Sunteți pe pagina 1din 24

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN PITEŞTI MATERIA DE SPECIALITATE : VOLEI Profesor: prof.univ.dr. Student:

MATERIA DE SPECIALITATE : VOLEI

Profesor: prof.univ.dr. Student:

Anul:

Specializarea:

PITEŞTI 2014,

LOVITURA DE ATAC

Lovitura de atac constă în trimiterea mingii peste fileu din săritură, în terenul advers, prin lovirea mingii cu o mână, astfel încât contactul cu mingea să se realizeze deasupra nivelului benzii superioare a fileului.

Ea reprezintă concretizarea efortului întregii echipe în faza de atac şi are ca scop câştigarea punctului pentru echipa proprie.

Lovitura de atac depinde de mai mulţi factori cum ar fi ridicarea, dar nu procedeul în sine ci traiectoria imprimată mingii de ridicător în cazul unor combinaţii (înaltă, întinsă, scurtă, în urcare etc.), blocajul advers, scorul, distanţa faţa de fileu etc.

Toţi aceşti factori cer anumite calităţi unui trăgător, cum ar fi: calităţi motrice deosebite ( viteză de reacţie şi de execuţie, forţă - viteză, îndemânare, coordonare), stăpânirea tuturor procedeelor tehnice de atac, vedere periferică, acuitate vizuală, stăpânirea emoţiilor, capacitate de analiză şi decizie rapidă.

Procedeele de lovire a mingii pot fi diferite, pe direcţia elanului sau pe alte direcţii (cu răsucirea trunchiului după săritură sau din braţ) şi prin rotarea braţului.

Lovitura de atac procedeu drept sau pe direcţia elanului

Se denumeşte astfel pentru că direcţia elanului de atac, corespunde cu direcţia transmiterii mingii după lovirea ei.

Mecanismul de bază are mai multe componente specifice loviturii de atac şi anume: elanul, bătaia, săritura, lovirea mingii, aterizarea şi intrarea într-o nouă acţiune.

Elanul

Înainte de elan(Figura 1), jucătorul trebuie să ştie unde este mingea, cum sunt aşezaţi adversarii în teren şi să anticipeze mişcările ridicătorului.

Elanul este acţiunea de acumulare a unei viteze de pe orizontală şi transformarea ei printr-o desprindere pe verticală.

Elanul se realizează prin

efectuarea a 2-3

paşi, în funcţie de zona de unde se realizează lovitura de atac. Dacă jucătorul efectuează lovitura de atac din zonele 2 sau 4, atunci elanul este format din 2-3 paşi sau mai mulţi, în funcţie de acţiunea

Lovitura de atac constă în trimiterea mingii peste fileu din săritură, în terenul advers, prin lovirea

premergătoare (preluare) atacului. Dacă se efectuează lovitura de atac din zona centrală, Z3, elanul poate fi formai şi din 1-2 paşi sau 3.

Figura 1 - Elanul
Figura 1 - Elanul

Primul pas este mai mic, este un pas pregătitor, efectuat de piciorul opus braţului lovitor, penultimul pas este mai lung, îngenuncheat, târşit, cu scopul de a frâna deplasarea pe orizontală, iar cel de-al treilea pas se duce lângă penultimul, depăşindu-l cu o jumătate de talpă.Odată cu penultimul pas, se realizează şi elanul de braţe, prin ducerea lor mult spre înapoi.

Elanul se face perpendicular pe fileu, pentru ca executantul să poată beneficia de vederea periferică asupra întregului teren, având şi posibilitatea de a juca mingea cu orice mână.

Bătaia (Figura 2) Se face pe ambele picioare simultan sau succesiv şi este specifică jocului de volei.

Voleiul modern a adus şi bătaia

pe

un

picior, dar se

Figura 2 - Bătaia
Figura 2 - Bătaia

foloseşte numai la sportivii de performanţă, şi numai după

însuşirea desprinderii de pe două picioare.

