Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,


Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Secțiunea A
Etapa locală, 8.02.2020
Clasa a V-a

Varianta 2
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
 Puntajul total este de 100 de puncte.

Citește cu atenție următoarele texte și răspunde tuturor cerințelor formulate în sarcinile de lucru:

A.
Îndată ce soarele scăpătă după culme, luna, alungată de pe tărâmul celălalt, ieși în răsărit în
marginea dumbrăvii.
Niciodată Lizuca nu văzuse luna așa de aproape și așa de mare. O neliniște i se furișă în suflet.
Spre asfințit, în fundul pădurii, clipeau încă fire de jar sub spuză; într-acolo se strecurau pe nesimțite
5 cele din urmă păsărele, dându-i bună-seara. Și cu toate că spre răsărit se înroșea luna și creștea
lumina peste pâcla ogoarelor, în pădure o umbră tainică și deasă se întindea, izvorând din văi și
cotloane necunoscute.
Lizuca se simțea puțintel înfricoșată.
- Ce ne facem noi, Patrocle? întrebă ea pe cățel. Drumul nu se mai cunoaște.
10 Prin ușoara întunecime viorie, cățelul îi atinse mâinile cu botul și o privi amical. Cu Patrocle
lângă dânsa, n-avea de ce se teme. Asta o vedea foarte bine duduia Lizuca.
- Patrocle, îi zise ea, eu știu că tu ești cățel vrednic și viteaz; dar ce ne facem noi dacă ne-om
rătăci în pădure? Acu ar fi bine să cioplim o toacă de lemn de tei și s-o aninăm întrun vârf de copac.
Când bate vântul, toaca sună și bunicii ne caută și ne vor găsi. Dar nu putem face toacă, pentru că
15 n-am luat cuțit de-acasă.
- Se-nțelege, răspunse Patrocle, fără cuțit nu facem nicio ispravă.
- Atuncea ce-i de făcut? Iaca, în cer, Dumnezeu a aprins lumânările, dar cărarea tot nu se zărește.
Așa nu putem sta. Eu zic să căutăm un culcuș.
- Ăsta-i lucru prea ușor, răspunse Patrocle.
20 - Bine; atuncea hai să mergem. Dar cui putem cere noi găzduire într-o noapte ca asta și în așa
singurătăți?
Cățelul porni înainte, adulmecând prin iarbă. Copilița băgă de seamă că de-o parte și de alta a
cărării florile își plecaseră capetele și dormeau. Într-un colț de umbră îi apăru o luminiță.
- Acolo trebuie sa fie o căsuță pentru noi, murmură duduia Lizuca.
25 (Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
B.

Eu și Urechilă ne-am întors acasă cu înștiințările în ghiozdane. Uneori, plicurile astea pentru
părinți atârnă așa greu, de parcă am căra niște pietre de moară în spate. Asta am ales când aduc
vești foarte proaste.(...)
Paquito Medina ne-a ajuns din urmă pe mine și pe Urechilă. Părea destul de sigur pe el.
5 - Și mie mi-a dat duduia Asuncion un plic.
A spus-o de parcă ar fi primit o diplomă de merit.
- Cum? Și sunt singurul care o să fie certat odată ajuns acasă? am izbucnit eu, luând-o înainte și
călcând apăsat, plin de nervi și sătul de prietenii care mă însoțeau.
Paquito Medina a tras o alergătură, ca să mă ajungă din urmă.

1
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,
Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

10 - Manolito! Și eu o să mă aleg cu o papară.


- Uite că nu te cred. Cum să-i dai crezare unuia care-mi zice că urmează să fie certat și se poartă
de parcă puțin i-ar păsa?!
- Îți jur pe amintirea tatălui meu!
Păi dacă așa stăteau lucrurile, atunci chiar trebuia să-l cred. Oricum, Paquito Medina este un
15 ciudat.
- Și ți-e, așa, totuna c-o să te certe?
- Nu, nu mi-e deloc totuna, mi-a răspuns el, pe un ton cât se poate de serios. Ce-i drept n-o să fiu
certat prea tare, fiindcă eu mă port întotdeauna bine. Nu știu cum reușesc, dar mereu mă port bine.
- Dar eu fac fix pe dos, i-am răspuns. Nu știu cum se-ntâmplă, dar mereu reușesc să mă port
20 anapoda.
- Și m-am săturat de asta, a mai spus Paquito Medina.
- Și eu m-am săturat.
- Dacă o să te așezi într-o zi în spatele meu, o să te las să copiezi de la mine, mi-a promis el.
- Să sperăm că atunci o să înțelegi și tu cum trebuie întrebarea. Nu te superi că-ți zic...
25 Iar el mi-a zis că nu se supără. Și a mai adăugat un lucru de care cred că o să-mi amintesc cât
voi trăi:
- Atunci când ți se întâmplă ceva rău, trebuie să te gândești că o să treacă, chiar dacă nu îți vine
să crezi asta. O să treacă și o să-ți aduci aminte de acel lucru ca și când totul i s-ar fi întâmplat
altuia.
30 - De unde știi?
(Elvira Lindo, Manolito Ochelaristu')
C.

