Sunteți pe pagina 1din 6

Școala......

Proba scrisă
Limba și literatura română Sesiunea august- septembrie
Clasa a V-a An școlar 2015-2016
Examen de corigență/reexaminare
Subiectul I – 50p
Citeşte următorul text:

Au fost odată o vulpe şi un iepuraş. Vulpea avea o colibă scobită în gheață, iar iepuraşul o colibă din
coajă de tei. Vulpea îl tot sâcâia pe iepuraş:
— Coliba mea e luminoasă, iar a ta e întunecoasă. A mea e luminoasă, iar a ta e întunecoasă!
Dar a venit vara şi coliba vulpii s-a topit. Ea s-a rugat atunci de iepuraş:
— Iepuraşule, lasă-mă să stau măcar în curtea ta!
— Nu vreau, vulpeo, fiindca m-ai sâcâit toată iarna!
Dar vulpea nu s-a lăsat și până la urmă iepurașul s-a înduplecat și i-a dat drumul în curte.
(Coliba iepuraşului, Octavian Căpiţă)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


1. Precizează care este titlul operei din care face parte fragmentul şi autorul. 10 puncte
2. Numeşte personajele care apar. 10 puncte
3. Transcrie enunţul în care apare motivul pentru care iepuraşul nu dorea să o lase pe vulpe să stea în
curtea lui. 10 puncte
4. Explică cum s-a format cuvântul iepuraş. 10 puncte
5. Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor următoare: iepuraş, avea, odată, ea. 10 puncte

Subiectul II – 40p
Scrie o continuare de 15-20 de rânduri a fragmentului de mai sus. În compunerea ta trebuie:
- să utilizezi ca moduri de expunere narațiunea și dialogul;
- să utilizezi un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;
- să te înscrii în limitele de spațiu indicate.

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Școala...... Proba scrisă
Limba și literatura română Sesiunea august- septembrie
Clasa a V-a An școlar 2015-2016
Examen de corigență/reexaminare

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE


VARIANTA NR. 1

Subiectul I – 50 p
A.
1. titlu: Coliba iepuraşului, autor: Octavian Căpiţă 10p
2. personaje: iepuraş şi vulpe 10p
3. — Nu vreau, vulpeo, fiindcă m-ai sâcâit toată iarna! 10p
4. iepuraş s-a format prin derivare de la cuvântul de bază iepure plus sufixul -aş. 10p
5. iepuraş – substantiv comun, avea – verb predicativ, odată – adverb de timp, ea – pronume personal
10p

Subiectul II – p
- 8 puncte pentru respectarea succesiunii logice a evenimentelor
- adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele compunerii)
16 puncte/ conţinut parţial adecvat 8 puncte
- respectarea limitei de spaţiu indicate

Redactarea întregii lucrări - 12 puncte


– unitatea compoziției 1p
– coerența textului 2p
– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2p/adecvare parțială 1p
2p
– ortografia (0-2 erori -3p/ 3 erori – 2p/ 4 erori -1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 3p
– punctuația (0-3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 2p
– așezarea corectă a textului în pagină 1p
–lizibilitatea 1p

Oficiu – 10 p
Școala...... Proba scrisă
Limba și literatura română Sesiunea august- septembrie
Clasa a V-a An școlar 2015-2016
Examen de corigență/reexaminare

VARIANTA NR. 2
Subiectul I – 50 p
Citeşte următorul text:

Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură,


Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură,
În curând şi el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit.

El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândră scară


Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară,
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi
Ce răzbat prin frunze- uscate şi s-arată drăgălaşi.

Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă.


Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă.
În grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene şi prin vii
Ard movili buruienoase, scotând fumuri cenuşii.
(Dimineaţa de Vasile Alecsandri)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


A.
1. Indică titlul operei din care face parte fragmentul şi autorul.
2. Precizează patru cuvinte ce fac parte din câmpul lexical al florilor de primăvară.
3. Indică momentul zilei surprins în versurile de mai sus.
4. Precizează diftongii din cuvintele: soare, cereasca.
5. Precizează cazul substantivelor comune subliniate în prima strofă: zori, pe-orizontul, dimineții, de
pe câmpul.

