Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare –Vocabular cls 7

Citeste cu atenție și rezolvă cerințele:


,, Locuitorii aceștia de sub brad sunt niște făpturi de mirare. Iuți și nestatornici ca
apele...răbdători în suferinți ca și-n ierni cumplite, fără griji în bucurii ca și-n arșițele lor de
cuptor...,,
1. Selectează din text două derivate și explică modul de formare.1p
2. Dă sinonime pentru cuvintele din text :făpturi,iuți, nestatornici, răbdători, suferinți 5p
3. Dați antonime pentru cuvintele din text ,,suferinți,, cumplite,,arșițele,, 6p
4. Alcătuiți 3 enunțuri cu sensurile cuvântului polisemantic ,,iute,, 6p
5. Alcătuiti enunțuri în care să demostrați ominimia cuvintelor,,breton,, bloc,, 1p
6. Taie paronimul nepotrivit pentru contextul dat: 8p
La sfârșitul meciului a fost convocat colegiul arbitrar/arbitral.
Ostașii s-au alineat/aliniat pentru raport.
S-a descoperit un nou zăcământ carbonifer/carbonier.
A plecat acasă pentru o problemă familiară/familială.
7.Corectează erorile de exprimare: Mama mi-a sugerat să anexez alături un test de gramatică.
Am găsit soluția cea mai optimă pentru rochia ei.Protagonistul principal al filmului este un actor
foarte cunoscut.6p
8. Formează cuvinte noi prin derivare de la cuvintele :prieten, a face ( câte 4 cuvinte) 8p
9.Alcătuiți familia lexicală acuvântului ,,piatră,, (derivate și compuse 5 termeni) 1p
10. Dati exemple de 3 cuvinte formate prin 3 procedee diferite de compunere.Precizați-le. 6p
11.Găsiți sinonime(cuvinte)pentru locuțiunile următoare:băgare de seamă,cu ochii în patru, a- l
trage de limbă,cât ai zice pește și precizați felul lor(verbale,adjectivale etc) 1p
12. Eliminați cuvintele care nu sunt derivate: păpușică, furnică, rotisor, lucitor,
picior,vrăbiuță,maimuță,măgar,zidar 5p