Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială Nr.

2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugojdirector@clicknet.ro

EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Clasa a V-a PROBA ORALĂ


Bilet nr.1
EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
AN ŞCOLAR 2017-2018 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

I. Menționează 4 trăsături ale operei literare. 4p.


II. Gaseste cate un antonim pentru cuvintele: “lumina’, “vorbaret”. 2p.
III. Construieste un enunt in care substantivul ,,colegul” sa fie subiect. 2p
IV. Conjugă verbul ,,a trece” la timpul trecut. 1p

1p. din oficiu.

Evaluator 1: Prof. Ana-Maria Dan


Evaluator 2: Prof. Liliana Elena Soare
Şcoala Gimnazială Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugojdirector@clicknet.ro

EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Clasa a V-a PROBA ORALĂ


Bilet nr. 2

I. Prezinta un moment din actiunea operei literare “Vizita…” de I.L.Caragiale. 1p


II. Menționează 4 trăsături ale schiței. 1p.
III. Alcatuieste familia lexicala a cuvantului “scoala”. 2p
IV. Construieste două enunturi in care verbul a părea să fie verb predicativ, iar apoi
verb copulativ.
2p.
V. Enumeră 4 trăsături ale genului liric. 2p.
VI. Se dă propoziția: Ionel a câștigat concursul. Analizează morfo-sintactic cuvântul
subliniat. 1p.

1p din oficiu.

Evaluator 1: Prof. Ana-Maria Dan


Evaluator 2: Prof. Liliana Elena Soare
Şcoala Gimnazială Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugojdirector@clicknet.ro

EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Clasa a V-a PROBA ORALĂ


Bilet nr. 3

I. Enumeră şi argumentează doua trăsături morale ale personajului principal din basmul
studiat la clasă. 1p.
II. Enumeră gradele de comparație ale adverbului. Alcătuiește câte o propoziție pentru
fiecare grad. .2p.
III. Conjugă verbul a scrie la modul indicativ timpul mai mult ca perfect. 2p.
IV. Alcătuiește o propoziție dezvoltată după schema: S+A+P+C. 1p.
V. Enumeră părțile de vorbire neflexibile. 2p.
VI. Se dă propoziția: Tu ai câștigat concursul. Analizează morfo-sintactic cuvântul
subliniat. 1p.

1p din oficiu.

Evaluator 1: Prof. Ana-Maria Dan


Evaluator 2: Prof. Liliana Elena Soare
Şcoala Gimnazială Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugojdirector@clicknet.ro

EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Clasa a V-a PROBA ORALĂ


Bilet nr. 4

I. Enumeră etapele acţiunii. 1p.


II. Dă exemplu de 1 cuvânt care să conțină vocale în hiat. 1p.
III. Enumeră 6 forme neaccentuate ale pronumelui personal din cazul acuzativ. 2p.
IV. Menționează 4 trăsături ale textului narativ. 2p.
V. Enumeră părțile de vorbire flexibile. 2p.
VI. Se dă propoziția: A doua concurentă a câștigat. Analizează morfo-sintactic cuvântul
subliniat. 1p.

1p. din oficiu.

Evaluator 1: Prof. Ana-Maria Dan


Evaluator 2: Prof. Liliana Elena Soare