Sunteți pe pagina 1din 12

Şcoala Gimnazială Nr.

2 Lugoj

Disciplina: Limba şi literatura română

Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017

Proba orală – Bilet nr. 1

1. Precizaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:

El era cuminte. Copilul inteligent nu a plecat.3p.

2. Enumeraţi trei caracteristici ale genului epic. 3p.

3. Prezentaţi un personaj dintr-o comedie studiată .3p.

Se acordă 1punct din oficiu.

Succes !
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj

Disciplina: Limba şi literatura română

Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017

Proba orală – Bilet nr. 2

1..Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:

Băiatul inteligent a ajuns la destinaţie. 3p.

2.Enumeraţi trei caracterteristici ale genului liric..3p.

3.Prezentaţi un personaj dintr-un roman studiat.3p.

Se acordă 1 punct din oficiu.


Succes!
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj

Disciplina: Limba şi literatura română

Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017

Proba orală – Bilet nr. 3

1..Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:

A câştigat al doillea concurs. 3p.

2.Enumeraţi trei caracterteristici ale genului epic. 3p.

3.Prezentaţi un personaj dintr-un roman studiat.3p.

Se acordă 1 punct din oficiu.


Succes!
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj

Disciplina: Limba şi literatura română

Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017

Proba orală – Bilet nr. 4

1..Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:

Doi dintre ei au citit romanul. 3p.

2.Enumeraţi două caracterteristici ale genului epic şi o trăsătură a genului liric. 3p.

3.Prezentaţi un personaj dintr-o operă studiată. 3p.

Se acordă 1 punct din oficiu.


Succes!
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj

Disciplina: Limba şi literatura română

Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017

Proba orală – Bilet nr. 5

1..Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:

Noi am primit o notă mare. 3p.

2.Enumeraţi trei caracterteristici ale genului liric..3p.

3.Prezentaţi un personaj dintr-o operă studiată. 3p.

Se acordă 1 punct din oficiu.


Succes!
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj

Disciplina: Limba şi literatura română

Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017

Proba orală – Bilet nr. 6

1.Alcătuieşte o compunere în care să povesteşti o zi de vacanţă petrecută la sat. 4 p

2. Subliniază substantivele din propoziţia următoare:

Băiatul a cumpărat mere, pere şi caise. 4p

3. Enumeră două tăsături ale genului epic. 1p

Se acordă 1 punct din oficiu.


Succes!
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj

Disciplina: Limba şi literatura română

Clasa a-VIII-a

Varianta 2

Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017

Proba scrisă

1. Împarte frazele în propoziţii şi precizează felul acestora:

Maria a devenit ce şi-au dorit părinţii.. 1p

Trebuie să scriem ordonat.. 1p

2. Enumeră trei trăsături ale genului dramatic. 1,5 p

3. Enumeră trei trăsături ale basmului. 1,5 p

4 .Prezintă, în zece rânduri, subiectul romanului ,,Baltagul“ de M. Sadoveanu.3p

5. Precizează funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate: 2 p

Băiatul inteligent a ajuns la destinaţie.

El era cuminte. Copilul inteligent nu a plecat.

Timpul alocat rezolvării subiectelor: 2 ore. Se acordă 1 puncte din oficiu.


Succes!
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj

Disciplina: Limba şi literatura română

Clasa a-VIII-a

Varianta 1

Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017

Proba scrisă

1. Împarte frazele în propoziţii şi precizează felul acestora:

Mihai a devenit ceea ce şi-a dorit. 1p

Trebuie să cântăm corect. 1p

2. Enumeră trei trăsături ale genului liric.1,5 p

3. Enumeră trei trăsături ale genului epic.1,5 p

4 Prezintă, în zece rânduri, subiectul comediei ,,O scrisoare pierdută“, de I. L. Caragiale..2p

5. Precizează funcţia sintactică pentru cuvintele subliniate: 2 p

Băiatul inteligent a ajuns la destinaţie.

El era cuminte. Copilul inteligent nu a plecat.

Timpul alocat rezolvării subiectelor: 2 ore. Se acordă 1 puncte din oficiu.


