Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Școala:

Clasa: a V-a

Data:

Efectiv:

Loc de desfășurare: teren de sport în aer liber cu pista de alergare împrovizată, cu 3 culoare de 40 m, teren de minihandbal cu 2 porți

Materiale: 3 mingi de handbal

Teme și obiectivele lecției:

1. Perfecționarea pasului lansat de viteză

2. Consolidarea driblingului pentru jocul de handbal

3. Dezvoltarea rezistenței aerobe

Obiective operaționale:

Psihomotrice:

Tema 1. Să execute pasul lansat de viteză cu rapiditate maximă

T 2. Să execute driblingul într-un spațiu delimitat

T 3. Să alerge continuu 3ʾ

Cognitive:

T 1. Să descrie pasul lansat de viteză


T 2. Să spună cum se protejează mingea

T 3. Să explice dozarea efortului

Afective:

T 1. Să se bucure când reușește să alerge mai repede decât colegii

T 2. Să fie satisfăcut când a reușit un driblingul pe un spațiu limitat

T 3. Să aprecieze eforturile celor mai puțini rezistenți

Sociale:

T 1, 2, 3. Să coopereze cu colegii

Strategii didactice
Veriga și
Conținut (sisteme de acționare) Dozare Indicații Obs
durată Formații de lucru Metode
metodice
Veriga I -Adunarea, alinierea, raportul și salutul 30” În linie pe un rând Exersare Să păstreze
Organizarea -Verificarea sănătății și a ținutei vestimentare 10” frontală distanța
colectivului -Comunicarea temelor și a obiectivelor 20”
de elevi - 1ʾ (operaționale) lecției
-Exerciții de atenție, ruperi de formație, 40” Grup împrăștiat,
grupări grup aliniat

Veriga II -Mers normal urmat de alergare ușoară 20 + 40 m În coloană câte unul Explicație și Se păstrează
Pregătirea -Mers pe vârfuri cu brațele lateral 1L demonstrație distanța de 1 m
organismuli -Mers pe călcâie cu palmele la ceafă 1L Execuție de față de colegul
pentru efort -Mers ghemuit cu mâinile pe șold 1L probă din față
7ʾ -Alergare cu joc de gleznă 1L În coloană câte doi Exersare Se execută cu
-Alergare cu genunchii sus 1L frontală pași mici și
-Mers cu relaxarea picioarelor 1L rapizi
-Alergare cu pendularea gambei înapoi 15 m
-Mers cu exerciții de inspirație și expirație 15 m Se păstrează
forțată distanța
-Deplasare cu săltare 1L În coloană câte unul
-Din mers - la 3 pași o bătaie din palme 1L
-Joc de mișcare ”colțurile colorate” 8 x 2ʾ În grup

Veriga III Ex. 1 PI. Stând depărtat, palmele pe șold: 3-4 x 8T În coloană de Demonstrație Se execută la
Influiențarea T1,5 aplecarea capului înainte gimnastică câte 3 pe însoțită de comandă
selectivă a T2,6 aplecarea capului înapoi mijlocul terenului descriere Se păstrează
aparatului T3,7 răsucirea capului spre dreapta Exersare ritmul de
locomotor T4,8 răsucirea capului spre stânga frontală execuție

Ex. 2 PI. Stând depărtat cu palmele pa
șold:
T1 îndoire laterală dreapta cu ducerea brațului
stg întins deasupra capului
T2,4 revenire poziția inițială 3-4 x 8T Se păstrează
T3 îndoire laterală stânga cu ducerea brațului distanța între
dr întins deasupra capului elevi
T5,6 îndoire laterală dreapta cu arcuire, cu
mâinile pe șold
T7,8 = T5,6 spre stânga

