Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT EDUCATIONAL

,,ORA DE ÎNOT“

Claudiu Conţiu, Şcoala Profesională Poiana Turda

În februarie 2013 a fost inaugurat la Turda bazinul didactic de înot. Prioritate în utilizarea
bazinului, între orele 9-15, în perioada anului şcolar, o au elevii şcolilor din zonă, pe bază de
programare.
În aprilie 2013 am luat iniţiativa de a realiza proiectul educaţional “Ora de înot” având ca
parteneri Bazinul de înot Turda şi toate şcolile din zona Turda.

Argumentul proiectului:
Înotul reprezintă un ansamblu de mişcări care permit corpului să se menţină la suprafaţa apei şi
să se deplaseze în direcţia dorită, prin folosirea braţelor şi a picioarelor, fără utilizarea obiectelor
ajutătoare. Înotul s-a dovedit a fi o activitate socială de foarte mare importanţă. Un motiv în plus pentru
a fi practicat în mod obligatoriu, în şcolile din Europa de vest, în Statele Unite şi Japonia, unul din
motivele practicării înotului în şcoli a fost prevenirea accidentelor acvatice. Printr-un proces îndelungat
s-au descoperit principiile şi metodele de înaintare prin apă şi s-a obţinut un înot mai eficient, guvernat
de legile fizicii raportate la mişcarea corpului în apă. Pe lângă faptul că reprezintă o metodă ideală de
păstrare a sănătăţii, înotul este şi un mijloc de agrement şi de recreere, iar uneori are un rol esenţial în
remedierea ori profilaxia unor boli generatoare de mari neajunsuri, reprezentând astfel o necesitate a
vieţii umane. Caracterul său utilitar deosebit de important este faptul că învăţarea înotului reprezintă o
necesitate de apărare a vieţii în faţa pericolului de înec. Înotul prezintă foarte multe avantaje: în primul
rând mediul igienic în care se desfăşoară, apoi acţiunea binefăcătoare a apei asupra nervilor şi a
sistemului cardiovascular, activarea intensă a tuturor grupelor de muşchi, o excelentă ventilare a
plămânilor datorată respiraţiei profunde şi ritmice etc.
Ca ramură a educaţiei fizice, practicarea înotului are dublu rezultat; în primul rând ajută la
dezvoltarea fizică armonioasă pe plan morfo-funcţional, o dezvoltare optimă din punct de vedere
calitativ şi cantitativ, iar în al doilea rând oferă celor care practică sport în general, înot în special,
bogate scheme motrice care vor fi stocate în memorie, având o aplicatibilitate directă în procesul de
adaptare şi integrare a organismului uman în mediul înconjurător.
În plan fizic, înotul are o influenţă deosebit de favorabilă asupra dezvoltării organismului,
începând cu procesul general de creştere, de călire şi întărire a rezistenţei organismului, de mărire a
capacităţii generale de efort.
Prin simpla scufundare în apă, înotătorul are senzaţii deosebite faţă de cele obişnuite în viaţa
terestră, poate chiar similare stării de imponderabilitate. Constatarea că în apă poate face ce vrea cu
corpul său, parcă sfidând legile gravitaţiei, îi dă mai ales sportivului aflat la vârsta copilăriei mici
impresia că „se joacă” într-un mod plăcut şi interesant. Această bună dispoziţie creată de deplasarea în
mediul acvatic influenţează benefic psihicul în ansamblul său.

Scopul prezentului proiect este acela de a promova practicarea înotului pe plan local într-un mod
organizat prin lecţii de înot de tip iniţiere şi antrenament conduse de iniţiatorul proiectului în mod
voluntar.

Organizatori/ persoane de contact:


,,Bazinul de înot Turda”, ” Şcoala Profesională Poiana Turda”, profesor: Conţiu Claudiu

Parteneri: şcolile din zona Turda


Coordonator proiect: profesor Conţiu Claudiu
Durata proiectului an şcolar 2012-2013 (aprilie – iunie), 2013-2014 cu posibilitatea de
prelungire în anul şcolar 2014-2015
Obiectivele proiectului
-Dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor
-Prevenirea atitudinilor corporale vicioase şi ale deficienţelor fizice
-Dezvoltarea calităţilor motrice de bază ale elevilor
-Formarea intelectuala a elevilor, deprinderea de a fi cooperanti, toleranti, de a avea initiative si
de a-si creea relatii de prietenie, colaborare si competitie .
-Stimularea şi educarea calităţilor psihice din sfera cognitivă, volitivă şi afectivă precum şi a
trăsăturilor de personalitate

Beneficiari
-Grupul ţintă- elevii şcolilor din zona Turda
-Cadre didactice însoţitoare ale grupurilor de elevi.
-Instituţii partenere şi colaboratoare în proiect.

Echipa de proiect
-Coordonator proiect: prof. Conţiu Claudiu, conduce lecţiile de înot şi organizează concursurile
interşcoli, administrator Bazin de Înot, ec. Dan Mera : susţinerea activităţilor proiectului
-Cadrele didactice: însoţesc grupurile de elevi la bazinul de înot şi îl asistă pe profesor în
desfăşurarea antrenamentelor şi a concursurilor

Resursele proiectului
Resurse umane: echipa de proiect, elevi, părinţi;
Resurse materiale: bazinul de înot, materiale ajutătoare specifice înotului puse la dispoziţie de
administraţia bazinului de înot, aparat foto, diplome.

Activitatile proiectului

 Lecţii de iniţiere/antrenament în înot realizate saptămânal conform unui grafic (pe rând cu
câte o şcoală) cu o clasă de maximum 25 de elevi.
 Competiţii de nataţie între elevii din aceeaşi şcoală
 Competiţii de nataţie între elevii din şcolile din zona Turda

Evaluarea proiectului

 Fotografii .
 Realizarea unor prezentări cu activităţile desfăşurate .
 Realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului
 Popularizarea activităţilor

S-ar putea să vă placă și