OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCAȚIONALE (material suport) A.

Ce sunt obiectivele operaționale Obiectivele operaţionale descriu cât mai concret posibil ce va şti şi ce va fi capabil să facă elevul la sfârşitul unei activităţi de instruire. Anticipează o schimbare comportamentală observabilă şi măsurabilă. Se realizează de către un singur educator, pe parcursul unei activităţi didactice determinate (de regulă o lecţie / activitate didactică). B. Tehnica modernă de operaţionalizare a obiectivelor cuprinde 5 paşi: 1. cine va produce comportamentul dorit; 2. ce comportament observabil va dovedi că obiectivul este atins; 3. care va fi produsul acestui comportament (performanţa); 4. în ce condiţii trebuie să aibă loc comportamentul; 5. care sunt criteriile în baza cărora comportamentul este considerat satisfăcător; C. Condițiile operaționalizării obiectivelor:  obiectivul vizează activitatea elevilor şi nu a profesorului;  obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil, să corespundă particularităţilor de vârstă, experienţei anterioare a elevilor etc.;  obiectivul va descrie comportamente observabile, şi nu acţiuni sau procese psihice interne;  obiectivul operaţional desemnează un rezultat imediat al instruirii şi nu unul de perspectivă, neidentificat în timp şi spaţiu;  în obiectiv se vor enunţa atât condiţiile de realizare a sarcinilor, cât şi criteriul performanţei, al realizării acestora;  exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune";  fiecare obiectiv va viza o operaţie singulară, şi nu un comportament compozit, greu de analizat şi evaluat;  obiectivele nu se vor repeta prin reformulări diferite, ele trebuie să fie unice, congruente logic şi valide axiologic. D. Taxonomiile operaționalizării obiectivelor În formularea obiectivelor operaţionale cognitive comportamente (verbe) derivate din taxonomia lui Bloom. Domeniu cognitiv după Bloom Parametri taxonomici Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale cognitive se utilizează următoarele

I. Cunoştinţe = sunt considerate ca cel mai scăzut nivel de manifestare a comportamentului mental care implică a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a reactualizare şi recunoaştere a unor recunoaşte, a dobândi informaţii. Ele vizează în principal memoria. a transforma, a traduce, a exprima cu cuvinte proprii, a ilustra, a pregăti, a citi, a reprezenta, a schimba, a rescrie, a redefini, a interpreta, a diferenţia, a stabili, a explica, a demonstra, a estima, a induce, a prevedea, a determina, a extinde, a completa, a stabili 1

II. Înţelegerea = presupune decodificarea semnificaţiilor cuprinse de informaţiile învăţate, implică interpretare informaţiilor.

a adapta mișcarea.. a proiecta.. a deprinde .. a înţelege.. a valida Atenţie !!! Se vor evita aşa numitele verbe intelectualiste: a şti... a integra mişcarea . Evaluarea = este cel mai elaborat nivel de comportament mental. a coordona . a organiza. Aplicarea = semnifică nivelul la care elevul utilizează informaţia..a pipăi.. a relata.. Domeniul psihomotor după Simpson Parametri taxonomici I. a crea. a povesti. în activitatea .. a clasifica.III.. a categorisi. a generaliza.... a evalua. Reacţie dirijată IV.. a recunoaşte. pentru a rezolva o problemă.. Implică separarea elementelor. a memora . a avea dispoziţia fizică .. a discrimina mişcarea . a produce. Reacţie complexă Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii a percepe mişcarea . a alege. Percepere II.. în forma primită. a contrasta V. a utiliza IV. in sensul de a-i stabili puncte de referinţă A judeca. a argumenta. a deduce. a standardiza. 2 . a automatiza ... Reacţie automatizată V. a documenta..... căutarea relaţiilor. a executa . a combina. Dispoziţii III.... a învăța. Implică posibilitatea de a gândi logic în raport cu o problemă dată. a modifica.. a cunoaşte.. a formula VI... a mânui . a aplica. Sinteza = este un nivel superior de manifestare a comportamentului mental care implică posibilitatea de a reuni informaţiile deţinute în prealabil analizate într-o structura nouă cu finalităţi noi.. a deriva... a transmite. a dezvolta. a specifica. căutarea principiilor de organizare a detecta. a constata. a executa automat . Analiza = presupune capacitatea de a descompune informaţia în elementele sale componente cu scopul de a înţelege relaţiile dintre componente şi dintre fiecare componentă şi întreg. În formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Simpson.