Contactul cu solul se face pe călcâi, pentru a transforma viteza acumulată pe orizontală din pasul sau paşii executaţi anterior, într-una ascensională, pe verticală prin rularea tălpii piciorului.

Membrele inferioare sunt flexate din cele trei articulaţii ale sale. Laba piciorului împreună cu gamba formează un unghi de 80 o -82 o , gamba cu coapsa formează un unghi de 100 o -120 o , coapsa cu trunchiul 90 o -92 o . Braţele se găsesc înapoia trunchiului întinse.

Săritura (Figura 3)

Prin extinderea energică a musculaturii triplei extensii a membrelor inferioare, împreună cu elanul energic al braţelor, se realizează o desprindere pe verticală, în apropierea mingii, în punctul cel mai înalt al săriturii. Mingea trebuie să fie în faţa executantului şi deasupra sa.

premergătoare (preluare) atacului. Dacă se efectuează lovitura de atac din zona centrală, Z3, elanul poate fi

Desprinderea se face în funcţie de traiectoria şi de viteza de deplasare a mingii. Imediat după desprindere, braţele continuă elanul spre înainte sus împreună cu trunchiul. Corpul executantului este echilibrat în timpul săriturii, cu linia umerilor paralelă cu

direcţia de transmitere a mingii. Trunchiul se află în extensie, braţele se ridică până deasupra

Figura 3 - Săritura

capului, de unde braţul lovitor îşi continuă drumul spre înapoia capului, flexat din articulaţia

cotului., cu palma orientată spre minge. Lovirea mingii(Figura 4)

Se

face în

punctul cel mai

înalt al săriturii,

prin mişcarea de revenire din extensie a

trunchiului, a braţului lovitor, care se întinde de la nivelul cotului şi prin coborârea celuilalt braţ. Lovirea mingii se face cu toată palma, printr-o flexie palmară energică, executată deasupra liniei mediane, pe calota superioară.

Această

mişcare

imprimă

mingii

o

traiectorie descendentă accentuată, datorită vitezei şi forţei de lovire a braţului, de deasupra planului fileului spre terenul advers.

direcţia de transmitere a mingii. Trunchiul se află în extensie, braţele se ridică până deasupra Figura

Figura 4 – Lovirea mingii

Aterizarea

După lovire braţul continuă mişcarea de coborâre pe lângă fileu, braţul neîndemânatec îl precede, iar corpul completează mişcarea printr-o flexie.

Aterizarea se face pe ambele picioare, elastic, datorită amortizării realizată prin cedarea tuturor articulaţiile membrelor inferioare, iar privirea urmăreşte mingea

Figura 5 –
Figura 5 –

Acţiunea de după lovire

După aterizare, executantul se deplasează pentru a participa la următoarea acţiune de joc.

EXERCIŢII PENTRU LOVITURA DE ATAC PROCEDEU DREPT SAU PE DIRECŢIA ELANULUI.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Acomodare

Efectiv: 12 jucători Descriere: individual: aruncarea mingii in sus, săritura si prinderea ei cu braţele întinse
Efectiv: 12 jucători
Descriere: individual: aruncarea mingii in sus, săritura
si prinderea ei cu braţele întinse deasupra capului, in
momentul cel mai înalt al săriturii.
Dozare: 3s X 10 repetări
Variante:
V1 Acelaşi exerciţiu cu lovirea mingii din săritura la
perete.
V2 Aruncarea mingii de volei pe traiectorii, distante si
unghiuri diferite, prinderea ei cu braţele întinse
deasupra capului, precedata de elan si săritura
Greşeli :
Săritura este executata cu întârziere, ceea ce împiedica
prinderea mingii la un punct cat mai înalt.
Bătaie concomitenta pe ambele picioare.
Corectare:
Se vor efectua sărituri cu desprindere de pe ambele picioare fara minge.
Învatarea descompusa a elanului cu accent pe ultima sa parte.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Acomodare

Efectiv: 12 jucători.

