Sunteți pe pagina 1din 2

TEST – SUBSTANTIVUL

CLASA A VII-A

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (48 de puncte)

1. Daţi definiţia substantivului. 6p


2. Formaţi substantive feminine de la următoarele substantive masculine şi indicaţi
sufixele moţionale folosite: tigru, ţăran, oltean, florar, leu, ardelean. 6p
3. Extrageţi, din versurile de mai jos, substantivele epicene: 6p

Însă vrabia bronzată


                        E hazlie, e şireată.
                        S-a-mbrăcat în cucuvea
                        Şi-aşteptându-şi musafirul,
                        Într-o carte răsfoia. (Constanţa Buzea, Însă vrabia bronzată)

4. Daţi exemplu de trei substantive defective de singular. 6p


5. Alcătuiţi trei propoziţii în care substantivul „sărbătoare” să fie, pe rând: nume
predicativ în N., atribut substantival prepoziţional în AC, nume predicativ în G. cu
prepoziţie. 6p
6. Menţionaţi cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivelor subliniate, din
următorul text: 6p
„Pe omătul de sticlă, crengile salcâmilor întind horboţică albastră de umbră. Moş
Crăciun a început să umble prin târguri şi prin sate. Are un palton cafeniu, vechi şi
ros. [...] Se opreşte la porţi şi le face copiilor cadouri”.

7. Alcătuiţi propoziţii în care substantivele să aibă şi să îndeplinească următoarele


cazuri şi funcţii sintactice; subliniaţi-le! 6p
- complement circumstanţial de loc în G.;
- atribut substantival prepoziţionl în D.;
- complement direct în AC.
8. Alcătuiţi propoziţii în care locuţiunea substantivală „părere de rău” să aibă funcţia
sintactică de complement direct în AC. şi locuţiunea substantivală „dare de mână”
să aibă funcţia sintactică de complement indirect în AC. 6p

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Redactaţi o compunere de 15-20 de rânduri pe tema anotimpului iarna sau a sărbătorilor


de iarnă; în compunerea voastră trebuie să îndepliniţi următoarele sarcini:

- daţi un titlu sugestiv compunerii;

- folosiţi: un substantiv epicen, un substantiv defectiv de singular, un substantiv


defectiv de plural, un substantiv colectiv, un substantiv compus, o locuţiune
substantivală; subliniaţi-le!

- respectaţi cele trei părţi obligatorii oricărei compuneri: introducere, cuprins şi


încheiere;

- respectaţi limita spaţiului indicat.

Se acordă 12 puncte pentru redactare!

SUCCES!