OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCAȚIONALE (material suport) A.

Ce sunt obiectivele operaționale Obiectivele operaţionale descriu cât mai concret posibil ce va şti şi ce va fi capabil să facă elevul la sfârşitul unei activităţi de instruire. Anticipează o schimbare comportamentală observabilă şi măsurabilă. Se realizează de către un singur educator, pe parcursul unei activităţi didactice determinate (de regulă o lecţie / activitate didactică). B. Tehnica modernă de operaţionalizare a obiectivelor cuprinde 5 paşi: 1. cine va produce comportamentul dorit; 2. ce comportament observabil va dovedi că obiectivul este atins; 3. care va fi produsul acestui comportament (performanţa); 4. în ce condiţii trebuie să aibă loc comportamentul; 5. care sunt criteriile în baza cărora comportamentul este considerat satisfăcător; C. Condițiile operaționalizării obiectivelor:  obiectivul vizează activitatea elevilor şi nu a profesorului;  obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil, să corespundă particularităţilor de vârstă, experienţei anterioare a elevilor etc.;  obiectivul va descrie comportamente observabile, şi nu acţiuni sau procese psihice interne;  obiectivul operaţional desemnează un rezultat imediat al instruirii şi nu unul de perspectivă, neidentificat în timp şi spaţiu;  în obiectiv se vor enunţa atât condiţiile de realizare a sarcinilor, cât şi criteriul performanţei, al realizării acestora;  exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune";  fiecare obiectiv va viza o operaţie singulară, şi nu un comportament compozit, greu de analizat şi evaluat;  obiectivele nu se vor repeta prin reformulări diferite, ele trebuie să fie unice, congruente logic şi valide axiologic. D. Taxonomiile operaționalizării obiectivelor În formularea obiectivelor operaţionale cognitive comportamente (verbe) derivate din taxonomia lui Bloom. Domeniu cognitiv după Bloom Parametri taxonomici Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale cognitive se utilizează următoarele

I. Cunoştinţe = sunt considerate ca cel mai scăzut nivel de manifestare a comportamentului mental care implică a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a reactualizare şi recunoaştere a unor recunoaşte, a dobândi informaţii. Ele vizează în principal memoria. a transforma, a traduce, a exprima cu cuvinte proprii, a ilustra, a pregăti, a citi, a reprezenta, a schimba, a rescrie, a redefini, a interpreta, a diferenţia, a stabili, a explica, a demonstra, a estima, a induce, a prevedea, a determina, a extinde, a completa, a stabili 1

II. Înţelegerea = presupune decodificarea semnificaţiilor cuprinse de informaţiile învăţate, implică interpretare informaţiilor.

Evaluarea = este cel mai elaborat nivel de comportament mental.. a povesti..III. a documenta... a integra mişcarea . a memora . a alege... a discrimina mişcarea ..... a utiliza IV. a deprinde . a organiza... a deduce. a clasifica. a transmite.. a valida Atenţie !!! Se vor evita aşa numitele verbe intelectualiste: a şti. a crea. a executa . a evalua. În formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Simpson. Implică posibilitatea de a gândi logic în raport cu o problemă dată. Dispoziţii III. Aplicarea = semnifică nivelul la care elevul utilizează informaţia. a specifica. a cunoaşte. a proiecta. a dezvolta. Implică separarea elementelor.. 2 . a standardiza. căutarea principiilor de organizare a detecta. în activitatea . a deriva. pentru a rezolva o problemă. a aplica.. Sinteza = este un nivel superior de manifestare a comportamentului mental care implică posibilitatea de a reuni informaţiile deţinute în prealabil analizate într-o structura nouă cu finalităţi noi.. a relata. a combina. căutarea relaţiilor. a automatiza . a formula VI. a constata.... a executa automat .. Reacţie dirijată IV.. a recunoaşte. a înţelege.. în forma primită.. a produce.. Percepere II. a avea dispoziţia fizică . Reacţie complexă Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii a percepe mişcarea .. a contrasta V. in sensul de a-i stabili puncte de referinţă A judeca... Reacţie automatizată V.a pipăi. Domeniul psihomotor după Simpson Parametri taxonomici I. a coordona .. a argumenta.... a învăța. a modifica.. a generaliza. a adapta mișcarea. a categorisi... Analiza = presupune capacitatea de a descompune informaţia în elementele sale componente cu scopul de a înţelege relaţiile dintre componente şi dintre fiecare componentă şi întreg. a mânui .

... Pe parcursul activității elevii clasei ... valori..... a discuta. ... a specifica...... a se juca..la disciplina ...... afectiv-atitudinal sau psihomotor. a pune de o parte. Cognitiv . a ajuta. /1 vor fi capabili: Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare domeniului cognitiv. să construiască grafice folosind datele din tabel ..la disciplina . Domeniul afectiv-atitudinal după Krathwohl Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in Parametri taxonomici formularea obiectivelor operaţionale afective I.. Afectiv . Afectiv ...... V.... norme IV. a acorda asistenţă.... a valoriza. ... a valoriza. a se supune.. a protesta..... Afectiv . a împărţi.... a comanda... să deosebească faptele bune de cele rele ... afectiv-atitudinal sau psihomotor.. Afectiv . eveniment... .... . Psihomotor 3. a discuta... a organiza a evita........... .... a renunţa la . a controla a urma. a se descurca cu .. a denunţa. a-l discrimina şi identifica dintre altele II. Psihomotor ... a aprecia a dezbate. a rezista Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare: cognitiv.... Cognitiv ..... Valorizarea = reprezintă interiorizarea unei credinţe... Cognitiv . a urma...... Receptarea = înseamnă a fi conştient de un fapt... . a aproba. Caracterizarea = implică elaborarea unui set de comportamente corespunzătoare setului valoric elaborat a separa.. a diferenţia.... a echilibra..... 3 Psihomotor Psihomotor . . a formula.. a aclama a colabora. a schimba... Organizarea = semnifică angajarea în raport cu un set de valori (asumarea lor)... Cognitiv . /1 vor fi capabili: 1...... 2...... III.. Pe parcursul activității elevii clasei .În formularea obiectivelor operaţionale afectiv-atitudinale se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Krathwohl.. a revizui.. a selecta.... să rezolve problemele cu ajutorul formulelor ... Răspunsul = reprezintă reacţia individului în raport cu un lucru sau un eveniment... să alcătuiască propoziţii cu cuvintele găsite .. a accepta. 4.. a aplauda...

.. 10. Psihomotor .... Cognitiv . să accepte răspunderea propriei sănătăţi şi a protejării sănătăţii altora . ...... .... . să prezinte semnificaţia datelor istorice .. Cognitiv .. . Psihomotor 21. să interpreteze grafice şi hărţi . să elaboreze o compunere respectând condiţiile date ..... 4 . Afectiv . . 6..... Cognitiv ... ........ să delimiteze propoziţiile subordonate în părţile de propoziţie corespunzătoare .. să coopereze în activităţile de grup . Psihomotor . Afectiv ... Cognitiv .... Psihomotor ....... Psihomotor .. Afectiv ......... .. Cognitiv . 22. 13.. .. . Cognitiv ..... Afectiv .......... 7... . 18... Cognitiv ...... .. Psihomotor . Afectiv . să urmeze instrucţiunile detaliate primite de la profesori în diverse situaţii cotidiene . Psihomotor Psihomotor Psihomotor ...... ...... Afectiv .... Cognitiv . Cognitiv ... .. să execute corect exerciţiile pentru influenţarea selectivă a organismului ... Afectiv 17. Cognitiv ... ... Afectiv ... Cognitiv . 14. Afectiv 9.... Psihomotor 8. să mânuiască aparatura din laborator în realizarea experimentelor . Cognitiv ....... 11....... 20... ... ... .. să respecte regulile şcolare . ... Afectiv ........ .... Psihomotor . Cognitiv ...... Cognitiv .. să descopere funcţionalitatea unei maşini după zgomotul produs .. Psihomotor 12.... . ..... să precizeze trei modalităţi de combatere a poluării aerului . să execute graficul corespunzător mărimilor fizice studiate ..... Cognitiv .... Afectiv 16.. Cognitiv . Afectiv ... .... Afectiv .... Psihomotor ... Afectiv .. Psihomotor ...... Cognitiv .... . să comenteze un text filosofic folosind argumentaţia filosofică .. să demonstreze un pas de dans ........... Psihomotor .... să fie punctuali .... Cognitiv ... Afectiv ... Psihomotor Psihomotor . Psihomotor ..... ..5.... Afectiv . ... să adopte postura corectă a corpului în activităţile statice şi dinamice ......... 19. .. Afectiv . Afectiv ..... 15..... să manifeste toleranţă fată de partenerul de dialog . .........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful