc.
b) adjective invariabile (nu își modifică forma în vorbire): cumsecade, gri,roz
2. După proveniență:
a) adjective propriu-zise: mic, iute;
b) adjective participale (provenite din verb la participiu): (temă) efectuată,
desenat,scris;

Adjectivul poate sta după substantivul pe care îl determină, dar și în fața acestuia. Când stă în
fața substantivului, preia articolul hotărât: frumoasa fată. În propoziție , adjectivul este atribut.

Articolul demonstrativ

- leagă un adjectiv de substantivul determinat, cu care se acordă în gen și nr.

Forme:

Masculin

Singular plural

Cel,celui cei, celor

Feminin

Singular plural

Cea ,celei cele, celor