Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE ASISTENŢA LA LECŢIE DE CONSILIERE

DEMERSUL DIDACTIC AL PROFESORULUI MENTOR

Disciplina: Consiliere şcolară


Data:
Clasa: a VI-a B
Subiectul: Calitatea stilului de viaţă
Tema: Pieton, biciclist, participant la trafic
Tipul lecţiei: Lecţie de dezvoltare personală
Nume şi prenume student:

Obiective operaţionale / competenţe derivate:


- Să prezinte semnificaţia a minim 10 semne de circulaţie pe baza graficii acestora
- Să parcurgă integral un chestionar de circulaţie rutieră într-un interval de timp de 10 minute
- Să interpreteze rezultatele chestionarului pe baza grilei şi a punctajului obţinut în urma aplicării acestuia

Strategii didactice dominante urmăresc realizarea unui brainstorming despre semnele de circulaţie, dezbaterea relaţiilor existente
între circulaţia pietonală şi cea auto, exerciţii individuale şi de grup pentru înţelegerea regulilor de circulaţie rutieră.

Desfăşurarea lecţiei Observaţii, recomandări, sugestii


Momentul organizatoric vizează crearea unui ambient care să Studentul organizează bine colectivul de elevi astfel încât să se
favorizeze comunicarea, libertatea de expresie şi cea de creeze condiţii optime de participare a tuturor elevilor prezenţi.
exprimare. Informaţiile referitoare la codul rutier şi la semnele de circulaţie
Dezbaterea diverselor probleme ivite în colectiv în ultima sunt corelate şi alese selectiv astfel încât să fie pe înţelesul
săptămână de şcoală. elevilor.
Anunţarea temei şi a scopului activităţii. Pe parcursul întregii lecţii elevii sunt încurajaţi să aducă în
Se prezintă ce vor putea aplica elevii după parcurgerea discuţie cât mai multe întrebări legate de circulaţia rutieră şi să
secvenţelor activităţii şi se solicită aşteptările acestora faţă de prezinte din experienţa lor sau a membrilor de familie cu privire
tema propusă. la anumite situaţii din trafic.
Motivarea elevilor presupune atât captarea atenţiei elevilor cât şi Atenţia elevilor se menţine permanent activă prin diversificarea
stârnirea interesului pentru activitatea care urmează activităţilor desfăşurate şi prin varietatea explicaţiilor oferite.
Enumerarea obiectivelor propuse Întrebările utilizate de către studentul practicant sunt formulate
Prezentarea semnificaţiei codului rutier clar şi corect şi aparţin unor tipologii variate.
Recunoaşterea şi analiza unor semne de circulaţi rutieră Cuvintele noi scoase în evidenţă in mod eficient.
Completarea unui chestionar pe tema dezbătută Cu ajutorul unor planşe şi a unor magneţi se prezintă elevilor în
Stabilirea punctajului privind chestionarul aplicat mod vizibil pe tabla magnetică un exerciţiu de identificare,
Interpretarea rezultatelor chestionarului asigurându-se feed-back-ul necesar.
Formularea de concluzii S-a constatat că elevii s-au putut auzi unii pe alţii.
Se observă că elevii relaţionează bine între ei şi comunică în
mod corespunzător cu studentul practicant.
Obiectivele propuse la începutul lecţiei sunt atinse integral prin
abilitatea cadrului didactic de a stimula elevii pe baza atitudinii,
ţinutei şi a unei tonalităţi corespunzătoare.
Limbajul folosit a fost în concordanţă cu cel al elevilor.
Încadrarea în timp a fost asigurată atât pentru secvenţele lecţiei
cât şi pentru întreaga oră de curs.
Studentul a creat suficiente ocazii în care elevii să-şi exerseze
deprinderea de vorbire.
Creativitatea şi gândirea critică a elevilor sunt favorizate de
strategiile didactice aplicate, stimulându-se motivaţia elevilor
pentru cunoaştere.
S-a constatat că elevii au caiete de dirigenţie şi au consemnat în
acestea diverse informaţii pe parcursul lecţiei.
Atmosferă a fost plăcută, relaxată, prietenoasă, a existat un
dialog foarte bun între profesor şi elevi, dând senzaţia
apartenenţei la aceeaşi echipă.

Întocmit,
Prof. mentor ................................................
Semnătura ...................................................