Sunteți pe pagina 1din 3

An universitar: Şcoala de aplicaţie ................................................................

Nume şi prenume student .................................................... Nume şi prenume mentor ......................................................


Anul / Grupa .................................................

Tabel sinoptic al activităţilor studentului în cadrul practicii pedagogice

Nr. Data Clasa Ora Tipul activităţii * ) Titlul lecţiei susţinute Semnătura
Crt. mentor
1 VIII C 1100 asistenţă la profesor Carbonul – răspândire, caracterizare
structurală
2 VII C 900 asistenţă la profesor Atomul. Număr atomic. Număr de masă
3 VIII B 1000 asistenţă la profesor Carbonul – proprietăţi fizice şi chimice,
utilizări
4 VI B* 1100 asistenţă la profesor Cum să faci un extinctor_
5 VII B 900 asistenţă la profesor Atomul – consolidare cunoştinţe
6 VII A 1000 asistenţă la profesor Element chimic
7 VIII A 1100 asistenţă la profesor Carbonul - rezolvare de probleme
8 VIII B 1000 asistenţă la profesor Carbonul - rezolvare de probleme
9 VI B* 1100 asistenţă la profesor Construieşte corect ţinând cont de centrul de
greutate
10 VI B consiliere 800 asistenţă la profesor Vreau să ştiu ce trebuie să ştiu
11 VII A 900 asistenţă la profesor Simbolul chimic
12 VII B 1000 asistenţă la profesor Determinarea masei atomice relative
13 VIII B 1000 asistenţă la profesor Fierul – răspândire, caracterizare structurală
14 VI B* 1100 asistenţă la profesor Construieşte un zmeu funcţional
15 VIII A 1000 asistenţa la colegi Carbonul – evaluare sumativă
16 VII A 1000 asistenţa la colegi Atomul. Element chimic. Simbolul chimic –
evaluare sumativă
17 VIII C 800 asistenţa la colegi Fierul - rezolvare de probleme
18 VIII B 1000 asistenţa la colegi Fierul - rezolvare de probleme
19 VI B* 1100 asistenţă la profesor Vulcanul chimic
20 VII B 900 asistenţa la colegi Relaţia dintre structura electronică şi poziţia
elementelor în sistemul periodic
21 VIII C 800 lecţie demonstrativă Fierul – proprietăţi fizice şi chimice
22 VII B 1000 lecţie demonstrativă Sistemul periodic al elementelor
23 VIII B 1100 lecţie demonstrativă Fierul – rezolvare de exerciţii şi probleme
24 VI B consiliere 800 lecţie demonstrativă Piton, biciclist, participant la trafic
25 VII A 900 lecţie demonstrativă Recapitulare semestrială - Amestecuri de
substanţe, Atom, Sistemul periodic al
elementelor

*
) Se consemnează: asistenţa la profesor, asistenţa la colegi, lecţie demonstrativă, etc.

Notele acordate pentru activitatea de practică a studentului Nota Profesor mentor / Semnătura
Nota acordată pentru toată activitatea din perioada practicii pedagogice
Nota acordată pentru calitatea lecţiei susţinute - 1 -
Nota acordată pentru calitatea lecţiei susţinute - 2 -
Nota acordată pentru calitatea lecţiei susţinute - 3 -
Nota acordată pentru calitatea lecţiei susţinute - 4 -

Director,
(Nume şi prenume) Ştampila unităţii
(Semnătura)