OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCAȚIONALE (material suport) A.

Ce sunt obiectivele operaționale Obiectivele operaţionale descriu cât mai concret posibil ce va şti şi ce va fi capabil să facă elevul la sfârşitul unei activităţi de instruire. Anticipează o schimbare comportamentală observabilă şi măsurabilă. Se realizează de către un singur educator, pe parcursul unei activităţi didactice determinate (de regulă o lecţie / activitate didactică). B. Tehnica modernă de operaţionalizare a obiectivelor cuprinde 5 paşi: 1. cine va produce comportamentul dorit; 2. ce comportament observabil va dovedi că obiectivul este atins; 3. care va fi produsul acestui comportament (performanţa); 4. în ce condiţii trebuie să aibă loc comportamentul; 5. care sunt criteriile în baza cărora comportamentul este considerat satisfăcător; C. Condițiile operaționalizării obiectivelor:  obiectivul vizează activitatea elevilor şi nu a profesorului;  obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil, să corespundă particularităţilor de vârstă, experienţei anterioare a elevilor etc.;  obiectivul va descrie comportamente observabile, şi nu acţiuni sau procese psihice interne;  obiectivul operaţional desemnează un rezultat imediat al instruirii şi nu unul de perspectivă, neidentificat în timp şi spaţiu;  în obiectiv se vor enunţa atât condiţiile de realizare a sarcinilor, cât şi criteriul performanţei, al realizării acestora;  exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune";  fiecare obiectiv va viza o operaţie singulară, şi nu un comportament compozit, greu de analizat şi evaluat;  obiectivele nu se vor repeta prin reformulări diferite, ele trebuie să fie unice, congruente logic şi valide axiologic. D. Taxonomiile operaționalizării obiectivelor În formularea obiectivelor operaţionale cognitive comportamente (verbe) derivate din taxonomia lui Bloom. Domeniu cognitiv după Bloom Parametri taxonomici Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale cognitive se utilizează următoarele

I. Cunoştinţe = sunt considerate ca cel mai scăzut nivel de manifestare a comportamentului mental care implică a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a reactualizare şi recunoaştere a unor recunoaşte, a dobândi informaţii. Ele vizează în principal memoria. a transforma, a traduce, a exprima cu cuvinte proprii, a ilustra, a pregăti, a citi, a reprezenta, a schimba, a rescrie, a redefini, a interpreta, a diferenţia, a stabili, a explica, a demonstra, a estima, a induce, a prevedea, a determina, a extinde, a completa, a stabili 1

II. Înţelegerea = presupune decodificarea semnificaţiilor cuprinse de informaţiile învăţate, implică interpretare informaţiilor.

a memora . a contrasta V. a integra mişcarea .. a formula VI. Reacţie complexă Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii a percepe mişcarea .. Analiza = presupune capacitatea de a descompune informaţia în elementele sale componente cu scopul de a înţelege relaţiile dintre componente şi dintre fiecare componentă şi întreg.. în forma primită. căutarea principiilor de organizare a detecta. a valida Atenţie !!! Se vor evita aşa numitele verbe intelectualiste: a şti.. a relata. a alege. a organiza. a avea dispoziţia fizică . a aplica.. a clasifica.. a argumenta.. a executa automat . a povesti.. Sinteza = este un nivel superior de manifestare a comportamentului mental care implică posibilitatea de a reuni informaţiile deţinute în prealabil analizate într-o structura nouă cu finalităţi noi.. a automatiza ... a deprinde . a modifica. pentru a rezolva o problemă..a pipăi.. a deriva. 2 . în activitatea .. Aplicarea = semnifică nivelul la care elevul utilizează informaţia. a standardiza.. a utiliza IV..... Implică separarea elementelor. a evalua. Evaluarea = este cel mai elaborat nivel de comportament mental.. Reacţie dirijată IV. a cunoaşte. a recunoaşte. a categorisi.III. a transmite. Domeniul psihomotor după Simpson Parametri taxonomici I. a produce.. Percepere II. a constata.. a documenta. Dispoziţii III. a deduce. a dezvolta... În formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Simpson. căutarea relaţiilor. a specifica. a discrimina mişcarea . a combina. a mânui . a adapta mișcarea. a înţelege. Reacţie automatizată V. a coordona . a învăța. a proiecta. a executa .... a generaliza.. in sensul de a-i stabili puncte de referinţă A judeca. Implică posibilitatea de a gândi logic în raport cu o problemă dată.... a crea....

.. III.... a protesta. .. ..la disciplina ... a echilibra... Psihomotor ........ Cognitiv ... Afectiv .. Răspunsul = reprezintă reacţia individului în raport cu un lucru sau un eveniment....... Valorizarea = reprezintă interiorizarea unei credinţe. să deosebească faptele bune de cele rele .. Pe parcursul activității elevii clasei .... a valoriza....la disciplina ... eveniment.. a renunţa la .. a rezista Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare: cognitiv... 2. Cognitiv . a aproba..... a se juca... Cognitiv ... Pe parcursul activității elevii clasei . .... să construiască grafice folosind datele din tabel . a selecta.. .... a comanda. a schimba. a revizui... .... Domeniul afectiv-atitudinal după Krathwohl Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in Parametri taxonomici formularea obiectivelor operaţionale afective I. 3 Psihomotor Psihomotor . afectiv-atitudinal sau psihomotor.. a se descurca cu .... Afectiv ..... /1 vor fi capabili: Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare domeniului cognitiv. a acorda asistenţă.. a ajuta............. Cognitiv .. a formula... a controla a urma... a organiza a evita. a discuta.. a denunţa. a se supune... a specifica.. Afectiv ... a diferenţia.. Receptarea = înseamnă a fi conştient de un fapt. a aclama a colabora. .. 4... să rezolve problemele cu ajutorul formulelor ... Caracterizarea = implică elaborarea unui set de comportamente corespunzătoare setului valoric elaborat a separa. Organizarea = semnifică angajarea în raport cu un set de valori (asumarea lor). Psihomotor 3...... a accepta. /1 vor fi capabili: 1..... afectiv-atitudinal sau psihomotor..... a împărţi. să alcătuiască propoziţii cu cuvintele găsite .. valori.... a discuta... V... a pune de o parte... norme IV.În formularea obiectivelor operaţionale afectiv-atitudinale se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Krathwohl. a-l discrimina şi identifica dintre altele II. Afectiv . a aplauda.. . a urma.. a valoriza... a aprecia a dezbate..

... .. 20..... .. .... să accepte răspunderea propriei sănătăţi şi a protejării sănătăţii altora . Cognitiv . 19.. Afectiv ....... Afectiv . să urmeze instrucţiunile detaliate primite de la profesori în diverse situaţii cotidiene .. să prezinte semnificaţia datelor istorice .. Psihomotor ... să adopte postura corectă a corpului în activităţile statice şi dinamice . Afectiv . Cognitiv . Cognitiv . Cognitiv .... Cognitiv ..... 15. ... . ... Psihomotor .. Cognitiv .. Afectiv .. . .... 6... Cognitiv ....... să mânuiască aparatura din laborator în realizarea experimentelor . Psihomotor 21.... Afectiv .. . să demonstreze un pas de dans .... Afectiv . .. Afectiv . Afectiv .... Afectiv .... .. să coopereze în activităţile de grup ...... Psihomotor .......... Psihomotor 8... să precizeze trei modalităţi de combatere a poluării aerului .. Cognitiv . Psihomotor .. să respecte regulile şcolare .... Afectiv .. să elaboreze o compunere respectând condiţiile date .. Cognitiv . Afectiv . Psihomotor . Cognitiv ......... Cognitiv ... ......... Psihomotor Psihomotor ...... 14.... ... Psihomotor ..... . Cognitiv ...... Cognitiv .. Psihomotor .. ......... . să comenteze un text filosofic folosind argumentaţia filosofică . să manifeste toleranţă fată de partenerul de dialog . Afectiv 9. ..... . Cognitiv ..... 7....... Cognitiv ..... 22.. să descopere funcţionalitatea unei maşini după zgomotul produs . să execute graficul corespunzător mărimilor fizice studiate ... să interpreteze grafice şi hărţi . 13.... Afectiv 17. să delimiteze propoziţiile subordonate în părţile de propoziţie corespunzătoare .. Afectiv .... 4 . Psihomotor Psihomotor Psihomotor .... ... Cognitiv .. Afectiv . Afectiv ... Cognitiv ... Psihomotor .......... 11............ . 10.. Psihomotor ......... Psihomotor . să fie punctuali . să execute corect exerciţiile pentru influenţarea selectivă a organismului . ... ... . Psihomotor 12.. Cognitiv ...5....... ... ...... ....... Afectiv . .... 18..... Afectiv 16..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful