Sunteți pe pagina 1din 5

1.Ce reprezinta activitatile fizice de expresie corporala?

-1p

Activităţile fizice de expresie corporală reprezintă: ansamblul tehnicilor corporale educative, care
favorizează exprimarea sentimentelor elevului prin intermediul expresiilor corporale.

2.Ce este dansul?-0,5p

Dansul este o producție de forme, dar și o modalitate de creație și comunicare a unor sensuri,
caracteristici specifice și altor activități fizice.

3.Definiti euretmia?-1p

Cea mai simpla definitie a euritmiei este cea de "miscare armonioasa". Ea este dezvoltată ca o nouă
artă a miscarii și aduce în prim plan acele mișcări arhetipale ( Imagine arhetipală = imagine simbolică
generată de arhetip ca matrice), creative care stau la baza sunetelor, vorbirii și muzicii.

4.Care este contributia euretmiei?-2p

Euritmia ilustrează semnificativ ideea de interdisciplinaritate, ea fiind utilă și în formarea artistului


dramatic contemporan, care ar trebui să valorifice întregul său potenţial expresiv, în relaţie cu
dimensiunile specifice ale spaţiului scenic – convenţional sau neconvenţional. Euritmia iși aduce
contributia și în dezvoltarea abilitatilor sociale ale copilului. Activitățile se fac în grup și ajută la
îmbunatațirea relației dintre copii, favorizand legarea prieteniilor, dar și cooperarea sau colaborarea
dintre ei.

5.Care este rolul exercitiilor fizice euritmice in dezvoltarea copiilor?-2p

Euritmia este considerata o artă, dar si o practică pedagogică. Ea se caracterizează prin reprezentarea
vizuală (gestuala) a vorbirii sau muzicii. Exercitiile euritmice sunt esentiale în dezvoltarea copilului ca
întreg. Ele îsi aduc contribuția atât în dezvoltarea fizică, cât si cognitivă, socială, culturală sau
emoțională, prin conținut informațional esențial. Euritmia are rolul de a stimula: imaginatia si
procesul gândirii Exercițiile de euritmie predate în grădiniță sau școală, contribuie la dezvoltarea:
coordonării,atenției, capacității de concentrare a copiilor, expresivităţii corporale, capacităţilor de
redare a dimensiunilor spaţio-temporale, raporturilor armonizate dintre mişcare, ritm, sunet şi
culoare și conştientizează relaţiei corp-psihic.

6.Ce se intampla in timpul exercitiilor euritmice?-2p

In gradinită sau școli, copiii sunt stimulati să transpună o poveste, întamplari, evenimente sau o
poezie în gesturi și miscări. Euritmicii sunt de parere ca poveștile își pot păstra autenticitatea și
intelesul și atunci când sunt redate gestual, nu numai verbal. Cand sunt mici, miscarile sunt simpliste
și formele nu sunt atat de expresive, dar pe măsură ce cresc ei își dezvoltă și abilitatea de a-și
controla mișcările și vor reda sunete și povesti într-un mod mult mai complex. Mișcările corporale
care redau sunete sau conținutul unei povești, nu sunt aleatorii și lipsite de înțeles. Ei sunt învățați să
transpună momentele din poveste sau sunetele în mod corect, prin gesturi specifice și precise.
Pregătirea încep prin miscari simple, liniare și se trece treptat în forme și coreografii complexe. Copiii
învață să se coordoneze cu acestea și să aibă răbdarea și concentrarea necesara pentru a le urmari și
a le pune în practică. Gestul artistic este unul complex, iar felul în care povestea este exprimată
gestual depinde foarte mult de felul în care e înteles mesajul ei. In cadrul acestor ore, copiii își
dezvoltă vocabularul și cunostintele generale.
7.Descrieti rolul terapeutic al euritmiei?-2p

Euritmia poate fi folosita și în scop terapeutic. Ea ajuta în acest scop la întarirea capacitații sau
mecanismului salutogenic (protecție, păstrare și prosperitate) al organismului de a se vindeca singur.
Se pare ca euritmia ar putea fi folosită cu succes în recuperarea copiilor cu ADHD Terapia euritmica
ajuta și la tratarea bolilor somatice, dar și a problemelor de dezvoltare, deficientelor de învatare,
tulburarilor de somn sau a altor probleme de natura psihologică sau psihiatrică.