Efectiv : 12 jucători. Descriere : Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri in zonele 1-5-6, de o

Descriere: Jucătorii sunt dispuşi pe şiruri in zonele 1-5-6, de o parte si de alta a fileului, lângă fileu pe zonele 2-3-4, se află cate un jucător ajutător care are rolul de a arunca mingera în vederea loviturii de atac. Jucătorii executa deplasare cu pas lateral pâna la linia de 3m, simulează preluarea de jos cu ambele mâini, după care deplasare cu un elan de 1-3 paşi spre fileu şi atacă mingea aruncată.

Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

Acelaşi

exerciţiu,

dar

după

atac

efectuează un plonjon şi deplasare la coada şirului.

 

Greşeli:

Lovitura

de

atac

se executa

cu

braţul

îndoit din cauza fortei si vitezei reduse a musculaturii braţului, iar palma nu actioneaza corespunzător; Forta insuficienta la lovire.

Corectare:

Exerciţii de forţă pentru braţe, aruncări in viteza cu mingi medicinale mici .

Pentru întărirea musculaturii palmei se fac strângeri consecutive ( 56 ) cu o minge de tenis,

urmate de aruncări rapide in podea; Pentru mărirea forţei loviturii de atac se utilizează exerciţii de forta pentru trunchi si umăr,

exerciţii de forta cu extensia dinaintea loviturii propriu-zise si arcuirii trunchiului in momentul ei.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Acomodare

Efectiv: 12 jucători. Descriere: Elevii aşezaţi în şiruri cu faţă la fileu pe zonele 2-4 în
Efectiv: 12 jucători.
Descriere: Elevii aşezaţi în şiruri cu faţă la
fileu pe zonele 2-4 în ambele terenuri.Fiecare elev din
fata şirurilor are cate o minge, acesta execută pasa de
sus cu ambele mâini, se deplasează spre fileu cu elan
de 1-3 paşi , săritura şi simularea loviturii de atac,
accentuându-se lucrul braţelor, si apoi deplasare la
spatele şirului
Dozare: 3s X 10 repetări
Variante:
 V1 Acelaşi exerciţiu dar cu plasarea mingii
stânga-dreapta.
V2 Acelaşi exerciţiu, dar cu deplasare in zona
3
si simulare blocaj, după care
şirul propriu.
retragere la
Greseli:
Lipsa
creşterii treptate
si corecte
a
vitezei
lucrului
încetinirea ulterioara a acestora după desprindere.
braţelor
la
desprindere,
urmata
de

Corectare:

Executarea elanului cu braţele in ritmul necesar, la început de pe loc, fara săritura, apoi de pe loc cu săritura, iar după aceea cu elan.

Pentru insusirea deprinderii se recomanda o oarecare apropiere a coatelor de corp in momentul bătăii.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Acomodare

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Acomodare Efectiv : 12 jucători. Descriere : Jucătorii sunt

Efectiv: 12 jucători.

Descriere: Jucătorii sunt dispuşi pe perechi in linie pe 2 rânduri la distante si intervale corespunzătoare pe lungimea terenului, vor executa aruncări cu mingea de oina sau de tenis in sol din stand. Cel care va primi mingea o va întâmpina cu un elan de 2-3 paşi .

Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

V1 acelaşi exerciţiu dar din săritura;

V2

aruncare la perete sau

peste

plasa de

volei. Greseli :

Mărimea necorespunzătoare a celor 2 paşi.

Corectare:

elanului trasate pe sol;

exersarea

peste

2

linii

paralele

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Acomodare

Efectiv: 12 jucători Descriere: jucatorii dispuşi pe şiruri in spaţiul zonelor 2-3-4 de o parte si de alta a

fileului, vor efectua aruncarea mingii de volei deasupra fileului si prinderea ei cu braţele întinse deasupra capului.

Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

Dozare : 3s X 10 repetări Variante :  V1 imitarea loviturii de atac la plasa,

V1 imitarea loviturii de atac la plasa, cu elan de 1-2 paşi.

V2 plasarea mingii in terenul advers.

Greşeli:

bătaie concomitenta pe ambele picioare înlocuind astfel ultimul pas si rotarea braţelor;

poziţia greşita a braţelor.

Corectare:

executarea unui număr cat mai mare de desprinderi la diferite semnale auditive sau vizuale;

se va exersa lucrul braţelor fara efectuarea săriturii, prin avântarea energica dinapoi -înainte -sus.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Învăţare

Efectiv: 12 jucători

Descriere: jucătorii sunt asezati

cate

2,

fata

in fata,

cu piciorul stâng înainte pe latul

terenului si, lovesc mingea cu o mana de la unul la altul.

Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

V1 mingea ricoşata după o lovitura puternica din sol poate fi lovita din săritura. Se

antrenează astfel găsirea momentului propice de lovire a mingii din săritura. V2 acelaşi exerciţiu, dar după fiecare lovitura simulează preluarea de jos cu 2 mâini.

 V1 mingea ricoşata după o lovitura puternica din sol poate fi lovita din săritura. Se

Greseli:

 

lovitura se executa cu braţul îndoit;

palma nu actioneaza corespunzător.

 

Corectare:

întinderea

incompleta

a braţului in

momentul lovirii este cauzata de forta si viteza redusa a musculaturii braţului, de aceea se vor efectua exerciţii de forta pentru braţe, aruncări in viteza cu mingi medicinale mici sau alte obiecte, atac in viteza mare la mingea suspendata. pentru întărirea musculaturii palmei se

fac strângeri consecutive cu o minge de tenis, urmate de aruncări rapide in podea si de lovirea mingii de volei.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Învăţare

Efectiv: 12 jucători

Descriere: Jucătorii sunt asezati cate 2, fata in fata, cu piciorul stâng înainte pe latul terenului, la o distanta de 3 m, si efectuează atac cu intensitate medie, exact in aparator, care ia o poziţia respectiva si executa o preluare înalta, apoi ataca precis, iar celalalt se apăra.

Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

Dozare : 3s X 10 repetări Variante :  V1 acelaşi exerciţiu, dar atac din preluarea

V1

acelaşi

exerciţiu,

dar

atac

din preluarea

partenerului. V2 acelaşi exerciţiu, dar după fiecare atac plonjon stânga sau dreapta, timp in care partenerul efectuează pase de control.

Greseli:

 

braţele nu lucrează corect;

 

imprecizia atacului către partener.

 

Corectare

 

lucrul braţelor, prin avântarea energica dinapoi

-înainte -sus; lovituri de atac la perete cu accent pe mişcarea de

„biciuire" realizata din palma.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Învăţare

Efectiv: 12 jucători

Descriere: A si B se afla la 2-3m distanta de perete, unul cu mingea, iar celalalt cu fata spre perete se pregateste de atac. A arunca mingea in sus si puţin înaintea lui B, cu un pas elan, sare si ataca in perete. Prinde mingea si o arunca lui A, care efectuează acelaşi lucru.

Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

V1 acelaşi exerciţiu, dar atacul se executa din săritura.

Variante :  V1 acelaşi exerciţiu, dar atacul se executa din săritura.  V2,executantul isi arunca

V2,executantul isi arunca singur mingea, atac la perete ,lăsarea mingii sa atingă solul si continuarea atacului.

Greseli:

contactul cu solul;

Corectare:

imitarea loviturii de atac din poziţia stand cu accent pe rularea calcai-varf.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Învăţare

Efectiv: 12 jucători

Descriere: jucătorii sunt asezati in zonele 2 si 4 de o parte si de alta a fileului. Cei din terenul A au mingii si efectuează lovitura de atac pe direcţia elanului din minge autoridicata înalta sau medie, retragere cu spatele pana la linia de 3 m , venire la fileu si efectuarea unui blocaj la mingea venita din terenul B, care au recuperat mingea din terenul A, transmisa prin „self" atac.

Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

V1 acelaşi exerciţiu, dar după „self" atac, jucătorii efectuează plonjon stânga sau dreapta, după care se duc la coada şirului propriu.

V2 acelaşi exerciţiu, dar după „self" atac, executanţii efectuează o dublare a atacului imaginara, prin fandare simpla.

 V1 acelaşi exerciţiu, dar după „self" atac, jucătorii efectuează plonjon stânga sau dreapta, după care

Greseli:

Elanul se executa cu o accelerare neuniforma. Aşezarea incorecta a labelor picioarelor pe sol in

momentul bătăii.

Corectare:

Pentru

corectarea acestei greşeli se folosesc

următoarele exerciţii: executarea elanului in afara fileului, la început ara minge, apoi cu minge ţinuta sau suspendata, individual, la numărătoare, accentuându- se tonalitatea atunci cand dorim accelerarea elanului. Tălpile nu sunt aşezate la distanta corespunzătoare,

pentru aceasta se va repeta desprinderea , punându-se

accent pe aşezarea corecta a tălpilor.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Învăţare

Efectiv: 12 jucători

Descriere: jucătorii sunt grupaţi pe şiruri in zona 4, de o parte si de alta a fileului, lângă plasa un jucător sau antrenorul care arunca mingea cu traiectorie înalta, medie sau întinsa in vederea efectuării loviturii de atac din minge aruncata. Deplasare spre mingea aruncat cu elan de 1-3 paşi, săritura, lovirea mingii si deplasare la spatele şirului. Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

V1 acelaşi exerciţiu, dar după lovirea mingii deplasare la şirul din terenul opus.

V2 acelaşi exerciţiu, dar din ridicare dinspre partea braţului neîndemânatic.

Greseli:

elanul este terminat cu piciorul care corespunde braţului de lovire. aterizarea nu este amortizata.

Corectare:

 elanul este terminat cu piciorul care corespunde braţului de lovire. aterizarea nu este amortizata. Corectare:

foarte utile sunt execuţiile fara minge, chiar in timpul încălzirii, săriturile cu elan pe obstacol sau

la minge suspendata. sarturi de pe banca de gimnastica cu accent pe

amortizarea aterizarii

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Consolidare

Efectiv: 12 jucători

Descriere: Jucătorii sunt grupaţi pe şiruri in zonele 2-3-4, de o parte a fileului,iar de cealata parte a fileului in zonele corespunzatoare se afla cate un jucatoru cu rolul de a prelua mingea atacata. Jucatorii se deplaseaza sper fileu cu elan de 1-3 pasi si ataca la colegul din minge autoaruncata apoi trec pe sub fileu si ia locul colegului care a facut preluare acesta ducandu-se la coada sirului.

Dozare: 3s X 10 repetări Variante:

V1 acelaşi exerciţiu, dar după preluarea mingii se executa un plonjon lateral.

V2 acelaşi exerciţiu, dar dupa lovirea mingii se executa o saritura la blocaj.

Greseli:

elanul este terminat cu piciorul care corespunde braţului de lovire. aterizarea nu este

amortizata. braţele nu lucrează corect;

imprecizia atacului către partener.

Corectare:

Pentru corectarea acestei greşeli se folosesc următoarele exerciţii: executarea elanului in

afara fileului, la început ara minge, apoi cu minge ţinuta sau suspendata, individual, la numărătoare, accentuându-se tonalitatea atunci cand dorim accelerarea elanului.

Tălpile

nu

sunt

aşezate

la

distanta

corespunzătoare,

pentru

aceasta

se

va

repeta

desprinderea , punându-se accent pe aşezarea corecta a tălpilor. Lucrul braţelor, prin avântarea energica dinapoi -înainte -sus;

 

Lovituri de atac la perete cu accent pe mişcarea de „biciuire" realizata din palma.

