OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCAȚIONALE (material suport) A.

Ce sunt obiectivele operaționale Obiectivele operaţionale descriu cât mai concret posibil ce va şti şi ce va fi capabil să facă elevul la sfârşitul unei activităţi de instruire. Anticipează o schimbare comportamentală observabilă şi măsurabilă. Se realizează de către un singur educator, pe parcursul unei activităţi didactice determinate (de regulă o lecţie / activitate didactică). B. Tehnica modernă de operaţionalizare a obiectivelor cuprinde 5 paşi: 1. cine va produce comportamentul dorit; 2. ce comportament observabil va dovedi că obiectivul este atins; 3. care va fi produsul acestui comportament (performanţa); 4. în ce condiţii trebuie să aibă loc comportamentul; 5. care sunt criteriile în baza cărora comportamentul este considerat satisfăcător; C. Condițiile operaționalizării obiectivelor:  obiectivul vizează activitatea elevilor şi nu a profesorului;  obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil, să corespundă particularităţilor de vârstă, experienţei anterioare a elevilor etc.;  obiectivul va descrie comportamente observabile, şi nu acţiuni sau procese psihice interne;  obiectivul operaţional desemnează un rezultat imediat al instruirii şi nu unul de perspectivă, neidentificat în timp şi spaţiu;  în obiectiv se vor enunţa atât condiţiile de realizare a sarcinilor, cât şi criteriul performanţei, al realizării acestora;  exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune";  fiecare obiectiv va viza o operaţie singulară, şi nu un comportament compozit, greu de analizat şi evaluat;  obiectivele nu se vor repeta prin reformulări diferite, ele trebuie să fie unice, congruente logic şi valide axiologic. D. Taxonomiile operaționalizării obiectivelor În formularea obiectivelor operaţionale cognitive comportamente (verbe) derivate din taxonomia lui Bloom. Domeniu cognitiv după Bloom Parametri taxonomici Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale cognitive se utilizează următoarele

I. Cunoştinţe = sunt considerate ca cel mai scăzut nivel de manifestare a comportamentului mental care implică a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a reactualizare şi recunoaştere a unor recunoaşte, a dobândi informaţii. Ele vizează în principal memoria. a transforma, a traduce, a exprima cu cuvinte proprii, a ilustra, a pregăti, a citi, a reprezenta, a schimba, a rescrie, a redefini, a interpreta, a diferenţia, a stabili, a explica, a demonstra, a estima, a induce, a prevedea, a determina, a extinde, a completa, a stabili 1

II. Înţelegerea = presupune decodificarea semnificaţiilor cuprinse de informaţiile învăţate, implică interpretare informaţiilor.

în activitatea ..... a constata. a dezvolta.. În formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Simpson... a generaliza.. a înţelege. in sensul de a-i stabili puncte de referinţă A judeca. a contrasta V.. a adapta mișcarea. a standardiza.. Analiza = presupune capacitatea de a descompune informaţia în elementele sale componente cu scopul de a înţelege relaţiile dintre componente şi dintre fiecare componentă şi întreg. a automatiza . în forma primită. a învăța... a discrimina mişcarea . Implică separarea elementelor. a integra mişcarea . a argumenta. a alege. a deprinde . a executa automat .. Evaluarea = este cel mai elaborat nivel de comportament mental. pentru a rezolva o problemă. căutarea relaţiilor.. a proiecta. Percepere II. a categorisi. Dispoziţii III. căutarea principiilor de organizare a detecta. a clasifica.III..... a cunoaşte. Sinteza = este un nivel superior de manifestare a comportamentului mental care implică posibilitatea de a reuni informaţiile deţinute în prealabil analizate într-o structura nouă cu finalităţi noi.. a valida Atenţie !!! Se vor evita aşa numitele verbe intelectualiste: a şti. a mânui . a combina.. a deriva. a documenta... a produce. Reacţie dirijată IV.. a crea. Reacţie complexă Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii a percepe mişcarea . a povesti... 2 . a organiza. a modifica. Aplicarea = semnifică nivelul la care elevul utilizează informaţia. Domeniul psihomotor după Simpson Parametri taxonomici I. a coordona . a formula VI. a utiliza IV. Reacţie automatizată V...a pipăi. a recunoaşte. a relata... a avea dispoziţia fizică . a specifica. a executa .. a evalua.. a memora .. a deduce. a aplica.. Implică posibilitatea de a gândi logic în raport cu o problemă dată. a transmite..

a specifica.... să alcătuiască propoziţii cu cuvintele găsite .... a aprecia a dezbate... a-l discrimina şi identifica dintre altele II..... a ajuta....... Răspunsul = reprezintă reacţia individului în raport cu un lucru sau un eveniment... norme IV.. a pune de o parte. a discuta...În formularea obiectivelor operaţionale afectiv-atitudinale se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Krathwohl.la disciplina . Pe parcursul activității elevii clasei ... a discuta. a se descurca cu .... a aplauda.. Cognitiv .la disciplina .. a renunţa la .. a împărţi.. Receptarea = înseamnă a fi conştient de un fapt.... Caracterizarea = implică elaborarea unui set de comportamente corespunzătoare setului valoric elaborat a separa.. să rezolve problemele cu ajutorul formulelor . 3 Psihomotor Psihomotor . să deosebească faptele bune de cele rele ..... a denunţa.. a diferenţia... Afectiv .. Pe parcursul activității elevii clasei . a aproba... afectiv-atitudinal sau psihomotor..... a rezista Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare: cognitiv.. a valoriza.... a urma. a schimba. să construiască grafice folosind datele din tabel . Psihomotor 3..... .. . Cognitiv . Afectiv .. a aclama a colabora......... 4.... a se supune. afectiv-atitudinal sau psihomotor. Organizarea = semnifică angajarea în raport cu un set de valori (asumarea lor).... Afectiv ... a comanda.. . .... a accepta.. a se juca.... eveniment.. V. Domeniul afectiv-atitudinal după Krathwohl Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in Parametri taxonomici formularea obiectivelor operaţionale afective I.... a protesta.. 2. a acorda asistenţă. a formula.... Cognitiv ... a echilibra.. a revizui. . a controla a urma....... Cognitiv ... a valoriza. /1 vor fi capabili: 1.. /1 vor fi capabili: Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare domeniului cognitiv... Psihomotor .... a organiza a evita............ a selecta. . III. ... valori.. Afectiv . Valorizarea = reprezintă interiorizarea unei credinţe....

Cognitiv . să adopte postura corectă a corpului în activităţile statice şi dinamice ... ... să precizeze trei modalităţi de combatere a poluării aerului ....... Cognitiv .... . Psihomotor Psihomotor .. Cognitiv ... Cognitiv ..... 22.. Cognitiv . să prezinte semnificaţia datelor istorice .... Afectiv ....... .......... să manifeste toleranţă fată de partenerul de dialog . Afectiv 9. . Afectiv 17.. Cognitiv ........ .. 11. Afectiv . Psihomotor Psihomotor Psihomotor .. să comenteze un text filosofic folosind argumentaţia filosofică .... Afectiv 16. 14....... Afectiv .. ....... Psihomotor . Afectiv .. Psihomotor 21. Cognitiv . Cognitiv . ..... Cognitiv .... să delimiteze propoziţiile subordonate în părţile de propoziţie corespunzătoare ....... Cognitiv . Afectiv ..... 19... să interpreteze grafice şi hărţi .. 18.... Psihomotor . să mânuiască aparatura din laborator în realizarea experimentelor ... Psihomotor . .. să accepte răspunderea propriei sănătăţi şi a protejării sănătăţii altora ... . .. să execute corect exerciţiile pentru influenţarea selectivă a organismului .. ... să elaboreze o compunere respectând condiţiile date . Afectiv ..... . să execute graficul corespunzător mărimilor fizice studiate . .. Cognitiv .. Afectiv .... Afectiv .. să coopereze în activităţile de grup .. 7. Afectiv ..... .... Afectiv ...... Afectiv ... 13.. Psihomotor ..... .. ... ...... Psihomotor 8... Cognitiv . să descopere funcţionalitatea unei maşini după zgomotul produs .......... Afectiv ..... Psihomotor .. Psihomotor ............ 4 . Cognitiv .. Cognitiv .. Cognitiv ... ..... 20.. Afectiv . Afectiv ... să demonstreze un pas de dans . . să urmeze instrucţiunile detaliate primite de la profesori în diverse situaţii cotidiene ......5.... să respecte regulile şcolare .. 15. ... .. Psihomotor .. ... Cognitiv . ................. 6..... . ..... Afectiv ... Psihomotor 12.... Cognitiv .... să fie punctuali ....... .. Psihomotor .. Psihomotor . 10. Psihomotor . Cognitiv ..... ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful