Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE LECŢIE (PROIECT DIDACTIC)

PROFESOR: ……..
ŞCOALA:............................
CLASA a IX – a
EFECTIV: 29 elevi ( 16 fete, 13 băieţi)
LOC DE DESFĂŞURARE: sala de sport ( 18 m-15 m)
MATERIALE: bastoane gimnastică 29; mingi 4; jaloane 4; bănci gimnastică 4
TEME
1. Capacitate coordinativă generală;
2. Aruncarea la coş din dribling;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

Obiective motrice:
O1. Să parcurgă traseul de 10 m, în timp cât mai scurt;
O2. Să înscrie 6 din 10 coşuri, folosind aruncarea la coş din dribling;

Obiective cognitive:
O3. Să descrie parcurgerea traseului;
O4. Să identifice traiectoria mingii după aruncare;

Obiective afective:
O5. Să coopereze cu colegii în rezolvarea sarcinilor motrice;
O6. Să acorde ajutor în diferite situaţii de instruire

Formații de
Verigi și lucru și
Conținut Dozare Obs
durată indicații
metodice

1. - adunarea; 1min Linie pe un


Organizarea - verificarea echipamentului şi a stării de sănătate; 1min rând
colectivului - anunţarea temelor lecţiei; 1 min
de elevi
3 min

- mers normal cu apucarea bastonului cu mâna dreaptă; 1l In coloană


- mers pe călcâie, bastonul apucat de ambele capete la 1D câte 1
spate jos;
- alergare cu genunchii la piept, bastonul 1l
ţinut la spate sub axile;
- mers pe vârfuri braţele oblic sus, bastonul ţinut de 1D
ambele capete;
2. Pregătirea - alergare cu pendularea gambei la spate, bastonul ţinut 1l
organismului
de ambele capete la spate jos;
pentru efort
10 min - alergare cu joc de glezne, bastonul ţinut la spate la 1D
nivelul omoplaţilor, de ambele capete;
- pas fandat, bastonul ţinut de ambele capete la spate 1l din coloană câte
jos; unul, formarea
- alergare cu pas adăugat, cu ducerea bastonului la 1D coloanei de
fiecare timp, prin înainte sus, prin înainte jos; gimnastică
- mers normal, bastonul ţinut în mâna dreaptă 1l
apucat la mijloc, formarea coloanei de gimnastică

3. 1. Stând, bastonul în faţă jos, apucat de ambele capete: Coloană de


Influiențarea T1 - pas înainte cu Pc. dr. cu ducerea Br. prin înainte 2x8 gimnastică câte
selectivă a sus; 4
aparatului T2 – revenire T1;
locomotor T3,4 – idem T1,2;
8 min T5,8 – idem T1,4;
4x8
2. Stând, bastonul în faţă jos, apucat de ambele capete:
T1 – pas lateral cu Pc. dr., ducerea Br. prin înainte sus;
T2,3 – îndoire cu arcuire dr.;
T4 – revenire T1;
T5 – idem T1;
T6,7 – idem T2,3
T8 – PI; 4x8
3. Stând depărtat, braţele întinse înainte, bastonul
apucat la mijoc cu ambele mâini:
4. T1,2 – răsucire cu arcuire dr.;
T3,4 – răsucire cu arcuire stg.;
T5,8 – idem T1,4;

5. Stând depărtat, braţele jos, bastonul apucat de 4x8


ambele capete:
T1,2 – aplecare cu arcuire, Br. inai.
T3,4 – îndoire cu arcuire, Br. inai.jos;
T5,6 - idem T1,2;
T7,8 – extensie cu arcuire, Br. sus;
4x8
6. Stând, braţele înainte jos, bastonul ţinut de ambele
capete:
T1 – ghemuire, braţele înainte jos;
T2 – întinderea picioarelor, Tr. aplecat, braţele înainte
jos: 4x8
T3 – pas lateral cu piciorul drept, ridicarea Br. şi Tr.
prin înainte oblic sus;
T4 – idem T1;
T5,8 – idem T1,4 ( T7, cu piciorul stg.);
4x8
7. Culcat dorsal cu braţele sus, bastonul de ambele
capete apucat:
T1 – ridicare în aşezat;
T2,3 – îndoirea Tr. înainte, bastonul peste 4x8
vârful picioarelor şi arcuire; P = 1 min
T4 – revenire;
T5,8 – idem T1,4;

7. Culcat facial cu braţele la spate jos, bastonul de


ambele capete apucat:
T1 – extensia Tr.
T2 – revenire;
T3 – extensia picioarelor;
T4 – revenire;
T5,8 – idem T1,4,

8. Stând cu bastonul în faţa vârfurilor picioarelor,


aşezat pe sol:
T1 – săritură peste baston înainte;
T2 – revenire;
T3,4 – idem T1,2;

9. Stând depărtat cu braţele jos, bastonul de ambele


capete apucat:
T1,4 – ridicare pe vârfuri cu ridicarea braţelor prin
înainte şi inspiraţie;
T5,8 – revenire cu expiraţie
Traseu: 6x 4 grupe x 6
1. alergare pe banca de gimnastică; p=1min elevi
4. Capacitate 2. rostogolire înainte din ghemiut in ghemuit;
coordinativă 3. dribling printre jaloane cu mâna îndemânatică ( 5
generală jaloane );
10 min 4. sărituri la coardă (5);
5. dribling printre jaloane cu mâna neândemânatică;

1. Aruncarea mingii în sus şi înainte – prindere – 6x 4 grupe x 6


oprire– dribling – aruncare la coş din dribling; p=30sec. elevi
2. Dribling – oprire – pivotare – pasa – reprimirea 6x
5. Aruncarea
mingii -dribling cu schimbare de direcţie – aruncare la p=30sec.
la coş din
cos din dribling;
dribling
3. Ieşire la minge – prindere – oprire – fentă de aruncare–
10 min 6x
fentă de depăşire –dribling – aruncare la coş din dribling;
p=30sec.
4. Joc bilateral cu temă – toate aruncările la coş se vor
4 min
executa din dribling

6. Revenirea - alergare uşoară; 1 tur Coloană


organismului - mers cu mişcări de respiraţie; 1 tur câte 1
- streching:
1. stând depărtat: braţul drept întins, palma sprijinită pe 2x10s semircerc
umărul stâng, mâna stângă apasă pe cotuldrept (8”),
după efort relaxare ( 8”); se repetă şi cu cealaltă mână;
5 min 2. din stând depărtat: îndoirea trunchiului spre stânga, 2x
braţul drept întins în prelungirea trunchiului 8”x 8”;
3. din stând: aplecarea trunchiului înainte, 2x
braţele întinse la spate jos 8” x 8”;

7. Concluzii, - evidenţierea elevilor care au lucrat corect; 1 min Linie pe un


aprecieri - recomandări pentru activitatea viitoare 1 min rând
2 min

Bibliografie: Ghid pentru profesorii efs, L. Oprea, R. Șulea

S-ar putea să vă placă și