OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCAȚIONALE (material suport) A.

Ce sunt obiectivele operaționale Obiectivele operaţionale descriu cât mai concret posibil ce va şti şi ce va fi capabil să facă elevul la sfârşitul unei activităţi de instruire. Anticipează o schimbare comportamentală observabilă şi măsurabilă. Se realizează de către un singur educator, pe parcursul unei activităţi didactice determinate (de regulă o lecţie / activitate didactică). B. Tehnica modernă de operaţionalizare a obiectivelor cuprinde 5 paşi: 1. cine va produce comportamentul dorit; 2. ce comportament observabil va dovedi că obiectivul este atins; 3. care va fi produsul acestui comportament (performanţa); 4. în ce condiţii trebuie să aibă loc comportamentul; 5. care sunt criteriile în baza cărora comportamentul este considerat satisfăcător; C. Condițiile operaționalizării obiectivelor:  obiectivul vizează activitatea elevilor şi nu a profesorului;  obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil, să corespundă particularităţilor de vârstă, experienţei anterioare a elevilor etc.;  obiectivul va descrie comportamente observabile, şi nu acţiuni sau procese psihice interne;  obiectivul operaţional desemnează un rezultat imediat al instruirii şi nu unul de perspectivă, neidentificat în timp şi spaţiu;  în obiectiv se vor enunţa atât condiţiile de realizare a sarcinilor, cât şi criteriul performanţei, al realizării acestora;  exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune";  fiecare obiectiv va viza o operaţie singulară, şi nu un comportament compozit, greu de analizat şi evaluat;  obiectivele nu se vor repeta prin reformulări diferite, ele trebuie să fie unice, congruente logic şi valide axiologic. D. Taxonomiile operaționalizării obiectivelor În formularea obiectivelor operaţionale cognitive comportamente (verbe) derivate din taxonomia lui Bloom. Domeniu cognitiv după Bloom Parametri taxonomici Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale cognitive se utilizează următoarele

I. Cunoştinţe = sunt considerate ca cel mai scăzut nivel de manifestare a comportamentului mental care implică a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a reactualizare şi recunoaştere a unor recunoaşte, a dobândi informaţii. Ele vizează în principal memoria. a transforma, a traduce, a exprima cu cuvinte proprii, a ilustra, a pregăti, a citi, a reprezenta, a schimba, a rescrie, a redefini, a interpreta, a diferenţia, a stabili, a explica, a demonstra, a estima, a induce, a prevedea, a determina, a extinde, a completa, a stabili 1

II. Înţelegerea = presupune decodificarea semnificaţiilor cuprinse de informaţiile învăţate, implică interpretare informaţiilor.

..... Analiza = presupune capacitatea de a descompune informaţia în elementele sale componente cu scopul de a înţelege relaţiile dintre componente şi dintre fiecare componentă şi întreg.III. Aplicarea = semnifică nivelul la care elevul utilizează informaţia... a clasifica... Evaluarea = este cel mai elaborat nivel de comportament mental. a utiliza IV. a deriva. a combina. a standardiza. a constata. a memora .. a alege. a generaliza. a integra mişcarea ... a automatiza . a specifica... a crea.. în activitatea . a contrasta V.. a deprinde . pentru a rezolva o problemă. a argumenta. a discrimina mişcarea . 2 . in sensul de a-i stabili puncte de referinţă A judeca.. Dispoziţii III. a relata. În formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Simpson...a pipăi. a povesti. a dezvolta.. a formula VI.. a aplica. a executa .... a cunoaşte. a evalua. Implică posibilitatea de a gândi logic în raport cu o problemă dată.. a proiecta. a coordona . a mânui . a modifica. a organiza. a învăța.. Implică separarea elementelor.. a deduce. a documenta. a avea dispoziţia fizică . căutarea relaţiilor. a executa automat . a transmite.. în forma primită. căutarea principiilor de organizare a detecta... a recunoaşte. a valida Atenţie !!! Se vor evita aşa numitele verbe intelectualiste: a şti. Reacţie automatizată V. a produce. Reacţie dirijată IV. Percepere II. a categorisi... Domeniul psihomotor după Simpson Parametri taxonomici I.. Sinteza = este un nivel superior de manifestare a comportamentului mental care implică posibilitatea de a reuni informaţiile deţinute în prealabil analizate într-o structura nouă cu finalităţi noi.. a înţelege. a adapta mișcarea. Reacţie complexă Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii a percepe mişcarea .