Ex. 3 PI. Stând depărtat cu palmele pa


șold: Se urmărește
T1,5 aplecarea trunchiului la orizontală cu 3-4 x 8T direcția de
ducerea brațelor lateral execuție
T2,6 răsucirea trunchiului spre dreapta
T3,7 răsucirea trunchiului spre stânga
T4,8 revenire poziția inițială
Se execută cu
Ex. 4 PI. Stând depărtat: amplitudine
T1,5 ducerea br prin lateral sus, ridicare pe 3-4 x 8T mare
vârfuri
T2,6 cob palmelor pe umeri și a tălpilor pe sol
T3,7 ducerea brațelor lateral și ridicare pe
vârfuri
T4,8 revenire poziția inițială Se urmărește
direcția de
execuție
Ex. 5 PI. Stând depărtat:
T1-4 rotarea trunchiului spre dreapta 3-4 x 8T
T5-8 rotarea trunchiului spre stânga

Ex. 6 PI. Stând:


T1,3 pas lateral dr/stg cu ducerea brațelor
înainte 3-4 x 8T
T2,4,6,8 revenire poziția inițială
T5,7 pas lateral dr/stg cu ducerea brațelor Se urmărește
lateral ritmul de
execuție
Ex. 7 PI. Stând:
T1,5 ghemuire cu ducerea brațelor lateral
T2,6 ridicare pe vârfuri cu ducerea brațelor sus 3-4 x 8T
T3,7 ghemuire cu ducerea brațelor înainte Se urmărește
T4,8 revenire poziția inițială cadența

Ex. 8 PI. Stând depărtat:


T1-4 sărituri cu apropierea și depărtarea 4-5 x 8T
picioarelor
T5-8 exerciții de inspirație și expirație
profundă

Veriga IV Tema 1. Perfecționarea pasului lansat de 2 min Fetele, 3 grupe de Explicație, Fetele lucrează
Învățarea, viteză (7 minute) câte 4 demonstrație prima dată tema
consolidarea, 6 x 20 m Băieții, 4 grupe de Descriere, nr.1 și băieții
-Alergări pe distanțe de 30 – 50 m cu accent
perfecționare p: 30” mers câte 4 exersare pe tema nr.2
pe ridicarea coapsei spre orizontală
a și evaluarea cu revenire grupe Se păstrează
- Alergări accelerate pe distanțe de 15 – 20 m,
deprinderilor în formația ordinea și
urmate de menținerea vitezei pe 10 – 15 m
motrice de lucru disciplina
-Alergări în viteză maximă pe 10 – 20 m
26ʾ 10 min Rotarea
-Ștafetă aplicativă (alergare pe 5 m cu ținerea
atelierelor se
unei mingi medicinale de 1 kg, rostogolirea
face la comandă
mingii pe sol 5 m, întoarcere în alergare și
predarea mingii coechipierului)

Tema 2. Consolidarea driblingului pentru


jocul de handbal (18 minute):

-Dribling multiplu pe loc


-Dribling multiplu pe 10 m, pasarea mingii și
trecerea la coada șirului
-dribling printre jaloane pe 10 m cu aruncarea
mingii la poartă de pe loc
-Ștafetă aplicativă (alergare pe 5 m cu ținerea

Veriga V Tema 3. Dezvoltarea rezistenței aerobe 2 x 2ʾ Fetele două grupe de Explicație, Pauză de
Dezvoltarea -Alergare în tempo moderat pauză 1ʾ câte 6 exersare pe revenire 2ʾ30”-
rezistenței -Mers cu relaxarea brațelor și picioarelor Băieții două grupe grupe 3ʾ
5ʾ de câte 8

Veriga VI -alergare ușoară și mers - din ce în ce mai 1L În coloană câte doi Conversație Se păstrează
Revenirea lente distanța
organismului -mers cu exerciții de relaxare 20 m În coloană câte unul Exersare pe Exercițiile de
după efort -exerciții de respirație profundă 5-6 X perechi respirație sunt
1ʾ -exerciții cu caracter distractiv 1-2 X ample și lente

Veriga VII -reorganizarea colectivului de elevi adunarea - 20”-30” În linie pe un rând Conversație Se fac și
Concluzii, alinierea Exersare autoaprecieri
aprecieri, -aprecieri pozitive și negative asupra ativității 20”-30”
recomandări desfășurate de elevi
2ʾ -recomandări pentru activitatea in timpul liber 30”-40”

Bibliografie: Didactica educației fizice, Rață Gloria

S-ar putea să vă placă și