Sunteți pe pagina 1din 5

Proiectarea unităţii de învăţare

Handbal – clasa a V-a

Anul de instruire: unu Ciclul tematic : primul


Timp de exersare în lecţie : 25’ – 30’ Conţinuturi cuprinse în instruire : - pasa în 2 de pe loc şi din deplasare
Număr de lecţii alocate : 22 cu o mână de la umăr
- dribling simplu şi multiplu
- aruncarea la poartă de pe loc şi cu
pas adăugat
- poziţia specifică şi deplasări specifice
în apărare
- jocuri pregătitoare
- joc bilateral
Nr. Obiective de Obiective Detalieri de Exemple de activităţi de învăţare Resurse Evalua

orientati
Dozaj
Crt. referinţă operaţio conţinut -re
nale
majore
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1,2, 1.3. Să Însuşirea - prinderea şi - exersarea poziţiilor fundamentale şi a deplasărilor 25’ - chino- Predic-
realizeze mecanis pasarea specifice gra ti
acţiuni mului de mingiei cu o - exersarea prinderii, ţinerii şi transmiterii mingiei mă vă
motrice bază al mână de la - exersarea pasei cu o mână de deasupra umărului cu o - mingi
cu pasării umăr de pe mână de pe loc, la perete şi în perechi de la distanţe
structuri mingiei loc variabile
şi eforturi de pe loc - întreceri - demonstraţii
diferite - ştafetă cu utilizarea pasei de pe loc, precedat de
deplasare
4,5, 1.3. Însuşirea - pasa cu o mână - exersarea pasei cu o mână pe perechi de pe loc şi 25’ - chino- Observa
mecanis de pe loc, precedată de deplasare, în triunghi, suveică, etc. gra -
mului de precedată de - exersarea driblingului, pe loc şi în mers cu mâna mă re
bază al deplasare neîndemânatică - mingi si
driblingu - dribling - demonstraţii - fluier st
lui - întreceri - corectări - marcaje e
- joc pregătitor « Huştiuliuc » m
a-
tic
ă
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7,8, 1.3. Să Însuşirea - mişcarea în teren - exersarea mişcării în teren cu paşi adăugaţi 25’ - chino- Observa
realizeze mecanis - pasa de pe loc cu - exrsarea pasei în 2 intercalată cu deplasări specifice gra -
acţiuni mului de joc de picioare - demonstraţii mă re
motrice bază al - pasa în 2 din - exersarea pasei în doi din deplasare - mingi si
cu pasei deplasare - exersarea driblingului multiplu din alergare moderată - fluier st
structuri intercala intercalată cu - demonstraţii - marcaje e
şi eforturi tă cu dribling - corectări m
diferite deplasări - întreceri - joc pregătitor în echipe « cine ţine mingea mai mult » a-
tic
ă
10, 1.3. Însuşirea - deplasarea în - deplasare cu joc de glezne-oprire-deplasare variată cu 25 - chino- - inves-
mecanis teren paşi adăugaţi şi încrucişaţi gra ti
mului de - aruncarea la - exersarea aruncării la poartă şi de la 7-9 m mă ga
bază al poartă de pe loc - demonstraţii - mingi ţie
aruncării - întrecere - exersarea pasei din deplasare intercalată cu dribling - fluier
la poartă - ştafete - marcaje
13, 1.3. Însuşirea - pasa din alergare - exersarea pasei din alergare pe perechi şi în cerc cu 25’ - chino- Observa
mecanis - aruncare la schimb de locuri gra -
mului de poartă cu paşi - exersarea aruncării la poartă cu paşi adăugaţi mă re
bază al adăugaţi - demonstraţii - mingi si
aruncării - dribling multiplu - corectări st
la poartă - întreceri - exersarea driblingului din alergare- oprire- pas e
- joc pregătitor : « apărarea cetăţii » (în cerc cu un jucător m
la centru) a-
tic
ă
15, 1.3. Să Însuşirea - pasa din - exersarea pasei din deplasare în 2 şi 3 jucători, în lungul 25’ - chino- Observa
realizeze mecanis deplasare terenului gra -
acţiuni mului de - dribling multiplu - exersarea driblingului cu ocoliri de jaloane mă re
motrice bază al - aruncare la - exersarea aruncării la poartă cu paşi adăugaţi din diferite - mingi si
cu aruncării poartă cu paşi unghiuri - fluier st
structuri la poartă adăugaţi - demonstraţii - piep- e
şi eforturi - joc bilateral - corectări tăraşe m
diferite - joc bilateral cu temă : retragerea în apărare a-
tic
ă
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
17, 1.3. Să Consolidarea - poziţie - exersarea poziţiei fundamentale în apărare şi deplasare 25’ - chino- Observa
realizeze mecanis fundamental cu pas adăugat (cu lucru de braţe) gra -
acţiuni mului de ă de apărare - demonstrare mă re
motrice bază al - driblingul din - exersarea driblingului din alergare sub formă de ştafetă - mingi si
cu procedee alergare simplă urmat de pasarea mingiei - fluier st
structuri lor - aruncare la - exersarea aruncării la poartă de pe loc precedată de - marcaje e
şi eforturi tehnice poartă dribling pe distanţa de 3-4 m - piep- m
diferite însuşite - joc bilateral - demonstraţii tăraşe a-
- corectări tic
- joc bilateral cu temă : retragerea în apărare ă
19, 2.2. Să Aplicarea - aruncare la - exersarea driblingului, oprire şi aruncare la poartă 30’ - mingi Temă de
realizeze procedee poartă - demonstraţii - fluier cl
acţiuni lor precedată de - corectări - marcaje as
motrice tehnice dribling - joc bilateral cu temă : retragerea în apărare - piep- ă
specifice în jocul - joc bilateral - prezentarea principalelor reguli de joc tăr
şi să le bilateral aşe
integreze
în
activităţi
desfăşurat
e sub
formă de
întrecere
21, 2.2. Să Aplicarea - aruncare la - exersarea aruncării la poartă 30’ - mingi Temă de
realizeze procedee poartă - joc bilateral cu temă : retragerea în apărare - fluier cl
acţiuni lor - joc bilateral - arbitraj realizat de profesor cu intervenţii pe parcurs - piep- as
motrice tehnice tăr ă
specifice în jocul aşe
şi să le bilateral
integreze
în
activităţi
desfăşurat
e sub
formă de
întrecere

S-ar putea să vă placă și