8.Dati exemplu de 3 activitati sportive de expresie corporala si prezentati elementele caracteristice


si comune acestora.-1,5p

Gimnastica ritmică/ Gimnastica artistică/Gimnastica acrobatică

Elemente comune: 1.discipline de educare a corpului şi psihicului prin mişcări armonioase şi


expresive, rafinate şi prin muzică;
2.miscările sunt caracterizate prin execuţii ritmice, expresive, suple, coordonate,
armonioase, fiind însoţite de muzică ritmată, sugestivă şi stimulativă

Elemente caracteristice:
Sensul actiunii:- Realizare expresiei corporale
Motivatie: Simţ estetic, plăcere, seducţie
PARAMETRI: Cod de punctaj determinat Libertate totală de exprimare
ACTIVITĂŢI: Gimnastică ritmică sportivă, înot sincron, dans, pantomim

9.Definiti comunicarea prin limbaj corporal(comunicare nonverbala)-0,5

Limbajul corpului reprezintă totalitatea mişcărilor corporale, posturilor şi expresiilor faciale prin care
o persoană comunică nonverbal cu alte persoane.  Limbajul corpului se bazează pe modelele
comportamentale ale comunicării nonverbale

10.Ce se intelege prin comunicare nonverbala estetica?-1p

Comunicarea nonverbală „estetică” (muzică, dans, euritmie, mimă, pantomimă etc.), se realizează
prin intermediul variatelor forme de exprimare artistică şi are rolul de a comunica diferite emoţii
artistice.

11.Descrieti dintre mijloacele de comunicare nonverbala: mimica.-1,5p

Mimica este cea mai evidentă formă de comunicare nonverbală şi cel mai uşor de observat. Privirea
(deschisă sau evitantă), zâmbetul sau grimasele, „umbrele” care apar pe figura cuiva atunci când
comunică – toate dau autenticitatea/inautentcitatea mesajului transmis. Mimica este adesea
involuntară şi numai în cazurile în care se doreşte sublinierea mesajului verbal este conştient
controlată.

12. Descrieti dintre mijloacele de comunicare nonverbala: gestul.-1,5p

Gestul – semnul nonverbal care denumeşte o mişcare corporală, postură sau expresia materială care
codifică sau influenţează un concept, motivaţie sau stare de spirit – reprezintă informaţie, nu este
nici materie şi nici energie.
Gesturile includ mult mai mult decât simplele mişcări al mâinilor sau altor părţi vizibile ale corpului,
răspundem la gesturi cu o mare vioiciune şi chiar s-ar putea spune că o facem potrivit unui cod
elaborat şi secret care nu este scris nicăieri, nu este cunoscut de nimeni şi este înţeles de toţi.
13.Calitatea, valoarea, si complexitatea expresiei se educa pe parcurs, simultan cu.....?-1,5

Calitatea, valoarea şi complexitatea expresiei se educă pe parcurs, simultan cu: maturizarea psihică şi
fizică, dezvoltarea capacităţii motrice, însuşirea tehnicii corporale şi a deprinderilor ce favorizează
expresia cu rol în comunicare.

14.Care sunt elementele definitorii ale expresiei emotionale si modalitatile de exteriorizare a


acesteia?-1p

Elemente definitorii: Un mijloc de transmitere a unei intenţii de comunicare


Un mijloc de exteriorizare prin intermediul unor expresii emoţionale
O modalitate de manifestare a stărilor psihice şi un stil particular de comunicare

Modalitati de exteriorizare: Mimica si Pantomimica

15.Ce este miscarea expresiva?-0,5p

Mişcarea expresivă reprezintă o succesiune de simboluri motrice, conştient organizate şi alcătuite


pentru plăcerea şi satisfacţia execuţiei şi descoperirii formei, a cunoaşterii, exprimării şi comunicării

16.Ce implica actiunea unei miscari expresive?-1p

Acţiunea implică:  o dorinţă, care are rolul de a sugera sau a îndemna,


 o idee care modelează și alcătuieşte ceea ce este vizibil,
 mişcarea corpului, care realizează scopul.
Deci o dorinţă (ţintă, necesitate) stimulează ideea, iar aceasta este exprimată prin actul motric.

17.Enumerati tipurile de expresivitate.-0,5p

Tipuri de expresivitate:fizionomică,  motorie,  emoţională,  verbală,  gestică  artistică

18.Care sunt elememtele implicate in educarea si formarea miscarii expresive?

Elementele implicate: ❖ intelectul în construirea formelor;


❖ emoţiile ce reprezintă forţa motivatoare pentru expresie;
❖ corpul, care prin activitatea articulaţiilor şi muşchilor furnizează materialul necesar
organizării formei externe
❖ particularităţile personalităţii umane, care animă toate aceste componente
(intelectul, emoțiile, corpul), cu mari semnificaţii.

19.Care sunt directiile pe care este orientata pregatirea corporala ce vizeaza latura expresiva a
motricitatii?-1p

Pregătirea corporală ce vizează latura expresivă a motricităţii trebuie orientată pe două direcţii:
1 formarea expresivităţii corporale cu caracter general, ce prezintă valoare şi aplicativitate
de natură socială, în viaţa cotidiană sau diferite activităţi;
2 educarea expresivităţii motrice speciale, caracterizată printr-un înalt grad al funcţiei de
comunicare, prin mijloace având valoare artistică.

20.Care sunt factorii care influenteaza comportamentul expresiv si isi pun ampreta asuptra calitatii
expresivitatii actului motric?-0,5p

Factori care influenţează comportamentul expresiv și îşi pun amprenta asupra calităţii expresivitatății
actului motric sunt: emoţia,  oboseală,  dispoziţia,  vârsta,  constituţia corporală
21.Care este rolul expresiilor emotionale?-0,5p

Expresiile emoționale indeplinesc roluri importante în comportamentul omului, dintre aceastea cele
mai semnificative sunt: 1. Rolul de comunicare;
2. Rolul de influențare a conduitei altora în vederea săvârșirii unor acte;
3. Rolul de contagiune – de a transmite și trezi reacții similare, de a da
naștere la stări afective-pozitive sau negative prin aceasta întărindu-se forța lor de coeziune sau de
dezbinare a membrilor grupului;
4. Rolul de accentuare sau diminuare a însăși stării afective (plângând ne
putem elibera sau dimpotrivă încărca afectiv

22.Precizati 4 recomandari metodice privind abordarea exercitiilor si temelor specifice pregatirii


pentru expresie.-1p

1. Mişcarea expresivă se adresează personalităţii subiecţilor şi se fondează pe o practică condusă în


funcţie de necesităţile interne ale acestora.
2. Mișcarea expresivă trebuie să răspundă unei game nelimitate de forme corporale, singurele
constrângeri fiind cele de ordin bio-mecanic.
3.Factorii anatomici ai structurii articulaţiilor determină limitele, natura mişcării și diferitele tipuri de
locomoţie. Musculatura scheletică este într-o stare constantă de activitate sau tensiune.
4.Echilibrarea tensiunii între muşchi determină tonusului muscular o elasticitate, care este inerentă
structurii noastre şi reprezintă un suport pentru mişcarea expresivă. (ne relaxăm pentru a ne elibera
şi ne încordăm pentru a suporta, rezista).

23.Care sunt factorii implicati in dezvoltarea capacitatii de expresie?-2p

Factorii implicaţi în dezvoltarea capacităţii de expresie :


Structura anatomică
Determinările fiziologice ale mişcării (structura fiziologica)
Echipamentul psihic ce determină comportamentul

24.Care sunt parametrii principali ai elaborarii creatoare?-1p

Parametrii principali ai elaborării creatoare sunt:


1. „originalitatea imaginaţiei
2. trăirea afectivă,
3. proiectivitatea”.

25.Ce reprezinta capacitatea de transpunere?-1p

Capacitatea de transpunere reprezintă relaţia unitară între originalitatea imaginaţiei şi trăirea


afectivă de tip atitudinal, condiţie internă indispensabilă realizării comportamentului expresiv.

26.Care sunt etapele in procesul de creatie?-2p

Pasul 1:Odată ce ideea este sesizată, procesul creativ necesită:stimularea imaginaţiei, concentrarea
atenţiei
Pasul 2:constă în a selecţiona, a abstractiza (elementele prezentate anterior), ceea ce este cel mai
potrivit pentru stările ce se doresc a fi exprimate.
Pasul 3:combinarea şi prelucrarea acestor elemente în vederea construirii unei noi imagini. Este o
elaborare imaginativă. Când emoţiile conştiente dezvăluie înţelesul, scopul şi semnificaţia, atunci pot
fi exprimate prin mişcarea expresivă
27.Care sunt procedee de lucru recunoscute in metodica elaborarii structurilor de miscare
expresiva?-0,5

Metodica elaborării structurilor de mişcare expresivă recunoaşte următoarele procedee de lucru:


imitaţia, improvizaţia şi compoziţia

28. Descrieti pocedeul imitatiei.-2p

Procedeul imitaţiei „constă în capacitatea subiectului de a reproduce cât mai fidel o mişcare, o frază
sau o secvenţă de mişcare dată ca model”,
Obiectivul constă în imitarea modelelor cu uşurinţă şi precizie, rolul reprezentărilor, al imaginilor în
dezvoltarea mişcărilor voluntare fiind deosebit de important.
Imitaţia joacă un rol fundamental în trecerea de la activitatea senzori-motrică la cea simbolică.

29.Definiti improvizatia.-0,5p

Improvizaţia reprezintă o căutare, ce constă în explorarea rapidă, pe moment, în funcţie de


motivaţiile şi conotaţiile personale, a maximului de desfăşurări de mişcare pe o temă dată.

30.Descrieti proiectul realizat pentru verificarea practica.-2p

31.Ce rol are acompaniamentul muzical in practicile corporale de expresie?-2p

Rolul acompaniamentului muzical în practicile corporale de expresie este foarte important datorită
legăturii organice dintre acţiunile motrico-expresive şi particularităţile acompaniamentului muzical.
Prezenţa acompaniamentului muzical este înţeleasă ca un procedeu metodico-estetic specific, cu
multiple valenţe, care asigură precizie, coeziune, organizare spaţio-temporală şi în mod deosebit
expresivitatea actului motric, ca rezultat al concordanţei între mijloacele de expresivitate ale muzicii
şi cele ale mişcării.
Acompaniamentul muzical reprezintă un deosebit suport în căutarea personală, în exprimarea
emoţiilor şi exteriorizarea sentimentelor, o motivaţie în executarea unei sarcini.