Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE LECŢIE (PROIECT DIDACTIC)

Şcoala nr.
Clasa
Data:
Efectiv:
Loc de desfăşurare: sala de educaţie fizică (15m/25m)
Materiale: 5 mingi baschet, 2 panouri, 2 bănci gimnastică, 2 saltele, 2 spaliere

TEME
1. Ambidextria
2. Târâre – căţărare – transport de obiecte.

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

Obiective motrice:
O1. Să conducă mingea în dribling cu mâna îndemânatică şi cu cea neîndemânatică, din mers, fără să o piardă de sub
control.
O2 Să parcurgă traseul aplicativ în timp cât mai scurt.

Obiective cognitive:
O3 Să reproducă regulile de desfăşurare a exerciţiilor propuse;
O4 Să denumească deprinderile motrice utilizate.
Obiective afective:
O5 Să colaboreze cu colegii în vederea realizării scopului propus.
O6 Să îşi încurajeze colegii.
O7 Să accepte înfrângerea cu sportivitate.

Verigi şi durată Conţinut Dozare Formaţii de lucru Metode Obs.


şi indicaţii de
metodice evaluare
1. Organizarea - Adunarea, alinierea 1’ Linie pe un rând
colectivului de - Verificarea echipamentului şi a stării de sănătate 1’ Comenzile se vor
elevi - Anunţarea temelor de lecţie da alternativ
(4 min.) - Adoptarea poziţiilor din gimnastica de bază, la comandă: 30” pentru fiecare
ghemuit, pe genunchi, stând depărtat, culcat dorsal, culcat poziţie
facial.
2. Pregătirea - Mers pe vârfuri, braţele sus 1L+1l Coloană câte unu
organismului - Mers pe călcâie, mâinile la spate 2 ture
pentru efort - Alergare cu joc de glezne 1L
(10 min) - Mers 1l
- Alergare cu genunchii sus 1L
- Mers 1l
- Alergare cu călcâiele la şezută. 1L
3’ Răspândiţi în sală
- Din alergare uşoară, joc de atenţie: la un fluier – ghemuire, la
două fluiere – sărituri ca mingea, la trei fluiere – aşezare.
1D Coloană câte unu
- Mers cu mişcări de respiraţie
1L
- Mers în cadenţă, cu control voluntar al posturii 1D
- Alergare lansată 1D
- Alergare accelerată 1 tur
- Mers cu mişcări de respiraţie 3’
- “Leapşa pe animale”
3. Influenţarea 1. Din stând depărtat, mâinile pe şolduri: 4x Coloană de
selectivă a 1 – 4 Rotarea capului spre stânga gimnastică câte 4
aparatului 5 – 6 Rotarea capului spre dreapta
locomotor 2. Din stând depărtat, mâinile pe şolduri:
(10 min) 1 – 2 Aplecarea capului înainte, arcuire 4x
3 – 4 Extensia capului, arcuire
5 – 6 Aplecarea capului spre dreapta
7 – 8 Aplecarea capului spre stânga
3. Din stând depărtat: 4x
1 Ridicarea braţelor prin înainte sus
2 Coborârea braţelor prin înainte jos
3 Ridicarea braţelor prin lateral sus
4 Coborârea braţelor prin lateral jos
4. Din aşezat depărtat:
1 – 2 Aplecarea trunchiului înainte, arcuire 4x
3 – 4 Extensia trunchiului, arcuire
5 - 6 Îndoirea trunchiuluil lateral dreapta, arcuire
7 – 8 Îndoirea trunchiului lateral stânga, arcuire
5. Din stând, mâinile pe şolduri: 4x
1 – 2 Ghemuire, arcuire
3 – 4 Ridicare în stând, îndoirea trunchiului, arcuire
5 – 8 Extensia trunchiului, braţele sus, arcuire
6. Din stând: 1 – 8 Sărituri drepte, cu bătăi din palme 4x

4. Ambidextria Conducerea mingii cu mâna îndemânatică 4x Coloană de Echipa


(10 min) 10m gimnastică castigăto
Conducerea mingii cu mâna neîndemânatică p: 20” câte 4 are va
Jocuri de mişcare: 4x Se vor explica da mâna
“Mingea prin tunel” 10m regulile jocurilor şi cu cea
“Mingea peste pod” p: 20” se va insista pentru invinsa
4x respectarea lor
4x
5. DPMBUA Parcurgerea traseului aplicativ – utilitar: 4x 2 coloane de 5 elevi Elevii
(Târâre – Târâre pe coate şi abdomen pe lungimea a două saltele de Ultimele trei vor
căţărare – gimnastică – sărituri din ghemuit în ghemuit (3x) – mers pe p: 30” repetări se vor denumi
escaladare) banca de gimnastică, cu braţele lateral - căţărare pe spalier – desfăşura sub formă d.m.
(10 min) coborâre – escaladarea a patru cutii de ladă – revenire înapoia de concurs. folosite
şirului.
6. Revenirea Alergarea uşoară 1 tură Coloană câte unu
organismului Mers cu mişcări de respiraţie 1 tură
după efort Exerciţii de întindere (stretching):
(7 min) - din stând: braţul drept îndoit, palma sprijinită pe umărul 40” Se alternează
stâng, mâna stângă apasă pe cotul drept (10”), relaxare (10”); întinderea (10”) cu
exerciţiul se reia pentru celălalt braţ; relaxare (10”)
- din stând depărtat: îndoirea trunchiului spre dreapta, 40”
mâinile pe şolduri; menţinere (10”), relaxare (10”); se reia
spre partea stangă; 40”
- din stând: aplecarea trunchiului înainte, braţele sus
(menţinere 10”), relaxare (10”)
40”
- din ghemuit, întinderea picioarelor, îndoirea trunchiului
spre înainte, mâinile la nivelul genunchilor (10”), ghemuit
(10”)
7. Concluzii, Evidenţierea copiilor care au lucrat corect 1’ Linie pe un rând
aprecieri Formularea recomandărilor pentru activitatea viitoare,
(2 min) temelor pentru acasă 1’