Prietenia are dreptul la cuvânt. Dacă i se ia acest drept, nu e prietenie. Prietenia e ca mierea: nu
expiră şi nu are termen de garanţie. Dacă expiră, e marfă contrafăcută. Te bucuri întotdeauna când
îţi revezi un prieten, după orice interval de timp: minute, ore sau ani. Dacă nu te bucuri, nu e
prietenie Prietenia nu seamănă cu zeii, seamănă cu Dumnezeu. Înţelege totul fără explicaţii. Dacă
5 explicaţia apare, ea nu e pentru a explica, ci pentru a desfăta. Se poate greşi în viaţă. Asta nu tulbură
prietenia care e dincolo de greşeală şi iertare. Prietenia e mai de preţ decât dragostea. Are toate
aceste însuşiri, dacă e prietenie. Dacă nu le are, nu e prietenie. E, poate, dragoste. Prietenia
adevărată se salvează. Dacă se pierde pentru totdeauna, nu e prietenie.
(Ioana Pârvulescu, Despre prietenie cu dragoste,
https://www.lapunkt.ro)

SUBIECTUL I 20 de puncte

Scrie numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. Cuvintele ghiozdane, ciudat, fix conţin, în ordine:
a) 7 sunete, 6 sunete, 4 sunete
b) 8 sunete, 5sunete, 3 sunete
c) 7 sunete, 5 sunete, 4 sunete
d) 7 sunete, 5 sunete, 3 sunete 2puncte
2. În enunțul: Prin ușoara întunecime viorie, cățelul îi atinse mâinile cu botul și o privi amical,
există:
a) patru substantive şi trei verbe
b) patru substantive şi două verbe

2
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,
Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

c) trei substantive şi trei verbe


d) trei substantive şi două verbe 2 puncte
3. Sinonimele contextuale ale cuvintelor: neliniște, pâclă, tainică, din rândurile 3-6 de la textul A
sunt, în ordine:
a) liniște, negură, nedeslușită
b) agitație, ceață, deslușită
c) frământare, ceață, misterioasă
d) calm, ceață, misterioasă 2 puncte
Scrie răspunsurile corecte ale cerințelor de mai jos:
4. Transcrie silaba accentuată din cuvintele: întotdeauna, amintesc. 2 puncte
5. Transcrie două cuvinte din câmpul lexical al substantivului natură ce apar în textul A.
2 puncte
6. Alcătuiește o propoziție în care verbul a fi să fie verb auxiliar. 2 puncte
7. Transcrie din textul B două predicate exprimate prin verbe aflate la timpuri diferite; precizează
aceste timpuri. 2puncte
8. Transformă propoziţia Cățelul porni înainte, adulmecând prin iarbă în propoziţie simplă, forma
negativă. 2 puncte
9. Alcǎtuieşte o propoziţie interogativă în care să te adresezi Lizucăi, care să conţină un verb la
modul indicativ, timpul perfect compus. 2 puncte
10. Scrie corect enunțul: 2 puncte
- Nu fii tristă, Lizuca, Patrocle te v-a ajuta!

SUBIECTUL al II-lea 40 de puncte

Scrie răspunsul, în enunțuri, pentru fiecare dintre întrebările de mai jos:


1. Formulează câte o idee principală pentru textele A și B. 4 puncte
2. Transcrie, din textul A, câte un cuvânt/secvență care se referă la timpul și spațiul acțiunii. 4 puncte
3. Precizează, într-un enunț, ce ar fi vrut Lizuca să facă dacă ar fi avut un cuțit. 4 puncte
4. De ce folosește naratorul din textul A expresia ”în cer s-au aprins lumânările”? 4 puncte
5. Selectează, din textul C, enunțul în care prietenia este asociată cu un sentiment. 4 puncte
6. Precizează o trăsătură morală a lui Paquito Medina din textul B; motivează cu un exemplu
comentat din text. 6 puncte
7. Explică semnificația secvenței din textul B: Atunci când ți se întâmplă ceva rău, trebuie să te
gândești că o să treacă, chiar dacă nu îți vine să crezi asta. O să treacă și o să-ți aduci aminte de
acel lucru ca și când totul i s-ar fi întâmplat altuia. 6 puncte
8. Prezintă o asemănare și o deosebire între Manolito și Paquito, cele două personaje ale textului B,
într-un text de 40-50 de cuvinte. 8 puncte

SUBIECTUL al III-lea 40 de puncte

Alcǎtuieşte un text narativ de 150-200 de cuvinte în care sǎ îți imaginezi o continuare a textului B.

În redactarea textului, vei avea în vedere:


- construirea unor idei creative adecvate cerinţei, respectând tema şi conţinutul; 8 puncte
- respectarea trăsăturilor unui text narativ şi a structurii unei compuneri; 8 puncte
- realizarea coerenţei tematice si a coeziunii; 4 puncte
3
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,
Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

- utilizarea a două elemente de limbaj artistic; 4 puncte


- construirea a două structuri diferite asociate senzaţiilor (ce se vede/ se aude); 4 puncte
- utilizarea claselor morfologice specifice şi a timpurilor verbale adecvate 4 puncte

Vei primi 32 de puncte pentru conținutul compunerii și 8 puncte pentru redactare.


Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de
cuvinte şi dezvoltă subiectul propus.