Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 5-Fișă de lucru individuală ( Obținerea performanței)- 1

1. Grupaţi substantivele niște creioane, vizită, castelul, o imagine, peretele, poezie, fulgi,
un călător, telefon în :

 Substantive articulate :

 …………………………………………………………………
 Substantive nearticulate :

 …………………………………………………………………

2. Explicați ortografia substantivului fiii :

3. Alcătuiţi două enunţuri în care substantivul caiet să fie, pe rând, subiect şi atribut.

Anexa 5-Fișă de lucru individuală ( Obținerea performanței)- 2

1. Grupaţi substantivele niște creioane, vizită, castelul, o imagine, peretele, poezie, fulgi,
un călător, telefon în :

 Substantive articulate :

 …………………………………………………………………
 Substantive nearticulate :

 …………………………………………………………………

2. Precizaţi genul şi numărul substantivelor :

călător clădire blocuri

3. Alcătuiţi un enunț în care substantivul carte să fie subiect .

Anexa 5-Fișă de lucru individuală ( Obținerea performanței)- 3

4. Grupaţi substantivele niște creioane, vizita, castelul, o imagine, peretele,o poezie, fulgii,
un călător, telefonul în :

 Substantive cu articol hotărât :

 …………………………………………………………………
 Substantive cu articol nehotărât :

 …………………………………………………………………

2. Precizaţi genul şi numărul substantivelor :

călător clădire blocuri