Sunteți pe pagina 1din 1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kinesiologia- def., etimologie, conexiuni cu alte domenii


Definiti teoria, pedagogia, didactica si metodica
Integrati formele organizatorice si de practicare ale ex.fizic in tipurile de activitate motrica
Formele de manifestare motrica- def. si exemple
Analizati schema generala de functionare a organismului uman in efectuarea actelor motrice in
cadrul unui exemplu la alegere
Prezentati p scurt etapele dezvoltarii motrice in ontogeneza
Analizatiprin analogie priceperea motrica si deprinderea motrica
Prezentati etapele formarii deprinderilor motrice. Exemplificati
Calitatile motrice: def., tipologii, factori limitative, forme de manifestare
Analizati calitatea motrica V (sau A R F) din punct de vedere al formelor de manifestare si al
factorilor limitative
Clasificati deprinderile motrice. Exemplificati
Exercitiul fizic- def. + parametrii
Clasificarea ex. Fizic
Efortul- def. + clasificari
Adaptarea la effort
Refacerea
Planificarea