... să construiască grafice folosind datele din tabel . valori.... eveniment...... a se supune....la disciplina . a aprecia a dezbate.... Receptarea = înseamnă a fi conştient de un fapt...... a aclama a colabora....la disciplina . Cognitiv . Afectiv ... Psihomotor 3.. afectiv-atitudinal sau psihomotor.........În formularea obiectivelor operaţionale afectiv-atitudinale se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Krathwohl... Afectiv .. a pune de o parte. . a controla a urma. a urma.. a discuta.. afectiv-atitudinal sau psihomotor.. să rezolve problemele cu ajutorul formulelor . Răspunsul = reprezintă reacţia individului în raport cu un lucru sau un eveniment. a accepta. /1 vor fi capabili: Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare domeniului cognitiv.... a schimba.. 2.. a se juca.... a discuta... V.... a acorda asistenţă... a se descurca cu ... a ajuta. norme IV...... 4... a valoriza......... Cognitiv . III. a valoriza. să alcătuiască propoziţii cu cuvintele găsite . . /1 vor fi capabili: 1... 3 Psihomotor Psihomotor . a împărţi. Pe parcursul activității elevii clasei . Organizarea = semnifică angajarea în raport cu un set de valori (asumarea lor).... a specifica... .... Valorizarea = reprezintă interiorizarea unei credinţe......... Pe parcursul activității elevii clasei . .. să deosebească faptele bune de cele rele .. a diferenţia... a revizui.. a organiza a evita. a echilibra. Afectiv .. a-l discrimina şi identifica dintre altele II... a formula... a renunţa la . a denunţa... a protesta... .. Caracterizarea = implică elaborarea unui set de comportamente corespunzătoare setului valoric elaborat a separa..... Domeniul afectiv-atitudinal după Krathwohl Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in Parametri taxonomici formularea obiectivelor operaţionale afective I..... a selecta.. Cognitiv .. ..... a rezista Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare: cognitiv. Psihomotor ... Afectiv ... a aplauda.. Cognitiv . . a comanda. a aproba.

să descopere funcţionalitatea unei maşini după zgomotul produs ...... Psihomotor ...... ... Psihomotor ...... 11..... să coopereze în activităţile de grup . . Afectiv .... . Psihomotor ... ..... Cognitiv ....... Afectiv .. ...... Cognitiv ... Cognitiv . Afectiv ... Afectiv ...... să urmeze instrucţiunile detaliate primite de la profesori în diverse situaţii cotidiene .... .... Psihomotor .. ........ Cognitiv ... ........ . Cognitiv . Afectiv .... .. Cognitiv . să prezinte semnificaţia datelor istorice .. ... să mânuiască aparatura din laborator în realizarea experimentelor ........ Afectiv 16. Psihomotor Psihomotor Psihomotor ......... Afectiv .. 20... Afectiv . Afectiv . Psihomotor ... Cognitiv ... Cognitiv .... Afectiv .5..... Afectiv ... .. 19. .. 6.... să comenteze un text filosofic folosind argumentaţia filosofică . ... 18. Afectiv ... Cognitiv .... .. Psihomotor ..... Psihomotor 21..... . Psihomotor .. . Cognitiv .. Afectiv .... să accepte răspunderea propriei sănătăţi şi a protejării sănătăţii altora .. să execute corect exerciţiile pentru influenţarea selectivă a organismului . Afectiv . să precizeze trei modalităţi de combatere a poluării aerului ..... Cognitiv . să manifeste toleranţă fată de partenerul de dialog . Cognitiv ....... Psihomotor 8.. să interpreteze grafice şi hărţi ..... . .. . Afectiv . Cognitiv .... . Psihomotor Psihomotor . să demonstreze un pas de dans .. să respecte regulile şcolare . 15..... Afectiv ... să execute graficul corespunzător mărimilor fizice studiate .. 22. Psihomotor ... Cognitiv .. .. 14......... Afectiv 9. să adopte postura corectă a corpului în activităţile statice şi dinamice .. 7.... Psihomotor 12.... ...... 4 ... Cognitiv ..... . Afectiv 17...... să elaboreze o compunere respectând condiţiile date .. Cognitiv ......... să delimiteze propoziţiile subordonate în părţile de propoziţie corespunzătoare ... .. .. . 10......... Cognitiv ..... 13.... Psihomotor . Cognitiv ... Psihomotor . să fie punctuali ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful