Sunteți pe pagina 1din 10

NOŢIUNI DE FONETICĂ

 Diftongul, triftongul si hiatulTom, motanul din benzile desenate, e îmbufnat
deoarece a uitat ce înseamnă fonetica...Ajută-l tu!
Grupurile de sunete
 Diftongul
 Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-
o vocală şi o semivocală, pronunţate în aceeaşi
silabă.
 – ştiu – că
– broas – că
 Exemple de diftongi
 – doi, noi, voi, soi, cuib, soare, deal, iute, piatră,
nou, vrei, ziuă, oameni, ziuă.
– seară, iarbă, iepure, iubi, soare, rouă, mai, noroi,
pui, august, fiu, lei, stea, fier, două.
Găsiţi în imaginea de mai
jos, doi termeni referitori la
decor, care conţin diftongi
Cuvintele ``mustăcioară``,``
mescioară`` conţin diftongi?
Dacă da, care sunt aceia...?
Dacă nu, de ce nu există
diftong în cuvintele date?
 Triftongul
 Triftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală
şi două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă.
 – cre – ioa – ne
 Exemple de triftongi
 – doreau, beau, inimioară, lăcrămioară, aripioară, tăiai,
voiau, leoaică.
– cre-ioa-ne, pri-veai, lu-poai-că, leoar-că, vreau, vu-iau, ve-
deau, tră-iau
Găsiţi în imaginea de mai jos un termen ce
conţine triftong.
Hiatul
Hiatul apare între două vocale alăturate,
pronunţate în silabe diferite.
– du – el
– ca – i – să
Exemple de hiaturi
– a-e-ro-port, fi-in-ţă, al-co-ol, id-e-e, res-pec-tu-os, po-e-
zi-e, tot-dea-u-na, su-pra-a-glo-me-rat, a-er, a-ur, du-el,
ca-i-să, a-le-e, co-o-pe-ra-ti-e, bi-o-lo-gi-e, zo-o-lo-gi-e, tri-
unghi.
Găsiţi în imaginea de mai jos, un termen ce denumeşte o culoare care conţin
hiat
 Cum ţi s-a
părut lecţia de
azi?