Greseli:  elanul este terminat cu piciorul care corespunde braţului de lovire. aterizarea nu este 

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Consolidare

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Consolidare Efectiv : 12 jucători Descriere : Jucătorii sunt

Efectiv: 12 jucători

Descriere: Jucătorii sunt grupaţi pe şiruri in zonele 1 si 5, de o parte si de alta a fileului,iar in zona 3 se afla un jucator care va pasa mingea. Jucatorul din zona 1 transmite mingea cu pasa de sus jucatorului din zona 3 acesta ii paseaza mingea cu traictorie inalta sau medie pentru atac, acesta atacand mingea pe drept la colegul din zona 5 care face preluare la jucatorul din zona 3 si ii paseaza mingea pentru atac.Jucatorul care a atacat va trece la pase iar sportivul care a dat pase va trece la coada sirului din tereul propriu.

Dozare: 3s X 10 repetări Variante:

V1 acelaşi exerciţiu, dar după atac se executa o saritura la blocaj si un plonjon lateral.

V2 acelaşi exerciţiu,

dar

in

loc

de atac

se

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Consolidare Efectiv : 12 jucători Descriere : Jucătorii sunt

plaseaza mingea stanga dreapta.

Greseli:

elanul este terminat cu piciorul care corespunde braţului de lovire. aterizarea nu este amortizata.

braţele nu lucrează corect;

imprecizia atacului către partener.

Corectare:

Pentru corectarea acestei greşeli se folosesc următoarele exerciţii: executarea elanului in afara fileului, la început ara minge, apoi cu minge ţinuta sau suspendata, individual, la numărătoare, accentuându-se tonalitatea atunci cand dorim accelerarea elanului.

Tălpile nu sunt aşezate la distanta corespunzătoare, pentru aceasta se va repeta desprinderea , punându-se accent pe aşezarea corecta a tălpilor.

Lovituri de atac la perete cu accent pe mişcarea de „biciuire" realizata din palma.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Consolidare

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Consolidare Efectiv : 12 jucători Descriere : Jucătorii sunt

Efectiv: 12 jucători

Descriere: Jucătorii sunt grupaţi pe şiruri cu fata spre plasa in zonele 2 si 4 , fiecare jucător are cate o minge de volei, in zona 3 se afla un ridicător. Prin alternanta jucătorii transmit mingea la ridicător care pasează fie in Z2, fie in Z4, in funcţie de unde i-a fost transmis balonul, urmează lovitura de atac pe direcţie (drept) din ridicare medie sau înalta.

Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

V1 atac urmat de o saritura la blocaj

V2 acelaşi exerciţiu, dar după atac jucătorii vor

efectua plonjon lateral.

Greseli:

Lovitura de atac se executa cu braţul

îndoit;

Executantul ataca cu ochii inchisi.

Corectare

Braţul nu este întins in momentul loviturii datorita forţei si vitezei reduse a musculaturii

braţului, pentru aceasta se utilizează exerciţii de forta pentru braţe. Exerciţii la mingea suspendata sau ţinuta cu accent pe vizualizarea mingii.

Tema: lovitura de atac procedeu drept

Obiectiv: Consolidare

Efectiv: 12 jucători

Obiectiv: Consolidare Efectiv : 12 jucători Descriere : jucătorii sunt asezati pe un sir in zona

Descriere: jucătorii sunt asezati pe un sir in zona 4, in zona 3 se afla doi ridicători. Se ataca din pasa cu traiectorie medie sau scurta pe culoar.

Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

V1 jucătorii ataca pe alta direcţie (întors) din ridicare

Greşeli:

înalta. V2 jucătorii efectuează atac pe direcţia elanului din

ridicare dinspre partea braţului neîndemânatic.

Viteza mica a elanului.

Întârzierea loviturii, din cauza neatenţiei.

 

Corectare:

exerciţii de viteza, de deplasare combinate cu exerciţii

de atenţie.

Tema: lovitura de atac procedeu drept

Obiectiv: Consolidare

Efectiv: 12 jucători

Obiectiv: Consolidare Efectiv : 12 jucători Descriere : jucătorii sunt asezati in terenul A pe şiruri

Descriere: jucătorii sunt asezati in terenul A pe şiruri in zonele 2 si 4, in zona 3 se afla un ridicător, in terenul B se gaseste antrenorul care lansează o minge primului jucător din Z2 sau Z4, care va prelua spre R. Acesta va pasa in Z2 sau Z4 , depinde de unde a venit mingea, si atac pe direcţie (drept) din ridicare medie sau întinsa. Jucătorul care a atacat se retrage la coada şirului propriu.

Dozare: 3s X 10 repetări

Variante:

V1 R pasează in Z2 daca a primit mingea din Z4.

V2 atac întors din ridicare scurta sau medie.

Greseli:

bătaie concomitenta pe ambele picioare înlocuind astfel ultimul pas si rotarea braţelor.

Corectare:

executarea unui număr cat mai mare de desprinderi la

diferite semnale auditive sau vizuale.

Tema: lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Perfecţionare

Efectiv: 12 jucători

Efectiv : 12 jucători Descriere: Jucatorii sunt asezati in linie pe un sir in zona 4
Efectiv : 12 jucători Descriere: Jucatorii sunt asezati in linie pe un sir in zona 4

Descriere: Jucatorii sunt asezati in linie pe un sir in zona 4 in zona 3 se afla ridicatorul iar in terenul advers in zona 3 si zona 2 se afla 2 jucatori cu rolul de a bloca iar in zona 1 se afla un jucator care are rolul de a face preluare din atac. Jucatorul din zona 4 paseaza mingea ridicatorului acesta ii ridica mingea pentru atac iar jucatorii de la blocaj apara diagonala jucatorul fiind nevoit sa atace pe drept la jucatorul din aparare.Dupa ce a efectuat preluarea din atac jucatorul din zona 1 merge la coada sirului iar jucatorul care a efectuata atacul ii ia locul.

Dozare: 25-30 repetări

Variante:

V1 Acelasi exercitiu dar dupa ce jucatorul din zona 1 realizeaza preluarea din atac acesta

efecueaza un plonjon lateral. V2 atac întors din ridicare scurta sau medie.

Greseli:

Bătaie concomitenta pe ambele picioare înlocuind

astfel ultimul pas si rotarea braţelor. Lovitura de atac se executa cu braţul îndoit;

Elanul este terminat cu piciorul care corespunde braţului de lovire. aterizarea nu este amortizata.

Corectare:

Executarea unui număr cat mai mare de desprinderi la diferite semnale auditive sau vizuale.

Braţul nu este întins in momentul loviturii datorita forţei si vitezei reduse a musculaturii

braţului, pentru aceasta se utilizează exerciţii de forta pentru braţe. Exerciţii la mingea suspendata sau ţinuta cu accent pe vizualizarea mingii.

Tema: Lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Perfecţionare

Efectiv: 12 jucători

Efectiv : 12 jucători Descriere : jucătorii sunt asezati in terenul A pe şiruri in zonele

Descriere: jucătorii sunt asezati in terenul A pe şiruri in zonele 2 si 4, in zona 3 se afla un ridicător, in terenul B se gaseste antrenorul care lansează o minge primului jucător din Z2 sau Z4, care va prelua spre R. Acesta va pasa in Z2 sau Z4 , depinde de unde a venit mingea, si atac pe direcţie (drept) din ridicare medie sau întinsa. Jucătorul care a atacat se retrage la coada şirului propriu.

Dozare: 20 repetări.

Variante:

V1 R pasează in Z2 daca a primit mingea din

Z4.

V2 atac întors din ridicare scurta sau medie.