. a se descurca cu .......... Răspunsul = reprezintă reacţia individului în raport cu un lucru sau un eveniment.. a aplauda. /1 vor fi capabili: Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare domeniului cognitiv.. . Receptarea = înseamnă a fi conştient de un fapt......... Cognitiv . 2.. să rezolve problemele cu ajutorul formulelor .... III. a organiza a evita.... a împărţi. să construiască grafice folosind datele din tabel ... a rezista Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare: cognitiv.. Pe parcursul activității elevii clasei . a diferenţia... a se juca. a revizui.la disciplina . 3 Psihomotor Psihomotor ... Pe parcursul activității elevii clasei .... .. afectiv-atitudinal sau psihomotor... Domeniul afectiv-atitudinal după Krathwohl Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in Parametri taxonomici formularea obiectivelor operaţionale afective I. .. a schimba. Organizarea = semnifică angajarea în raport cu un set de valori (asumarea lor). 4. Cognitiv . Cognitiv .. valori...... Afectiv ....... Afectiv ........ a valoriza.. ..... a renunţa la ...... să alcătuiască propoziţii cu cuvintele găsite ... a selecta. a denunţa.... ...În formularea obiectivelor operaţionale afectiv-atitudinale se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Krathwohl.. Psihomotor .......... să deosebească faptele bune de cele rele .. .. eveniment. a urma. a formula.... afectiv-atitudinal sau psihomotor. . a acorda asistenţă. a aproba. norme IV.. a-l discrimina şi identifica dintre altele II... a aclama a colabora....... a controla a urma.. V. Afectiv ... a echilibra.. a valoriza.... a ajuta..la disciplina .. a discuta. a discuta.. a accepta. Afectiv .... a comanda.. Valorizarea = reprezintă interiorizarea unei credinţe.. a se supune. Psihomotor 3... Caracterizarea = implică elaborarea unui set de comportamente corespunzătoare setului valoric elaborat a separa.. Cognitiv . a pune de o parte. /1 vor fi capabili: 1.... a specifica..... a protesta. a aprecia a dezbate.

18.. Cognitiv ..... 13. Cognitiv ..... Psihomotor Psihomotor ... să execute graficul corespunzător mărimilor fizice studiate .. Cognitiv ....... .... Afectiv . Cognitiv ...... Cognitiv . Cognitiv ........... Afectiv ........... Afectiv .. 20.. . ....... ....... .... să delimiteze propoziţiile subordonate în părţile de propoziţie corespunzătoare . Afectiv .... să prezinte semnificaţia datelor istorice . Cognitiv . Afectiv . Psihomotor . Psihomotor ... să interpreteze grafice şi hărţi ... să descopere funcţionalitatea unei maşini după zgomotul produs .. 6. să fie punctuali . .. Afectiv 16... . să mânuiască aparatura din laborator în realizarea experimentelor . Cognitiv .. . Psihomotor .. Afectiv . Psihomotor Psihomotor Psihomotor ...... . 14...... Afectiv 17.........5..... Afectiv . Cognitiv ... . .. ... Afectiv . . Psihomotor .. Psihomotor .. Psihomotor 12.. 15... să accepte răspunderea propriei sănătăţi şi a protejării sănătăţii altora ..... Afectiv . Afectiv 9. Psihomotor ... ........ ....... Cognitiv .. Cognitiv . ..... Afectiv ..... Psihomotor 8... ... . Psihomotor .... ..... 7.. .... să urmeze instrucţiunile detaliate primite de la profesori în diverse situaţii cotidiene ... . să manifeste toleranţă fată de partenerul de dialog ....... Psihomotor .... Afectiv ... Afectiv .. să comenteze un text filosofic folosind argumentaţia filosofică ... Afectiv ... Cognitiv .... 4 .. .. să demonstreze un pas de dans ... să coopereze în activităţile de grup .. Cognitiv ....... să execute corect exerciţiile pentru influenţarea selectivă a organismului . Cognitiv ... Cognitiv ... să elaboreze o compunere respectând condiţiile date . ...... .... Cognitiv ... Cognitiv .... . Afectiv .......... să respecte regulile şcolare . Psihomotor ..... .. Afectiv ...... să precizeze trei modalităţi de combatere a poluării aerului . 10. Psihomotor 21.... 22. ..... 11..... 19.. Cognitiv .. Psihomotor ... să adopte postura corectă a corpului în activităţile statice şi dinamice .