Subiectul II – 40p
Alcătuiește un dialog de 10-15 replici cu unul dintre elementele naturii ce apare în versurile de mai sus. În
dialogul tău trebuie:
- să respecți structura specifica unui dialog (formule de inițiere, mediane, de încheiere)
- să utilizezi un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate;
- să te înscrii în limitele de spațiu indicate;

Redactarea întregii lucrări – 12 p. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Școala...... Proba scrisă
Limba și literatura română Sesiunea august- septembrie
Clasa a V-a An școlar 2015-2016
Examen de corigență/reexaminare

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE


VARIANTA NR. 2

Subiectul I – 40 p
A.
1. titlu: Dimineaţa, autor: Vasile Alecsandri
2. cuvinte aparținând câmpului lexical al florilor de primăvară – dediţei, viorele, brebenei, toporaşi
3. momentul zilei surprins – dimineața
4. diftongi: oa, ea
5. zori - nominativ, pe-orizontul-acuzativ, dimineții - genitiv, de pe câmpul- acuzativ.

Subiectul II – 38 p
- respectarea structurii specifice unui dialog (formule de inițiere, mediane, de încheiere)
- adecvarea conţinutului la cerinţă (claritatea şi coerenţa ideilor; echilibru între componentele compunerii)
14 puncte/ conţinut parţial adecvat 8 puncte
- respectarea limitei de spaţiu indicate

Redactarea întregii lucrări - 12 puncte


– unitatea compoziției 1p
– coerența textului 2p
– registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului 2p/adecvare parțială 1p
2p
– ortografia (0-2 erori -3p/ 3 erori – 2p/ 4 erori -1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 3p
– punctuația (0-3 erori – 2p/ 4 erori – 1p/ 5 sau mai multe erori – 0p) 2p
– așezarea corectă a textului în pagină 1p
–lizibilitatea 1p

Oficiu – 10 p
Școala...... Proba scrisă
Limba și literatura română Sesiunea august- septembrie
Clasa a V-a An școlar 2015-2016
Examen de corigență/reexaminare

BILETUL NR. 1

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi exemplifică patru trăsături ale basmului. 30puncte
Subiectul nr.II
2. Precizează ce grup de sunete apare în următoarele cuvinte: familie, broască. 30puncte
3. Identifică predicatul şi subiectul următoarei propoziţii: Până la urmă a venit el mai repede decât
sora ta. 30puncte
Președinte comisie , Profesor examinator,

Școala...... Proba scrisă


Limba și literatura română Sesiunea august- septembrie
Clasa a V-a An școlar 2015-2016
Examen de corigență/reexaminare

BILETUL NR. 2

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi argumentează doua trăsături morale ale personajului Ionel din schiţa Vizită... de
I.L.Caragiale. 30puncte
Subiectul nr.II
2. Dă câte un antonim pentru fiecare dintre cuvintele: curat, a pleca. 30puncte
3. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul pisica să fie nume predicativ în cazul nominativ. 30puncte

Președinte comisie , Profesor examinator,


Școala...... Proba scrisă
Limba și literatura română Sesiunea august- septembrie
Clasa a V-a An școlar 2015-2016
Examen de corigență/reexaminare

BILETUL NR. 3

Subiectul nr.I
1. Enumeră etapele acţiunii. 30puncte
Subiectul nr.II
2. Precizează cum s-a format cuvântul frunzuliţă. 30puncte
3. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din enunţul: Au fost odată o vulpe şi un iepuraş. 30puncte

Președinte comisie , Profesor examinator,

Școala...... Proba scrisă


Limba și literatura română Sesiunea august- septembrie
Clasa a V-a An școlar 2015-2016
Examen de corigență/reexaminare

BILETUL NR. 4

Subiectul nr.I
1. Enumeră şi argumentează doua trăsături morale ale personajului principal din basmul studiat la
clasă. 30puncte
Subiectul nr. II
2. Precizează care sunt cuvintele derivate cu prefix din următoarea listă: remorcă, rescrie, rece,
realege. 30puncte
3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor din enunţul: Mădălina citea o poveste intersanta.
30puncte

Președinte comisie , Profesor examinator,