 

Greseli:

Bătaie

concomitenta

pe

ambele

picioare

înlocuind astfel ultimul pas si rotarea braţelor.

Corectare

Executarea

unui

număr

cat

mai

mare

de

desprinderi la diferite semnale auditive sau vizuale.

Tema: Lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Perfecţionare

Efectiv: 12 jucători

Descriere: executanţii sunt asezati in sir pe zonele 4 si pe zonele 3 cate un ridicător : pasa , elan de 1-3 paşi si lovitura de atac întoarsa, după care jucătorul se întoarce si imita dublarea atacului.

Dozare: 15-20 atacuri.

Variante:

Efectiv : 12 jucători Descriere : executanţii sunt asezati in sir pe zonele 4 si pe

V1 jucătorul după atac efectuează plonjon

stânga sau dreapta. V2 după atac, jucătorul din spate vine si imita

dublarea atacului.

Greseli:

Ducerea insuficienta si cu întârziere a umerilor spre spate in faza de zbor.

Corectare:

Se vor folosi sărituri cu semnal la executarea

extensiei trunchiului, concomitent cu ducerea braţelor înapoi, uşor îndoite din cot.

Tema: Lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Perfecţionare

Efectiv: 12 jucători

Descriere: jucătorii sunt dispuşi in formaţii de joc 6 la 6. jucătorul din zona 3 preia din serviciul advers cu ambele mâini de jos, trimitand pe zona 2, acesta ridica lung pe zona 4, unde se efectuează atacul, iar ceilalţi jucători din linia întâi simulează lovitura de atac.

Dozare: 10'

Varianta:

Jucătorul 3 preia din serviciul advers cu doua mâini de jos, trimite spre zona 2, acesta ridica scurt in zona 3, unde se efectuează atacul, iar jucătorii din Z2 si Z4 simulează lovitura de atac.

Greseli:

Forta insuficienta de lovire.

Bătaie concomitenta pe ambele picioare înlocuind astfel ultimul pas si rotarea braţelor.

Lovitura de atac se executa cu braţul îndoit;

Elanul este terminat cu piciorul care corespunde braţului de lovire. aterizarea nu este amortizata

Corectare:

Executarea unui număr cat mai mare de desprinderi la diferite semnale auditive sau vizuale.

Braţul nu este întins in momentul loviturii datorita forţei si vitezei reduse a musculaturii

braţului, pentru aceasta se utilizează exerciţii de forta pentru braţe. Exerciţii la mingea suspendata sau ţinuta cu accent pe vizualizarea mingii.

Tema: Lovitura de atac procedeu drept Obiectiv: Perfecţionare

Efectiv: 12 jucători.

Descriere: jucătorii sunt dispuşi 6 la 6, de o parte si de alta a terenului de joc. Jucătorul 4 preia cu ambele mâini de jos din serviciu, transmite pasa pe zona 3, ridicare scurta înainte de pe zona 3 pe zona 4 si atac prin procedeul drept.

Dozare: 10-15'

Varianta:

Jucătorul 4 preia cu ambele mâini de jos din serviciu, transmite mingea pe zona 3, ridicare pe spate de pe zona 3 pe zona 2 si atac prin procedeul drept.

Greseli:

Lipsa coordonării acţiunii braţelor cu cea a picioarelor;

Întârzierea loviturii din cauza neatenţiei.

Corectare:

 Întârzierea loviturii din cauza neatenţiei. Corectare: BLIBLIOGRAFIE  Se vor folosi sarturi de pe pe

BLIBLIOGRAFIE

Se vor

folosi sarturi de pe

pe

loc

si

cu

elan

diferite

obstacole;

genuflexiuni cu elan de braţe care vor

trebui sa atingă repere aşezate înapoia jucătorului.

Sarturi

la

mingea

suspendata

la

semnale auditive sau vizuale.

  • 1. A. Cojocaru, M.Cojocaru – Volei curs, Ed Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2012

  • 2. www.Scribd.com