Succes!
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj

Disciplina: Limba şi literatura română

Clasa a-VIII-a

Varianta 1

Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017

Proba scrisă

1. Enumeră trei trăsături ale genului epic.3 p

2 Alcătuieşte, în 5-10 nduri, o compunere cu titlul: O întâmplare amuyantă. 4p

3. Desparte în silabe cuvintele: 2 p

mână –

casă –

mare –

copil –

bunică –

Timpul alocat rezolvării subiectelor: 2 ore. Se acordă 1 puncte din oficiu.


Succes!
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa a-VIII-a
Varianta 2
Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017
Proba scrisă
Barem de corectare şi notare
1. Dacă a împărţit fraza în propoziţii corect, însă nu a precizat felul acestora, va primi 0,
5puncte / frază
Dacă a împărţit corect fraza în propoziţii şi a precizat felul acestora, va primi 1 punct..
Mihaia a devenit – PP
Ceea ce si-a dorit – PR
Trebuie – PP
să cântăm corect – SB
2. Pentru fiecare trăsătură prezentată, elevul va primi 0,5 puncte.
3. Pentru fiecare trăsătură prezentată, elevul va primi 0,5 puncte.
4. .Pentru realizarea rezumatului, elevul va primi 2 puncte.
-să relateze pe scurt evenimentele reprezentative;1p.(exprimare ezitantă-0,5)
-să respecte succesiunea întâmplărilor la care participă personajele;0,5p.(exprimare
ezitantă-0,25)
-să aibă o structură adecvată tipului de text si cerinţei formulate;0.250p
-să respecte limitele de spaţiu indicate;0,250p
5. Pentru fiecare funcţie sintactică corectă se acordă 0,4 puncte.
băiatul - subiect
a ajuns – predicat verbal
era cuminte – predicat nominal
copilul - subiect
inteligent – atribut adjectival
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa a-VIII-a
Varianta 1
Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017
Proba scrisă
Barem de corectare şi notare
1. Dacă a împărţit fraza în propoziţii corect, însă nu a precizat felul acestora, va primi 0,
5puncte / frază
Dacă a împărţit corect fraza în propoziţii şi a precizat felul acestora, va primi 1 punct..
Maria a devenit – PP
ce si-au dorit părinţii – PR
Trebuie – PP
Sa scriem ordonat – SB
2. Pentru fiecare trăsătură prezentată, elevul va primi 0,5 puncte.
3. Pentru fiecare trăsătură prezentată, elevul va primi 0,5 puncte.
4. .Pentru realizarea rezumatului, elevul va primi 2 puncte.
-să relateze pe scurt evenimentele reprezentative;1p.(exprimare ezitantă-0,5)
-să respecte succesiunea întâmplărilor la care participă personajele;0,5p.(exprimare
ezitantă-0,25)
-să aibă o structură adecvată tipului de text si cerinţei formulate;0.250p
-să respecte limitele de spaţiu indicate;0,250p
5. Pentru fiecare funcţie sintactică corectă se acordă 0,4 puncte.
la destinaţie – complement circumstanţial de loc
nu a plecat – predicat verbal
e cuminte – nume predicativ
el - subiect
inteligent – atribut adjectival
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa a-VIII-a
Varianta 1
Examenul de corigenţă:sesiunea iulie 2017
Proba scrisă
Barem de corectare şi notare
1. Pentru fiecare trăsătură prezentată, elevul va primi 1 punct.
2. .Pentru realizarea compunerii, elevul va primi 4 puncte.
-să relateze pe scurt evenimentele reprezentative;1,5 p.(exprimare ezitantă- 1 p)
-să respecte succesiunea întâmplărilor la care participă personajele; 1,5 p.(exprimare
ezitantă- 1 p)
-să aibă o structură adecvată tipului de text si cerinţei formulate;0.5 p
-să respecte limitele de spaţiu indicate;0,5p
3. Pentru fiecare cuvânt despărţit corect se acordă 0,4 puncte.
mână – mâ-nă

casă – ca-să

mare – ma-re

copil – co-pil

bunică – bu-ni-că